Anda di halaman 1dari 3

KERCEDASAN MANUSIA : 1.

KECERDASAN LINGUISTIK Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan mahupun tulisan. Kecerdasan ini mencakupi kepekaan terhadap erti kata, urutan kata, suara, ritma dan intonasi dari kata yang diucapkan. Termasuk kemampuan untuk mengerti kekuatan kata dalam mengubah keadaan pemikiran dan penyampaian informasi. 2. KECERDASAN LOGIK MATEMATIK Kecerdasan logik matematik ialah kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Ia mampu memikirkan dan menyusun penyelesaian dengan urutan yang logik (masuk akal). Ia suka angka, urutan, logik dan keteraturan. Ia mengerti pola hubungan, ia mampu melakukan proses berfikir secara deduktif dan induktif. Cara berfikir secara deduktif bermaksud cara berfikir daripada hal-hal yang besar kepada hal-hal yang kecil. Proses berfikir secara induktif ertinya cara berfikir dari hal-hal yang kecil kepada hal-hal yang besar. 3. KECERDASAN VISUAL DAN SPASIAL Kecerdasan visual dan spasial adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual dan spasial secara tepat (cermat). Visual ertinya gambar, spasial berupa perkara-perkara yang berkenaan dengan ruang atau tempat. Kecerdasan ini melibatkan kesedaran akan warna, garis, bentuk, ruang, ukuran dan juga hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Kecerdasan ini juga melibatkan kemampuan untuk melihat sesuatu objek dari pelbagai sudut pandang. 4. KECERDASAN MUzIK Kecerdasan muzik adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membezakan, mengarang, membentuk dan mengekspresikan bentuk-bentuk muzik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritma, melodi dan nada dari muzik yang didengar. Muzik mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kemampuan matematik dan ilmu sains dalam diri seseorang. Telah diteliti di 17 negara terhadap kemampuan anak didik dalam usia 14 tahun dalam bidang sains. Dalam penelitian itu ditemukan bahawa kanak-kanak dari negara Belanda, Jepun dan Hungary mempunyai prestasi yang terbaik di dunia. Dalam kajian yang begitu mendalam tersebut, ternyata ketiga-tiga negara ini memasukkan unsur ini ke dalam ko-kurikulum mereka. Selain itu, muzik juga dapat menciptakan suasana yang rileks namun waspada, dapat membangkitkan semangat, merangsang kreativiti, kepekaan dan kemampuan berfikir. Belajar dengan menggunakan muzik yang tepat akan sangat membantu kita dalam meningkatkan daya ingatan kita. 5. KECERDASAN INTERPERSONAL Kecerdasan interpersonal ialah kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi dan perasaan orang lain. Peka terhadap ekpresi wajah, suara dan gerakan tubuh orang lain dan ia mampu memberikan respon secara efektif dalam berkomunikasi. Kecerdasan ini juga mampu untuk masuk ke dalam diri orang lain, mengerti dunia orang lain, mengerti pandangan, sikap orang lain dan umumnya dapat memimpin sesuatu kelompok.

6. KECERDASAN INTRAPERSONAL Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesedaran dan pengetahuan tentang diri sendiri. Dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Mampu memotivasi dirinya sendiri dan melakukan disiplin diri. Individu yang memilki kecerdasan ini sangat menghargai nilai (aturan-aturan), etika (sopan santun) dan moral. 7. KECERDASAN KINESTETIK Kecerdasan kinestetik ialah kemampuan dalam menggunakan tubuh kita secara terampil untuk mengungkapkan idea, pemikiran dan perasaan. Kecerdasan ini juga meliputi keterampilan fizikal dalam bidang koordinasi, keseimbangan, daya tahan, kekuatan, kelenturan dan kecepatan. 8. KECERDASAN NATURALIS Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali, membezakan, mengungkapkan dan membuat kategori terhadap apa-apa yang dijumpai di alam mahupun sesuatu lingkungan. Intinya adalah kemampuan manusia untuk mengenali tanaman, haiwan dan bahagian lain dari alam semesta. 9. Kecerdasan Eksistensial Kecerdasan untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam eksistensi atau keberadaan manusia (filsuf, teolog,) Ciri-ciri : - Mempertanyakan hakekat segala sesuatu - Mempertanyakan keberadaan peran diri sendiri di alam/ dunia

CONTOH PERMAINAN TRADISIONAL CINA a. Wan tu som, One Two Zoom, Batu-Gunting-Kertas. b. Mahjong, mahjung, mahjeuk. c. Go, weiqi, baduk. d. Xiangqi, Chinese Chess, e. Kabadi, hadudu, bengal. f. Kercang, kercang panah, kercang kahwin. g. Yoyo cina, che ling, xiang huang. h. Selotop, pistol buluh, selontop.

PERGERAKAN LOKOMOTOR DEFINISI PERGERAKKAN LOKOMOTOR Pergerakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan dia berubah kedudukan di tempat tersebut. Pergerakan yang menyebabkan keseluruhan tubuh badan berubah kedudukan seperti berjalan dan berlari disebut bergerak dan beredar. Sebagai contoh, meniru pergerakan keretaapi. Pergerakan lokomotor juga adalah dasar yang menyokong pelaku berubah kedudukan mengikut pergerakan. Contoh,berjalan, berlari, melompat, melompat ketingting, lari sisi, skip, merangkak, guling hadapan, guling balak, guling sisi dan galop.

PERGERAKAN BUKAN LOKOMOTOR Pergerakan bukan lokomotor bermaksud keupayaan untuk menggerakkan bahagian tubuh badan tanpa beralih tempat Pergerakan bukan lokomotor merupakan kebolehan bergerak menggunakan otot-otot kecil. Lebih tertumpu kepada pergerakan bahagian tubuh badan pada sendi buka-tutup dan pusing putar Pergerakan yang tidak mengubah dasar menyokong pelaku pergerakan. Cth, melambung, membaling, menggolek (menggunakan bola) dan menampar alatan kecil atau besar (menggunakan kompang) Pergerakan ini dapat diaplikasikan sebagai rutin harian sama ada dalam tugas seharian ataupun dalam aktiviti sukan dan rekreasi. Pergerakan bukan lokomotor adalah seperti mengilas badan, memusing, meregang,menunduk, menghayun, mengangkat, menolak, manarik, menjatuh, mengongcang, melantun, membuai badan, dan lain-lain lagi.

LOKOMOTOR RITMA SEKATA Contoh pergerakan lokomotor ritma sekata yang biasa dilakukan merupakan berjalan, berlari, merangkak.

LOKOMOTOR RITMA TIDAK SEKATA pergerakan lokomotor ritma tidak sekata pula seperti gallop, skip