Anda di halaman 1dari 25

GDV 1013: FALSAFAH PENDIDIKAN MORAL

1.0 PENGENALAN

Sejak kebelakangan ini negara sering digemparkan dengan isu-isu yang berkaitan dengan moral.

Bukan hanya masyarakat biasa sahaja tetapi orang atasan juga dikaitkan dengan isu tidak

bermoral seperti amalan rasuah, kelakuan songsang, penghinaan terhadap pemimpin dan

sebagainya. Isu yang hangat diperkatakan sekarang berkenaan dengan penyebaran gambar lucah

pemimpin wanita Parti Keadilan Rakyat, Elizabeth Wong oleh individu yang tidak

bertanggungjawab. Terdapat juga orang atasan dalam kerajaan yang menerima rasuah daripada

pemaju demi memcepatkan kelulusan sesuatu projek. Selain itu, isu guru melakukan gangguan

seks terhadap pelajarnya juga memberi gambaran bahawa pendidik yang disanjung mulia juga

tidak terlepas daripada melakukan kesalahan moral. Persoalannya disini, adakah moral tidak lagi

penting dalam zaman serba canggih dan manusia saling berlumba-lumba mencapai kepuasan diri

dan kekayaan hidup?

Apabila berbicara mengenai moral, pasti tergambar di fikiran setiap makhluk yang

bernama manusia bahawa setiap insan di dunia mempunyai agama dan kepercayaan masing-

masing. Agama dan kepercayaan tersebut sering menekankan konsep saling berbuat baik dan

menjauhi kejahatan. Agama Islam menekankan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan

kejahatan akan dimurkai oleh Allah S.W.T. Agama Buddha juga ada menetapkan kepada

kebaikan dengan mewujudkan jalan mulia lapan lapis. Begitu juga semua agama lain.

Persoalannya disini mengapa masih ada mereka yang dikatakan beragama tetapi tetap melakukan

kejahatan?

Moral merupakan satu sistem yang menilai tindakan zahir manusia dalam hubungan sesama

manusia, yang nilainya ditentukan oleh masyarakat berdasarkan kepada pemikiran dan sentimen

1
GDV 1013: FALSAFAH PENDIDIKAN MORAL

umum yang tertentu. Moral pada pandangan agama adalah satu aspek yang mengajar supaya

manusia mengawal diri dalam kehidupan seharian, baik dalam soal makan minum atau yang

berkenaan dengan soal perhubungan atau persaudaraan di antara sesama manusia dan makhluk.

Oleh sebab itu, apabila seseorang manusia itu melakukan kesalahan mereka dianggap tidak

bermoral kerana tidak mengikuti apa yang telah ditetapkan. Perbincangan mengenai moral juga

sering dikaitkan dengan beberapa teori oleh ahli falsafah yang terkenal dalam bidang berkaitan

moral. Hal ini kerana, setiap ahli falsafah melihat sesuatu isu moral itu dari sudut yang berbeza

berdasarkan penilaian dan kepercayaan hidup yang mereka pegang.

2.0 DEFINISI MORAL

Pemahaman mengenai “apa itu moral” setiap orang adalah berbeza-beza. Pada umumnya ahli –

ahli falsafah mengatakan bahawa moral hanya ditujukan kepada makhluk-makhluk yang

rasional sahaja. Konsep moral ini tidak ditujukan kepada makhluk yang tidak berpandukan

kepada prinsip-prinsip rasionaliti. Haiwan yang melakukan perbuatan tidak senonoh di tempat

terbuka seperti membuang air besar atau membuang air kecil tidak dianggap tidak bermoral

kerana mereka tidak tahu prinsip-prinsip rasionaliti. Berbanding manusia yang membuang air

besar atau air kecil di tempat terbuka dianggap tidak bermoral dan melakukan kesalahan kerana

norma dan undang-undang dalam masyarakat yang mengharamkan perbuatan tersebut.

Moral bermaksud “concerned with principles of right and wrong behavior” (Oxford Advanced

Learner’s Dictionary: 2005). Manakala dalam kamus dewan (1986) pula, moral bermaksud

ajaran atau pegangan berkenaan baik buruk sesuatu perbuatan atau yang berkaitan dengan betul

atau salah. Moral berasal dari bahasa latin iaitu moralitas yang bermaksud adat, kebiasaan,

2
GDV 1013: FALSAFAH PENDIDIKAN MORAL

sopan, tradisi, budi pekerti, dan sebagainya yang mempunyai kaitan dengan peraturan dan

piawaian dalam sesebuah masyarakat (Wikipedia ensiklopedia: 2002).

Masyarakat telah menentukan sesuatu tindakan itu betul atau salah berdasarkan suara majoriti.

Jika sekumpulan remaja menunggang dengan laju dan membahayakan orang lain. Perbuatan

tersebut dianggap tidak bermoral. Sebaliknya jika seorang remaja menunggang motor mengikut

undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan maka mereka dianggap bermoral.

Pemahaman mengenai moral ini tidak spesifik dan bersifat dinamik mengikut sejarah dan

tatacara hidup sesebuah masyarakat berkenaan (Dorothy Emmet: 1979).

Moral terbahagi kepada dua iaitu:

a) Baik

Bermaksud segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik. Ianya tidak

memudaratkan individu berkenaan dan juga masyarakat disekelilingnya.

b) Buruk

Bermaksud suatu tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai tidak baik dan

memberi kemudaratan kepada diri dan juga orang disekelilingnya.

3.0 TEORI-TEORI MORALITI

Apabila membincangkan mengenai moral terdapat beberapa teori yang telah dikemukakan oleh

beberapa ahli falsafah terdahulu berkenaan dengan moral. Antara tokoh falsafah moral yang

tradisional adalah Socrates (460-339sm), Plato (427-347sm), Aristotle ( 384-322sm). Manakala

ahli falsafah moral yang moden pula adalah Immanuel Kant (1724-1804) yang memperkenalkan

prinsip moral yang dipanggil “categorical imperative”, Jeramy Bentham (1742-1832) dan John

3
GDV 1013: FALSAFAH PENDIDIKAN MORAL

Stuart Mill (1808-1873) yang merupakan pelopor kepada teori Utilitarianism dan Jean–Paul

Sartre (1905-1980) yang memperkenalkan teori Existentiallism.

Dalam bab ini kumpulan kami hanya menumpukan kepada empat kandungan perbincangan yang

utama berkenaan teori moraliti iaitu:

a) Teori Consequentialist (Teleological)

b) Teori Psikologikal Egoisma (Psikologi Egoism)

c) Teori Utilitarian

d) Kesukaran dalam teori Consequentialist

3.1 Teori Consequentialist (Teleological)

3.1.1 Pengenalan

Salah satu teori moral yang terkenal adalah teori moraliti “Consequentialist”. Consequentialist

merujuk kepada sesuatu tindakan yang dilakukan itu mendatangkan manfaat atau membawa

kemudaratan kepada makhluk yang terlibat daripada tingkahlaku yang dilakukan. Teori ini juga

dikenali sebagai teori akibat memandangkan ia lebih melihat kepada kesan yang berlaku selepas

perbuatan itu dilakukan. Sesuatu perkara itu dianggap betul atau tidak bergantung kepada

kepercayaan yang dipegang oleh individu itu sendiri.

Antara tokoh terawal yang mempelopori teori ini adalah Jeremy Bentham (1784-1832)

dan John Stuart Mill (1806-1873).. Beliau merupakan seorang ahli falsafah Inggeris yang juga

mempelopori Teori Utilitarianism (teori gunaan). Perkataan Teleology berasal dari perkataan

Yunani iaitu “telos” yang bermaksud tujuan atau matlamat. Pada pengamatan seorang ahli

falsafah yang mempercayai teori ini , mereka akan menentukan perbuatan mencuri itu suatu yang

4
GDV 1013: FALSAFAH PENDIDIKAN MORAL

betul atau salah berdasarkan kepada akibat yang berlaku selepas perbuatan itu dilakukan. Akibat

yang baik boleh ditentukan berdasarkan dua akibat iaitu tingkah laku itu. Berjaya membuatkan

orang lain bahagia dan ianya juga menguntungkan diri si pelaku dimana mereka berasa puas

dapat memenuhi keperluan orang lain.

Apabila membincangkan mengenai teori ini, akan timbul persoalan iaitu tindakan yang

dilakukan adalah untuk siapa. Persoalan berkenaan ini akan wujud kerana apabila melakukan

sesuatu pasti terdetik niat dalam hati si pelaku. Oleh sebab itu, apa yang berlaku akan melihat

kepada kumpulan yang menerima akibatnya. Kumpulan ini dipanggil sebagai kumpulan sasaran

dan kumpulan umum. Kedua-dua kumpulan ini akan menerima akibat daripada perlakuan si

pelaku. Kumpulan sasaran adalah mereka yang menerima kesan secara langsung iaitu diri si

pelaku, ahli keluarganya dan masyarakat sekelilingnya. Manakala kumpulan umum pula adalah

mereka yang menerima tingkah laku tersebut secara tidak langsung.

Apabila Amerika mengambil keputusan menyerang Iraq mereka telah menyatakan

bahawa mereka sedang bertarung untuk menghapuskan pemberontak di Iraq. Kumpulan yang

menerima akibat daripada tindakan Amerika secara langsung adalah penduduk Iraq yang lemah

dan tidak berdosa. Pada pengamatan tokoh teori ini mereka melihat akibat yang berlaku daripada

perbuatan Amerika terhadap rakyat Iraq adalah salah dan tidak bermoral. Hal ini kerana akibat

yang berlaku selepas itu telah mendatangkan kesengsaraan kepada rakyat Iraq. Sebaliknya pula

pada pandangan Amerika perbuatan mereka itu adalah perlu bermoral memandangkan

pemberontak yang ada di Iraq itu akan mengancam manusia jika tidak dihapuskan dengan

segera. Perbezaan pendapat ini disebabkan akibat yang dilihat selepas perbuatan itu dinilai pada

sudut yang berbeza berdasarkan nilai dan kepercayaan yang dipegang oleh si pelaku itu adalah

berbeza.

5
GDV 1013: FALSAFAH PENDIDIKAN MORAL

3.1.2 Kritikan

Terdapat beberapa kritikan terhadap teori Consequentialist yang melihat teori ini perlu diberi

perubahan. Kritikan pertama adalah sukar untuk melihat akibat yang terjadi pada seseorang

dengan seseorang yang lain. Maksudnya, sesuatu akibat yang berlaku pada individu A adalah

berbeza dengan akibat yang berlaku pada individu B. Contohnya, pada masa kini kerajaan telah

menguatkuasakan penggunaan tali pinggang untuk penumpang di belakang. Tujuan kerajaan

melaksanakannya adalah apabila dikaji ramai penumpang dibelakang maut kerana tidak ada

sistem keselamatan seperti pemandu di hadapan.

Oleh sebab itu, apabila kerajaan melaksanakannya kerajaan berharap setiap rakyat akan

mengikutinya. Dalam masyarakat pula, jika keluarga yang hanya mempunyai tiga orang anak

sahaja tidak menjadi masalah pada mereka untuk menggunakan tali pinggang penumpang

dibelakang. Sebaliknya jika keluarga yang mempunyai enam orang anak adalah sukar bagi

mereka untuk melaksakannya kerana adalah mustahil jika mereka meninggalkan anak-anak

mereka di rumah. Oleh sebab itu, akibat daripada perlaksanaan undang-undang ini dilihat

mendatangkan kebaikan kepada keluarga yang sedikit manakala pada keluarga yang mempunyai

ahli yang ramai ianya telah membebankan mereka. Oleh sebab itu, adalah sukar untuk

menentukan akibat daripada suatu tingkah laku yang dilakukan.

Kritikan kedua adalah kesukaran menerapkan nilai moral kepada generasi muda atau

pelaku baru. Berdasarkan teori, akibat sesuatu perbuatan itu hanya akan dilihat selepas sesuatu

tingkah laku itu dilakukan. Berdasarkan akibat yang berlaku, baik atau buruk sesuatu akibat itu

bergantung kepada mereka yang menerima kesannya. Oleh sebab itu, pada pandangan

6
GDV 1013: FALSAFAH PENDIDIKAN MORAL

sesetengah orang kelakuan tersebut adalah baik berdasarkan nilai dalam komuniti mereka.

Sebaliknya pula dalam komuniti lain mereka berasa tindakan yang berlaku adalah salah. Sebagai

contoh, amalan merokok di kalangan lelaki dewasa boleh memberikan perspektif yang negatif

terhadap perkembangan kanak-kanak. Amalan merokok tidak baik untuk kesihatan tetapi

semakin ramai yang merokok kerana ada yang merokok tetapi tidak menghadapi apa-apa

penyakit. Oleh sebab itu, adalah sukar untuk menerapkan nilai moral kepada generasi muda agar

mereka tidak merokok kerana mereka melihat akibat yang berlaku tidak seperti yang

diperkatakan.

Kritikan seterusnya ialah teori ini sukar untuk melihat kesemua akibat dalam satu jangka

masa yang pendek. Untuk melihat akibat sesuatu tindakan itu ia dilihat dalam satu jangka masa

yang panjang. Untuk jangka masa pendek kesan yang timbul adalah hanya sementara dan dalam

jangka masa yang panjang kesan yang timbul adalah berbeza daripada kesan jangka masa

pendek. Contohnya, penggunaan Bahasa Inggeris dalam Matematik dan Sains untuk jangka masa

pendek menyebabkan berlakunya akibat yang negatif terhadap keputusan peperiksaan pelajar

kerana ketidakmampuan mereka dalam mendalami Bahasa Inggeris. Sebaliknya, untuk kesan

jangka panjang masih belum diketahui sama ada akibat yang wujud baik atau tidak. Ianya

bergantung kepada kesan yang berlaku kepada pelajar-pelajar sekolah tersebut pada masa

hadapan.

3.1.3 Rumusan dan contoh

Sebagai rumusan bagi Teori Consequentialism ( Teleologikal), teori ini lebih menekankan

kepada akibat daripada sesuatu tindakan itu. Berbanding Deontological yang melihat pada

keadaan semasa tingkah laku tersebut sahaja dimana ia mendatangkan keuntungan sahaja dan

tidak melihat akibat selepas itu.

7
GDV 1013: FALSAFAH PENDIDIKAN MORAL

Contoh isu semasa yang berlaku di dunia adalah serangan Israel di bumi Gaza. Pada pandangan

teori ini mereka melihat akibat daripada tindakan yang dilakukan oleh Israel banyak

mendatangkan akibat yang buruk. Oleh kerana itu, pendokong teori ini mengatakan bahawa

Israel adalah kaum yang tidak bermoral kerana melakukan kekejaman terhadap rakyat Gaza yang

tidak berdaya dan lemah. Oleh kerana teori ini melihat kesan yang timbul adalah mendatangkan

kesengsaraan dan penderitaan maka tindakan Israel itu dianggap salah dan tidak diterima oleh

semua orang.

3.2 Kesukaran dalam Teori Consequentialist

Perbincangan mengenai Teori Consequentialist didapati mewujudkan kesukaran dalam

melaksanakan teori ini. Kesukarannya wujud dalam keupayaan kita untuk menghurai dan

menyimpul seberapa banyak akibat yang mungkin tentang sesuatu tindakan yang kita ambil

untuk menyelesaikan sesuatu masalah moral. Hal demikian kerana faktor akibat adalah lebih

penting dalam teori Consequentialist.

Di samping itu, kesukaran lebih jelas ketika individu itu pada asasnya mengambil berat tentang

kepentingan diri dan individu yang mengambil berat tentang kepentigan bersama orang lain.

Sebenarnya, perkara asas yang sukar dalam teori ini adalah aspek untuk menghuraikan sesuatu

masalah dengan mengambil kira tentang kepentingan diri berserta dengan bagaimana tindakan

itu akan mempengaruhi orang lain selain daripada diri sendiri sama ada secara positif atau

negatif. Kritikan yang paling hebat adalah kesukaran dalam mendapatkan seberapa banyak

berapa mungkin akibat dengan bergantung kepada kemampuan kita. Jelas kini bahawa diri kita

tidak mampu untuk melihat jauh ke masa depan dan meramalkan akibat yang bakal kita hadapi

8
GDV 1013: FALSAFAH PENDIDIKAN MORAL

dengan lebih jelas. Walaupun kita mempunyai pelbagai ilmu pengetahuan dalam diri kita,

namum adalah sukar bagi diri kita yang mempunyai pendapat yang berbeza untuk membuat

suatu kata putus terhadap sesuatu hukuman atau tindakan.

Satu contoh yang sesuai adalah jika seseorang berada di bawah kepimpinan seorang pemimipin

yang tidak mempunyai karisma sebagai seorang pemimpin yang baik. Salah satu cara untuk

menumbangkan pemimpin tersebut adalah melalui cara membunuhnya jika sesebuah negara

tersebut tiada undang-undang. Berbanding negara yang ada undang-undang seseorang pemimpin

itu boleh dijatuhkkan dengan cara mendedahkan kesalahan yang dilakukan semasa menjadi

pemimpin seperti rasuah dan sebagainya. Walau bagaimanapun, apakah kesan yang timbul

selepas pemimpin tersebut ditumbangkan adalah baik atau tidak? Persoalan inilah yang sering

menjadi kesukaran dalam teori ini kerana sesuatu tindakan itu dianggap bermoral apabila akibat

selepas itu dilihat lebih banyak mendatangkan kebaikan. Bagaimana pula jika pemimpin yang

baru dipilih adalah seorang yang lebih teruk daripada pemimpin sebelum itu? Oleh sebab itu

adalah sukar untuk menyatakan sama ada suatu tindakan itu bermoral atau tidak dengan hanya

melihat akibatnya pada satu jangka masa yang pendek sahaja.

William Gass merupakan seorang bekas professor falsafah menyangkal bahawa teori moral

seperti Consequentialist tidak berupaya untuk menjelaskan mengapa sesuatu tindakan yang salah

di sisi undang-undang adalah salah di sisi moral. Manakala, G.E.M Ascombe yangmerupakan

ahli falsafah analitik British dalam ungkapan kertas kerjanya terhadap teori Consequentialist

menyatakan bahawa teori ini tidak memberi panduan yang perlu dibuat oleh seseorang. Hal

demikian kerana dalam teori Consequentialist, benar dan salah sesuatu tindakan itu adalah diadili

berdasarkan kepada akibat yang timbul selepas tindakan itu diambil. Ascombe sendiri tidak

9
GDV 1013: FALSAFAH PENDIDIKAN MORAL

bersetuju dengan konsep teori Consequentialist yang pada asasnya hanya membuat pendirian

berdasarkan benar dan salah tindakan yang diambil.

Bernard William (1965), telah menyangkal bahawa Teori Consequeltialist adalah berbentuk

pemisah oleh kerana ia mengkehendaki banyak agen moral. Ianya telah membentuk pemisah di

antara mereka dan masalah serta komitmen. Williams berpendapat bahawa agen moral sangat

diperlukan untuk membentuk pandangan yang tidak peribadi terhadap kesemua tindakan, oleh

kerana hanya kepada akibat. Di samping itu, Williams berpendapat bahawa toeri ini

mengkehendakkan terlalu banyak agen moral, makna kata teori Conseqeuntialist berkehendak

bahawa mereka akan rela berkorban perkara peribadi dan komitmen untuk mencapai sesuatu

yang bermanfaat terhadap sesuatu tindakan yang diambil.

Pendapat seterusnya telah dikemukan oleh ahli falsafah Amerika iaitu Thomas Nagel yang

menyifatkan bahawa teori Consequentilaist gagal dalam mempertimbangkan secara terperinci

masalah masyarakat yang diakibatkan oleh sesuatu tindakan. Beliau berpendapat teori

Consequentialist tidak berupaya mengkritik secara kritis hak kemanusian dalam peperangan. Di

samping itu, isu ini turut boleh dikaitkan dengan contoh daripada sejarah Amerika Syarikat iaitu

tindakan presidan Amerika Syarikat Presiden Harry Truman ketika perang dunia kedua. Adakah

beliau ketika itu telah mengetahui akibat tindakannya meletakkan bom atom di Hirishima dan

Nagasaki pada perang dunia kedua? Pelbagai akibat yang telah mungkin dilihat beliau ketika itu

contohnya, memendekkan tempoh peperangan, menyelamatkan nyawa masyarakat Amerika

Syarikat. Walaubagaimanapun, adakah beliau melihat akibat jangka panjang dimana berlakunya

perang dingin, kesan radiasi dan kesan pencemaran atmosfera? Oleh yang demikian, huraian

yang dapat dilihat melalui contoh di atas dapat diungkapkan bahawa proses menghurai dan

10
GDV 1013: FALSAFAH PENDIDIKAN MORAL

menyimpul sesuatu akibat terhadap sesuatu tindakan kita sama ada untuk kepentingan diri atau

untuk kepentingan bersama adalah bukan satu tugas mudah.

Kesimpulannya, teori Consequentialist memgambil kira aspek akibat yang luas dan menjerumus

ke dalam tugas yang bukan sesuatu yang mudah. Hal demikian ditambah dengan kemampuan

kita yang terbatas dalam ilmu pengetahuan dan tidak berupaya meramal akibat yang boleh

menentukan secara tepat bahawa tindakan yang diambil akan membawa manfaat.

3.3 Teori Psikologikal Egoisma (Psikologikal Egoism)

3.3.1 Pengenalan

Negara pernah digemparkan dengan pembunuhan seorang lelaki yang cuba membantu seorang

wanita daripada diragut. Kebelakangan ini kita melihat banyak orang dan organisasi tertentu

melakukan aktiviti amal untuk mengumpul dana membantu warga Gaza yang dalam kesusahan.

Ramai orang yang lebih suka menghabiskan masa terluangnya untuk melakukan kerja-kerja

sukarelawan di hospital daripada membuang masa di rumah. Semua tindakan-tindakan yang

diberikan diatas adalah antara contoh yang diberikan untuk mengambarkan bukan semua

manusia bersikap pentingkan diri. Terdapat juga yang berniat membantu untuk kepuasan diri

apabila dapat member bantuan tanpa mengharapkan sebarang balasan. Keadaan ini dipanggil

sebagai psikologikal egoism.

Psikologikal egoism merujuk kepada satu keadaan dimana manusia sentiasa

dimotivasikan untuk menolong dengan keinginan untuk memuaskan hati mereka. Terdapat

beberapa pandangan tentang tingkah laku menolong dikalangan manusia. Salah satu daripada

pandangan tersebut menyatakan bahawa manusia pada dasarnya mementingkan diri sendiri,

11
GDV 1013: FALSAFAH PENDIDIKAN MORAL

bertindak mengurangkan kesakitan, sebaliknya memaksimumkan kenikmatan untuk dirinya

sendiri. Pandangan ini dirujuk sebagai egoisme.

Psikologikal egoism tidak semestinya mnegandaikan bahawa manusia tidak langsung

mahu menolong orang lain, tetapi maksudnya bahawa kesan daripada tindakan sesuatu

pertolongan yang telah dberikan menguntungkan manusia yang menolong itu. Tingkah laku

seperti ini dapat digambarkan melaluin contoh seorang pekedai yang menjual barang keperluan

harian kepada seorang pelanggan yang benar-benar memerlukannya. Seseorang yang

mementingkan diri sendiri biasanya tidak mengambil berat tentang kepentingan orang lain.

Dengan demikian terdapat perbezaan antara tindakan yang bertujuan mementingkan diri sendiri

semata-mata dengan tindakan yang bertujuan mengharapkan faedah untuk diri sendiri disamping

ingin menolong orang lain.

Sementara itu satu lagi pandangan mengenai tingkah laku menolong menyatakan bahawa

manusia yang menunjukan tingkah laku peduli atau mengambil berat tentang kebajikan orang

lain tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran daripada apa yang dilakukannya. Tingkah laku yang

tidak mementingkan diri ini dirujuk sebagai altruism. Seseorang yang bertindak menolong orang

lain yang berada dalam kecemasan boleh dianggap sebagai altruistik (mempunyai sikap

mengutamakan kesenangan orang lain) sekiranya dia tidak mengharapkan apa-apa ganjaran

sosial, material, atau psikologikal daripada pertolongan tersebut. Dengan kata lain pertolongan

yang diberikan adalah secara ikhlas. Tingkah laku seperti ini terjadi mungkin disebabkan

perasaan tanggungjawab dan bermoral manusia tersebut.

3.3.2 Bentuk Psikologikal Egoism

Psikologikal terbahagi kepada tiga bentuk iaitu:

12
GDV 1013: FALSAFAH PENDIDIKAN MORAL

a) Egoism etika individu – Merujuk kepada pemikiran setiap orang patut bertindak untuk

kepentingan diri sendiri

b) Egoism etika personal- Merujuk kepada menentukan apa yang harus dilakukan oleh

orang lain.

c) Egoism universal- Merujuk kepada setiap orang patut bertindak demi kepentingan diri

kecuali kepentingan orang lain juga dapat memenuhi kepentinggannya.

3.3.3 Perspektif dalam tingkah laku menolong

a) Persepektif sosiobiologi

Mengikut perspektif ini, tingkah laku menolong khususnya dikalangan haiwan diwarisi melalui

genetik dan bukanlah dipelajari sebagaimana tingkah laku dikalangan manusia. Dengan kata lain

tingkah laku prososial telah ditentukan melalui gen, dengan tingkah laku tersebut mempunyai

nilai kelangsungan yang tinggi. Dalam kehidupan serangga misalnya mereka saling membantu

untuk menruskan kehidupan tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Walau bagaimanapun,

dalam kehidupan manusia tindakan menolong masih lagi dipelajari daripada ibu bapa kanak-

kanak tersebut. Oleh sebab itu, niat untuk membantu masih bergantung kepada bagaimana

manusia belajar untuk membantu. Adakah untuk kepuasan diri sendiri atau untuk membuatkan

orang yang dibantu itu gembira.

b) Perspektif pembelajaran sosial

Mengikut perspektif ini, motif membantu diperolehi daripada proses pembelajaran yang

mempengaruhi masyarakat dan budaya. Teori pembelajaran sosial seperti yang dikemukakan

oleh Albert Bandura (1969) mengandaikan kanak-kanak belajar meniru sesuatu tingkah laku

daripada pemerhatian mereka terhadap ibu bapa mereka. Melalui teori ini, kanak-kanak yang

13
GDV 1013: FALSAFAH PENDIDIKAN MORAL

akan meniru atau mengajuk tingkah laku model kadang kala akan diberikan peneguhan dalam

pelbagai bentuk misalnya pujian, hadiah, galakan dan seumpanya. Melalui peneguhan yang

diberikan ia akan menggalakkan kanak-kanak tersebut mneyemaikan dalam diri perasaan untuk

membantu.

c) Perspektif norma sosial

Dalam perspektif ini, terdapat empat norma yang menggalakan amalan menolong iaitu norma

ketimbalbalikkan, norma tanggungjawab sosial, norma kesamaan dan keadilan dalam

pengagihan dan seterusnya norma sosial dan peribadi.

Norma ketimbalbalikkan merujuk kepada pertukaran sesuatu barang atau tindakan antara

manusia. Kadang kala pertukaran ini telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan keperluan

individu teresbut. Contohnya, individu A dan individu B telah bersetuju jika Individu B boleh

memberi individu A duit selepas dia mendermakan darahnya kepada isteri individu B, maka

tindakan yang dilakukan bermotif inginkan ganjaran selepas melakukan sesuatu tindakan. Oleh

sebab itu, perasaan id dalam diri individu A ingin dipenuhi dengan cara menerima kembali

ganjaran daripada pertolongan yang diberikan agar kepuasan diri dapat dipenuhi.

Norma tanggungjawab sosial pula merujuk kepada orang yang berkemampuan perlulah

membantu orang yang dalam kesusahan. Ianya lebih kepada perasaan tanggungjawab dalam diri

individu tersebut untuk membantu orang lain. Motif dalam diri adalah untuk membantu. Walau

bagaimanapun, akibat daripada tingkah laku berkenaan tidak dapat dikenal pasti sama ada

membantu untuk memenuhi kepuasan dalam diri atau untuk mendapatkan semula balasan.

Contohnya, seorang wakil rakyat kawasan Z perlulah membantu rakyat yang berada dikawasan

14
GDV 1013: FALSAFAH PENDIDIKAN MORAL

beliau tanpa mengira kaum atau parti politik. Jika motif dalam hatinya adalah hendak melakukan

tanggungjawabnya dengan ikhlas, maka dia tidak akan teragak-agak membatu semua rakyat di

bawahnya semampunya. Walau bagaimanapun, jika dia seorang yang mengharapkan balasan

daripada tanggungjawab yang dilakukannya maka dia boleh dianggap tidak bermoral kerana

tidak melaksanakan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin.

Norma kesamaan dan keadilan dalam pengagihan merujuk kepada banyaknya faedah atau

pertolongan yang diberikan kepada orang lain sering dipengaruhi oleh peraturan sosial mengenai

keadilan dan kesamaan dalam mengagihkan faedah dan pertolongan tersebut. Norma kesamaan

menyatakan bahawa setiap ahli sesuatu kelompok hendaklah mendapat faedah secara sama rata

daripada pengagihan ganjaran. Di pihak norma keadilan pula mengambil kira sumbangan-

sumbangan seseorang terhadap usaha-usaha kelompok. Kelompok mungkin menilai sumbangan

dengan cara yang berbeza-beza, memberi keutamaan kepada mereka yang menyumbang tenaga,

sumber, material dan masa. Jika dikaitkan dengan motif dan akibat pula, seseorang yang

melakukan sesuatu tindakan itu sering dipengaruhi oleh apa yang mereka akan terima selepas itu.

Terakhir adalah norma sosial dan norma peribadi. Norma ini merujuk kepada ramalan

terhadap sesuatu tingkah laku melalui norma-norma sosial dalam masyarakt. Norma dalam

masyarakat adalah berubah-ubah dan tidak tetap. Contohnya, dalam norma masyarakat ada ibu

bapa yang menerima jika terdapat ahli masyarakat yang mengadu mengenai kelakuan songsang

anak mereka. Walau bagaimanapun, terdapat juga ibu bapa yang tidak dapat terima. Oleh sebab

itu, jika motof di hati untuk membantu tetapi jika akibat yang diterima tidak seperti yang

diharapkan maka ianya hanya akan mengundang masalah dan memecah belahkan hubungan

dalam masyarakat.

15
GDV 1013: FALSAFAH PENDIDIKAN MORAL

3.3.4 Ciri-ciri individu yang bertingkah laku membantu

Berdasarkan kajian–kajian lampau, Baron dan Byrne (2000) telah merumuskan dan

menyenaraikan pembolehubahn personaliti alturistik seperti berikut:

a) Empati: Manusia yang cenderung bertingkahlaku membantu adalah mereka yang

mempunyai empati yang tinggi. Mereka juga bertanggungjawab, akur, tolak ansur, kawal

diri dan ingin memberikan impresi yang baik kepada orang lain.

b) Percaya kepada dunia yang adil: Mereka mempunyai persepsi bahawa kehidupan di

dunia ini adalah adil apabila tingkahlaku yang baik diberi ganjaran dan tingkah laku

menolong bukan sahaja memberi faedah kepada orang yang diberi pertolongan tetapi

juga kepada orang yang memberi pertolongan.

c) Tanggungjawab sosial: Mereka mempunyai tanggungjawab sosial yang tinggi. Biasanya

mereka percaya bahawa setiap manusia bertanggungjawab untuk melakukan sebaik

mungkin dalam menolong orang lain.

d) Lokus kawalan dalaman: Mereka percaya bahawa mereka boleh menentukan cara-cara

yang terbaik untuk bertingkah laku dalam memberikan pertolongan. Berbeza dengan

mereka yang mempunyai lokus kawalan luaran di mana mereka ini hanya berserah pada

nasib, dan dengan demikian tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk menolong.

e) Egosentrisme yang rendah: Mereka ini tidak mementingkan diri sendiri. Manusia yang

kurang cenderung memberikan pertolongan biasanya bersifat egosentrik dan bersaing.

Terdapat satu lagi teori yang mempunyai kaitan yang rapat denga teori psikologikal egoism

iaitu teori yang diperkenalkan oleh Sigmund Frued iaitu teori psikoanalisis Frued. Menurut

beliau manusia pada asalnya adalah jahat. Walau bagaimanapun, terdapat tiga persoanaliti

16
GDV 1013: FALSAFAH PENDIDIKAN MORAL

manusia yang mengawal seseorang manusia itu bertindak semakin jahat atau sebaliknya. Tiga

bentuk personality berkenaan adalah Id, Ego dan Superego.

Id merujuk kepada tenaga naluri yang mendorong seseorang untuk bertindak dan

mendapat kepuasan tanpa mengira akibat. Id juga dipanggil sebagai keadaan tidak sedar dalam

diri manusia. Sebenarnya terdapat banyak desakan yang menyuruh manusia memenuhi

keinginan diri tanpa memikirkan adakah kepusan yang diingini itu memberi kesan buruk atau

tidak kepada orang lain. Id juga dikatakan satu tingkah laku yang sombong dan mementingkan

diri sendiri.

Ego merujuk kepada proses psikologi seperti mengingat, mengamati, merasai dan

sebagainya. Ego juga diklasifikasikan sebagai satu keadaan sedar dalam diri manusia. Semua

tingkah laku yang dilakukan oleh manusia disedari dan diketahui akibatnya kerana ianya adalah

suatu yang realistik dan rasional. Satu tahap lagi dalam sistem pembentukan personaliti menurut

Freud iaitu Superego.

Superego merujuk kepada satu personaliti moral yang boleh berkembangsecara beransur-

ansur oleh pengaruh persekitarannya. Ia juga di panggil sebagai tahap separa sedar. Pada

peringkat ini, ia berfungsi mengawal tingah laku mengikut peraturan masyarakat dan penawaran

ganjaran untuk tingkah laku baik dan hukuman bagi tingkah laku buruk. Superego juga

bertanggungjawab mengawal id daripada menguasai ego untuk melakukan perkara yang tidak

sepatutnya bagi memenuhi keinginan id.

17
GDV 1013: FALSAFAH PENDIDIKAN MORAL

Contohnya, kanak-kanak amat menyukai aiskrim. Id dalam diri mereka akan mendesak kanak-

kanak tersebut supaya sentiasa makan aiskrim. Walaupun begitu, superego akan mengawal

kanak-kanak tersebut daripada sentiasa makan aiskrim kerana takut gigi kanak-kanak tersebut

semakin rosak. Oleh sebab itu, ego akan dikawal supaya tidak membeli dan sentiasa makan

aiskrim.

3.3.2 Kritikan

Merujuk kepada teori psikologikal egoism ini, didapati masih terdapat kekeburan dalam

penghuraiannya dalam menjelaskan rasional seseorang itu membantu orang lain. Teori ini

menyatakan setiap orang mempunyai ego yang mendorong mereka melakukan sesuatu untuk

mendapatkan balasan. Walaupun terdapat individu yang melakukannya kerana hendakan

balasan tetapi terdapat juga individu yang melakukan sesuatu bukan kerana inginkan balasan.

Oleh sebab itu, teori ini masih boleh dipertikaikan kesahihannya kerana ia mengeneralisasikan

kesemua populasi dengan hanya menggunakan sedikit sahaja individu sebagai sampel.

Selain itu terdapat kekeliruan dalam perbincangan mengenai teori ini dimana konsep

‘self-fishness’ dan ‘self-interested’. Kekeliruan mengenai dua konsep ini dalam teori

psikologikal kerana motiv seseorang itu melakukan sesuatu tindakan. Self-fishness merujukan

kepada seseorang yang melakukan tindakan tanpa memikirkan tentang orang lain. Mereka tetap

melakukan tindakan tersebut tetapi tidak berfikir kesannya terhadap orang lain sama ada buruk

atau tidak. Manakala self-interested pula merujuk kepada motif seseorang melakukan sesuatu

kerana dirinya hendak melakukan bagi memenuhi kepuasan dalam diri. Mereka yang melakukan

tingkah laku ini sentiasa memastikan kesan yang berlaku daripada tingkah lakunya

mendatangkan kegembiraan kepada orang lain. Contohnya, perokok bertindak mementingkan

18
GDV 1013: FALSAFAH PENDIDIKAN MORAL

diri dengan melakukan apa yang diingininya tanpa menghiraukan orang lain dan bukan bertindak

untuk kepentingan diri untuk melakukan sesuatu yang dapat memberikan manfaat pada dirinya

sendiri.

3.4 Teori Utilitarian

Utilitarianisme berasal daripada perkataan ‘utility’ yang mempunyai maksud yang sama dengan

kegembiraan atau juga sebagai kepuasan. Namun demikian, maksud tersebut ditaksir berlainan

bagi orang yang berlainan. Sekiranya diteliti, maksud kegembiraan atau kepuasan itu adalah

bergantung kepada nilai yang ada pada seseorang itu.

Sebagai contohnya, John Stuart Mill, seorang ahli utilitarian yang terkenal pada abad ke-19,

berpendapat bahawa manusia mempunyai suatu kapasiti manakala haiwan tiada. Oleh itu,

apabila kita mengetahui tentang kewujudan kapasiti itu, maka kita tidak boleh menganggap

semua benda mempunyai kegembiraan kecuali benda tersebut dirangkumkan di dalam diri

mereka.

Utilitarianisme juga dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748 – 1832) dan John Stuart Mill

(1806 – 1873). Utilitarianisme berasal daripada perkataan ‘utiliti’ yang membawa maksud

sesuatu yang berguna atau berfaedah. Ahli Utilitarian mengatakan bahawa sesuatu perlakuan itu

adalah betul (bermoral), sekiranya perlakuan itu adalah berfaedah dan membawa hasil atau

kesudahan yang baik atau diinginkan. Alasan untuk menerangkan Utilitarianism ini umumnya

dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu, Perlakuan Utilitarianisme (Act Utilitarianism) dan

Peraturan Utilitarianisme (Rule Utilitarianism).

19
GDV 1013: FALSAFAH PENDIDIKAN MORAL

3.4.1 Perlakuan Utilitarianisme (Act Utilitarianism)

Perlakuan Utilitarianisme membicarakan tentang tindakan moral dengan menentukan sama ada

tindakan itu sendiri menghasilkan utiliti yang banyak atau sekurang – kurangnya mempunyai

utiliti yang sama banyak dengan perlakuan yang lain. Selain itu, Perlakuan Utilitarianisme turut

menyatakan setiap individu sepatutnya melakukan tindakan yang dirasakan dapat membawa

kesan yang baik melebihi yang buruk bagi setiap individu yang menerima kesan daripada

perlakuan itu. Sebaliknya, konsep ini tidak mempercayai bahawa sesuatu itu adalah baik apabila

mewujudkan peraturan bagi tindakan itu kerana berpendapat bahawa setiap situasi dan setiap

manusia adalah berbeza.

Dalam Perlakuan Utilitalianisme, tidak ada satu peraturan yang mutlak berkenaan dengan

pembunuhan, kecurian, dan penipuan kerana setiap situasi adalah berbeza – beza dan semua

orang adalah berbeza - beza. Oleh itu, dalam semua perlakuan tersebut, secara umumnya yang

dianggap tidak bermoral akan dianggap bermoral atau sebaliknya.

3.4.3 Kritikan Terhadap Perlakuan Utilitarianism

a) Kesukaran Menentukan Kesan Kepada yang Lain

Terdapat beberapa kritikan bagi Perlakuan Utilitarianisme. Satu daripadanya ialah Utilitarianism

ini memberikan sokongan kepada etika egoism dan ini adalah sukar untuk menentukan apa yang

seterusnya akan memberi kesan yang baik kepada yang lain. Selain daripada itu, kesukaran untuk

20
GDV 1013: FALSAFAH PENDIDIKAN MORAL

menentukan apakah kesan seterusnya merupakan salah satu masalah daripada banyak tindakan

yang perlu ditentukan kesan baik dan betulnya kepada orang yang lain.

b) Tidak Praktikal Pada Sesuatu Permulaan Situasi

Ramai ahli moral akan bertanya soalan tentang perlakuan dan percaya bahawa kesan setiap

tindakan dan pada setiap individu adalah sama ada lengkap atau berbeza. Selain itu juga, terdapat

banyak persamaan di antara manusia dan gelagat mereka yang akan mewujudkan peraturan

tertentu.

Faktor masa dalam membuat keputusan moral merupakan sesuatu yang penting dan seringkali

individu tidak mempunyai masa untuk memulakannya apabila berhadapan dengan setiap masalah

moral. Sebaliknya, jika terus menggunakan cara paksaan akan menyebabkan percanggahan

dengan perlakuan moral.

c) Kesukaran Dalam Pengajaran Kepada Anak Muda.

Seterusnya adalah berkaitan dengan bagaimana mendidik anak muda untuk berkelakuan moral.

Di bawah sistem etika, setiap individu mesti mula mencari apakah nilai moral yang perlu

dipraktikkan dalam setiap situasi yang berlaku.

3.4.4 Peraturan Utilitarianism (Rule Utilitarianism)

Peraturan Utilitarianism membicarakan tentang perlakuan dengan menentukan peraturan

moral itu disokong terlebih dahulu oleh tindakan. Sekiranya diikuti, maka akan menghasilkan

21
GDV 1013: FALSAFAH PENDIDIKAN MORAL

utiliti yang banyak atau sekurang – kurangnya mempunyai utiliti yang sama banyak dengan

peraturan yang lain.

Selain itu, Peraturan Utilitarianism adalah untuk menyediakan jawapan bagi banyak

masalah yang timbul daripada Perlakuan Utilitarianism. Oleh itu, Peraturan Utilitarianism ini

diwujudkan. Dalam konteks ini, asas pendekatan Utilitarianism ini ialah “setiap orang perlu

selalu berkelakuan yang dapat memberikan sesuatu yang terbaik kepada semua yang berkaitan”

daripada “setiap orang patut selalu mewujudkan dan mengikuti peraturan atau peraturan itu akan

membawa sesuatu yang terbaik kepada semua yang berkaitan”.

Peraturan Utilitarianism didapati daripada pengalaman dan pertimbangan yang berhati –

hati dan mewujudkan satu siri peraturan. Oleh kerana nyawa manusia adalah asas dan penting

kepada setiap orang, sekiranya tiada peraturan ini akan menyebabkan kesan negatif kepada

semua.

3.4.5 Kritikan Terhadap Peraturan Utilitarianism

a) Kesukaran dalam menentukan kesan kepada yang lain.

Peraturan itu sukar digunakan dalam pelbagai atau semua situasi yang mereka hadapi. Peraturan

Utilitarianism boleh menilai peraturan mereka melalui meletakkan tahap awal dan tahap

pertengahan. Namun, masalah terus berlaku tanpa mengambil kira kategori peraturan yang masih

belum ditemui.

b) Pendekatan Analisis Faedah Kos, Menamatkan Penentuan Min

22
GDV 1013: FALSAFAH PENDIDIKAN MORAL

Pendekatan ini juga merangkumi penentuan dalam nilai sosial yang ada pada individu dalam

masyarakat. Individu yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat seperti

Ahli Profesional memberikan kebaikan atau faedah sebagai contohnya bidang perubatan.

Kadangkala, kita cuba melakukan yang terbaik kepada bilangan yang ramai, namun

kadangkala kita dapati kita melakukan sesuatu yang tidak bermoral kepada sesetengah yang lain

pula. Sebagai contohnya, apabila berlaku bencana alam, perkhidmatan perubatan tidak dapat

berkhidmat untuk setiap orang yang cedera, tetapi hanya memberi perhatian terhadap pesakit

yang dapat diselamatkan oleh mereka daripada mangsa yang tiada harapan untuk hidup.

Sebagai rumusannya, terdapat beberapa kelemahan berkaitan dengan teori Perlakuan

Utilitarianisme. Antaranya adalah sukar untuk menentukan apakah kesan yang baik kepada yang

lain, sesuatu yang tidak praktikal untuk mempunyai suatu permulaan dalam setiap situasi untuk

menentukan yang manakah adalah bermoral terhadap situasi tersebut, dan sesuatu yang sukar

dalam mendidik yang muda untuk berkelakuan moral sekiranya mereka boleh tidak diberi

peraturan dan panduan untuk diikuti.

Peraturan Utilitarianisme juga mempunyai kelemahan iaitu, sukar untuk menentukan apa

yang memberi kesan baik kepada yang lain, sukar untuk melihat bagaimana Peraturan

Utilitarianisme boleh dikenal pasti memberikan suatu perubahan besar di antara manusia dan

situasi, dan sukar untuk menggelakkan terlalu banyak pengecualian terhadap peraturan apabila

peraturan tidak dapat berfungsi dengan efektif.

Beberapa garis panduan untuk memilih peraturan untuk menguji peraturan Utilitarianism

iaitu, peraturan perlu menelaskan semua ciri ciri tentang sesuatu tindakan yang relevan dengan

23
GDV 1013: FALSAFAH PENDIDIKAN MORAL

pendirian Utilitarian, peraturan tidak sepatutnya menerima ciri – ciri tentang moral yang tidak

relevan, dan peraturan perlulah luas dan meliputi sebanyak mungkin tanpa mengabaikan ciri –

ciri moral yang relevan.

4.0 KESIMPULAN DAN PENUTUP

Psikologikal egoism merupakan kelakuan yang dimotivasikan oleh kehendak atau keinginan

seseorang. Seseorang cenderung untuk melakukan apa sahaja yang dingini olehnya.

Kebiasaanya, psikologikal egoism dapat dikawal melalui etika egoism. Hal ini adalah kerana

kelakuan seseorang secara langsung akan dikawal oleh peraturan dan undang-undang yang telah

ditetapkan dalam masyarakat. Ego tidak mengajar kita menjadi manusia yang mementingkan diri

sendiri tetapi ego mengajar kita erti ketabahan dan kecekalan dalam mengejar cita-cita.

Contohnya, kita tidak akan berputus asa jika kita mengalami kegagalan malah kita berusaha dan

terus berusaha untuk mendapatkan semua kejayaan itu.

Walau bagaimanapun, masih terdapat keraguan tentang pengiktirafan Prinsip Egoisme dalam

peraturan moral sejagat. Egoisme yang sihat akan membantu orang lain di samping untuk

kepentingan diri sendiri. Manakala egoisme yang tidak sihat akan merosakkan diri penganutnya

dan juga orang lain iaitu masyarakat amnya. Oleh itu, pemikiran yang rasional diperlukan di

samping sikap perikemanusiaan dalam segala tindakan. Melalui sikap tersebut, seseorang

individu itu akan lebih dihormati dalam masyarakatnya dan hidupnya akan menjadi lebih

bermakna.

24
GDV 1013: FALSAFAH PENDIDIKAN MORAL

25