Anda di halaman 1dari 12

Melaksanakan Aktiviti Pengamatan Penglihatan

Melaksanakan Aktiviti Pengamatan Pendengaran

Melaksanakan Aktiviti Pergerekan Tangan dan Mata

Kumpulan 8 Liew Chong Xian Tea Han Biao Fatheazam Hoffman Anak Buntal

Pengamatan Penglihatan Membina dan Menggunakan Bahan Bantu Mengajar

BENTUK PRABACAAN

Pengamatan Pendengaran

Pergerakan Tangan dan Mata

Laksanakan Latihan

KONSEP PENGAMATAN

Pengamatan merupakan proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas pancaindera dengan bantuan kuasa intelek. Proses berlaku apabila wujudnya rangsangan luar yang boleh kesan dan bertindak dengan organ-organ deria, hasil proses mental dan neurologi yang mempengaruhi pembentukan konsep-konsep yang jelas dan tepat (Janet W. Leaner, 1971).

Menerima Rangsangan

Merakam Maklumat

Bertindak Balas (Respon)

Memproses Maklumat

Pengamatan juga bermaksud proses yang memberikan makna kepadatugas-tugas pancaindera dengan bantuan pengalamanpengalaman lalu yang berhubungan rapat dengan pemikiran kita.Oleh itu, pengamatan sebagai proses pengawasan dan penelitian. Memberi gambaran atau bayangan dalam hati atau fikiran tentang sesuatu dan pandangan atau tanggapan pancaindera (Noresah Baharom et al, 2002).
Penerimaan Proses Data Tindak Balas

KOMPONEN DAN BENTUK PENGAMATAN


Penglihatan (diskriminasi penglihatan, ingatan penglihatan dan integrasi visual-motor dan visual-kinestetik) Pendengaran (diskriminasi pendengaran, ingatan pendengaran dan integrasi visual-pendengaran)

Komponen dan Bentuk Pengamatan

Pergerakan tangan dan mata.

BENTUK PENGAMATAN PENGLIHATAN


(a)Diskriminasi Penglihatan

Aktiviti visual ini melibatkan keupayaan murid untuk melihat dan mengamati persamaan dan perbezaan sesuatu objek, bentuk geometri, gambar, huruf dan perkataan.

i) Aktiviti Mendiskriminasi yang Sama. Contoh 1: Bulatkan Gambar yang Sama

Contoh 3: Tandakan ( ) warna yang sama

ii) Aktiviti Mendiskriminasi yang Tidak Sama. Contoh 1: Tunjukkan saiz yang tidak sama

(b) Ingat Kembali


Bertujuan melatih murid supaya dapat mengingat kembali apa yang telah diamati. Guru boleh menggunakan himpunan bahan maujud dan keratan gambar. Murid meneliti bahan-bahan maujud dan menyebutnya kembali tanpa melihatnya. Guru boleh menggunakan kad imbasan yang mengandungi pelbagai gambar dan murid menunjukkan gambar lain yang sepadan dengan kad gambar. Contoh 1: Lihat dan ingat gambar

(c) Orientasi Kedudukan.


Menguji kebolehan murid membezakan kedudukan sesuatu objek atau gambar. Berdasarkan beberapa keping gambar yang mempunyai ciri-ciri yang sama, murid-murid mengesan kedudukan gambar yang berbeza. Contoh 1: Tunjukkan gambar yang berbeza kedudukan

BENTUK PENGAMATAN PENDENGARAN


(a) Diskriminasi Pendengaran Tujuannya adalah untuk melihat keupayaan murid-murid mengenali dan mengecam persamaan dan perbezaan bunyi yang didengar. Contoh 1: Mendiskriminasi bunyi haiwan yang sama Dengar bunyi dan namakan haiwan
Ayam Betina

Anak Ayam

Ayam Jantan

BENTUK PERGERAKAN TANGAN DAN MATA


(a) Menyambung Titik

Aktiviti ini memerlukan murid menyambungkan titik-titik mengikut nombor atau abjad pada gambar dengan membuat garisan bagi menghasilkan sebuah gambar, objek atau huruf yang lengkap. Oleh itu, guru perlu menyedikan bahan pertama dengan banyak titik, diikuti dengan sederhana titik dan akhir sekali, kurang titik.