Anda di halaman 1dari 1

WAWASAN BERIBADAH (ADAB KETIKA BERIBADAH) TUJUAN MEMELIHARA ADAB KETIKA BERIBADAH

i. ii. iii. Ibadah yg dilakukan akan mencapai kesempurnaan dan diterima oleh Allah. Membentuk keperibadian yang unggul dalam menjalani kehidupan seharian. Mendapat ganjaran pahala dari Allah.

BAHAGIAN IBADAH (TERBAHAGI KPD 2 )


1. 2. IBADAH WAJIB : erdiri drpd !ukun Islam iaitu "olat #ima Waktu$ puasa di bulan !amadan$ mengeluarkan %akat dan mengerjakan haji. IBADAH "&'A : Adalah tambahan kpd !ukun Islam spt ber%ikir$ solat sunat$ puasa(puasa sunat$ umrah$ bersedekah$ membaca Al()uran dan lain(lain.

PERBEZAAN ANTARA IBADAH DENGAN ADAT IBADAH


Ditentukan oleh syariat. idak boleh diubahsuai. erdiri daripada perkara *ajib dan sunat. Mendapat pahala daripada Allah "W . Bersumberkan dari Al()uran dan Hadith.

ADAT
Menjadi kebiasaan dlm kehidupan harian manusia. Berubah mengikut budaya sesuatu masyarakat. erdiri daripada perkara harus. Mendapat pahala jika tidak bertentangan dgn syarak. Ada yang bersesuaian dgn Al()uran dan Hadith dan ada yang bertentangan.

ADAB BERIBADAH YANG DITERIMA OLEH ALLAH


i. ii. iii. iv. v. vi. 'iat yang ikhlas kerana Allah. Beribadah mengikut cara yang ditetapkan oleh syarak. "entiasa mengharapkan ganjaran berterusan drpd Allah. Melakukan ibadah dgn bersungguh(sungguh + beretika. Melakukan ibadah dgn hati yang khusyuk. Berpakaian kemas dan bersih.

HIKMAH MEMELIHARA ADAB BERIBADAH


INDIVIDU : Mendapat ketenangan ji*a. Mempertingkatkan keimanan kpd Allah. Mempertingkatkan prestasi keperibadian Muslim. Memiliki kekuatan menjauhkan diri drpd kemungkaran. MASYARAKAT DAN NEGARA : Wujud masyarakat perihatin dan bertanggungja*ab. #ahir masyarakat yang hormat menghormati. Mengurangkan perbuatan mungkar. Melahirkan pega*ai + pekerja yang jujur + amanah.

AKIBAT MENINGGALKAN ADAB BERIBADAH


Ibadah tidak sempurna. Jauh daripada rahmat Allah. ,ehidupan tidak tenang dan mudah terpengaruh dengan perbuatan maksiat. idak mendapat penghormatan masyarakat. idak memberi kesan terhadap pembinaan peribadi insan yang berdisiplin dan berakhlak.

PENGHAYATAN
( ( Ikhlas + berdisiplin dlm melakukan tugas(tugas harian. Memelihara dan mengingati *aktu solat.

INFO AL-DIN
Tiga perkara yang merosakkan ibadah ialah : i. Riak. ii. Ujub. iii. Sumah.

INFO NASIHAT
Ibadah ialah bukti ketundukan seorang hamba kpd penciptanya. &mat yg melakukan ibadah dgn ikhlas dan mengikut sunnah akan bersikap jujur dlm kerjanya dan menjauhkan diri drpd rasuah dan pecah amanah.