Anda di halaman 1dari 6

HBEF2803 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

JANUARI 2014
HBEF2803
PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN

NAMA PELAJAR

: HASNI BIN ASTAN

NO. MATRIKULASI

690324125311001

NO. KAD PENGENALAN

690324125311

NO. TELEFON

0135500577

E-MEL

hasniastan@oum.edu.my

PUSAT PEMBELAJARAN :

SANDAKAN

RUMUSAN SEMINAR
PERKEMBANGAN PROFESIONALISME PERGURUAN BERTERUSAN
KEBERTANGGUNGJAWABAN INISIATIF KENDIRI
HASNI BIN ASTAN
690325125311001

HBEF2803 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN

DR. NASARUDDIN B. BASAR


KETUA PENOLONG PENGARAH, SEKTOR PENINGKATAN ILMU
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA.
Pengenalan.
Program SMP BPG OUM dimulakan pada tahun 2002. Melalui penilaian yang
dijalankan, didapati bahawa pelajar-pelajar yang gagal adalah dari bidang bidang
yang kritikal , iaitu subjek Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris. Melalui penilaian
itu juga telah dapat mengenalpasti punca kegagalan tersebut, iaitu;
i.

tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem jarak jauh

ii.

kehadiran ke kuliah penting untuk pengajian.

Berdasarkan kajian tersebut, maka episod kedua program ini diteruskan dengan
beberapa penambahbaikan yang perlu untuk program ini. Pihak university (OUM)
telah menyediakan hampir segalanya untuk membantu pelajar dalam program ini.
Kemudahan seperti modul, kuliah dan forum disamping pemilihan tutor yang
berkelayakan dan efektif diharapkan dapat membantu kejayaan pelajar untuk
menjalani kursus ini.
Bagi pihak pelajar pula, perlunya ada inisiatif kendiri untuk menjalani program ini.
Adalah diharapkan selepas menamatkan program ini, pelajar akan dapat memberi
impak kepada sistem pendidikan negara kita. Pelajar diharapkan dapat mengubah cara
pemikiran (mind set) untuk berjaya dalam program ini. Diharapkan ianya
memberikan peningkatan akademik yang berguna yang boleh diaplikasikan dalam
kerjaya, samada di bilik darjah dan juga warga sekolah.
Penyesuaian diri dalam pengajian jarak jauh ini adalah amat perlu

agar dapat

menjalani pengajian dengan baik dan selesa. Percaturan dan pengurusan masa yang
efektif akan dapat menghindar dari berlaku gangguan dalam tugas utama serta
pengajian itu sendiri.
1.0 Pembangunan Profesionalisme.
Pada masa kini, kaedah pendidikan telah berubah kepada lebih canggih dan jauh
2

HBEF2803 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN

kehadapan. Pelajar sekolah kini lebih terdedah kepada teknologi maklumat . Capaian
ilmu pengetahuan terletak di hujung jari sahaja. Sebagai seorang guru, perlulah
menguasai ilmu dan fungsi-fungsi yang lain, supaya lebih mantap dan berkesan dan
dapat membantu serta membimbing mereka memahami pembelajaran .
Anjakan ke empat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, menyatakan
tentang profesion perguruan sebagai profesian pilihan. Laluan kerjaya yang lebih
menarik disediakan untuk golongan guru-guru agar setaraf dan lebih lagi dengan
kerjaya yang lain.
Transformasi dalam pendidikan ini bertujuan untuk menyediakan guru-guru yang
berkualiti dan berprestasi tinggi. Ini adalah kerana kualiti yang ada sekarang belum
dapat menjamin kemenjadian atau pun survival negara kita pada masa akan datang.
Walaupun jika kita lihat keputusan dalam peperiksaan awam seperti UPSR, PMR ,
SPM dan STPM adalah cemerlang, tetapi ada juga pelajar kita yang gagal. Oleh itu,
masih ada ruang lagi untuk membuat penambahbaikan dalam kompentasi sebagai
seorang guru. Dengan ini, kemenjadian pelajar akan meningkat. Perkara ini amat
penting kerana pelajar sekarang merupakan aset negara dan bakal membentuk masa
depan negara pada masa akan datang.
Kecemerlangan dalam bidang akademik bukanlah faktor utama majikan memilih
mereka sebagai pekerja mereka. Alam pekerjaan pada masa kini memerlukan kita
sebagai guru untuk menyediakan pelajar kita sebagai pekerja yang boleh;
i.

Berkomunikasi dengan berkesan. Pekerja seperti ini akan dapat


meyakinkan pelanggan untuk berurusan dengan mereka. Penguasaan dua
atau tiga bahasa merupakan salah satu kriteria pemilihan pekerja.

ii.

Berkoleborasi dengan semua pihak. Kerjasama dalam sesuatu unit adalah


penting

untuk

kemajuan

suatu

organisasi.

Pekerja

yang

boleh

berkoleborasi dalam organisasinya membolehkan suatu tugas itu


dilaksanakan dengan cepat dan tepat.

HASNI BIN ASTAN


690325125311001

HBEF2803 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN

iii.

Mahir dalam bidangnya. Mahir mengikut bidang pekerjaannya. Kualiti


pendidikan guru memainkan peranan utama untuk menghasilkan pelajar
yang boleh memenuhi tiga kriteria tadi. Sebagai seorang guru , kita
hendaklah lebih dinamik dan bergerak ke hadapan dan mencari kualitikualiti baru sebagai seorang guru. Satu cara untuk memenuhi aspirasi ini
adalah peningkatan profesionalisme guru melalui Program Pensiswazahan
Guru yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

2.0 Pembangunan Profesionalisme Kendiri.


Program yang dijalankan oleh kementerian ini bukanlah bertujuan untuk setakat
meluluskan guru sahaja, ilmu pengetahuan yang diperolehi perlu diaplikasikan dan
disintesiskan untuk mencipta suatu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang baru.
Guru perlu lebih relevan dengan kehendak pembelajaran masa kini supaya dapat
membantu mereka dengan lebih berkesan lagi dalam penguasaan ilmu dan kemahiran
pembelajaran.
Melalui beberapa dialog yang melibatkan pelbagai pihak menyatakan bahawa untuk
anak didik kita berjaya pada masa depan, perkara-perkara ini adalah perlu;
i.

KBKK. Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis

ii.

Kemahiran Memimpin

iii.

Kemahiran dwi-bahasa

iv.

Etika dan kerohanian

v.

Pengetahuan

vi.

Identiti Nasional.

Adakah kita sebagai guru bersedia untuk semua perkara ini. Bolehkah kita membantu
mencapai aspirasi murid ini ?
Guru perlu mengajar skill of life kepada anak didik. Berfikiran jauh kehadapan dan
terus tingkatkan keupayaan kita untuk memenuhi keperluan generasi baru. Untuk itu,
guru mestilah berkembang dan berubah, iaitu dari segi kompentesi, arah tuju dan
mind set kita. Seorang guru itu perlulah pro-aktif, iaitu tidak hanya menunggu
arahan dari pihak pentadbir sahaja. Fikirkan sesuatu inovasi ,yang boleh membantu
pelajar kita.
Guru perlu menunjukkan perubahan terutama selepas menamatkan pengajian. Guru
4

HBEF2803 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN

yang tidak berubah bermaksud sistem pendidikan kita juga tidak berubah.
Pengalaman bukanlah ukuran, apa yang penting adalah kemahiran dan inovasi kita
sebagai guru dalam menempuh cabaran pendidikan masa kini dan akan datang.
Menurut

kajian

Sandera

an

Rivers

(1996).

Murid

yang

berpencapaian

sederhana(50%), dididik oleh guru yang berprestasi tinggi, pencapaian murid telah
meningkat sehingga 90%. Murid yang diajar oleh guru yang berprestasi rendah,
pencapaiannya merosot sehingga 37%. Ini menunjukkan perbezaan yang amat ketara
iaitu sebanyak 53%.
3.0 Kebertanggungjawaban Keguruan Sebagai Profesion.
Untuk memenuhi aspirasi negara, guru perlulah menjadikan diri menjadi pendidik
berkualiti. Dengan meningkatkan kemajuan kendiri, guru boleh membawa murid
untuk maju bersama. Kemajuan murid mestilah relevan dengan dasar kementerian
masyarakat, murid itu sendiri dan juga negara. Peningkatan profesionalisme guru
adalah kunci untuk mencapai aspirasi tersebut. Kita perlu menjadikan diri kita guru
yang berwawasan, strategies, beraspirasi, kompeten dan menghormati profesian
keguruan ini.
Apa yang kita boleh jual diri kita selepas tamat pengajian ? Jadilah The Network
Teacher.

Banyakkan membaca bahan ilmiah, buat kajian tindakan untuk

menyelesaikan masalah pembelajaran murid. Penuhi kehendak organisasi yang


mendukung dasar pendidikan negara. Jadikan diri kita guru yang berkualiti kerana
kualiti sistem pendidikan tidak akan melebihi kualiti guru.

4.0 Laluan Kerjaya


Guru
Berprestasi

Ciri- Ciri
.pantas kuasai kompentensi

Tinggi

. peningkatan besar di

HASNI BIN ASTAN


690325125311001

Laluan Kerjaya
DG41-DG44-DG48-DG52-DG54=<25

HBEF2803 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN

Berprestasi

sekolah/kelas.
.kuasai kompentensi pada 0-8

Biasa

kadar sederhana.

9-16

DG41 DG44

17-22

23-25

<25

DG48

DG52 DG54

.peningkatan sederhana di
sekolah/kelas.
Guru yang berprestasi tinggi, untuk mencapai keg red DG54, kurang daripada 25
tahun.
Guru yang berprestasi sederhana, untuk mencapai keg red DG54 memerlukan lebih 25
tahun.
Kesimpulan.
Guru hendaklah sentiasa meningkatkan kompentensi seiring dengan perubahan dan
kehendak masa kini dalam dunia pendidikan.
Murid memerlukan inisiatif kita untuk membawa kejayaan kita dan murid.
Guru yang dihasilkan pada hari ini akan dapat menjamin kemenjadian murid pada
masa depan.

Anda mungkin juga menyukai