Anda di halaman 1dari 5

PETI SURAT 353, 89058 KUDAT, SABAH , MALAYSIA

TEL : 088 611316 FAX : 088 611169

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUDAT

TRANSKRIP AKADEMIK TINGKATAN ENAM


( PEPERIKSAAN PERCUBAAN )
NAMA PELAJAR NO. KAD PENGENALAN NO. DAFTAR SEKOLAH TEMPOH PENGGAL PENGKHUSUSAN : : : : : :

WARDAH TUSSOLEHA BINTI SAMSUDIN 950912126298 9533 2013/2014 SATU GEOGRAFI/SEJARAH


MATA PELAJARAN MARKAH ( %) GRED NILAI GRED

KOD MATA PELAJARAN

900/1 910/1 942/1 940/1


JUMLAH NILAI GRED

PENGAJIAN AM 1 BAHASA MELAYU 1 GEOGRAFI 1 SEJARAH


JUMLAH MARKAH ( % )

70 64 55 37

B+ BC+ D

3.33 2.67 2.33 1

PURATA NILAI GRED (PNGK)

9.33

198.25

2.33

KEPUTUSAN : TARIKH KEPUTUSAN RASMI : 31 OKTOBER 2013


PETI SURAT 353, 89058 KUDAT, SABAH , MALAYSIA
TEL : 088 611316 FAX : 088 611169

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUDAT

TRANSKRIP AKADEMIK TINGKATAN ENAM


( PEPERIKSAAN PERCUBAAN )
NAMA PELAJAR NO. KAD PENGENALAN NO. DAFTAR SEKOLAH TEMPOH PENGGAL PENGKHUSUSAN : : : : : :

MOHD SHUAIMI FIRDAUS BIN KARAMA 950322125519 2013/2014 SATU GEOGRAFI/SEJARAH


MATA PELAJARAN MARKAH (%) GRED NILAI GRED

KOD MATA PELAJARAN

900/1 910/1 942/1 940/1


JUMLAH MARKAH

PENGAJIAN AM 1 BAHASA MELAYU 1 GEOGRAFI 1 SEJARAH

61 55 43 40

BC+ D+ D+

2.67 2.33 1.33 1.33

PURATA NILAI GRED (PNGK)

199

1.92

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

31 OKTOBER 2013


PETI SURAT 353, 89058 KUDAT, SABAH , MALAYSIA
TEL : 088 611316 FAX : 088 611169

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUDAT

TRANSKRIP AKADEMIK TINGKATAN ENAM


( PEPERIKSAAN PERCUBAAN )

NAMA PELAJAR NO. KAD PENGENALAN NO. DAFTAR SEKOLAH TEMPOH PENGGAL PENGKHUSUSAN

: : : : : :

SUFIAH BINTI ABD RAHIM 950112126660 2013/2014 SATU GEOGRAFI/SEJARAH


MATA PELAJARAN MARKAH (%) GRED NILAI GRED

KOD MATA PELAJARAN

900/1 910/1 942/1 940/1


JUMLAH NILAI GRED

PENGAJIAN AM 1 BAHASA MELAYU 1 GEOGRAFI 1 SEJARAH


JUMLAH MARKAH ( % )

59 45 48 30

C+ CCD

2.33 1.67 1.67 1.00

PURATA NILAI GRED (PNGK)

6.67

182

1.67

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

31 OKTOBER 2013


PETI SURAT 353, 89058 KUDAT, SABAH , MALAYSIA
TEL : 088 611316 FAX : 088 611169

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUDAT

TRANSKRIP AKADEMIK TINGKATAN ENAM


( PEPERIKSAAN PERCUBAAN )

NAMA PELAJAR NO. KAD PENGENALAN NO. DAFTAR SEKOLAH TEMPOH PENGGAL PENGKHUSUSAN

: : : : : :

MOHD SHUAIMI FIRDAUS BIN KARAMA 950322125519 2013/2014 SATU GEOGRAFI/SEJARAH


MATA PELAJARAN MARKAH (%) GRED NILAI GRED

KOD MATA PELAJARAN

900/1 910/1 942/1 940/1


JUMLAH NILAI GRED

PENGAJIAN AM 1 BAHASA MELAYU 1 GEOGRAFI 1 SEJARAH


JUMLAH MARKAH ( % )

61 55 43 40

BC+ D+ D+

2.67 2.33 1.33 1.33

PURATA NILAI GRED (PNGK)

7.66

199

1.92

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

31 OKTOBER 2013