Anda di halaman 1dari 1

ARGUMENTOS PARA UNHA ABSTENCIN A iniciativa que trae hoxe para debate e aprobacin o goberno municipal, declaracin de servizo

prioritario: instalacin deportiva da piscina climatizada, piscina descuberta e anexos do Concello e a declaracin de prioritarios de 8 postos de traballo, as tal e como sona, como xa manifestamos noutros plenos e reiteramos hoxe, si sigiica facer unha xestin p blica ten o apoio do noso grupo, alo menos no fondo da cuestin! "ero o que temos que analizar non # o fondo senn as formas que se est$n a levar a cabo neste proceso! %emos moitas d bidas, demasiadas d bidas ao respeito, existen demasiados informes negativos tanto de secretaria como de intervencin ao longo do proceso, estes informes son os que deberamos ter en conta tanto o goberno como a oposicin $ hora de tomar decisins! &oxe atop$monos con outro de similares caractersticas e non existen outros que os contradigan ou razns para que non sexan tidos en conta! 'ixemos en varias ocasins, hoxe tam#n que este proceso est$ feito $s presas e sen garantas alo menos desde o noso punto de vista, Cremos tam#n que a responsabilidade ser$ e vai ser do goberno municipal no caso de que haxa calquera tipo de cuestionamento a este proceso, as o manifestamos e as queremos que conste en acta! 'iremos, unha vez m$is, que apostamos polo p blico pero imos manifestar e explicar as d bidas que temos $ vista do informe antes dito: (!) temos d bidas sobre se o Concello ten competencias sobre este servizo, somos un Concello de menos de *+!+++ habitantes e por tanto, se debemos ter esta competencia segundo a nova lei da reforma da Administracin ,ocal! *!) -ue tipo de relacin contractual van ter os novos traballadores do Concello e como se vai facer o proceso de seleccin.! /!) %emos d bidas en canto a viabilidade do servizo, se nos advertiu que debera estar feito un estudo de custes e non sabemos nada do tema! 0!) 1o informe tam#n se advirte do aumento da masa salarial dos traballadores do concello, alo menos se sospeita, e non sabemos se esto traer$ consecuencias noutros servizos do Concello e nas propias nminas dos traballadores! Como ve, demasiadas d bidas para un 23 rotundo! 4 informe de secretaria vai incluso m$is al$ do tema, ou sexa da declaracin dun servizo como esencial, advertindo de algo que ns neste intre descoecemos, o tipo de relacin contractual e como se vai facer a seleccin de personal! "olo tanto e como conclusin diremos que 23 ao servizo p blico, unha vez m$is, pero non nestas condicins, polo tanto o 5rupo 1acionalista vaise abster nesta votacin!