Anda di halaman 1dari 2

Taat pada pemimpin Taat yang penuh pada perintah ketua adalah aspek yang sangat perlu dititikberatkan

di dalam Islam. Jika pekerja tidak faham atau tidak dapat mentaati perintah majikannya, sudah tentu akan terjadi huru hara dan merugikan. Terlebih lagi jika perusahaan memiliki pekerja yang ramai di mana masing-masing mengikuti pendapat sendiri tanpa mentaati arahan ketuanya. Hal itu sangat membahayakan kedudukan sesebuah perusahaan. Dalam konteks negara, rakyat wajib mentaati imam atau pemerintah. 4P S ; Q) ( R ; (? P ( )+ # O .4 )+8 ( 7 ( +N * ( @./ 0M (F 1 0 = 0 /L C 0 @K (9 ( .: 0; * )+8 7 ( + <)K * (I 0 8J "; 0 B 2 <H <B G (= 0 DE C $ /F @A (B = 0? /1 > ( ; 1 # )+ ( <) (8 -6 08 9.: 0; * )+ , - .3 0 45 ( 68 7 * +, - .3 0 45 (6, -. 0 1 ,2 &!' / () *+ %% $! ! "# W !8 V # ( F & 0T U68 Xahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Yllah dan taatlah kamu kepada Zasulullah dan kepada [\lil-Ymri[ ]orang-orang yang berkuasa^ dari kalangan kamu. _emudian jika kamu berbantah-bantah ]berselisihan^ dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada ]_itab^ Yllah ]Yl-`uran^ dan ]aunnah^ Zasulbya - jika kamu benar beriman kepada Yllah dan hari akhirat. cang demikian adalah lebih baik ]bagi kamu^, dan lebih elok pula kesudahannya. ]Yn-bisaad efgh^ Ibadah solat itu sendiri merupakan disiplin untuk melatih manusia supaya taat pada pemimpin terutama melalui solat berjemaah. Di dalam solat berjemaah makmum wajib memulai dengan memasang niat mengikuti imam. Dia juga mesti berada di belakang imam. Tidak boleh berada sebaris atau di hadapan imam. ierakannya tidak boleh sama atau mendahului imam. jalah mesti setelah gerakan imam. auaranya juga tidak boleh melebihi suara imam. Jika hal itu terjadi maka tidak sah solatnya. Itu bererti solat jemaah mendisiplinkan hati, akal dan fikikal untuk taat kepada pemimpin. jakmum tidak boleh bergerak sesuka hati tanpa merujuk kepada imam. Jika disiplin itu telah mendarah daging maka selara otomatik kita akan terdidik untuk mentaati ketua di mana saja kita berada dalam tindakan apapun selama tidak bertentangan dengan syariat. Disiplin solat jemaah juga menitikberatkan soal kelurusan barisan atau saf. mukan sahaja lurus, tetapi perlu rapat. Imam perlu memastikan saf lurus dan rapat sebelum mula mengangkat takbir. aegalanya mempunyai hikmah. Ypabila di dalam solat saf boleh lurus dan rapat, moga diluar solat juga dapat mengeratkan kasih sayang dan perpaduan. _erana itu imam amat perlu berhati-hati dalam mengimami solat, jangan sampai saf bengkang bengkok dan renggang seperti yang berlaku hari ini. Tidak hairanlah di luar solat umat kini bengkang bengkok amalannya dan renggang ukhwahnya. Dalam solat juga, makmum boleh bermufaranah ]keluar dari mengikuti imam^ jika jelas solat imam itu telah terbatal. jakmum boleh mengingatkan imam ketika imam terlupa rukun atau balaan. Imam juga boleh diganti oleh orang yang di belakangnya jika telah terbatal solat. Demikian realiti yang ditunjukkan Zasulullah %. Ibn \mar. r.a. berkataf mersabda Zasulullah %f aeorang muslim wajib mendengar, taat pada pemerintahnya dalam apa yang disetujui atau tidak disetujui keluali jika diperintah ]paksaan^ maksiat. jaka apabila disuruh maksiat, maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat. ]mukhari dan juslim^ Ylangkah beruntungnya seorang majikan atau pemimpin jika semua pekerjanya atau rakyatnya memahami dan mentaatinya. Ini tentu mengurangi masalah dan dapat meningkatkan prestasi perusahaan atau negara tersebut.

Tahan dalam menghadapi ujian Ypabila manusia berhasil menunaikan solat dan tuntutannya yang sangat berat itu, bererti seseorang itu telah berjaya melepasi tiga tuntutan iaitu berat menunaikan solat, mengikuti displin di dalam solat serta melaksanakan tuntutan serta janji di dalam solat. mila setiap hari seseorang berusaha untuk melaksanakan ibadah itu, bererti setiap hari dia perlu bergelut dengan labaran hawa nafsu. oroses ini akan membantu menguatkan jiwa manusia dan menyediakan manusia untuk berhadapan dengan ujian. Dengan mengerjakan solat selara istinamah, sekaligus dapat membentuk jiwa manusia menjadi tahan terutama apabila berhadapan dengan labaran hidup lahir dan batin. Ypabila ia terjun dalam kehidupan seharian yang memang penuh dengan labaran maka asas disiplin yang telah terbentuk dari solat itu akan membantunya mengatasi dan melepaskan segala ujian dan labaran yang dihadapi. megitulah asas-asas disiplin yang lahir dari mengerjakan ibadah solat. Ypabila umat Islam mengerjakan solat, maka akan lahirlah disiplin. Ypabia umat berdisiplin, maka akan terletus kemajuan. \mat Islam memang beruntung kerana agama Islam mendorong umatnya membuat kemajuan. Hal itu sesuai dengan fitrah manusia yang menginginkan kemajuan. magi orang bukan Islam, kemajuan yang mereka rasakan hanyalah berdasarkan dorongan fitrah semata. pleh itu umat Islam sepatutnya lebih maju lagi kerana didorong oleh dua faktor tadi. _erana Islam tabiatnya adalah mendorong kemajuan maka apabila diamalkan akan terletus kemajuan dalam kehidupan. Jika umat Islam tidak maju maka yang pertama perlu diperiksa adalah solatnya. _erana solat adalah ibadah asas yang utama, maka solat juga merupakan sebab segala kejayaan di dunia dan akhirat. prang yang mengerjakan solat dan berpegang teguh pada disiplin-disiplinnya insyaYllah akan mendapat kejayaan di dalam bidang apapun yang dileburinya. Hal itu sesuai dengan janji Yllah yang berbunyi, @.3 0x $P ( = ( F ( Vw <B (= 0 &!' v () *+ @./ 01 Mu ( 0 ) + st B6 r q

[aesungguhnya kemenangan bagi orang mukmin yang khusyuk di dalam solat.[ ]Yl jukminunfyzf{-y^ _emenangan yang dimaksud adalah kejayaan dunia dan akhirat. Ynak kunli kejayaan telah tersedia. Inilah peluang untuk kita merebutnya. pleh itu marilah sama-sama memahami, melaksanakan dan mengemaskan solat serta tuntutannya untuk menjamin kejayaan hidup dunia dan akhirat.