Anda di halaman 1dari 2

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (SOALAN OBJEKTIF) Aras Kemahiran e n ! i Bil Topik n ! a " e m a h a m i e n !

a p l i k a s i 1 2 3 4 5 " # % 1( Kepercayaan Kepada Tuhan Kebersihan fizikal dan Mental Kejujuran Hemah tinggi Kasih sayang terhadap keluarga Tanggungja!ab terhadap keluarga Menyayangi alam sekitar $eka terhadap isu alam sekitar &inta akan 'egara Keamanan dan keharm)nian 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 e n ! a n a l i s i s 1 e n i l a i e n # i p " a Jumlah

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (SOALAN OBJEKTIF) Aras Kemahiran e e e e e e

n ! i Bil Topik n ! a "

m a h a m i

n ! a p l i k a s i

n ! a n a l i s i s *

n i l a i

n # i p " a Jumlah

1 2 3 4 5 " # % 1(

Kepercayaan Kepada Tuhan Kebersihan fizikal dan Mental Kejujuran Hemah tinggi Kasih sayang terhadap keluarga Tanggungja!ab terhadap keluarga Menyayangi alam sekitar $eka terhadap isu alam sekitar &inta akan 'egara Keamanan dan keharm)nian

* *, -

* +

* * * * + * * * *, 4 * * +

2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2"

* * * * 5 5 4 * *

.umlah * / -)alan *bjektif - / -)alan -truktur + / -)alan +sei