Anda di halaman 1dari 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sindrom nefrotik adalah salah satu penyakit ginjal yang sering dijumpai pada anak, ialah merupakan suatu kumpulan gejala-gejala klinis yang terdiri dari proteinuria masif, hipoalbuminemia, hiperkolesterolemia, serta edema. Yang dimaksud proteinuria masif adalah apabila didapatkan proteinuria sebesar 50-100 mg/kg BB/hari atau lebih rendah. Albumin dalam darah biasanya menurun hingga kurang dari 2,5 gram/dl. Selain gejala-gejala klinis diatas, kadang-kadang dijumpai pula hipertensi, hematuri, bahkan kadang-kadang azotemia. Sebagian besar (90%) Sindrom Nefrotik pada anak-anak merupakan Sindrom Nefrotik idiopatik. Sisanya (10%) merupakan Sindrom Nefrotik sekunder yang berhubungan dengan kelainan glomerulus seperti nefropati membranosa dan glomerulonefritis membranoploriferatif.