Anda di halaman 1dari 35

1

Lukis gambar orang yang paling anda sayangi (ibu/isteri/ayah/suami/ anak).

Membantu murid-murid yang tidak dapat menyesuaikan diri setelah berada pada tahap menguasai kerana terlalu lambat literat dan numerat yang akhirnya tidak seiring dengan kurikulum sekolah standard pembelajaran (KSSR) .

Memastikan kapasiti dan keupayaan Pembelajaran dan Pengajaran (PdP) dalam Matematik berkesan.

Seronok Bermakna Berguna

Mencabar

2 perkara yang patut diketahui: Pengetahuan prosedural (Procedural Knowledge) Pengetahuan Konseptual (Konseptual Knowledge)

Pengetahuan yang melibatkan teknik hafalan atau cara penuh dengan peraturan.

32 -1 4 18

Pengetahuan yang berkait dengan membuat perkaitan. Ini bermakna sesuatu konsep dibina dalam pemikiran dan boleh digunakan untuk menilai atau mentafsir sesuatu objek atau situasi.

32 - 14

KONSEP PENOLAKAN

KONSEP NILAI TEMPAT

KONSEP CERAKINAN

KONSEP BILANGAN

KONSEP TEMPAT SA

KONSEP TEMPAT PULUH

KONSEP KUMPUL SEMULA


KONSEP PENGASINGAN

PENGHURAIAN SATU SEPULUH KEPADA SEPULUH SA

Dalam bentuk perwakilan gambar 32 14 = Penguraian satu puluh kepada sepuluh sa dan proses kumpul semula Seterusnya satu puluh dan empat sa dikeluarkan

Gunakan kaedah .. Kaedah ialah bentuk cara atau teknik yang digunakan apabila melaksanakan PdP atau semasa membuat penyelesaian masalah.

Pola atau pattern pula ialah pembentukan yang seragam dari segi nombor atau grafik yang boleh membantu kita membuat rumusan.

Mengikut pola .

APA YANG BOLEH DITAFSIRKAN

15

CADANGKAN SATU PENAMBAHBAIKAN KEPADA BAHAN INI

16

1 11 21 31 41 51 61

2 12 22 32 42 52 62

3 13 23 33

4 14 24 34 44 54 64

5 15 25

6 16 26 36 46 56 66 76 86 96

7 17 27

8 18 28 38 48 58 68 78 88 98

9 19 29

10 20 30 40 50 60 70 80 90

35
45 55 65 75 85 95

37
47 57 67 77 87 97

39
49 59 69 79 89

43
53 63

71
81

72
82

73
83

74
84

91

92

93

94

99

100

Melihat pola

18

MATEMATIK

PENGETAHUAN PROSEDURAL

PENGETAHUAN KONSEPTUAL

KAEDAH POLA

PENYATUAN 2 KUMPULAN

BILANG TERUS

BILANG SEMUA

SONGSANGAN TOLAK

20

7+8=

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bilang terus: pilih 7, terus dengan 8 9 10 11 12 13 14 15 Bilang terus: pilih 8, terus dengan 9 10 11 12 13 14 15 Doubling one more= 7 + 7 + 1 Doubling one less= 8 + 8 - 1 Make 10 = (7 + 3) + 5 Make 10 = 5 + (2 + 8) Make 5 = 5 + 2 + 5 + 3 7 + 8 = (10 - 3) + (10 - 2) = 20 5 Cerakin : 21 + 13 = 20 + 1 + 10 + 3 30 + 4 = 34

PERBEZAAN.

PENGURANGAN

PENGASINGAN

SONGSANGAN TAMBAH

23

3342 (tambah 2) - 298 (tambah 2)

3344 - 300 3044

4000 (tolak 1) - 253 (tolak 1)

3999 - 252 3747

50000 (tolak 1) - 4936 (tolak 1)

49999 - 4935 45064

31

Sumber: Institut Perniagaan Beretika Malaysia, 2005 (Survey on Trust in Integrity, 2005)

1.

2.
3. 4.

5.
6. 7. 8. 9. 10.

Doktor Guru Profesor Tokoh Agama Ahli Sains Hakim Pembaca Berita Penulis Rencana Pegawai Kesatuan Sekerja Polis

72% 67% 60% 58% 53% 51% 40% 30% 26% 24%

Jadilah guru walau di mana juga kita berada. Jadilah guru yang dapat menyumbangkan sesuatu kepada agama, bangsa, dan negara. Biarlah anak murid kita akan ingat kita dengan ilmu yang kita beri.