Anda di halaman 1dari 95

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

MINGGU HARI TARIKH

2 AHAD 5 JANUARI 2014

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5H MASA 12.15 1.15 pagi

TEMA BP OP HP HPK

1 Menyiasat Alam Kehidupan 1 Mikroorganisma 1.1 Memahami bahawa mikroorganisma adalah benda hidup menyatakan jenis-jenis mikroorganisma Murid dapat Menyatakan secara bertulis jenis-jenis mikroorganisma yang dipelajari Iaitu bakteria, virus, fungi dan protozoa dengan betul. Mengenalpasti bentuk-bentuk mikroorganisma yang dinyatakan.

AKTIVITI Murid menonton tayangan video berkaitan pelbagai jenis mikroorganisma, contoh, bakteria, virus, fungi dan protozoa. Murid melihat gambar bentuk-bentuk mikroorgnisma Murid membuat perbandingan kualitatif di antara saiz mikroorganisma dengan manusia dan membuat kesimpulan bahawa mikroorganisma adalah sangat halus. KPS/BBM IMPAK Memerhati / Video

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

2 SELASA 7 JANUARI 2014

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5H MASA 9.45 10.15

TEMA BP OP HP

1 Menyiasat Alam Kehidupan 1 Mikroorganisma 1.1 Memahami bahawa mikroorganisma adalah benda hidup menyatakan bahawa yis adalah satu contoh mikroorganisma. menyatakan bahawa mikroorganisma bernafas.

HPK

Murid dapat menyatakan bahawa yis adalah satu contoh mikroorganisma. menyatakan dengan lisan bahawa mikroorganisma bernafas.

AKTIVITI Murid berbincang yis adalah satu contoh mikroorganisma. Murid memerhati kesan yis terhadap doh dan membuat inferens mikroorganisma bernafas dan menyebabkan doh mengembang. Murid menjalankan aktiviti dan memerhati kesan apabila sebuah tabung uji diisi dengan dua sudu teh yis, satu sudu teh gula dan setengah tabung uji air. Mulut tabung uji dilekatkan pada belon. KPS/BBM IMPAK Memerhati / Video

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5H MASA 12.15 1.15

TEMA BP OP HP

1 Menyiasat Alam Kehidupan 1 Mikroorganisma 1.1 Memahami bahawa mikroorganisma adalah benda hidup menyatakan bahawa mikroorganisma membiak

HPK

Murid dapat menyediakan perancangan eksperimen bagi melihat pembiakan mikroorganisma berpandukan buku amali sains. Menyenaraikan alatan dan radas yang diperlukan dalam eksperimen

AKTIVITI

Guru membahagikan murid mengikut kumpulan

Berpandukan buku amali sains, murid menyediakan perancangan eksperimen bagi melihat pembiakan mikroorganisma dan menulisnya didalam buku PeKA.

Murid menyenaraikan alatan dan radas yang diperlukan dalam eksperimen

KPS/BBM IMPAK

Buku Amali Sains

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

2 KHAMIS 10 JANUARI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 8.10 9.10 PG

TEMA BP OP HP

1 Menyiasat Alam Kehidupan 1 Mikroorganisma 1.1 Memahami bahawa mikroorganisma adalah benda hidup menyatakan bahawa mikroorganisma membiak

HPK

Murid dapat Menjalankan eksperimen tentang pembiakan mikroorganisma seperti yang dirancangan didalam buku amali dengan mengikut langkahlangkah yang telah ditetapkan.

AKTIVITI

Murid menjalankan aktiviti dengan merenjiskan air ke atas sekeping roti. Murid meletakkan roti ke dalam beg plastik dan membuat pemerhatian selama beberapa hari.

Guru mengingatkan murid memerhati dan merekod hasil dapatan dengan cara melukis selama beberapa hari.

KPS/BBM IMPAK

Bahan Eksperimen

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

2 JUMAAT 11 JANUARI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5H MASA 9.45 10.15

TEMA BP OP HP

1 Menyiasat Alam Kehidupan 1 Mikroorganisma 1.1 Memahami bahawa mikroorganisma adalah benda hidup menyatakan bahawa mikroorganisma membiak

HPK

Murid dapat Menyatakan hasil pemerhatian eksperimen yang dilakukan dan membuat kesimpulan bahawa mikroorganisma membiak.

AKTIVITI

Guru meminta murid dari setiap kumpulan membentangkan hasil pemerhatian eksperimen yang dilakukan. Murid membentangkan laporan pemerhatian eksperimen Guru membantu murid membuat kesimpulan eksperimen

KPS/BBM IMPAK

Komputer,LCD Projektor.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

3 SELASA 15 JANUARI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.00 PG

TEMA BP OP HP

1 Menyiasat Alam Kehidupan 1 Mikroorganisma 1.1 Memahami bahawa mikroorganisma adalah benda hidup menyatakan bahawa mikroorganisma bergerak

HPK

Murid dapat menyediakan perancangan eksperimen bagi melihat pergerakan mikroorganisma berpandukan buku amali sains. Menyenaraikan alatan dan radas yang diperlukan dalam eksperimen

AKTIVITI

Guru membahagikan murid mengikut kumpulan

Berpandukan buku amali sains, murid menyediakan perancangan eksperimen bagi melihat pembiakan mikroorganisma dan menulisnya didalam buku PeKA.

Murid menyenaraikan alatan dan radas yang diperlukan dalam eksperimen

KPS/BBM IMPAK

Buku Amali Sains

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

3 KHAMIS 17 JANUARI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 8.10 9.10 PG

TEMA BP OP HP

1 Menyiasat Alam Kehidupan 1 Mikroorganisma 1.1 Memahami bahawa mikroorganisma adalah benda hidup menyatakan bahawa mikroorganisma bergerak

HPK

Murid dapat Menjalankan eksperimen yang dirancang Membuat pemerhatian

AKTIVITI

Guru membahagikan murid mengikut kumpulan

Berpandukan buku amali sains, murid menjalankan perancangan eksperimen bagi melihat pergerakan mikroorganisma dan menulisnya didalam buku PeKA.
Murid mengumpul sampel air dari kolam, sungai atau longkang dan memerhati pergerakan mikroorganisma menggunakan mikroskop. Murid merekod pemerhatian.

KPS/BBM IMPAK

Buku Amali Sains,Mikroskop,Penitis,Slaid Kaca

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

3 JUMAAT 18 JANUARI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 8.40 9.40 PG

TEMA BP OP HP

1 Menyiasat Alam Kehidupan 1 Mikroorganisma 1.1 Memahami bahawa mikroorganisma adalah benda hidup merumuskan bahawa mikroorganisma adalah benda hidup dan kebanyakannya tidak dapat dilihat oleh mata kasar.

HPK

Murid dapat berbincang dan menyatakan mikroorganisma adalah benda hidup dan kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan mata kasar

AKTIVITI

Guru membahagikan murid mengikut kumpulan

Berpandukan rekod pemerhatian buku amali sains,setelah murid menjalankan eksperimen bagi melihat pergerakan mikroorganisma dan menulisnya didalam buku PeKA.Murid berbincang dan menyatakan mikroorganisma adalah benda hidup dan kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan mata kasar

KPS/BBM IMPAK

Buku Amali Sains,

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

4 Selasa 21 JANUARI 2014

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5H MASA 10.45 11.45 PG ( 60 MINIT ) TEMA BP OP HP 1 Menyiasat Alam Kehidupan 1 Mikroorganisma 1.2 Memahami bahawa sesetengah mikroorganisma adalah berbahaya dan sesetengahnya berguna menyatakan contoh kegunaan mikroorganisma. HPK menyatakan kesan-kesan buruk mikroorganisma

Murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya dua contoh kegunaan mikroorganisma. menyatakan sekurang-kurangnya dua kesan buruk mikroorganisma

AKTIVITI

Murid mengumpul maklumat berkaitan kegunaan mikroorganisma, contoh: a) membuat roti, b) membuat tapai, c) membuat tempe, d) membuat baja. Murid mengumpul maklumat berkaitan kesan buruk mikroorganisma, contoh: a) menyebabkan penyakit, b) menyebabkan keracunan makanan, c) menyebabkan kerosakan makanan, d) menyebabkan pereputan gigi.

KPS/BBM IMPAK

Buku Teks

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

4 JUMAAT 25 JANUARI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5H MASA 10.45 11.45 PG TEMA BP OP HP HPK 1 Menyiasat Alam Kehidupan 1 Mikroorganisma 1.2 Memahami bahawa sesetengah mikroorganisma adalah berbahaya dan sesetengahnya berguna memerihalkan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma boleh merebak dari seseorang ke seseorang yang lain. Murid dapat memerihalkan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma boleh merebak dari seseorang ke seseorang yang lain secara lisan dengan betul.

AKTIVITI

Murid mengumpulkan maklumat mengenai penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma, contoh: sakit perut, demam campak, batuk, selesema, pereputan gigi, kudis buta, sakit mata, beguk dan AIDS. Murid berbincang mengenai penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma yang merebak dari seseorang kepada seseorang yang lain.

KPS/BBM IMPAK

Buku Teks

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

5 Rabu 22 JANUARI 2014

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5H MASA 12.15 1.15 PG TEMA BP OP HP menerangkan cara mencegah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. 1 Menyiasat Alam Kehidupan 1 Mikroorganisma 1.2 Memahami bahawa sesetengah mikroorganisma adalah berbahaya dan sesetengahnya berguna

HPK

Murid dapat menerangkan secara lisan cara mencegah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma.

AKTIVITI

Murid berbincang bagaimana penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma boleh dicegah daripada merebak, contoh: a) mencuci tangan sebelum mengendalikan makanan, b) memasak air sebelum diminum, c) menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin, d) membasuh tangan selepas menggunakan tandas, e) mengkuarantinkan pesakit yang menghidapi penyakit cacar, sakit mata atau beguk, f) membalut luka. Guru bersoal jawab dengan murid tentang bagaimana penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma boleh dicegah daripada merebak Murid menerangkan secara lisan cara mencegah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma.

KPS/BBM IMPAK

Buku Teks

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

5 AHAD 26 JANUARI 2014

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5H MASA 12.15 1.15 PG TEMA BP OP HP HPK memberi contoh haiwan yang menjaga telur dan anaknya. 1 Menyiasat Alam Kehidupan 2 Kemandirian Spesies 2.1 Memahami bahawa pelbagai haiwan mempunyai cara tersendiri untuk mengekalkan kemandirian spesies mereka.

Murid dapat menyenaraikan 4 contoh haiwan yang menjaga telur dan anaknya.

AKTIVITI

Guru menerangkan tentang Kemandirian Spesies Guru meminta murid mengumpul maklumat tentang haiwan yang menjaga telur dan anaknya, contoh: a) ayam, b) burung, c) kucing, d) lembu. Murid menyenaraikan 4 contoh haiwan yang menjaga telur dan anaknya didalam buku latihan.

KPS/BBM IMPAK

Buku Teks

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


MINGGU HARI TARIKH 5 JUMAAT 1 FEBRUARI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5H MASA 11.45 12.15 TEMA BP OP HP HPK menerangkan cara haiwan menjaga telur dan anaknya. 1 Menyiasat Alam Kehidupan 2 Kemandirian Spesies 2.1 Memahami bahawa pelbagai haiwan mempunyai cara tersendiri untuk mengekalkan kemandirian spesies mereka.

Murid dapat menerangkan secara lisan cara haiwan menjaga telur dan anaknya.

AKTIVITI

Murid menonton tayangan video bagaimana haiwan mengekalkan kemandirian telur dan anak, contoh: a) menyembunyikan anak di dalam mulut, contoh: ikan, b) memberi makan anaknya, contoh: burung, c) menyerang untuk melindungi telur atau anaknya apabila diganggu, contoh: ular atau harimau, d) mengeluarkan telur yang diselaputi lendir, contoh: katak, e) menyembunyikan telurnya, contoh: penyu f) membawa anaknya di dalam kantung, contoh: kanggaru, g) hidup dalam kumpulan yang besar, contoh: gajah. Berdasarkan tayang video,guru bertanyakan murid tentang cara bagaimana haiwan mengekalkan kemandirian telur dan anak. Murid menerangkan menerangkan secara lisan cara haiwan menjaga telur dan anaknya.

KPS/BBM IMPAK

Buku Teks,Tayangan Video

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


MINGGU HARI TARIKH 6 SELASA 5 FEBRUARI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.00 PG TEMA BP OP HP HPK menerangkan sebab haiwan menjaga telur dan anaknya. 1 Menyiasat Alam Kehidupan 2 Kemandirian Spesies 2.1 Memahami bahawa pelbagai haiwan mempunyai cara tersendiri untuk mengekalkan kemandirian spesies mereka.

Murid dapat menerangkan secara lisan sebab haiwan menjaga telur dan anaknya.

AKTIVITI

Murid menonton tayangan video bagaimana haiwan mengekalkan kemandirian telur dan anak, contoh: a) menyembunyikan anak di dalam mulut, contoh: ikan, b) memberi makan anaknya, contoh: burung, c) menyerang untuk melindungi telur atau anaknya apabila diganggu, contoh: ular atau harimau, d) mengeluarkan telur yang diselaputi lendir, contoh: katak, e) menyembunyikan telurnya, contoh: penyu f) membawa anaknya di dalam kantung, contoh: kanggaru, g) hidup dalam kumpulan yang besar, contoh: gajah. Berdasarkan tayang video,guru bertanyakan murid tentang cara bagaimana haiwan mengekalkan kemandirian telur dan anak sebagai ulangan pelajaran sebelum ini. Murid menerangkan menerangkan secara lisan sebab haiwan menjaga telur dan anaknya.

KPS/BBM IMPAK

Buku Teks,Tayangan Video

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


MINGGU HARI TARIKH 6 KHAMIS 7 FEBRUARI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5H MASA 11.45 12.15 Pagi TEMA BP OP HP HPK menyatakan pelbagai cara pencaran biji benih dan buah 1 Menyiasat Alam Kehidupan 2 Kemandirian Spesies 2.2 Memahami pelbagai tumbuhan mempunyai cara tersendiri untuk mengekalkan kemandirian spesies mereka.

Murid dapat menerangkan secara lisan pelbagai cara pencaran biji benih dan buah

AKTIVITI

Murid menonton tayangan video melalui youtube bagaimana tumbuhan menyebarkan biji benih. Berdasarkan tayang video,guru bertanyakan murid tentang cara bagaimana tumbuhan menyebarkan biji benih. Murid mengkaji spesimen hidup, menonton tayangan video atau simulasi komputer untuk mengetahui bagaimana tumbuhan memastikan kemandirian spesiesnya, contoh: a) melalui air, b) melalui angin, c) melalui haiwan, d) melalui mekanisme letupan. Murid menerangkan menerangkan secara lisan pelbagai cara pencaran biji benih dan buah

KPS/BBM IMPAK

Buku Teks,Tayangan Video

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


MINGGU HARI TARIKH 6 JUMAAT 8 FEBRUARI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 IBNU KHALDUN MASA 12.15 1.15 tengah hari TEMA BP OP HP menerangkan sebab tumbuhan perlu memencarkan biji benih atau buah. 1 Menyiasat Alam Kehidupan 2 Kemandirian Spesies 2.2 Memahami pelbagai tumbuhan mempunyai cara tersendiri untuk mengekalkan kemandirian spesies mereka.

HPK

Murid dapat melakukan perbincangan dan merumuskan bahawa tumbuhan perlu memencarkan biji benih dan buah untuk mengekalkan kemandirian spesies mereka.

AKTIVITI

Murid berbincang didalam kumpulan dan merumus bahawa tumbuhan perlu memencarkan biji benih dan buah untuk mengekalkan kemandirian spesies mereka. Guru membimbing murid ketika melakukan sesi perbincangan dan membuat rumusan.

KPS/BBM

Buku Teks,

IMPAK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 IBNU KHALDUN MASA 11.45 12.15 PG TEMA BP OP HP memberi contoh-contoh tumbuhan yang dipencarkan melalui air,angin,haiwan dan mekanisme letupan. 1 Menyiasat Alam Kehidupan 2 Kemandirian Spesies 2.2 Memahami pelbagai tumbuhan mempunyai cara tersendiri untuk mengekalkan kemandirian spesies mereka.

HPK

Murid dapat menyenaraikan contoh-contoh tumbuhan yang dipencarkan melalui air,angin,haiwan dan mekanisme letupan.

AKTIVITI

Murid mengumpul maklumat untuk memberi contoh tumbuhan memencarkan biji benih dan buah melalui: a) air, b) angin c) haiwan, d) mekanisme letupan. Guru membimbing murid ketika melakukan sesi perbincangan dan membuat rumusan.

KPS/BBM

Buku Teks,

IMPAK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


MINGGU HARI TARIKH 8 (7) KHAMIS 21 FEBRUARI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 Ibnu Khaldun MASA 10.45 11.45 PG TEMA BP OP HP menghubungkaitkan ciri-ciri biji benih dan buah dengan cara mereka dipencarkan. 1 Menyiasat Alam Kehidupan 2 Kemandirian Spesies 2.2 Memahami pelbagai tumbuhan mempunyai cara tersendiri untuk mengekalkan kemandirian spesies mereka.

HPK

Murid dapat menyatakan ciri-ciri biji benih dan buah mengikut cara pencaran dengan betul.

AKTIVITI

Murid mengkaji spesimen hidup atau menonton tayangan video dan berbincang mengenai perkaitan di antara ciri-ciri biji benih dan buah dengan cara pencaran: a) melalui air - ringan dan mempunyai rongga udara b) melalui angin - ringan,struktur bersayap, kering, berbulu halus dan kecil c) melalui haiwan - berisi, berwarna terang, boleh dimakan, berbau atau bercangkuk d) mekanisme letupan - kering bila matang Guru membimbing murid ketika melakukan sesi perbincangan dan membuat rumusan.

KPS/BBM

Buku Teks,

IMPAK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


MINGGU HARI TARIKH 8 JUMAAT 22 FEBRUARI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 Ibnu Khaldun MASA 12.15 1.15 PG TEMA BP OP HP HPK 1 Menyiasat Alam Kehidupan 2 Kemandirian Spesies 2.3 Menyedari kepentingan kemandirian spesies. meramal kesan jika sebahagian spesies haiwan dan tumbuhan tidak bermandiri. Murid dapat menyatakan secara lisan ramalan kesan jika sebahagian spesies haiwan dan tumbuhan tidak bermandiri.

AKTIVITI

Murid berbincang dan meramal kesan yang akan berlaku sekiranya spesies haiwan dan tumbuhan mengalami kepupusan, contoh: a) kekurangan sumber makanan, b) spesies lain turut mengalami kepupusan. Guru membimbing murid ketika melakukan sesi perbincangan dan membuat rumusan.

KPS/BBM

Buku Teks,

IMPAK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

PERHIMPUNAN RASMI

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 Ibnu Khaldun MASA 11.45 12.15 PG TEMA BP OP HP HPK 1 Menyiasat Alam Kehidupan 3 Rantai Makanan dan Siratan Makanan 3.1 Memahami rantai makanan. mengenalpasti haiwan dan makanannya Murid dapat AKTIVITI menyatakan secara lisan jenis haiwan dan makanannya dengan betul melengkapkan lembaran kerja yang diberi dengan jawapan yang betul. Guru menayangkan video/gambar haiwan sedang makan Berdasarkan rangsangan yang diberi guru besroal jawab dengan murid berkaitan gambar/video Guru mengaitkan jawapan murid dengan PDP hari ini. Guru menampal beberapa gambar haiwan di papan putih secara rawak dan meminta murid yang terpilih untuk menyatakan makanan yang dimakan oleh gambar yang dipilih. Guru dan murid bersama-sama menilai jawapan yang diberi Guru menstruktur kembali idea murid dan meminta murid mengelaskan haiwan-haiwan berikut berdasarkan jenis kumpulan makanannya iaitu kepada Tumbuhan,Daging dan Kedua-duanya. Guru memberi peneguhan kepada hasil usaha murid. Murid mengaplikasi idea/pembelajaran pada hari ini dengan menjawab lembaran kerja yang diberi. Guru bersoal jawab dengan murid bagi merumus kembali isi pelajaran pada hari ini.

KPS/BBM

Buku Teks,

IMPAK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

9 JUMAAT 27 FEBRUARI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 Ibnu Khaldun MASA 10.45 11.45 tgh TEMA BP OP HP HPK 1 Menyiasat Alam Kehidupan 3 Rantai Makanan dan Siratan Makanan 3.1 Memahami rantai makanan. mengelaskan haiwan kepada herbivore,karnivor dan omnivore. Murid dapat menyatakan 3 haiwan herbivore,3 haiwan karnivor dan 3 haiwan Omnivore dengan betul. melengkapkan lembaran kerja yang diberi dengan jawapan yang betul.

AKTIVITI

Guru mengaitkan dengan pelajaran lepas Guru menerangkan apa itu herbivore,karnivor dan omnivore. Murid berbincang dan mengelaskan haiwan mengikut tabiat makanan: a) herbivor b) karnivor c) omnivore Murid menjawab lembaran kerja Guru membimbing murid dan memmberi peneguhan

KPS/BBM

Buku Teks,

IMPAK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

10 (9) ISNIN 4 MAC 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 Ibnu Khaldun MASA 12.15 1.15 PAGI TEMA BP OP HP 1 Menyiasat Alam Kehidupan 3 Rantai Makanan dan Siratan Makanan 3.1 Memahami rantai makanan. membina rantai makanan mengenalpasti pengeluar. mengenalpasti pengguna. Murid dapat membina rantai makanan berdasarkan habitat yang diberi dengan betul. mengenalpasti pengeluar didalam rantai makanan yang diberi dengan betul. mengenalpasti pengguna didalam rantai makanan yang diberi dengan betul.

HPK

AKTIVITI

Guru mengaitkan dengan pelajaran lepas Guru menunjukkan contoh rantai makanan Murid membina rantai makanan untuk menunjukkan hubungan makanan antara organisma yang wujud dalam sesuatu habitat. Murid mengenalpasti pengeluar dan pengguna dari rantai makanan yang dibina. Murid menjawab lembaran kerja Guru membimbing murid dan memmberi peneguhan

KPS/BBM IMPAK

Buku Teks,

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

PERHIMPUNAN RASMI

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 Ibnu Khaldun MASA 10.45 11.45 PAGI TEMA BP OP HP 1 Menyiasat Alam Kehidupan 3 Rantai Makanan dan Siratan Makanan 3.2 Mensintesis rantai makanan untuk membina siratan makanan membina siratan makanan. membina siratan makanan pada pelbagai habitat. Murid dapat membina siratan makanan berdasarkan habitat yang diberi dengan betul. membina siratan makanan pada pelbagai habitat yang dinyatakan dengan betul.

HPK

AKTIVITI

Guru mengaitkan dengan pelajaran lepas Guru menunjukkan contoh rantai makanan Murid membina siratan makanan berdasarkan rantai makanan yang wujud didalam satu habitat Murid menjawab lembaran kerja Guru membimbing murid dan memberi peneguhan

KPS/BBM IMPAK

Buku Teks,

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


MINGGU HARI TARIKH 10 JUMAAT 8 MAC 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 Ibnu Khaldun MASA 12.15 1.15 TGH TEMA BP OP HP 1 Menyiasat Alam Kehidupan 3 Rantai Makanan dan Siratan Makanan 3.2 Mensintesis rantai makanan untuk membina siratan makanan meramalkan kesan jika terdapat perubahan dalam populasi pada spesies tertentu dalam siratan makanan. menerangkan kesan terhadap spesies haiwan tertentu yang makan sejenis makanan sahaja

HPK

Murid dapat meramalkan kesan jika terdapat perubahan dalam populasi pada spesies tertentu dalam siratan makanan dengan betul. menerangkan kesan terhadap spesies haiwan tertentu yang makan sejenis makanan sahaja dengan betul.

AKTIVITI

Murid berbincang dan meramalkan kesan jika terdapat perubahan dalam populasi pada sesetengah spesies dalam siratan makanan yang telah dikaji. Murid menjalankan simulasi atau permainan berdasarkan siratan makanan. Murid menonton tayangan video untuk mengetahui pelbagai spesies yang menghadapi ancaman kepupusan disebabkan mereka hanya makan sejenis makanan sahaja. Murid membuat kesimpulan sesetengah spesies haiwan yang makan hanya sejenis makanan menghadapi kesukaran untuk bermandiri kerana sumber makanan mungkin kehabisan, contoh: a) panda hanya makan pucuk buluh, b) beruang koala hanya makan daun Eucalyptus, c) tenggiling hanya makan semut. Buku Teks,

KPS/BBM IMPAK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

PERHIMPUNAN RASMI

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 Ibnu Khaldun MASA 11.45 12.15 PAGI TEMA BP OP HP HPK 2 Menyiasat Alam Fizikal 1 Tenaga 1.1 Memahami kegunaan tenaga menerangkan mengapa tenaga diperlukan. Murid dapat AKTIVITI menerangkan mengapa tenaga diperlukan dengan betul.

Murid berbincang dan membuat kesimpulan tenaga diperlukan: a) oleh benda hidup untuk menjalankan proses hidup seperti bergerak, bernafas, dan bertumbuh,

b) untuk menggerak, mendidih, melebur atau memantulkan benda bukan hidup.

KPS/BBM

Buku Teks,

IMPAK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

11 RABU 13 MAC 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 7.40 8.10 PAGI TEMA BP OP HP HPK 2 Menyiasat Alam Fizikal 1 Tenaga 1.1 Memahami kegunaan tenaga memberi contoh di mana dan bila tenaga digunakan. Murid dapat AKTIVITI memberi contoh di mana dan bila tenaga digunakan dengan betul.

Murid berbincang dan membuat kesimpulan tenaga diperlukan: Murid mengumpul maklumat dan memberi contoh di mana dan bila tenaga digunakan. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM

Buku Teks,

IMPAK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

11 JUMAAT 15 MAC 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 11.00 12.30 TGH TEMA BP OP HP HPK 2 Menyiasat Alam Fizikal 1 Tenaga 1.1 Memahami kegunaan tenaga menyatakan pelbagai sumber tenaga Murid dapat AKTIVITI menyatakan pelbagai sumber tenaga dengan betul.

Murid mengumpul maklumat mengenai sumber tenaga, contoh: a) matahari, b) makanan, c) angin, d) bahan api, e) sel kering/bateri. Murid berbincang bahawa Matahari merupakan sumber utama tenaga. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM

Buku Teks,

IMPAK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

12 ISNIN 18 MAC 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PAGI TEMA BP OP HP HPK 2 Menyiasat Alam Fizikal 1 Tenaga 1.2 Memahami bahawa tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain menyatakan pelbagai bentuk tenaga Murid dapat AKTIVITI menyatakan pelbagai bentuk tenaga dengan betul.

Murid memerhati pelbagai peristiwa dan mengenalpasti bentuk tenaga yang terlibat, contoh: a) kereta mainan yang bergerak menggunakan bateri, b) gelang getah yang diregang, c) lilin yang menyala, d) telefon yang berdering. Murid mengenlpasti bentuk tenaga yang wujud Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM

Buku Teks,

IMPAK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

12 RABU 20 MAC 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 7.40 8.10 PAGI TEMA BP OP HP HPK 2 Menyiasat Alam Fizikal 1 Tenaga 1.2 Memahami bahawa tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain menyatakan bahawa tenaga boleh berubah bentuk. Murid dapat AKTIVITI menyatakan contoh perubahan bentuk tenaga dengan betul.

Murid menjalankan aktiviti dan berbincang tentang perubahan bentuk tenaga, contoh: a) menyalakan lampu: tenaga elektrik lilin yang menyala: tenaga kimia

tenaga haba + tenaga cahaya.

b)

tenaga haba + tenaga cahaya.

c)

menggunakan kalkulator tenaga suria: tenaga suria tenaga elektrik tenaga cahaya

Murid berbincang bahawa tenaga boleh berubah bentuk. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM Buku Teks,Bateri,Wayar,Lilin

IMPAK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

12 JUMAAT 22 MAC 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 11.00 12.30 TGH TEMA BP OP HP 2 Menyiasat Alam Fizikal 1 Tenaga 1.2 Memahami bahawa tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain memberi contoh-contoh peralatan yang menunjukkan berlakunya perubahan bentuk tenaga. Murid dapat memberi contoh-contoh peralatan yang menunjukkan berlakunya perubahan bentuk tenaga dengan betul.

HPK

AKTIVITI

Murid mengumpul maklumat dan mengenalpasti peralatan yang menggunakan perubahan bentuk tenaga dan menyatakan perubahan bentuk tenaga yang terlibat, contoh: a) seterika elektrik: tenaga elektrik tenaga haba. b) radio: tenaga elektrik kipas siling: tenaga elektrik

tenaga bunyi.

c)

tenaga kinetik + tenaga bunyi.

d)

dapur gas: tenaga kimia tenaga haba + tenaga cahaya. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku Teks,Bateri,Wayar,Lilin

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

13 ISNIN 1 APRIL 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PAGI TEMA BP OP HP 2 Menyiasat Alam Fizikal 1 Tenaga 1.3 Memahami tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menyatakan apakah tenaga yang boleh diperbaharui. menyatakan apakah tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Murid dapat menyatakan apakah tenaga yang boleh diperbaharui dengan betul

HPK

menyatakan apakah tenaga yang tidak boleh diperbaharui dengan betul. AKTIVITI Murid berbincang bahawa tenaga yang boleh diperbaharui adalah tenaga yang boleh diganti apabila telah habis digunakan dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui adalah tenaga yang tidak boleh diganti apabila telah habis digunakan. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku Teks,Bateri,Wayar,Lilin

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

13 RABU 3 APRIL 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 7.40 8.10 PAGI TEMA BP OP HP 2 Menyiasat Alam Fizikal 1 Tenaga 1.3 Memahami tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menyenaraikan tenaga yang boleh diperbaharui. menyenaraikan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Murid dapat AKTIVITI Murid mengumpul maklumat seperti berikut: a) sumber tenaga yang boleh diperbaharui, contoh: solar, angin, biojisim. b) sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui, contoh; gas semulajadi, petroleum, arang batu. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku Teks, menyenaraikan tenaga yang boleh diperbaharui dengan betul. menyenaraikan tenaga yang tidak boleh diperbaharui dengan betul.

HPK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

13 JUMAAT 5 APRIL 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 11.00 12.30 TGH TEMA BP OP HP menerangkan mengapa kita perlu menggunakan tenaga secara bijaksana. HPK Murid dapat menerangkan secara lisan mengapa kita perlu menggunakan tenaga secara bijaksana. AKTIVITI Murid berbincang dan membuat kesimpulan mengapa kita perlu menggunakan tenaga dengan bijaksana, contoh: a) sesetengah sumber tenaga tidak boleh diganti apabila telah habis digunakan, b) menjimatkan kos, c) mengelakkan pembaziran, d) mengurangkan pencemaran Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku Teks, 2 Menyiasat Alam Fizikal 1 Tenaga 1.3 Memahami tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

14 ISNIN 8 APRIL 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PAGI TEMA BP OP HP menerangkan mengapa tenaga boleh diperbaharui lebih baik daripada tenaga yang tidak boleh diperbaharui. 2 Menyiasat Alam Fizikal 1 Tenaga 1.3 Memahami tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui

HPK

Murid dapat menerangkan secara lisan mengapa tenaga boleh diperbaharui lebih baik daripada tenaga yang tidak boleh diperbaharui dengan betul.

AKTIVITI Murid berbincang mengapa tenaga yang boleh diperbaharui lebih baik daripada tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku Teks,

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

14 RABU 10 APRIL 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 12.00 12.30 TGH TEMA BP OP HP HPK memberi contoh bagaimana tenaga boleh dijimatkan. 2 Menyiasat Alam Fizikal 1 Tenaga 1.3 Memahami tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui

Murid dapat memberi contoh secara lisan bagaimana tenaga boleh dijimatkan.

AKTIVITI Murid menjalankan sesi sumbangsaran bagaimana untuk menjimatkan tenaga dalam kehidupan seharian Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku Teks,

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

14 KHAMIS 11 APRIL 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 11.00 12.00 TGH TEMA BP OP HP HPK mengamalkan penjimatan tenaga 2 Menyiasat Alam Fizikal 1 Tenaga 1.3 Memahami tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui

Murid dapat memberi contoh bagaimana mengamalkan penjimatan tenaga

AKTIVITI Murid menyenaraikan perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk menjimatkan tenaga dan menggunakannya sebagai panduan dalam kehidupan seharian Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku Teks,

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

15 SELASA 16 APRIL 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 9.40 10.10 TGH TEMA BP OP HP 2 Menyiasat Alam Fizikal 2 Tenaga Elektrik 2.1 2.1 Mengetahui sumber tenaga elektrik HPK menyatakan sumber tenaga elektrik.

Murid dapat menyatakan 4 sumber tenaga elektrik dengan betul.

AKTIVITI

Murid menjalankan aktiviti seperti menyalakan mentol atau membunyikan loceng elektrik untuk mengesahkan sumber berikut menghasilkan tenaga elektrik, contoh: a) sel kering, b) akumulator, c) dinamo, d) sel solar. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM IMPAK

Buku Teks,

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

15 RABU 17 APRIL 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PG TEMA BP OP HP 2 Menyiasat Alam Fizikal 2 Tenaga Elektrik 2.2 Memahami litar bersiri dan litar selari HPK mengenalpasti simbol pelbagai komponen elektrik dalam litar ringkas melukis gambarajah litar.

Murid dapat mengenalpasti simbol pelbagai komponen elektrik dalam litar ringkas dengan betul. melukis gambarajah litar dengan tepat.

AKTIVITI

Murid membina seberapa banyak litar elektrik yang berbeza. Murid diperkenalkan kepada simbol komponen litar elektrik, iaitu bateri, mentol, wayar penyambung dan suis. Murid melukis gambarajah litar berdasarkan litar yang telah dibina Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM IMPAK

Buku Teks,

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

15 KHAMIS 18 APRIL 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PG TEMA BP OP HP 2 Menyiasat Alam Fizikal 2 Tenaga Elektrik 2.2 Memahami litar bersiri dan litar selari HPK mengenalpasti perbezaan susunan mentol dalam litar bersiri dan litar selari. membina litar bersiri. membina litar selari.

Murid dapat mengenalpasti perbezaan susunan mentol dalam litar bersiri dan litar Selari dengan betul. membina litar bersiri. membina litar selari.

AKTIVITI

Murid memerhati pelbagai litar bersiri dan litar selari. Berdasarkan pemerhatian, murid berbincang mengenai perbezaan susunan mentol dalam litar bersiri dan litar selari. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM IMPAK

Buku Teks,

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

16 SELASA 23 APRIL 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 9.40 10.10 TGH TEMA BP OP HP 2 Menyiasat Alam Fizikal 2 Tenaga Elektrik 2.2 Memahami litar bersiri dan litar selari HPK membandingkan kecerahan mentol dalam litar bersiri dan litar selari.

Murid dapat membandingkan kecerahan mentol dalam litar bersiri dan litar selari Dengan betul.

AKTIVITI

Murid melukis gambarajah litar bersiri dan litar selari dan membandingkan susunan mentol dalam litar tersebut. Murid diberi beberapa bateri, mentol, suis dan wayar penyambung untuk membina litar bersiri dan litar selari. Murid memerhati dan membandingkan kecerahan mentol dalam: a) litar bersiri, b) litar selari, c) di antara litar bersiri dan litar selari. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM IMPAK

Buku Teks,

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

16 RABU 24 APRIL 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PG TEMA BP OP HP 2 Menyiasat Alam Fizikal 2 Tenaga Elektrik 2.2 Memahami litar bersiri dan litar selari membandingkan kesan pada mentol apabila pelbagai suis dalam litar bersiri dan litar selari ditutup

HPK

Murid dapat membandingkan kesan pada mentol apabila pelbagai suis dalam litar bersiri dan litar selari ditutup

AKTIVITI

Murid menjalankan aktiviti dan membandingkan apa yang berlaku pada mentol dalam litar bersiri dan litar selari apabila pelbagai suis dalam litar ditutup. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM IMPAK

Buku Teks,

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

16 KHAMIS 25 APRIL 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PG TEMA BP OP HP HPK memerihalkan bahaya kecuaian mengendalikan peralatan elektrik. 2 Menyiasat Alam Fizikal 2 Tenaga Elektrik 2.3 Memahami langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila mengendalikan peralatan elektrik

Murid dapat memerihalkan bahaya kecuaian mengendalikan peralatan elektrik.

AKTIVITI

Murid berbincang tentang bahaya kecuaian mengendalikan peralatan elektrik, contoh: a) kejutan elektrik, b) kebakaran, c) melecur, d) renjatan elektrik. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM IMPAK

Buku Teks,

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

17 SELASA 30 APRIL 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 9.40 10.10 TGH TEMA BP OP HP HPK menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa mengendalikan peralatan elektrik. Murid dapat AKTIVITI menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa mengendalikan peralatan elektrik. Murid berbincang mengenai langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan peralatan elektrik, contoh: a) tidak menyentuh peralatan elektrik dengan tangan yang basah, b) tidak menggunakan peralatan elektrik yang rosak atau yang mempunyai wayar penebat yang rosak , c) tidak membaiki sendiri peralatan elektrik, d) tidak menyambung terlalu banyak peralatan elektrik pada satu palam soket. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku Teks, 2 Menyiasat Alam Fizikal 2 Tenaga Elektrik 2.3 Memahami langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila mengendalikan peralatan elektrik

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

17 KHAMIS 2 MEI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PG TEMA BP OP HP 2 Menyiasat Alam Fizikal 3 Tenaga Cahaya 3.1 Memahami cahaya bergerak lurus. HPK menyatakan cahaya bergerak lurus memberi contoh untuk mengesahkan bahawa cahaya bergerak lurus . memerihal bagaimana bayang-bayang terbentuk.

Murid dapat menyatakan cahaya bergerak lurus dengan betul memberi contoh untuk mengesahkan bahawa cahaya bergerak lurus . memerihal bagaimana bayang-bayang terbentuk dengan betul

AKTIVITI

Murid menjalankan aktiviti untuk memerhati bahawa cahaya bergerak lurus Murid mengumpulkan maklumat dan memberi contoh peristiwa atau fenomena yang menunjukkan cahaya bergerak lurus. Murid memerhati dan berbincang tentang pembentukan bayang-bayang untuk membuat kesimpulan bahawa bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dihalang oleh objek legap atau lut cahaya. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid

KPS/BBM IMPAK

Buku Teks,Lampu Suluh,Kadbod

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

18 RABU 8 MEI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PG TEMA BP OP HP 2 Menyiasat Alam Fizikal 3 Tenaga Cahaya 3.1 Memahami cahaya bergerak lurus.
mengeksperimen untuk mengenalpasti apa yang menyebabkan saiz bayang-bayang berubah dengan menentukan pembolehubah yang dimalarkan, pembolehubah manipulasi dan pembolehubah bergerak balas mengeksperimen untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan perubahan bentuk bayang-bayang dengan menentukan pembolehubah yang dimalarkan, pembolehubah manipulasi dan pembolehubah bergerak balas.

HPK

Murid dapat
mengeksperimen untuk mengenalpasti apa yang menyebabkan saiz bayang-bayang berubah dengan menentukan pembolehubah yang dimalarkan, pembolehubah manipulasi dan pembolehubah bergerak balas dengan betul mengeksperimen untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan perubahan bentuk bayang-bayang dengan menentukan pembolehubah yang dimalarkan, pembolehubah manipulasi dan pembolehubah bergerak balasdengan betul.

AKTIVITI

Muri dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil bagi menjalankan eksperimen mengikut dua stesen, Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasat faktor yang menyebabkan perubahan bentuk dan saiz bayang-bayang . Murid memerhati, berbincang dan membuat kesimpulan tentang: a) STESEN 1- apabila jarak di antara objek dan sumber cahaya berkurang, saiz bayang-bayang bertambah dan apabila jarak di antara objek dan skrin berkurang, saiz bayang-bayang berkurang b) STESEN 2-bentuk bayang-bayang berubah berdasarkan kedudukan sumber cahaya dan bentuk bayang-bayang berubah berdasarkan kedudukan sesuatu objek.

KPS/BBM

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid Buku Teks,Lampu Suluh,Kadbod,Objek Legap (plastisin)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


MINGGU HARI TARIKH IMPAK 18 KHAMIS 9 MEI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PG TEMA BP OP HP 2 Menyiasat Alam Fizikal 3 Tenaga Cahaya 3.2 Memahami cahaya boleh dipantulkan
menyatakan cahaya boleh dipantulkan.

melukis gambarajah sinar cahaya untuk menunjukkan pantulan cahaya.

HPK

Murid dapat
menyatakan cahaya boleh dipantulkan dengan betul.

melukis gambarajah sinar cahaya untuk menunjukkan pantulan cahaya dengan betul.

AKTIVITI

Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasat pantulan cahaya menggunakan : a) cermin muka, b) kepingan aluminium. Murid melukis gambarajah sinar cahaya untuk menunjukkan pantulan cahaya dalam aktiviti di atas.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku Teks,Lampu Suluh,Kepingan Aluminium,Cermin Muka

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

19 SELASA 14 MEI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 9.40 10.10 TGH TEMA BP OP HP 2 Menyiasat Alam Fizikal 3 Tenaga Cahaya 3.2 Memahami cahaya boleh dipantulkan HPK
memberi contoh kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan seharian.

Murid dapat memberi contoh kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan Seharian dengan betul.

AKTIVITI

Murid mengumpul maklumat mengenai kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan seharian, contoh: a) cermin sisi kereta, b) cermin di selekoh tajam di jalan raya, c) cermin di kedai gunting, d) periskop.

Murid mengaplikasikan prinsip pantulan cahaya untuk merekacipta peralatan, contoh: a) periskop, b) kaleidoskop Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku Teks,Lampu Suluh,Kepingan Aluminium,Cermin Muka

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

19 RABU 15 MEI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PG TEMA BP OP HP HPK 2 Menyiasat Alam Fizikal 4 Haba 4.1 Memahami suhu adalah penunjuk darjah kepanasan. menyatakan bahan menjadi panas apabila haba dibekalkan. menyatakan bahan menjadi sejuk apabila kehilangan haba. Murid dapat AKTIVITI menyatakan bahan menjadi panas apabila haba dibekalkan. menyatakan bahan menjadi sejuk apabila kehilangan haba.

Murid memanaskan 250 ml air selama 3 minit dan merasa perubahan suhu setiap beberapa saat semasa pemanasan. Murid membiarkan air panas menjadi sejuk dan menyentuh air setiap beberapa saat. Berdasarkan aktiviti di atas murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawa: a) peningkatan haba menyebabkan air menjadi panas, b) kehilangan haba menyebabkan air menjadi sejuk.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku Teks,Bikar,Pemanas Air,

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


MINGGU HARI TARIKH 19 KHAMIS 16 MEI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PG TEMA BP OP HP 2 Menyiasat Alam Fizikal 4 Haba 4.1 Memahami suhu adalah penunjuk darjah kepanasan. menyukat suhu dengan teknik yang betul. menyatakan unit piawai untuk menyukat suhu. Murid dapat AKTIVITI menyukat suhu dengan teknik yang betul. menyatakan unit piawai untuk menyukat suhu.

HPK

Murid dibimbing untuk menggunakan dan mengambil bacaan termometer dengan betul. Murid mengumpul maklumat tentang unit piawai untuk menyukat suhu.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku Teks,Bikar,Pemanas Air,Termometer Makmal.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

21 SELASA 11 JUN 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 9.40 10.10 TGH TEMA BP OP HP 2 Menyiasat Alam Fizikal 4 Haba 4.1 Memahami suhu adalah penunjuk darjah kepanasan. menyatakan suhu sesuatu objek atau bahan meningkat apabila haba dibekalkan. menyatakan suhu sesuatu objek atau bahan berkurang apabila kehilangan haba. membuat kesimpulan bahawa suhu adalah penunjuk untuk menyukat kepanasan Murid dapat AKTIVITI menyatakan suhu sesuatu objek atau bahan meningkat apabila haba dibekalkan. menyatakan suhu sesuatu objek atau bahan berkurang apabila kehilangan haba. membuat kesimpulan bahawa suhu adalah penunjuk untuk menyukat kepanasan

HPK

Murid menjalankan aktiviti untuk menyukat suhu, contoh: a) memanaskan air dan merekod suhu setiap beberapa minit, b) penunu Bunsen dipadam dan merekod suhu setiap beberapa minit semasa air menyejuk

Murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawa suhu: a) meningkat apabila dibekalkan, b) berkurang apabila kehilangan haba. Murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawa suhu adalah penunjuk untuk menyukat kepanasan. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM Buku Teks,Bikar,Pemanas Air,Termometer Makmal.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


IMPAK

MINGGU HARI TARIKH

21 RABU 12 JUN 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PG TEMA BP OP HP 2 Menyiasat Alam Fizikal 4 Haba 4.2 Memahami kesan haba terhadap bahan. menyatakan bahan mengembang apabila dipanaskan. HPK Murid dapat AKTIVITI menyatakan bahan mengembang apabila dipanaskan dengan betul menyatakan bahan mengecut apabila disejukkan dengan betul. menyatakan bahan mengecut apabila disejukkan.

Murid menjalankan aktiviti untuk memerhatikan, kesan haba terhadap bahan, contoh: a) b) memanaskan bebola besi dan memasukkannya ke dalam gelung besi, menyejukkan bebola besi yang dipanaskan dan memasukkannya ke dalam gelung besi,

Murid berbincang tentang pemerhatian berdasarkan aktiviti yang dijalankan dan membuat kesimpulan bahawa : a) bahan mengembang apabila dipanaskan, b) bahan mengecut apabila disejukkan.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku Teks,bebola besi,penunu Bunsen,pemetik api

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

21 KHAMIS 13 JUN 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PG TEMA BP OP HP HPK 2 Menyiasat Alam Fizikal 4 Haba 4.2 Memahami kesan haba terhadap bahan. memberi contoh aplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan dalam kehidupan seharian. Murid dapat memberi contoh aplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan dalam kehidupan seharian.

AKTIVITI

Murid menonton video atau simulasi komputer mengenai pengembangan dan pengecutan bahan dalam kehidupan seharian, contoh: a) kabel elektrik dipasang kendur untuk mengelakkan dari terputus apabila berlaku pengecutan semasa cuaca sejuk, b) terdapat ruang di antara landasan keretapi untuk membolehkan pengembangan berlaku semasa cuaca panas, c) penutup botol yang ketat boleh dilonggarkan dengan merendamkannya ke dalam air panas, d) kepingan konkrit di atas kaki lima mempunyai ruang untuk membolehkannya mengembang.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku Teks,Tayangan simulasi video.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

22 SELASA 18 JUN 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 9.40 10.10 TGH TEMA BP OP HP HPK 3 Menyiasat Alam Bahan 1 Keadaan bahan 1.1 Memahami bahan wujud dalam bentuk pepejal, cecair atau gas mengelaskan objek dan bahan kepada tiga rupa bentuk. Murid dapat mengelaskan objek dan bahan kepada tiga rupa bentuk dengan betul. AKTIVITI
Murid mengklasifikasikan objek dan bahan kepada pepejal, cecair dan gas. Murid berbincang dan memberi sebab untuk pengelasan yang dibuat. Objek dan bahan yang dicadangkan pada murid untuk dikelaskan ialah: belon berisi udara, belon tanpa udara, batu, minyak masak, susu, air, kertas, klip kertas, pembaris, gam dan pam tayar.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM Buku Teks, belon berisi udara, belon tanpa udara, batu, minyak masak, susu, air, kertas, klip kertas, pembaris, gam dan pam tayar.

IMPAK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

22 RABU 19 JUN 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PG TEMA BP OP HP HPK 3 Menyiasat Alam Bahan 1 Keadaan bahan 1.1 Memahami bahan wujud dalam bentuk pepejal, cecair atau gas menyatakan ciri-ciri pepejal Murid dapat AKTIVITI menyatakan ciri-ciri pepejal dengan betul.

Murid mengkaji ciri-ciri pepejal dengan: a) menimbang pelbagai jenis pepejal, b) penyukat isipadu pelbagai pepejal, c) meletakkan pelbagai jenis pepejal dalam pelbagai bentuk bekas. Murid berbincang dan membuat kesimpulan ciri-ciri pepejal iaitu, pepejal: a) mempunyai jisim, b) mempunyai isipadu tetap, c) mempunyai bentuk tetap.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM Buku Teks, belon berisi udara, belon tanpa udara, batu, minyak masak, susu, air, kertas, klip kertas, pembaris, gam dan pam tayar.

IMPAK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

22 KHAMIS 20 JUN 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PG TEMA BP OP HP 3 Menyiasat Alam Bahan 1 Keadaan bahan 1.1 Memahami bahan wujud dalam bentuk pepejal, cecair atau gas menyatakan ciri-ciri cecair. menyatakan sesetengah cecair mengalir lebih laju dari yang lain. Murid dapat AKTIVITI menyatakan ciri-ciri cecair dengan betul. menyatakan sesetengah cecair mengalir lebih laju dari yang lain.

HPK

Murid mengkaji ciri-ciri cecair dengan: a) menimbang pelbagai cecair, b) menyukat isipadu cecair, c) menuang cecair ke dalam bekas-bekas pelbagai bentuk. Murid berbincang dan membuat kesimpulan ciri-ciri cecair iaitu, a) mempunyai jisim, b)mempunyai isipadu tetap, c) tidak mempunyai bentuk tetap tetapi mengikut bentuk bekas. Murid memerhati pengaliran pelbagai cecair yang dituang ke dalam pelbagai bekas.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Silinder penyukat,bikar dan pelbagai jenis bahan cecair,

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

23 SELASA 25 JUN 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 9.40 10.10 TGH TEMA BP OP HP HPK 3 Menyiasat Alam Bahan 1 Keadaan bahan 1.1 Memahami bahan wujud dalam bentuk pepejal, cecair atau gas menyatakan ciri-ciri gas. Murid dapat AKTIVITI menyatakan ciri-ciri gas dengan betul.

Murid mengkaji ciri-ciri gas melalui: a) mengimbangkan dua belon yang mengandungi udara di atas sebatang kayu dan membocorkan salah satu belon, b) mengisikan udara ke dalam belon pelbagai bentuk, c) memerhati asap di dalam bekas tertutup dan diletakkan sebuah lagi bekas terbalik di atasnya. Alihkan penutup bekas pertama. Perhatikan pergerakan asap dari bekas pertama ke bekas yang diterbalikkan, d) merasa tekanan gas di dalam picagari apabila omboh ditekan manakala muncungnya ditutup. Murid berbincang dan membuat kesimpulan ciri-ciri gas iaitu, gas: a) mempunyai jisim, b) tidak mempunyai bentuk yang tetap tetapi mengikut bentuk bekas, c) memenuhi ruang dan tidak mempunyai isipadu yang tetap, d) boleh dimampatkan.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks,belon,silinder penyukat

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

23 RABU 26 JUN 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PG TEMA BP OP HP HPK 3 Menyiasat Alam Bahan 1 Keadaan bahan 1.2 Memahami bahan boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain menyatakan air boleh berubah bentuk. membuat kesimpulan air wujud dalam tiga bentuk. Murid dapat AKTIVITI menyatakan air boleh berubah bentuk dengan betul. membuat kesimpulan air wujud dalam tiga bentuk.

Murid menjalankan aktiviti untuk memerhati perubahan bentuk bahan: a) ais melebur, b) memanaskan air hingga mendidih, c) mengumpul wap air, membiarkan ia sejuk dan membekukannya. Murid berbincang dan membuat kesimpulan mengenai: a) air boleh berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain, b) air wujud dalam keadaan pepejal, cecair dan gas.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks,air paip,ais,penunu Bunsen,bikar.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

23 KHAMIS 27 JUN 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PG TEMA BP OP HP HPK 3 Menyiasat Alam Bahan 1 Keadaan bahan 1.2 Memahami bahan boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain mengenalpasti proses yang terlibat bila bahan berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Murid dapat mengenalpasti proses yang terlibat bila bahan berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain dengan betul.

AKTIVITI

Guru menunjukkan tayangan video mengenai proses yang terlibat apabila bahan berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain Murid berbincang mengenai proses yang terlibat apabila bahan berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain iaitu: a) peleburan, b) pendidihan, c) penyejatan, d) kondensasi, e) pembekuan

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks,air paip,ais,penunu Bunsen,bikar.Tayangan Video

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

24 SELASA 2 JULAI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 9.40 10.10 TGH TEMA BP OP HP HPK 3 Menyiasat Alam Bahan 1 Keadaan bahan 1.2 Memahami bahan boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain mengenalpasti faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Murid dapat mengenalpasti faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan betul.

AKTIVITI

Murid menyiasat dan berbincang faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air, contoh: a) cuaca yang panas, b) berangin.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks,kain tuala kecil.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

24 RABU 3 JULAI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PG TEMA BP OP HP HPK 3 Menyiasat Alam Bahan 1 Keadaan bahan 1.3 Memahami kitaran air memerihalkan bagaimana awan terbentuk. memerihalkan bagaimana hujan terbentuk. Murid dapat AKTIVITI memerihalkan bagaimana awan terbentuk. memerihalkan bagaimana hujan terbentuk.

Murid menonton simulasi komputer untuk mempelajari pembentukan awan dan hujan. Murid diminta menceritakan dan memerihalkan bagaimana awan dan hujan terbentuk berdasarkan simulasi computer yang ditontonnya.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks,Simulasi computer@tayangan video

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

24 KHAMIS 4 JULAI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PG TEMA BP OP HP HPK 3 Menyiasat Alam Bahan 1 Keadaan bahan 1.3 Memahami kitaran air menerangkan bagaimana kitaran air berlaku dalam persekitaran. Murid dapat menerangkan bagaimana kitaran air berlaku dalam persekitaran.

AKTIVITI

Murid menonton simulasi kitaran air dalam persekitaran. Murid diminta menceritakan dan memerihalkan bagaimana kitaran air berlaku dalam persekitaran.berdasarkan simulasi computer yang ditontonnya.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks,Simulasi computer@tayangan video

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

25 SELASA 9 JULAI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 9.40 10.10 TGH TEMA BP OP HP HPK 3 Menyiasat Alam Bahan 1 Keadaan bahan 1.3 Memahami kitaran air menerangkan kepentingan kitaran air. Murid dapat AKTIVITI menerangkan kepentingan kitaran air dengan betul.

Murid menonton video mengenai: a) kepentingan air bagi benda hidup, Murid berbincang kepentingan kitaran air.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks, tayangan video

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

25 RABU 10 JULAI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PG TEMA BP OP HP 3 Menyiasat Alam Bahan 1 Keadaan bahan 1.4 Menghargai kepentingan sumber air. membuat inferens mengapa kita perlu mengekalkan kebersihan sumber air.

HPK

Murid dapat membuat inferens mengapa kita perlu mengekalkan kebersihan sumber air.

AKTIVITI

Murid menonton video mengenai: kepentingan air bagi benda hidup, kesan kegiatan manusia terhadap kualiti bekalan air. Murid membuat inferens mengapa kita perlu mengekalkan kebersihan sumber air berdasarkan pemerhatian pada tayangan video.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


KPS/BBM IMPAK Buku teks, tayangan video

MINGGU HARI TARIKH

25 KHAMIS 11 JULAI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PG TEMA BP OP HP HPK 3 Menyiasat Alam Bahan 1 Keadaan bahan 1.4 Menghargai kepentingan sumber air. memerihalkan cara untuk mengekalkan kebersihan sumber air. Murid dapat

AKTIVITI

memerihalkan cara untuk mengekalkan kebersihan sumber air

Murid mengumpul maklumat bagaimana mengekalkan kebersihan sumber air dan mempersembahkan dalam bentuk folio. Murid melukis poster untuk menunjukkan penghargaan mengenai kepentingan sumber air.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks,

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014

MINGGU HARI TARIKH

26 SELASA 16 JULAI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 9.40 10.10 TGH TEMA BP OP HP 3 Menyiasat Alam Bahan 2 Asid dan Alkali 2.1 Memahami sifat-sifat bahan berasid, beralkali dan neutral mengenalpasti bahan berasid, beralkali dan neutral menggunakan kertas litmus. Murid dapat AKTIVITI mengenalpasti bahan berasid, beralkali dan neutral menggunakan kertas litmus.

HPK

Murid diperkenalkan dengan kertas litmus dan cara penggunaannya. Murid menguji bahan untuk menentukan sama ada bahan itu berasid, beralkali atau neutral berdasarkan perubahan warna kertas litmus. Murid merekod dapatan ke dalam jadual.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM Buku teks, Pelbagai jenis bahan,kertas litmus

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


IMPAK

MINGGU HARI TARIKH

26 RABU 17 JULAI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PG TEMA BP OP HP HPK 3 Menyiasat Alam Bahan 2 Asid dan Alkali 2.1 Memahami sifat-sifat bahan berasid, beralkali dan neutral mengenalpasti rasa makanan berasid dan beralkali. Murid dapat AKTIVITI mengenalpasti rasa makanan berasid dan beralkali.

Murid diminta merasa sampel makanan yang disediakan sahaja dan bukan bahan yang lain. Murid menentukan sama ada sampel makanan itu adalah berasid atau beralkali dengan merasa sampel makanan dan menguji dengan menggunakan kertas litmus. Murid merekod dapatan ke dalam jadual.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM Buku teks, Pelbagai jenis bahan,kertas litmus

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


IMPAK

MINGGU HARI TARIKH

26 KHAMIS 18 JULAI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PG TEMA BP OP HP HPK 3 Menyiasat Alam Bahan 2 Asid dan Alkali 2.1 Memahami sifat-sifat bahan berasid, beralkali dan neutral membuat kesimpulan sifat-sifat bahan berasid, beralkali dan neutral. Murid dapat AKTIVITI membuat kesimpulan sifat-sifat bahan berasid, beralkali dan neutral.

Murid membuat perbincangan dan kesimpulan mengenai sifat-sifat bahan berasid, beralkali atau neutral berdasarkan rasa dan perubahan warna kertas litmus berdasarkan rekod penyiasatan terdahulu. Murid membentangkan hasil perbincangan..

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM Buku teks, Pelbagai jenis bahan,kertas litmus

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


IMPAK

MINGGU HARI TARIKH

27 SELASA 23 JULAI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 9.40 10.10 TGH TEMA BP OP HP HPK 4 Menyiasat Bumi dan Alam Semesta 1 Buruj 1.1 Memahami buruj menyatakan maksud buruj. Murid dapat AKTIVITI menyatakan maksud buruj.

Murid menonton tayangan video atau simulasi komputer atau melawat planetarium untuk memerhati pelbagai buruj. Murid berbincang buruj adalah sekumpulan bintang yang membentuk corak tertentu di langit. Murid membentangkan hasil perbincangan..

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


KPS/BBM IMPAK Buku teks, Tayangan Video

MINGGU HARI TARIKH

27 RABU 24 JULAI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PG TEMA BP OP HP HPK 4 Menyiasat Bumi dan Alam Semesta 1 Buruj 1.1 Memahami buruj mengenalpasti buruj. Murid dapat mengenalpasti buruj. AKTIVITI
Murid memerhati buruj Belantik, Biduk, Pari dan Skorpio di langit. Murid membina model untuk mengkaji corak buruj Belantik, Biduk, Pari dan Skorpio.

Murid membentangkan hasil perbincangan..

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


KPS/BBM IMPAK Buku teks, Tayangan Video

MINGGU HARI TARIKH

27 KHAMIS 25 JULAI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PG TEMA BP OP HP HPK 4 Menyiasat Bumi dan Alam Semesta 1 Buruj 1.1 Memahami buruj menyatakan kepentingan buruj. Murid dapat AKTIVITI menyatakan kepentingan buruj.

Murid mengumpul maklumat tentang kepentingan buruj, contoh: a) untuk menentukan arah, b) untuk menentukan masa untuk menjalankan aktiviti tertentu, contoh: musim menanam. Murid membentangkan hasil perbincangan..

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks, Tayangan Video

MINGGU HARI TARIKH

28 SELASA 29 JULAI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 9.40 10.10 TGH TEMA BP OP HP 4 Menyiasat Bumi dan Alam Semesta 2 Bumi, Bulan dan Matahari 2.1 Memahami pergerakan Bumi, Bulan dan Matahari menyatakan Bumi berputar pada paksinya. menyatakan Bumi berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengelilingi Matahari. menyatakan Bulan berputar pada paksinya. menyatakan Bulan berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengelilingi Bumi. menyatakan Bulan dan Bumi beredar mengelilingi Matahari pada masa yang sama. Murid dapat menyatakan Bumi berputar pada paksinya. menyatakan Bumi berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengelilingi Matahari. menyatakan Bulan berputar pada paksinya.

HPK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


AKTIVITI menyatakan Bulan berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengelilingi Bumi. menyatakan Bulan dan Bumi beredar mengelilingi Matahari pada masa yang sama.

Murid menonton tayangan video, simulasi komputer atau model mengenai peredaran Bumi, Bulan dan Matahari. Murid membincangkan dan menerangkan putaran Bumi dan Bulan; dan peredaran mereka mengelilingi Matahari. Murid membentangkan hasil perbincangan..

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks, Tayangan Video

MINGGU HARI TARIKH

28 RABU 30 JULAI 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PG TEMA BP OP HP HPK 4 Menyiasat Bumi dan Alam Semesta 2 Bumi, Bulan dan Matahari 2.1 Memahami pergerakan Bumi, Bulan dan Matahari memerihalkan perubahan panjang dan kedudukan bayang-bayang sepanjang hari. Murid dapat memerihalkan perubahan panjang dan kedudukan bayang-bayang sepanjang hari.

AKTIVITI

Murid memerhati dan merekod panjang dan kedudukan bayang-bayang tiang pada masa yang berlainan sepanjang hari (tiang sebagai objek dan matahari sebagai sumber cahaya) Murid meletakkan sebatang pencungkil gigi secara menegak di atas permukaan sebuah glob. Murid-murid memerhati panjang dan kedudukan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


bayang-bayang yang terbentuk apabila glob diputarkan pada paksinya dengan kedudukan sumber cahaya yang tetap. Murid membina jam matahari. Murid membentangkan hasil perbincangan..

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks, Sebatang kayu

MINGGU HARI TARIKH

28 KHAMIS 1 OGOS 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 10.30 11.30 PG TEMA BP OP HP HPK 4 Menyiasat Bumi dan Alam Semesta 2 Bumi, Bulan dan Matahari 2.1 Memahami pergerakan Bumi, Bulan dan Matahari membuat kesimpulan Bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur. Murid dapat membuat kesimpulan Bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur.

AKTIVITI

Murid menonton tayangan video, simulasi komputer atau model mengenai peredaran Bumi, Bulan dan Matahari. Murid berbincang dan membuat kesimpulan tentang Bumi berputar pada

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


paksinya dari barat ke timur. Murid membentangkan hasil perbincangan..

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks, Tayangan Video

MINGGU HARI TARIKH

30 SELASA 20 OGOS 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 12.00 12.30 TGH TEMA BP OP HP 4 Menyiasat Bumi dan Alam Semesta 2 Bumi, Bulan dan Matahari 2.2 Memahami kejadian siang dan malam menyatakan waktu siang berlaku pada bahagian Bumi menghadap Matahari. menyatakan waktu malam berlaku pada bahagian Bumi membelakangkan Matahari. Murid dapat menyatakan waktu siang berlaku pada bahagian Bumi menghadap Matahari.

HPK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


AKTIVITI menyatakan waktu malam berlaku pada bahagian Bumi membelakangkan Matahari.

Murid menonton tayangan video atau simulasi komputer fenomena siang dan malam atau membuat simulasi dengan menyuluh glob yang berputar untuk memerhati kejadian siang dan malam. Berdasarkan aktiviti di atas, murid-murid berbincang kejadian siang dan malam. Murid membentangkan hasil perbincangan.. menyatakan waktu siang berlaku pada bahagian Bumi menghadap Matahari. menyatakan waktu malam berlaku pada bahagian Bumi membelakangkan Matahari.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks, Tayangan Video

MINGGU HARI TARIKH

30 RABU 21 OGOS 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 12.00 1.00 PTG TEMA BP OP HP 4 Menyiasat Bumi dan Alam Semesta 2 Bumi, Bulan dan Matahari 2.2 Memahami kejadian siang dan malam menerangkan kejadian siang dan malam adalah disebabkan oleh putaran Bumi pada paksinya. Murid dapat menerangkan kejadian siang dan malam adalah disebabkan oleh

HPK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


putaran Bumi pada paksinya. AKTIVITI
Murid melukis gambarajah untuk menunjukkan kejadian siang dan malam. Murid membentangkan hasil tugasan..

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks,

MINGGU HARI TARIKH

30 KHAMIS 22 OGOS 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 12.00 1.00 PTG TEMA BP OP HP 4 Menyiasat Bumi dan Alam Semesta 2 Bumi, Bulan dan Matahari 2.3 Memahami fasa-fasa Bulan. menyatakan Bulan tidak memancarkan cahaya. menerangkan Bulan kelihatan terang apabila memantulkan cahaya Matahari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


HPK Murid dapat menyatakan Bulan tidak memancarkan cahaya.

menerangkan Bulan kelihatan terang apabila memantulkan cahaya Matahari. AKTIVITI


Murid menonton tayangan video atau simulasi komputer dan berbincang Bulan tidak memancarkan cahaya tetapi memantulkan cahaya Matahari. Murid-murid menonton tayangan video fasa-fasa Bulan.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks,Tayangan Video

MINGGU HARI TARIKH

30 SABTU (SELASA) 24 OGOS 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 12.00 12.30 TGH TEMA BP OP HP HPK 4 Menyiasat Bumi dan Alam Semesta 2 Bumi, Bulan dan Matahari 2.3 Memahami fasa-fasa Bulan. memerihalkan fasa-fasa Bulan. Murid dapat

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


AKTIVITI memerihalkan fasa-fasa Bulan.

Murid-murid menonton tayangan video fasa-fasa Bulan. Murid menggunakan bola ping pong dan sumber cahaya untuk mensimulasikan fasa-fasa Bulan seperti berikut: a) anak bulan, b) bulan sabit, c) bulan separa, d) bulan purnama.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks,Tayangan Video

MINGGU HARI TARIKH

31 SELASA 27 OGOS 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 12.00 12.30 TGH TEMA BP OP 5 Menyiasat Dunia Teknologi 1 Kekuatan dan kestabilan 1.1 Mengetahui bentuk-bentuk struktur objek

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


HP HPK menyatakan bentuk objek.

Murid dapat menyatakan 5 bentuk objek dengan betul

AKTIVITI

Murid menjalankan aktiviti untuk mengenal bentuk-bentuk objek, iaitu: a) kubus, b) kuboid, c) sfera, d) kon, e) silinder, f) piramid, g) hemisfera.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks,Model bentuk

MINGGU HARI TARIKH

31 RABU 28 OGOS 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 12.00 1.00 PTG

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


TEMA BP OP HP 5 Menyiasat Dunia Teknologi 1 Kekuatan dan kestabilan 1.1 Mengetahui bentuk-bentuk struktur objek HPK mengenalpasti bentuk dalam struktur.

Murid dapat mengenalpasti bentuk dalam struktur dengan betul.

AKTIVITI

Murid mengaitkan pelajaran lepas tentang bentuk-bentuk objek, iaitu: a) kubus, b) kuboid, c) sfera, d) kon, e) silinder, f) piramid, g) hemisfera. Murid berjalan di persekitaran sekolah dan mengenalpasti bentuk-bentuk yang dinyatakan dan mencatatkan pemerhatian mereka kedalam buku catatan.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks,Model bentuk

MINGGU HARI TARIKH

31 KHAMIS 29 OGOS 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


MASA TEMA BP OP HP 12.00 1.00 PTG 5 Menyiasat Dunia Teknologi 1 Kekuatan dan kestabilan 1.2 Memahami kestabilan dan kekuatan struktur HPK mengenalpasti bentuk objek yang stabil.

Murid dapat mengenalpasti bentuk objek yang stabil dengan betul.

AKTIVITI

Murid mengaitkan pelajaran lepas tentang bentuk-bentuk objek, iaitu: a) kubus, b) kuboid, c) sfera, d) kon, e) silinder, f) piramid, g) hemisfera. Murid menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti bentuk-bentuk objek yang stabil dan melakarkannya ke dalam buku catatan.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks,Model bentuk

MINGGU HARI TARIKH

32 SELASA 3 SEPTEMBER 2013

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 12.00 12.30 TGH TEMA BP OP HP 5 Menyiasat Dunia Teknologi 1 Kekuatan dan kestabilan 1.2 Memahami kestabilan dan kekuatan struktur HPK mengenalpasti faktor yang mempengaruhi kestabilan objek.

Murid dapat mengenalpasti faktor yang mempengaruhi kestabilan objek dengan betul.

AKTIVITI

Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasat faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan struktur, contoh: a) b) menolak botol yang diletakkan secara tegak dan terbalik, menolak kerusi yang tinggi dan kerusi yang rendah.

Murid berbincang dan merumus kestabilan objek dipengaruhi: a) luas tapak, b) ketinggian.

Murid membentangkan hasil perbincangan..

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks,Model bentuk

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


MINGGU HARI TARIKH 32 RABU 4 SEPTEMBER 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 12.00 1.00 PTG TEMA BP OP HP 5 Menyiasat Dunia Teknologi 1 Kekuatan dan kestabilan 1.2 Memahami kestabilan dan kekuatan struktur HPK menerangkan bagaimana luas tapak mempengaruhi kestabilan.

Murid dapat menerangkan bagaimana luas tapak mempengaruhi kestabilan dengan betul.

AKTIVITI

Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana luas tapak mempengaruhi kestabilan objek, iaitu, semakin bertambah luas tapak, semakin stabil sesuatu objek dengan menggunakan kertas suratkhabar.

Murid membentangkan hasil aktiviti.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks,Model bentuk,Kertas Suratkhabar

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


MINGGU HARI TARIKH 32 KHAMIS 5 SEPTEMBER 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 12.00 1.00 PTG TEMA BP OP HP 5 Menyiasat Dunia Teknologi 1 Kekuatan dan kestabilan 1.2 Memahami kestabilan dan kekuatan struktur HPK menerangkan bagaimana ketinggian mempengaruhi kestabilan.

Murid dapat menerangkan bagaimana ketinggian mempengaruhi kestabilan betul.

AKTIVITI

Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana ketinggian mempengaruhi kestabilan objek, iaitu, semakin tinggi objek, semakin kurang kestabilan objek tersebut dengan menggunakan kertas suratkhabar.

Murid membentangkan hasil aktiviti.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks,Model bentuk,Kertas Suratkhabar

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


MINGGU HARI TARIKH 34 SELASA 17 SEPTEMBER 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 12.00 12.30 TGH TEMA BP OP HP 5 Menyiasat Dunia Teknologi 1 Kekuatan dan kestabilan 1.2 Memahami kestabilan dan kekuatan struktur mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan sesuatu struktur.

HPK

Murid dapat mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan sesuatu struktur.

AKTIVITI

Murid menjalankan aktiviti untuk mengkaji faktor mempengaruhi kekuatan struktur, contoh: a) mengantung pemberat pada penyedut minuman dan kemudiannya kepada pensil, b) membina dua jambatan, satu menggunakan sehelai kertas dan satu lagi kertas berlipat. Kemudian letakkan objek berjisim sama ke atas setiap jambatan. Murid membentangkan hasil aktiviti.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks,Model bentuk,Kertas Suratkhabar

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


MINGGU HARI TARIKH 34 RABU 18 SEPTEMBER 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 12.00 1.00 PTG TEMA BP OP HP 5 Menyiasat Dunia Teknologi 1 Kekuatan dan kestabilan 1.2 Memahami kestabilan dan kekuatan struktur HPK mereka bentuk model yang kuat dan stabil.

Murid dapat mereka bentuk model yang kuat dan stabil.

AKTIVITI

Murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawa kekuatan struktur dipengaruhi oleh: a) jenis bahan yang digunakan, b) cara struktur diletakkan.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


MINGGU HARI TARIKH 34 KHAMIS 19 SEPTEMBER 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 12.00 1.00 PTG TEMA BP OP HP 5 Menyiasat Dunia Teknologi 1 Kekuatan dan kestabilan 1.2 Memahami kestabilan dan kekuatan struktur HPK mereka bentuk model yang kuat dan stabil.

Murid dapat mereka bentuk model yang kuat dan stabil.

AKTIVITI

Murid merekabentuk struktur yang paling kuat dan paling stabil menggunakan bahan yang mereka pilih. Murid membentangkan hasil aktiviti.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


MINGGU HARI TARIKH 35 SELASA 24 SEPTEMBER 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 12.00 12.30 TGH TEMA BP OP HP 5 Menyiasat Dunia Teknologi 1 Kekuatan dan kestabilan 1.2 Memahami kestabilan dan kekuatan struktur HPK mereka bentuk model yang kuat dan stabil.

Murid dapat mereka bentuk model yang kuat dan stabil.

AKTIVITI

Murid membina rekabentuk struktur yang paling kuat dan paling stabil menggunakan bahan yang mereka pilih. Murid membentangkan hasil aktiviti.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


MINGGU HARI TARIKH 36 SELASA 1 OKTOBER 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 12.00 12.30 TGH TEMA BP OP AKTIVITI 1 1 Menyiasat Alam Kehidupan Mikroorganisma

Guru bersoal jawab dengan murid tentang topik Ulangkaji Guru memberi latihan kepada murid Guru menyemak jawapan bersama murid dan membuat pembetulan sekiranya ada

Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks,Lembaran Kerja

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


MINGGU HARI TARIKH 36 RABU 2 OKTOBER 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 12.00 1.00 PTG TEMA BP OP AKTIVITI 1 2 Menyiasat Alam Kehidupan Kemandirian Spesies

Guru bersoal jawab dengan murid tentang topik Ulangkaji Guru memberi latihan kepada murid Guru menyemak jawapan bersama murid dan membuat pembetulan sekiranya ada

Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks,Lembaran Kerja

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


MINGGU HARI TARIKH 36 KHAMIS 3 OKTOBER 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 12.00 1.00 PTG TEMA BP OP AKTIVITI 1 3 Menyiasat Alam Kehidupan Rantai Makanan dan Siratan Makanan

Guru bersoal jawab dengan murid tentang topik Ulangkaji Guru memberi latihan kepada murid Guru menyemak jawapan bersama murid dan membuat pembetulan sekiranya ada

Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks,Lembaran Kerja

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


MINGGU HARI TARIKH 37 KHAMIS 10 OKTOBER 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 12.00 1.00 PTG TEMA BP OP AKTIVITI 2 1 Menyiasat Alam Fizikal Tenaga

Guru bersoal jawab dengan murid tentang topik Ulangkaji Guru memberi latihan kepada murid Guru menyemak jawapan bersama murid dan membuat pembetulan sekiranya ada

Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks,Lembaran Kerja

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


MINGGU HARI TARIKH 38 KHAMIS 17 OKTOBER 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 12.00 1.00 PTG TEMA BP OP AKTIVITI 2 1 Menyiasat Alam Fizikal Tenaga

Guru bersoal jawab dengan murid tentang topik Ulangkaji Guru memberi latihan kepada murid Guru menyemak jawapan bersama murid dan membuat pembetulan sekiranya ada

Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks,Lembaran Kerja

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


MINGGU HARI TARIKH 39 SELASA 22 OKTOBER 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 12.00 12.30 TGH TEMA BP OP AKTIVITI KPS KPS Murid dapat mengenalpasti kehendak soalan Bahagian B
Guru memberi penerangan tentang kehendak soalan Bahagian B Guru memberi latihan kepada murid Guru menyemak jawapan bersama murid dan membuat pembetulan sekiranya ada

Guru memberi peneguhan kepada murid KPS/BBM IMPAK Buku teks,Lembaran Kerja

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2014


MINGGU HARI TARIKH 42 KHAMIS 14 NOVEMBER 2013

MATAPELAJARAN SAINS KELAS 5 UKM MASA 12.00 1.00 PTG

AKTIVITI

PERBINCANGAN KERTAS SOALAN AKHIR TAHUN 2013

Anda mungkin juga menyukai