Anda di halaman 1dari 2

1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Mandibularna kost Alveolarni nastavci Donja nosna skoljka Povezanost lakrimalne kosti sa ostalima veze se sa os ethiomoidale, sa os frontale, sa concha nasalis inferior, sa maxillom Nabrojati odlike elipsoidnog zgloba konveksno tijelo je jajoliko, konkavno je udubljeni otisak konveksnog zglobnog tijela. Kretnje se izvode oko 1 ili 2 osovine a mogua je kombinacija pokreta sto rezultira cirkumdukcijom. Jedini pokret koji se ne moze izvesti je rotacija. Odlike lumbalnih kraljezaka imaju masivan corpus vertebrae, foramen vertebrae je trouglast i mali, processus spinosus je kratak, etverouglast, processus stransversus je formiran u 2 kvrice : processus mamilaris i processus accesorius. Nabrojati misice prednjeg trbusnog zida m.rectus abdominis Canalis nasolacrimalis se otvara u ? Otvara se u meatuas nasalis inferior Sulcus infraorbitalis se nalazi ? U stranjem dijelu facies orbitalis maxille Tuberculum jugularis se nalazi na ? unutranjoj strani parter lateralis os occipitale lateralno od foramen magnuma Koji je ligament ujedno i zglobna povrsina? Lig.coracoclavicularis Sta nije tacno za art. genus? Koji rub se nalazi na parietalnoj kosti ? margo temporalis Sta gradi okcipitalnu kost? Pars basilaris, parter laterales, squama occipitalis S cim se spaja vomer? Sa crista nasalis maxille, crista nasalis osis palatini, sa lamina peripendicularis os ethimoidale i sa cartilago septi nasi Zglobna tijela Koji se sulcus nalazi na distalnom dijelu humerusa? sulcus nervi radialis Misici abdomena ( lateralna strana) m.obliqus externus, m.obliqus intrnus, m.transversus abdominis i m.quadratus lumborum Najduzi misic kod covjeka? M.sartorius Metacarpalna kost? Koja je neparna kost glave ? os frontale, os occipitale, os sphenoidale, os ethimoidale, mandibula, vomer i os hyoideum Monoaksialni, biaksialni, multiaksialni i zglobovi bez osovine !? Misici podlaktice- prednja strana: m.pronator teres, m. Flexor carpi radialis, m.palmaris longus, m.flexor carpi ulnaris, m. Flexor digitorum superficialis, m. Flexor digitorum profundum, m.flexor policis longus, m.prnator quadratus FLEXORI I PRONATORI Stranja strana : m.bracihioradialis, m.extensor carpi radialis longus, m.extensor capri radialis brevis, m.extensor carpi ulnaris, m.extensor digiti minimi, m.extensor, indicis, m.abductor pollicis longus, m.extensor policis brevis, m.supinator - EKSTENZORI Sta ne spada u cirkumdukciju ? Misici butne kosti m.quadriceps femoris, m. Sartorius i m.atricularis genus Art. capitis costae i art. costotransversarium: mono/bi/multiaksijalni ili bez osovine ? Sta se nalazi sa straznje strane femura i humerusa? Odlike vratnih kraljezaka: rascepljeni processus transversus i processus spinosus, ovalni trup i touglasti foramen vertebrale Prema vrsti osovine zglobovi se dijele na monoakcijalne, biaksijalne i multiaksijalne Osobine lig.cruciata intrakapsularan i interartikulacionisan Gdje se nalazi incisura radius ulne - na lateralnoj strani processus coronoideus

32. Processusi maxille processus frontalis, processus alveloaris, processus zygomaticus i processus palatina 33. Sta nema prvo rebro? Nema sulcus costae 34. Misici zadnjeg dijela natakoljenice i funkcija? M.biceps femoris, m.semitendinosus i ms semimembranosus FLEXORI 35. Pokreti u art.cubiti? Flexija, exteenzija, pronacija i supinacija 36. Kome pripada concha nasalis media? Os ethimoidale 37. Gdje se nalaze zglobne povrsine art.talocruralisa? Na medijalnoj i lateralnom maleolusu facies articularis malleoli medialis et lateralis (bocno) a u sredini je to facies articulares inferiores tibiae