Anda di halaman 1dari 3

n

$% # "! , &+& *) #'"& (


Ya Allah , Ya Karim, Ya Wadud , Kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu ya Allahkerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri Majlis Bersejarah Malam Seharum Budi Semerbak Kasih sempena meraikan pertukaran Tuan Haji Rahim bin H. Mustafa, Pengetua SMKS ke PP! "#mpin$ Kami amat bersyukur dalam ruang yang diberi untuk melahirkan rasa penghargaan dan terima kasih %arga SMKS $ Kami mengu&apkan tahniah kepada Tuan Haji Rahim bin H. Mustafa atas perlantikan beliau sebagai S P 'Sch l !m"r #ement $artner%s( di PP! "#mpin mulai )* +anuari ,)*-$$ Sesungguhnya kami amat terharu dan ingin mengu&apkan syabas kepada Tuan Haji Rahim bin H. Mustafa, terutama atas k#mitmen serta sumbangan besar beliau dalam memartabatkan SMKS ke mer&u kegemilangan yang terbilang baru-baru ini $ Ya &hani''u . Ya Hamiid , Ya Mubdi%a Ya Mu%iid , !alam kesempatan ini, izinkan kami untuk merakamkan rasa syukur dan terima kasih kami kepada Mu atas nikmat kurnia Mu kerana menganugerahkan kepada kami se#rang pengetua yang berji.a besar dan punyai .a.asan yang jauh demi memajukan SMKS $

Sesungguhnya, seluruh .arga pendidik sangat terhutang budi dan berasa bangga diba.ah pimpinan se#rang pengetua yang begitu mengambil berat terhadap kebajikan kami dan anak-anak didik SMKS $ Ya Allah, Ya (a)i''u , Ya Matiin , Kurniakanlah kami ji.a dan hati yang sentiasa mengenang jasa #rang yang telah berbakti dan berk#rban untuk melihat kemajuan dan ke&emerlangan sek#lah, agama, dan anak bangsa$$ Anugerahkanlah kami kekuatan untuk mengekalkan usaha murni dan su&i demi kelangsungan dan kesinambungan kejayaan yang telah di&apai #leh sek#lah setakat ini di ba.ah pimpinan beliau yang berkualiti dan ber.iba.a $ Ya Allah, Ya Wahhaab, Ya Ra**aa+, Panjangkanlah usia beliau dalam keadaan iman dan slam, sem#ga dapat menyumbang terus idea , buah fikiran dan pandangan yang bernas demi kemajuan negara .alaupun tidak menerajui sek#lah ini $ M#ga-m#ga majlis ini akan memb#lehkan semua guru dan kakitangan sek#lah menghargai sekaligus men&#nt#hi tanggungja.ab, k#mitmen, ke.iba.aan dan kegigihan Tuan Haji Rahim bin H. Mustafa menyumbang ke arah kemajuan sek#lah selama ini$$ Ya Allah, /uhan 0ang Menentukan Segala Sesuatu , Sesungguhnya yang datang akan pergi, yang patah akan tumbuh kembali, setiap yang bermula pasti ada akhirnya, setiap pertemuan akan ada perpisahan, namun jadikanlah perkenalan ini sebagai perkenalan yang dipenuhi dengan rasa ukhu..ah dan mahabbah perkenalan yang dikenang sepanjang hayat$ Ya Allah, jangan 1ngkau persiakan segala usaha gigih beliau$ +usteru kurniakanlah kepada Tuan Haji Rahim bin H. Mustafa suasana kerja baru yang selesa, pega.ai dan kakitangan baru yang akan memberi kerjasama yang padu demi men&apai &iti-&ita murni$ YaAllah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang diberkati dan dirahmati$ !an jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang 1ngkau pelihara daripada mara bahaya dan keburukan$

6 5& 2 ' 34 01& 2 !01 ./ %7!89 6- - - 6 5 5;- 1 -% :


2

% : '%& % : < >=' ? " 1 @0A B- 1 @ !? 9!: