Anda di halaman 1dari 3

KAD BALIK KAMPUNG MURID ASRAMA SK NANGA KLASSEN 2008

Bil Tarikh

Masa

Tempat

Tujuan

T/tgn T/tgn Waden Ibu/Bapa /PPM /Penjaga

GAMBAR

NAMA MURID : TA"UN A#AMAT : :

! !! !!

! Arahan : $! %etiap murid mestilah mengisi kad ini semasa hendak balik ke kampung ! &! 'ad ini mesti di tandatangani (leh Waden atau PPM )ang bertugas sebelum balik ke kampung dan juga ibu/bapa atau penjaga! *! 'ad ini mesti dipulangkan kepada Waden atau PPM sek(lah semasa murid balik semula ke sek(lah! +! 'erjasama serta s(k(ngan Ibu/Bapa/Penjaga amatlah kami

hargai!

Bil

Tarikh

Masa

Tempat

Tujuan

T/tgn Waden /PPM

T/tgn Ibu/Bapa /Penjaga