Anda di halaman 1dari 3

!

' &% #$% "


Ya Allah , Ya Karim , Ya Wadud Kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengizinkan kami untuk berada di dalam Majlis Pelancaran Bulan Kemerdekaan Peringkat Sekolah Kebangsaan Kalumpang 2006 pada hari ini . Ya Allah , Tuhan Yang Berkuasa Melaksanakan apa yang dikehendakki , Jadikanlah permulaan hari ini rahmat-Mu, pertengahannya barakah , dan disudahi dengan keampunan-Mu . an !uga !adikanlah hari-hari yang kami lalui permulaannya hidayah , pertengahannya kemenangan dan diakhiri dengan ke"emerlangan . Ya Allah , Tuhan Yang Maha #sa lagi $erkasa Kami ingin melahirkan rasa syukur yang tidak terhingga atas nikmat kemerdekaan yang telah #ngkau kurniakan kepada tanah air kami, !uga kami mengambil kesempatan ini untuk mengu"apkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pe!uang kemerdekaan dan barisan pemimpin negara yang telah , yang sedang dan yang akan mempertahankan erti kemerdekaan ini sehingga ke titisan darah terakhir . %esungguhnya pengisian terhadap kemerdekaan

lebih men"abar daripada memper&lehinya . 'leh itu berilah kami kekuatan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan sumbangan bermakna. Kami amat menyedari dan menginsafi susah payah generasi terdahulu yang ber!uang untuk men"apai kemerdekaan , maka #ngkau "u"urilah rahmat ke atas r&h pe!uang-pe!uang kemerdekaan . M&ga-m&ga dengan keinsafan dan kesedaran yang mendalam men!adi titik t&lak untuk kami bersatu-padu , beker!asama dan bantu-membantu di kalangan kami demi membangunkan negara dalam menghadapi alaf baru . Jadikanlah !uga Semangat Patriotisme ini sebagai usaha murni kami untuk memartabatkan dan mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia . Bak kata pepatah di mana bumi dipi!ak di situlah langit di!un!ung . Amin Ya (abbal)alamin . Ya Allah , kurniakanlah kepada kami *man yang teguh, mantap dan kukuh demi menghadapi "abaran-"abaran hidup semasa dan dalam mengharungi pan"ar&ba hidup alaf baru tahun +,,, . Ya Allah tun!ukkanlah kami taufidan hidayah ke rarah !alan yang benar dan "ara-"ara melaksanakan serta menghayatinya.

Jadikanlah kami insan yang suka mendengar kebaikan lantas melakukannya , begitu !uga !adikanlah kami insan yang apabila mengetahui keburukan lantas bersegera meninggalkannya . Ya Allah , !adikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang diberkati dan dirahmati . an !adikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang #ngkau pelihara daripada mara bahaya dan keburukan.

1./9: D:EF ./C> ;/<= ?@AB: 45> ;/<= .6789: 45 ./23 ./01 J6GK9.L9: D1 I 8GH9:>