Anda di halaman 1dari 2

Nama:

Tarikh:

Bina ayat majmuk dengan menggunakan kata


hubung yang diberi
1. Sambil
_____________________________________________
_____________________________________________
__________
2. Kemudian
_____________________________________________
_____________________________________________
__________
3. Tetapi
_____________________________________________
_____________________________________________
__________
4. Lalu
_____________________________________________
_____________________________________________
__________

Nama:

Tarikh:

Bina ayat majmuk dengan menggunakan kata


hubung yang diberi
1. Sambil
_____________________________________________
_____________________________________________
__________
2. Kemudian
_____________________________________________
_____________________________________________
__________
3. Tetapi
_____________________________________________
_____________________________________________
__________
4. Lalu
_____________________________________________
_____________________________________________
__________