Anda di halaman 1dari 11

PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) (BUKU LOG)

Bil. Pertemuan : 1 Tempat : Bilik Guru Masa Mula : 8.00 pagi

Tarikh Masa Tamat ISU/PERBINCANGAN

: 04 Julai 2013 : 9.00 pagi

Kemudahan dan prasarana

AKTIVITI 1. Guru baru diberikan taklimat oleh mentor mengenai kemudahan dan prasarana yang terdapat di SK Ulu Ranan, Kanowit. 2. Mentor membawa guru baru meninjau seluruh kawasan sekolah dan memberikan penerangan dengan secukupnya. 3. Mengadakan perbincangan dan maklum balas. MAKLUM BALAS

Pendedahan tentang pengurusan sekolah khususnya berkenaan kemudahan dan prasarana sekolah dapat memberikan kesediaan kepada guru baru untuk berkhidmat dan menyesuaikan diri dengan dunia pekerjaan yang sebenar.

Disemak Oleh :

. MOLIAN MONIE AK UJU (Mentor Guru Baharu)

PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) (BUKU LOG)

Bil. Pertemuan : 2 Tempat : Bilik Guru Masa Mula : 8.00 pagi

Tarikh Masa Tamat ISU/PERBINCANGAN

: 08 Julai 2013 : 9.00 pagi

1. Pendedahan tentang pentadbiran SK Ulu Ranan, Kanowit. 2. Memberikan maklum balas tentang pengurusan organisasi dan pejabat. 3. Meningkatkan motivasi diri dalam melaksanakan tugas sebagai guru.

AKTIVITI

1. Guru baru diberikan taklimat oleh mentor mengenai hal hal yang berkaitan dengan pengurusan organisasi dan pejabat SK Ulu Ranan, Kanowit. 2. Mentor memberikan penerangan dengan secukupnya. 3. Mengadakan perbincangan dan maklum balas.

MAKLUM BALAS

Pendedahan tentang pengurusan organisasi dan pejabat SK UluRanan, Kanowit dapat membentuk guru baru meningkatkan kefahaman tentang perjalanan dan pengurusan sesebuah sekolah dan membantu guru melibatkan diri dalam proses pentadbiran secara langsung atau tidak langsung.

Disemak Oleh :

. MOLIAN MONIE AK UJU (Mentor Guru Baharu)

PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) (BUKU LOG) Bil. Pertemuan : 3 Tempat : Bilik Guru Masa Mula : 8.00 pagi Tarikh Masa Tamat ISU/PERBINCANGAN : 15 Julai 2013 : 9.00 pagi

1. 2. 3.

Mengetahui sasaran UPSR 2012 SK Ulu Ranan, Kanowit. Mengetahui subjek yang akan diajar. Memberikan maklum balas tentang perkara yang dibincangkan.

AKTIVITI 1. 2. 3. Guru baru diberikan taklimat oleh Guru PK Kurikulum mengenai sasaran UPSR 2012 SK Ulu Ranan, Kanowit. Guru PK Kurikulum memberikan penerangan kepada guru baru mengenai subjek yang akan diajar. Mengadakan perbincangan dan maklum balas. MAKLUM BALAS

Perbincangan mengenai sasaran UPSR 2012 SK Ulu Ranan, Kanowit dapat menyediakan guru baru untuk membuat sasaran peratus kelulusan terhadap subjek yang akan diajar.

Disemak Oleh :

. MOLIAN MONIE AK UJU (Mentor Guru Baharu)

PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) (BUKU LOG) Bil. Pertemuan : 4 Tempat : Bilik Guru Masa Mula : 8 pagi Tarikh Masa Tamat ISU/PERBINCANGAN : 05 Ogos 2013 : 9 pagi

Mengetahui cara cara menjaga hubungan baik di antara guru/staf/masyarakat setempat.

AKTIVITI

Guru baru diberikan taklimat oleh Guru PK HEM mengenai sasaran cara cara menjaga hubungan baik di antara guru/staf/ masyarakat setempat. Guru PK HEM memberikan kata kata nasihat kepada guru baru.

MAKLUM BALAS

Perbincangan mengenai cara cara menjaga hubungan baik di antara guru/ staf/ masyarakat setempat dapat memberikan pengetahuan kepada guru baru mengenai budaya, adat dan cara hidup yang perlu dihormati serta membantu guru menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baharu.

Disemak Oleh :

. MOLIAN MONIE AK UJU (Mentor Guru Baharu)

PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) (BUKU LOG) Bil. Pertemuan : 5 Tempat : Bilik Guru Masa Mula : 8.00 pagi Tarikh Masa Tamat ISU/PERBINCANGAN : 20 Ogos 2013 : 9.00 pagi

Mengetahui bidang bidang utama kokurikulum SK Ulu Ranan, Kanowit.

AKTIVITI 1. 2. 3. Guru baru diberikan taklimat oleh Guru PK Kokurikulum mengenai bidang bidang utama kokurikulum SK Ulu Ranan, Kanowit. Guru PK Kokurikulum memberikan penerangan kepada guru baru mengenai bidang tugas dalam kokurikulum. Guru baru berbincang dan memberikan maklum balas tentang perkara perkara yang berkaitan dengan Guru PK Kokurikulum. MAKLUM BALAS

Kokurikulum SK Ulu Ranan terdiri daripada 3 bidang utama iaitu Unit Beruniform, Kelab Dan Persatuan serta Sukan Dan Permainan.

Disemak Oleh :

. MOLIAN MONIE AK UJU (Mentor Guru Baharu)

PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) (BUKU LOG) Bil. Pertemuan : 6 Tempat : Bilik Guru Masa Mula : 8.00 pagi Tarikh Masa Tamat ISU/PERBINCANGAN : 02 September 2013 : 9.00 pagi

1. 2. 3.

Pendedahan tentang dasar dan program KPM. Memberikan maklum balas tentang kefahaman Dasar KPM. Meningkatkan motivasi untuk memahami dasar KPM secara berterusan.

AKTIVITI 1. Guru baru mencari maklumat dengan menggunakan pelbagai kaedah termasuk kaedah melayari internet untuk mendapatkan bahan bahan yang berkaitan dengan dasar dan program yang dibuat oleh KPM. Guru membaca serta memahami pekeliling, dasar dan program KPM. Mentor memberikan penerangan mengenainya. Guru baru berbincang dan memberikan maklum balas tentang dasar dan program KPM dengan mentor. MAKLUM BALAS

2. 3.

Pendedahan dasar dan program KPM dapat membantu guru baru meningkatkan motivasi diri mengaplikasikan dasar KPM dalam bidang tugas sebagai guru.

Disemak Oleh :

. MOLIAN MONIE AK UJU (Mentor Guru Baharu)

PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) (BUKU LOG) Bil. Pertemuan : 7 Tempat : Bilik Guru Masa Mula : 8.00 pagi Tarikh Masa Tamat ISU/PERBINCANGAN 1. 2. 3. Pendedahan tentang tugas dan tanggungjawab sebenar seorang pendidik. Memberikan maklum balas tentang kefahaman tugas dan tanggungjawab seorang guru kelas. Meningkatkan motivasi untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pembimbing, penyampai ilmu dan pengurus bilik darjah. AKTIVITI 1. 2. 3. Guru baru mencari maklumat daripada pelbagai sumber tentang tugas dan tanggungjawab guru. Guru membaca serta memahami tugas dan tanggungjawab yang perlu digalas. Mentor memberikan penerangan mengenai peranan utama seorang guru serta menerangkan cara untuk menguruskan bilik darjah dengan baik. MAKLUM BALAS Pendedahan tentang tugas dan tanggungjawab guru dapat membantu guru baru meningkatkan keyakinan diri dan membantu guru menjalani rutin seharian dengan lebih teratur dan sistematik. : 24 September 2013 : 9.00 pagi

Disemak Oleh :

. MOLIAN MONIE AK UJU (Mentor Guru Baharu)

PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) (BUKU LOG) Bil. Pertemuan : 8 Tempat : Bilik Guru Masa Mula : 8.00 pagi Tarikh Masa Tamat ISU/PERBINCANGAN 1. 2. 3. Pendedahan tentang matlamat penganjuran Kem Sukan terhadap murid dan sekolah. Berbincang tentang perjalanan program yang bakal dilaksanakan. Menimba pengetahuan dan pengalaman baru untuk melibatkan diri dalam program kokurikulum. AKTIVITI 1. 2. 3. Mentor menceritakan secara ringkas perjalanan Kem Sukan ini seperti yang telah diadakan pada tahun sebelumnya. Guru mendapatkan maklumat tentang tugas yang perlu dilaksanakan pada hari program. Guru memberi maklum balas tentang perkara-perkara yang berkaitan. MAKLUM BALAS : 15 Oktober 2013 : 9.00 pagi

Pendedahan tentang penganjuran dan pengendalian sesebuah program dapat membantu meningkatkan keyakinan diri dan memberikan pengalaman baru kepada guru dalam melaksanakan aktiviti luar bilik darjah.

Disemak Oleh :

. MOLIAN MONIE AK UJU (Mentor Guru Baharu)

PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) (BUKU LOG) Bil. Pertemuan : 9 Tempat : Bilik Guru Masa Mula : 8.00 pagi ISU/PERBINCANGAN 1. 2. 3. Pendedahan tentang objektif penganjuran Program Membaca 1 Malaysia terhadap murid dan sekolah. Berbincang tentang perjalanan program yang bakal dilaksanakan. Menimba pengetahuan dan pengalaman baru untuk melibatkan diri dalam program kokurikulum. Tarikh Masa Tamat : 21 Oktober 2013 : 9.00 pagi

AKTIVITI 1. 2. 3. Mentor menceritakan secara ringkas perjalanan Program Membaca 1 Malaysia ini seperti yang telah diadakan pada tahun sebelumnya. Guru mendapatkan maklumat tentang tugas yang perlu dilaksanakan pada hari program. Guru memberi maklum balas tentang perkara-perkara yang berkaitan.

MAKLUM BALAS

Pendedahan tentang penganjuran dan pengendalian sesebuah program dapat membantu meningkatkan keyakinan diri dan memberikan pengalaman baru kepada guru dalam melaksanakan aktiviti luar bilik darjah.

Disemak Oleh :

. MOLIAN MONIE AK UJU (Mentor Guru Baharu)

PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) (BUKU LOG) Bil. Pertemuan : 10 Tempat : Bilik Guru Masa Mula : 8.00 pagi ISU/PERBINCANGAN 1. 2. 3. Pendedahan tentang cara menggubal dan menyediakan soalan Peperiksaan Akhir Tahun. Mempelajari cara-cara yang betul untuk menggunakan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) semasa menggubal soalan. Meningkatkan keyakinan diri dan menimba ilmu baru dalam proses menyediakan soalan ujian dan peperiksaan dalaman. Tarikh Masa Tamat : 01 November 2013 : 9.00 pagi

AKTIVITI

1. 2. 3.

Guru mencari maklumat daripada pelbagai sumber tentang Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) bagi subjek Bahasa Melayu dan Kemahiran Hidup. Mentor memberikan penerangan mengenai penggunaan jadual tersebut. Guru bersoal jawab dengan mentor tentang permasalahan yang timbul.

MAKLUM BALAS Pendedahan tentang pentadbiran dan pengurusan peperiksaan dapat membantu guru baru menyesuaikan diri dengan dunia sebenar seorang pendidik dan memberi pengalaman yang berguna kepada mereka.

Disemak Oleh :

. MOLIAN MONIE AK UJU (Mentor Guru Baharu)

PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) (BUKU LOG) Bil. Pertemuan : 11 Tempat : Bilik Guru Masa Mula : 8.00 pagi ISU/PERBINCANGAN 1. 2. 3. Pendedahan tentang cara pemarkahan kertas jawapan peperiksaan murid. Memberikan maklum balas tentang kefahaman guru menganalisis markah murid. Meningkatkan kecekapan dan pengetahuan dalam penandaan dan pemarkahan kertas jawapan murid. Tarikh Masa Tamat : 11 November 2013 : 9.00 pagi

AKTIVITI 1. 2. Guru merujuk skema jawapan yang disediakan sebagai panduan pemarkahan. Mentor memberikan penerangan mengenai cara penandaan dan pemarkahan kertas jawapan peperiksaan terutamanya Bahasa Melayu Penulisan yang memerlukan ketelitian yang tinggi. Mentor menunjukkan contoh kertas jawapan murid yang telah ditanda dan diberi markah.

3.

MAKLUM BALAS Pendedahan tentang pemarkahan kertas jawapan peperiksaan dapat memberi pengetahuan baru dan membolehkan proses menganalisis dijalankan secara tepat.

Disemak Oleh :

. MOLIAN MONIE AK UJU (Mentor Guru Baharu)