Anda di halaman 1dari 2

Rancangan Pengajaran Harian Tarikh / Hari Kelas Mata Pelajaran Masa Bil. Pelajar Tajuk Objektif : : : : : : : i.

1 Oktober 2012 / Isnin Tahun 5 Bahasa Melayu 0800-0830 39 orang Kesihatan Asas Kesejahteraan Pada akhir unit pembelajaran murid-murid boleh : Mengelaskan makanan mengikut zat makanan yang terkandung di dalam makanan tersebut dengan betul. ii. iii. iv. Pengetahuan Sedia Ada : i. ii. Murid mengetahui cara-cara menjaga kesihatan diri sendiri. Murid-murid boleh menyatakan zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh badan kita. iii. Konsep Nilai : : Murid boleh memberikan contoh-contoh sukan mengikut jenisnya. Badan yang sihat akan melahirkan minda yang cerdas. Kebersihan fizikal dan mental Kesyukuran Bahan : Petikan / Teks, Lembaran kerja Pantun (Tema kesihatan dan sukan) Borang Pengurusan Grafik Kemahiran : Mendengar dan Bertutur 3.1 Aras 1(i) Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. Membaca 6.3 Aras 1(i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Menulis 8.5 Aras 1(i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana (ii) Mengelaskan makanan mengikut zat makanan yang terkandung di dalam makanan tersebut dengan betul. (iii) Mengelaskan sukan mengikut jenis-jenis sukan dengan tepat. (iv) Membaca dan mengecam isi-isi penting yang terdapat dalam petikan. (v) Menyenaraikan penanda wacana yang terdapat dalam petikan. Mengelaskan sukan mengikut jenis-jenis sukan dengan tepat. Membaca dan mengecam isi-isi penting yang terdapat dalam petikan. Menyenaraikan penanda wacana yang terdapat dalam petikan.

Langkah-langkah Pengajaran dan Pembelajaran Langkah / Masa Set Induksi ( 3 minit ) Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Aktiviti Guru 1.Guru menyoal tentang makanan dan sukan kegemaran masingmasing. Pembelajaran Aktiviti Murid Catatan

Pengetahuan sedia ada murid : Contoh-contoh makanan & contoh-contoh sukan

1.Murid menceritakan Kemahiran tentang makanan dan sukan Kontekstual kegemaran mereka.

Langkah 1 (3 minit) Langkah 2 (5 minit)

Membaca teks

1.Guru mengedarkan teks 1.Murid membaca teks. dan meminta murid membacanya.

Mengenal pasti penanda wacana

1.Guru mengarahkan murid mencari penanda wacana yang terdapat dalam teks. 1.Guru meminta murid membaca teks semula secara senyap untuk mencari isi penting 2.Guru meminta murid membentangkan isi penting di hadapan kelas.

1.Murid mengumpul penanda wacana dan mencatat dalam lembaran kerja yang diberi. 1.Murid membaca teks sambil menggariskan isi penting.

Langkah 3 (8 minit)

Mencari isi penting

Langkah 4 (6 minit)

Mengelaskan maklumat

1.Guru mengarahkan murid mencari pasangan untuk aktiviti mengelaskan maklumat dan mengedarkan borang pengurusan grafik.

1.Murid secara berpasangan merekodkan maklumat.

Kemahiran Bernilai Tambah : Mengelaskan.

Penutup (5 minit)

Merumus isi pelajaran dan nilai murni

1.Guru melekatkan carta pantun yang bertemakan sukan dan kesihatan. 2.Guru membimbing murid merumus isi pelajaran dan mencari nilai murni.

1.Murid menyanyikan lagu rasa sayang yang diselangselikan dengan pantun secara kelas dan kumpulan. 2.Murid merumus isi pelajaran dan menyatakan nilai murni tersurat dan tersirat.

Kecerdasan Pelbagai : Pendidikan Muzik

Anda mungkin juga menyukai