Anda di halaman 1dari 1

BORANG PEMARKAHAN PERBINCANGAN KUMPULAN

BAHASA (20 markah) (I)

PENYAMPAIAN (20 markah) (II)

TATASUSILA (20 markah) (III)

ISI (40 markah) (IV)

NAMA PESERTA DAN JUMLAH MARKAH YANG DIPEROLEH (I) 1. (II) (III) (IV) Jumlah

Diadili dari segi bahasa yang jelas, tepat dan baku (struktur dan sebutan),gaya bahasa yang berkesan dan tepat kepada maksud yang hendak disampaikan, diksi serta pertautan idea yang jelas

Diadili dari segi persembahan yang lancar, kesesuaian nada, serta persembahan yang menyakinkan. Perlu menunjukkan gaya yang menarik dan persembahan isi yang tersusun termasuk kerjasama berpasukan

Diadili dari segi adab, gaya perlakuan dan tutur kata atau kesantunan bahasa serta cara memulakan perbincangan, dan meminta laluan ketika memberi pendapat dalam perbincangan.

Diadili dari segi pengutaraan isi-isi yang bernas, data dan bahan-bahan yang tepat serta logik.

2.

3.

4.

5.

6.

Anda mungkin juga menyukai