Anda di halaman 1dari 12

FAKTOR PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

FAKTOR PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

baka

persekitaran

BAKA
Baka merujuk kepada ciri-ciri biologi atau gengen yg diperturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya. Gen-gen yang terkandung dalam kromosom menguasai perkembangan kanak-kanak. Semasa proses persenyawaan,berlaku proses pertukaran di antara kromosom ibu dan bapa. Ini menyebabkan wujud ciri-ciri baka tersendiri yang diwarisi oleh bayi yang dilahirkan.

DEFINISI PERSEKITARAN
Semua pengalaman luar individu. Pengalaman sebelum lahir: Pemakanan ibu Gaya hidup ibu

Selepas lahir:Keluarga

Makanan yang berzat membantu perkembangan jasmani kanak-kanak.


Asuhan dan didikan yang baik akan melahirkan kanak-kanak sempurna dari segi emosi dan tingkahlakunya.

Rakan sebaya
Penting dari segi intelek,sahsiah,emosi dan sosial. Kanak-kanak yang bersosial dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan menyerap nilai-nilai murni yang positif drpd mereka.

Kebudayaan dan kepercayaan

Perbezaan nilai hidup membentuk perbezaan falsafah hidup individu. Perbezaan kebudayaan dan agama melahirkan perbezaan cara hidup serta tingkah laku manusia.

Sumber teknologi
Pendedahan kanak-kanak kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif.emosi dan sosialnya.

Guru dan sekolah


Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan pengajaran membantu perkembangan kanak-kanak.

TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER


Hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak. Terdapat lima sistem: Mikrosistem Mesosistem Eksosistem Makrosistem Kronosistem

Mikrosistem Persekitaran yg terdekat Interaksi secara langsung Menghabiskan paling banyak masa bersama. Mesosistem Perhubungan antara mikrosistem keadaan di rumah boleh mempengaruhi tingkah laku di sekolah.

Eksosistem Tidak melibatkan murid secara langsung Wujud kesan drpd keputusan yg diambil Sekolah-pasar raya

Makrosistem Dipengaruhi norma-norma,nilai dan amalan masyarakat. Cth:jantina

Kronosistem Perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa. Cth: pemakanan kanak-kanak zaman dahulu dgn sekarang

Anda mungkin juga menyukai