Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN HARIAN PRASEKOLAH TEMA SUBTEMA TARIKH HARI

MASA

: Haiwan : Haiwan peliharaan : 04.07.2005 : ISNIN


KOMPONEN HP AKTIVITI BAHAN KESEPADUAN

20 MINIT Rutin :-

Berbaris, menyanyi lagu Kebangsaan, Negeri Pahang, membaca doa, kalendar, kehadiran, sarapan pagi dan selesa diri. 1.2.1 1. Melihat gambar haiwan pelihara. 1.2.2 2. Namakan gambar dan bersoaljawab. 3.6.1 3. Membaca dan menulis nama haiwan di udara. 4.1.4 1.3.2 1. Sing a song - Old Mc Donald. 2.1.3 2. Do an action according the lyrics. 3.1.1 3. Write the name of animal that had sing. 4.2.1

20 MINIT

Bahasa Melayu

kad gambar, kad bacaan.

Sosio Emosi: 2.1.3,4.1.3 Estetika : 3.2.5

40 MINIT

English Language

CD, pictures of animals.

AKTIVITI KUMPULAN 60 MINIT Kognitif Estetika dan Kreativiti 4.4.3 1. Menyusun himpunan 10 - 19 - gunting dan tampal gambar haiwan dalam reban ikur himpunan : 10 dan 6, 10 dan 7, 10 dan 8. 2.1.2 2. Menyatakan himpunan dalam bilangan 10,11, ... 20. gambar haiwan, manila kad bentuk rumah gam, gunting.

30 MINIT REHAT

PENGURUSAN DIRI

30 MINIT

Pend. Islam 1.4.1 1. Menyatakan nama kitab dan Nabi: - Zabur(Daud), Taurat( Musa ), Injil(isa), Al-Quran ( Mohamad)

Sosio Emosi: 1.1.3

10 MINIT Penamat dan Refleksi

Murid. 1. Menyata apa yang telah di pelajari. 2. Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri. 3. Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang/bersalaman. Guru. 1. Membuat penilaian tingkah laku murid. 2. Membuat penilaian pengetahuan murid.

RANCANGAN HARIAN PRASEKOLAH TEMA SUBTEMA TARIKH HARI


MASA

: Haiwan : Haiwan peliharaan : 05.07.2005 : SELASA


KOMPONEN HP AKTIVITI BAHAN KESEPADUAN

20 MINIT

Rutin :-

Berbaris , menyanyi lagu kebangsaan , negeri Pahang, membaca doa , kalender , kehadiran, sarapan pagi, selesa diri.

60 MINIT

Bahasa Melayu

1.3.2 2.2.1 3.6.2 4.2.1

1. Membaca kad gambar. 2. Menyebut sukukata dan perkataan. 3. Membaca sukukata dalam perkataan. 4. Menulis nama haiwan dan mewarna gambar.

gambar, kad perkataan Estetika warna. 2.1.5

AKTIVITI KUMPULAN 60 MINIT Kognitif 4.4.3 1. Menyambung membuat himpunan 10, 1120. 2. Menulis nombor bagi himpunan yang dibina. Fizikal kertas bunga, 1.1.1 kad manila, gam,gunting.

30 MINIT REHAT

REHAT DAN PENGURUSAN DIRI

30 MINIT

Pend. Islam

5.2.1 1. Menyusun huruf hijaiyah dan membaca.

kad huruf.

Sosio Emosi 1.2.1

10 MINIT Penamat dan Refleksi

Murid. 1. Menyata apa yang telah di pelajari. 2. Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri. 3. Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang/bersalaman. Guru. 1. Membuat penilaian tingkah laku murid. 2. Membuat penilaian pengetahuan murid.

RANCANGAN HARIAN PRASEKOLAH TEMA SUBTEMA TARIKH HARI


MASA

: Haiwan : Haiwan peliharaan : 06.07.2005 : RABU


KOMPONEN HP AKTIVITI BAHAN KESEPADUAN

20 MINIT Rutin :-

Berbaris, menyanyi lagu Kebangsaan, Negeri Pahang, membaca doa, kalendar, kehadiran, sarapan pagi dan selesa diri. 1.2.2 2.1.2 3.6.3 4.2.2 1. Membaca buku cerita "ayam katik dan musang." 2. Mengecam perkataan akhiran sama. 3. Menyebut dan mengeja perkataan. 4. Tulis semula perkataan di papan tulis.

20 MINIT

Bahasa Melayu

buku cerita

Sosio Emosi: 2.4.2

40 MINIT

English Language

1.2.1 1. Read name of animals. 2.2.4 2. Match words to correct pictures. 3.1.2 3. Make a small bookof domestic animals. 4.2.3

pictures of domestic animals.

B.Melayu 4.1.2 Estetika: 1.1.6,2.1.8

60 MINIT

Kognitif

AKTIVITI KUMPULAN 3.1.1 1. Memadankan gambar dengan gambar : - pasangan yang cukup( ayam jantan - ayam betina ). - pasangan yang tidak cukup ( ibu dan anak ).

gambar, manila kad, warna.

Sosio Emosi 2.1.3

30 MINIT REHAT

REHAT DANPENGURUSAN

DIRI

30 MINIT

Pend. Islam

5.2.1 1. Membaca huruf hijayyah. 2. Menyusun dengan betul huruf hijayyah.

kad abjad jawi.

10 MINIT Penamat dan Refleksi

Murid 1. Menyatakan apa yang telah dipelajari , mengemas, alatan dan diri, mendengar pesanan guru , mengucapkan selamat pulang dan bersalaman. Guru 1. Membuat penilaian pengetahuan murid

RANCANGAN HARIAN PRASEKOLAH TEMA SUBTEMA TARIKH HARI


MASA

: Haiwan : Haiwan peliharaan : 07.07.2005 : KHAMIS


KOMPONEN HP AKTIVITI BAHAN KESEPADUAN

20 MINIT Rutin :-

Berbaris, menyanyi lagu Kebangsaan, Negeri Pahang, membaca doa, kalendar, kehadiran, sarapan pagi dan selesa diri. 1.3.2 1. Membaca gambar tunggal. 2.2.1 2. Cerita tentang gambar - warna, sifat, habitat. 3.6.3 3. Melukis dan menulis semula cerita yang di baca. 4.2.1

60 MINIT

Bahasa Melayu

kad gambar English tunggal, 2.2.4, 4.2.1 kertas warna,

60 MINIT

Kreativiti dan Estetika

2.1.2 1. Melukis gambar ayam. 2. Mewarna dan melakarkan suasana bagi gambar.

kertas lukisan warna. Fizikal: 1.2.1 Sosio Emosi 2.4.1

30 MINIT REHAT

REHAT DAN PENGURUSAN DIRI

30 MINIT

Pend. Islam

5.2.1 1. Membaca huruf hijaiyah dan mengecam huruf.

Kad huruf.

10 MINIT Penamat dan Refleksi

MURID 1.Menyatakan apa yang dipelajari,mengemaskanalatan dan diri, mendengar pesanan guru, mengucap selamat pulang danbersalaman. GURU 1.Guru membuat penilaian pengetahuan murid.

RANCANGAN HARIAN PRASEKOLAH TEMA SUBTEMA TARIKH HARI


MASA

: Haiwan : Haiwan peliharaan : 08.07.2005 : JUMAAT


KOMPONEN HP AKTIVITI BAHAN KESEPADUAN

20 MINIT Rutin :-

Berbaris, menyanyi lagu Kebangsaan, Negeri Pahang, membaca doa, kalendar, kehadiran, sarapan pagi dan selesa diri. 1.3.2 1. Membaca dan mengeja nama haiwan. 2.2.1 2. Menulis rangkaikata bagi gambar :3.6.2 Ini ayam. 4.2.2 Ini ayam betina.

20 MINIT

Bahasa Melayu

lembaran, kad gambar.

Sosio Emosi: 2.4.2

40 MINIT

English Language

1.2.1 1. Name the animals - hen, cock, rabbit, duck. 2.2.4 2. Cut and paste picture and name it. 3.3.3 4.2.2 AKTIVITI KUMPULAN 4.4.3 1. Membilang nombor 1 - 20. 2. Mengenal angka 1 - 20. 3. Meyambung titik angka 1 - 20. 3. Mewarna gambar.

pictures, colours. worksheet.

60 MINIT

Kognitif

gambar.

Fizikal 1.2.1

30 MINIT REHAT

REHAT DAN PENGURUSAN DIRI

30 MINIT

Pend. Islam 5.2.1 1. Membaca dan mengecam huruf hijaiyah : menyusun huruf ikut turutan.

kad huruf

Sosia Emosi 2.4.1

10 MINIT

Penamat dan Refleksi

MURID 1.Menyatakan apa yang telah dipelajari , mengemas kan alatan dan diri ,mendengar pesanan guru, mengucapkan selamat pulang dan bersalaman. GURU 1.Guru membuat penilaian pengetahuan murid.