Anda di halaman 1dari 3

STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK) SEKOLAH MENENGAH

BORANG SEGAK SEKOLAH MENENGAH

NAMA SEKOLAH : _____________________________________ NAMA MURID JANTINA : _____________________________________ : L/P NO. K/P: _____________________ : ____________________________
TINGGI (cm) MAC OGOS MAC BMI OGOS 3. 1. BIL.

SKALA MARKAH KESELURUHAN


JUMLAH SKOR KESELURUHAN 18 HINGGA 20 MARKAH 15 HINGGA 17 MARKAH 12 HINGGA 14 MARKAH 8 HINGGA 11 MARKAH 4 HINGGA 7 MARKAH GRED PENYATAAN TAHAP KECERGASAN SANGAT TINGGI TAHAP KECERGASAN TINGGI CERGAS NORMA TAHAP KECERGASAN DI BAWAH NORMA TIDAK CERGAS

NO. TELEFON PENJAGA


TINGKATAN 1 2 3 4 5 KELAS

BERAT (kg) MAC OGOS

2.

4.

STATUS KESIHATAN MURID SEBELUM UJIAN Pengecualian ambil ujian : Jika YA, nyatakan Kecacatan fizikal Jika YA nyatakan YA / TIDAK

5.

: _____________________________ : YA / TIDAK

: _____________________________

STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK) SEKOLAH MENENGAH

BIL.

JENIS UJIAN

TINGKATAN 1 PENGGAL 1 PENGGAL 2 ULANGAN/ ULANGAN/ MASA/ SKOR MASA/ SKOR JARAK JARAK

TINGKATAN 2 PENGGAL 1 PENGGAL 2 ULANGAN/ ULANGAN/ MASA/ SKOR MASA/ SKOR JARAK JARAK

TINGKATAN 3 PENGGAL 1 PENGGAL 2 ULANGAN/ ULANGAN/ MASA/ SKOR MASA/ SKOR JARAK JARAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR JUMLAH SKOR GRED SKALA (A/ B / C / D / E) INDEKS JISIM BADAN (BMI) TARIKH UJIAN TANDA TANGAN GURU PJPK TANDA TANGAN PENJAGA ULASAN GURU

STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK) SEKOLAH MENENGAH

BIL.

JENIS UJIAN

TINGKATAN 4 PENGGAL 1 PENGGAL 2 ULANGAN/ ULANGAN/ MASA/ SKOR MASA/ SKOR JARAK JARAK

TINGKATAN 5 PENGGAL 1 PENGGAL 2 ULANGAN/ ULANGAN/ MASA/ SKOR MASA/ SKOR JARAK JARAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR JUMLAH SKOR GRED SKALA (A/ B / C / D / E) INDEKS JISIM BADAN (BMI) TARIKH UJIAN TANDA TANGAN GURU PJPK TANDA TANGAN PENJAGA ULASAN GURU

Anda mungkin juga menyukai