Anda di halaman 1dari 4

Nama : ______________________________________

Kelas : _____________________
Tarikh : ___________________

1. Warnakan huruf besar.

A b R n

2. Warnakan huruf kecil.

3. Padankan gambar dengan perkataan yang betul.

jari

hidung

mata

kepala

tangan

4. Warnakan jawapan yang betul.

1. Ini

nenek
adik
k
2. Nenek saya sudah tua

muda

5. Baca kemudian jawab soalan di bawah.

Ini kereta.
Kereta ini ada tayar.
Ayah beli kereta baru.
Kereta ayah warna merah.
Adik suka kereta ayah.
1. Ini apa ?
___________________________________________________
___________.
2. Ayah beli apa ?
____________________________________________________
___________.
3. Siapa suka kereta ayah ?
___________________________________________________
___________.
3

5. Padankan gambar di bawah dengan ayat yang betul.

Guru sedang
mengajar.

Kakak mendengar
radio.

Adik sedang berlari.

Ali membaca buku.

Kami bermain bola.