Anda di halaman 1dari 42

Program i-THINK (Peta Pemikiran)

Apa itu Program i-THINK..???


Merupakan satu projek usahasama dari Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Agensi Inovasi Malaysia (AIM)
Peta pemikiran i-THINK adalah alat berfikir visual yang memudahkan murid memahami konsep, menganalisis masalah dan mencari penyelesaian.

Berdasarkan kajian kecerdasan, Peta Pemikiran menggabungkan proses kognitif dalam pembelajaran dengan maklumat dalam bentuk visual.

Peta Pemikiran bukan satu kurikulum, tetapi merupakan alat berfikir yang membolehkan guru menyampaikan kurikulum yang sedia ada dalam bentuk yang lebih bermakna.

Memupuk kemahiran berfikir


Murid mahir dalam menyelesaikan masalah

Menyemai budaya pembelajaran sepanjang hayat

Murid berupaya menghasilkan jalan penyelesaian secara kreatif

Boleh digunakan merentasi pelbagai mata pelajaran dan pelbagai tahap. Proses pemikiran akan menjadi satu cara lazim untuk murid.

Guru dan ibu bapa menyelesaikan masalah dan menghasilkan idea baru bersama-sama.
Penggunaan yang berterusan akan membiasakan murid untuk berfikir secara kreatif dan kritis.

GAMBARAN SECARA UMUM


Soalan Bagaimanakah kamu mendefinisikan benda atau idea ini?Apakah konteksnya?Apakah rujukan kamu? Bagaimanakah kamu menerangkan sesuatu benda? Apakah kata sifat yang paling sesuai untuk menerangkan benda ini? Proses pemikiran Mendefinisikan mengikut konteks Menerangkan kualiti Peta pemikiran (gambar peta) Peta Bulatan

Peta Buih

Apakah persamaan dan perbezaan kedua-dua benda ini? Mana satu Membanding beza yang akan kamu pilihi?Kenapa? Apakah isi utama,isi sokongan dan maklumat berkenaan tentang informasi ini? Membuat pengelasan

Peta Buih Berganda

Peta Pokok

Apakah komponen atau bahagian yang membentuk objek fizikal ini? Hubungan seluruh bahagian

Peta Dakap

Apakah yang berlaku? Apakah urutan bagi sesuatu peristiwa yang berlaku?Apakah peringkat perkembangannya?

Urutan

Peta Alir

Apakah yang menyebabkan perkara ini dan kesan-kesannya? Apakah Sebab dan kesan yang mungkin berlaku? Apakah perkaitan atau analogi antaranya? Analogi (hubungan yang sama, mencari faktor penghubung)

Peta Pelbagai Alir

Peta Titi
as

Kata kunci pemikiran


Peta Pemikiran Bulatan Buih Peta Buih Berganda Proses Pemikiran
Mendefinisikan mengikut konteks Menerangkan kualiti Membanding beza

Kata Kunci
Konteks/ Senaraikan, jelaskan, tuliskan semua yang anda tahu, sumbangsaran, kenalpasti, kaitkan dengan pengetahuan sedia ada, meneroka makna/ maklumat Terangkan, Jelaskan, Gunakan 5 pancaindera untuk menerangkan sesuatu, kualiti, sifat, ciri-ciri Bandingkan, bezakan,carikan persamaan dan perbezaan, bezakan antara A dengan B

Pokok
Dakap Alir Pelbagai Alir

Membuat pengelasan
Hubungan seluruh bahagian Urutan

Kelaskan, Asingkan, Kategorikan, Kenalpasti antara idea utama dan penjelasannya


Sebahagian daripada.., tunjukkan struktur., ambil sebahagian daripada., kenalpasti struktur, komponen fizikal, anatomi Susunkan mengikut aturan yang betul, ceritakan/ kira semula, kitaran, tunjukkan proses, selesaikan masalah., mengkaji corak (trend) Sebab dan akibat, bincangkan akibatnya/ pengajaran, apakah yang akan berlaku sekiranya., jika.maka.., terangkan perubatan., kenalpasti pengajarannya, kenalpasti keputusan daripada., apa yang berlaku jika Kenalpasti perkaitan, meneka peraturan, simbol, analogi, kesetaraan 10

Sebab dan Akibat

Titi

Analogi (hubungan yang sama, mencari faktor penghubung)

PETA BULATAN (CIRCLE MAP)

PETA BUIH (BUBBLE MAP)

PETA BUIH BERGANDA (DOUBLE BUBBLE MAP)

THINKING MAPS [PETA POKOK]


Membantu menyusun maklumat supaya berada dalam kumpulan yang berbeza agar boleh memahami maklumat tersebut dalam gambaran besar secara menyeluruh

Peta Alir (Flow Map)

PETA PELBAGAI ALIR (MULTI FLOW MAP)

Proses Pemikiran: SEBAB DAN AKIBAT (ANALYZING CAUSE & EFFECT)

Pembakaran terbuka

jerebu

Tumpahan minyak

Air laut atau sungai tercemar

Banyak kenderaan

Bunyi bising

Pembuangan sisa toksik ke dalam sungai Pembuangan sampah sarap di merata tempat

Hidupan di sungai atau air mati Terdedah kepada penyakit

PETA DAKAP
PETA DAKAP (BRACE MAP)

PETA TITI

RF = relacting factor