Anda di halaman 1dari 3

KERTAS KERJA PROGRAM MOTIVASI KEJAYAAN 2013 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIMPANG JALAN MATANG, 34700 SIMPANG 1.

0 PENGENALAN Program Motivasi Kejayaan 2013 merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi pelajar India yang bakal menduduki peperiksaan PMR dan SPM pada tahun ini Pengisian utama program adalah berbentuk kuliah agama !gama merupakan satu saluran untuk membina sahsiah pelajar "ilai#nilai murni merangsang motivasi diri Seterusnya$ melahirkan pelajar yang mementingkan kejayaan akademik Ke%emerlangan akademik menentukan halatuju kerjaya selepas tamat pendidkan 2.0 MATLAMAT Para pelajar lebih bermotivasi untuk berusaha meningkatkan ke%emerlangan 3.0 OBJEKTIF
31 32 33 Semangat dan motivasi untuk pelajar menduduki peperiksaan Meningkatkan motivasi pelajar untuk terus berusaha Pelajar dapat melengkapkan diri dengan segala keperluan dari segi emosi dan rohani sebelum menduduki peperiksaan Pelajar dapat meningkatkan keyakinan dan penghargaan kendiri untuk %emerlang dalam peperiksaan

4.0

TARIKH 2& September 2013 'Sabtu(

5.0

TEMPAT Tem !" #e$%#!&!" ,S%m !'( H!)" SASARAN Semua pelajar India tingkatan 3$ ) dan *

Unit Bimbingan & Kaunseling SMK Simpang

ANGGARAN PERBELANJAAN *AN PEN*APATAN Pe'&! !"!' Peruntukan +idang Kemanusiaan 'Panitia Moral( J,MLAH -.0 AHLI JA.ATANK,ASA Penasihat Pengerusi Setiausaha !5K . . . . . Pn /aj Rosiah bt Rasalan 'Pengetua( 0n Karunagaran a1l S Raman 'PK /0M( Pn 2hamil Selvi a1p Sabapathy '3uru Kaunseling( 0n Sivalingam a1l 4oraisamy Pn Manjula 'Setiauasaha PMR( 0n 5eeva 'Setiausaha SPM( RM3)0 00 RM350.00 Pe$#e)!'+!!' Makan dan minum pelajar ,0 org - RM ) 00 J,MLAH RM3)0 00 RM350.00

7.0

PEN,T,P !ktiviti sebegini diharap dapat meningkatkan motivasi %alon#%alon PMR$ dan SPM untuk belajar dengan lebih tekun dan seterusnya men%apai keputusan yang %emerlang dalam peperiksaan 4isediakan oleh$ 'Pn 2hamil Selvi Sabapathy( 3uru +imbingan 6 Kaunseling SMK Simpang 4isahkan oleh$ 'P" /!5 R7SI!/ +2 R!S!8!" ( Pengetua$ SMK Simpang

Unit Bimbingan & Kaunseling SMK Simpang

Unit Bimbingan & Kaunseling SMK Simpang