Anda di halaman 1dari 22

SENI HALUS

LUKISAN

PENGENALAN
Lukisan adalah kerja-kerja peringkat awal dalam bentuk imej untuk menghasilkan karya-karya yang lebih kompleks, seni halus, animasi, seni bina dan sebagainya. Bentuk-bentuk ini dihasilkan menggunakan media kering seperti pensel, pen, arang, pastel dan sebagainya. Penggunaan warna amat terhad. Antara pelukis-pelukis terkenal ialah Albrecht Durer dan Leonardo da Vinci yang menggabungkan matematik dan lukisan dalam kajian figura mereka.

PERBEZAAN LAKARAN, LUKISAN DAN CATAN


Lakaran merupakan proses awal lorekan ringkas dan cepat sebagai punca idea serta perkembangannya. Lukisan merupakan proses lanjutan melibatkan kerja yang lebih sistematik menggunakan jalinan, ton, cahaya, ruang dan komposisi. Catan merupakan hasil karya 2D dengan penggunaan pelbagai teknik dan bahan pewama seperti cat yang memerlukan bahantara air dan minyak. Alatan dan bahan lukisan pensel, pensel warna, arang, krayon, pastel, pen dan dakwat.

TEKNIK MELUKIS
TEKNIK GARISAN GARISAN PANGKAH TITIK LOREKAN CAMPURAN

MEDIA LUKISAN DAN HASIL KARYA


BAHAN MEDIA PENSEL ARANG PENSEL WARNA PEN PEN BERUS DAN DAKWAT OIL PASTEL HASIL KARYA LUKISAN PENSEL LUKISAN ARANG (CHARCOAL) LUKISAN PENSEL WARNA LUKISAN PEN LUKISAN PEN BERUS DAN DAKWAT LUKISAN OIL PASTEL

PROSES MELUKIS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PILIH OBJEK ATAU SUSUNAN OBJEK YANG SESUAI DAN MENARIK TENTUKAN SUDUT PANDANGAN DENGAN MENGAMBIL KIRA KOMPOSISI, PERSPEKTIF, TON, BENTUK, RUANG DAN BAYANGAN. PILIH MEDIA YANG SESUAI DENGAN PILIHAN KERTAS. LAKAR GARISAN DATAR TITIK LENYAP BAHAGIKAN RUANG TERTENTU BAGI OBJEK-OBJEK DALAM LUKISAN. LUKIS LAKARAN KASAR OBJEK-OBJEK. GUNAKAN TEKNIK YANG SESUAI UNTUK MENUNJUKKAN KESAN CAHAYA, BENTUK DAN RUANG SERTA BAYANGAN. PERINCIKAN BAHAGIAN-BAHAGIAN YANG DIJADIKAN FOKUS SUPAYA MEMBENTUK JALINAN DAN TON YANG LEBIH BERKESAN.

TEKNIK MELUKIS
1. 2. 3. 4. TEKNIK GOSOKAN TEKNIK GARISAN SELARI TEKNIK GARISAN KONTUR TEKNIK GARISAN MENYILANG TIDAK MENENTU 5. TEKNIK GARISAN SILANG PANGKAH 6. TEKNIK TITIK

PROSES MENGHASILKAN LUKISANTEKNIK PENSEL WARNA


PILIH JENIS PENSEL WARNA YANG SESUAI. ADA DUA JENIS PENSEL WARNA DI PASARAN, IAITU:
JENIS BERKARBON (MATA) KERAS JENIS BERKARBON (MATA) LEMBUT

JENIS KERAS TIDAK SESUAI MENGGUNAKAN TEKNIK BASUHAN (SOLVENT TECHNIQUE) KERANA WARNANYA TIDAK LARUT AIR (MATI) BERBANDING PENSEL WARNA JENIS BERKARBON LEMBUT. ADA BEBERAPA TEKNIK YANG BOLEH DIAPLIKASIKAN DALAM MEDIA PENSEL WARNA. ANTARANYA:
TEKNIK GARISAN SILANG TEKNIK GARISAN SILANG TIDAK MENENTU/PELBAGAI TEKNIK BASUHAN TEKNIK CAMPURAN WARNA TEKNIK TEKANAN GARISAN.

ASAS SEBELUM MELUKIS


1. MEMILIH TEKNIK MELUKIS 2. MEMAHAMI PERSPEKTIF DAN PENGARUH RUANG SERTA CARA PENIMBULAN TIGA DIMENSI ILUSI. GUNAKAN TETINGKAP FOKUS UNTUK LUKISAN PEMANDANGAN. 3. MEMILIH OBJEK. 4. MENENTUKAN CAHAYA DAN SUDUT PANDANGAN. 5. MEMBUAT LAKARAN OBJEK. 6. JENIS-JENIS PERSPEKTIF IALAH PERSPEKTIF SATU TITIK LENYAP, PERSPEKTIF DUA TITIK LENYAP DAN PERSPEKTIF TIGA TITIK LENYAP.

SAMBUNGAN
7. TETINGKAP FOKUS
MERUPAKAN SEKEPING KAD BOD YANG DITEBUK DI BAHAGIAN TENGAH. TUJUANNYA UNTUK MEMFOKUS SESUATU OBJEK ATAU BENDA. MEMILIH SUDUT YANG MENARIK DAN INDAH. DIGUNAKAN UNTUK MELUKIS DI LUAR STUDIO.

PENGETAHUAN ASAS
Kemahiran menggunakan bahan penting. Cuba kenali watak dan sifat bahan sebelum melukis: Pensel H adalah jenis keras dan B adalah jenis lembut. Arang untuk memberi kesan ton gelap dan legap.

Mengetahui asas-asas seni reka untuk mewujudkan komposisi yang balk.


Memahami kesan dan pengaruh cahaya serta bayang terhadap sesuatu bentuk.

ARCA
PERKATAAN ARCA BERASAL DARIPADA PERKATAAN SCULPTURE YANG BERMAKSUD MENEBUK, MEMOTONG, MELARIK DAN SEBAGAINYA. ARCA MERUJUK KEPADA HASIL KARYA SENI VISUAL YANG DIBENTUK MELALUI AKTIVITI BINAAN. ARCA MERUPAKAN HASIL SENI VISUAL BERBENTUK TIGA DIMENSI (3D) YANG BIASANYA DIPERAGAKAN DALAM RUANG TERTENTU UNTUK NILAI ESTETIK ATAU GUNAAN.

SAMBUNGAN
BENTUK ARCA ADALAH BERBEZA JIKA DILIHAT DARIPADA SUDUT YANG BERLAINAN. ARCA MENGGABUNGKAN KEDUA-DUA UNSUR SENI DAN PRINSIP REKAAN. BIASANYA, ARCA DIPERBUAT DARIPADA LOGAM, BATU, KAYU, LILIN DAN LAIN-LAIN.

SENI HALUS
ARCA

JENIS-JENIS ARCA
ARCA BOLEH BERSIFAT REALIS ATAU ABSTRAK. IA BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA DUA JENIS IAITU: ARCA ESTETIK ARCA BERFUNGSI ARCA ESTETIK: DIPERAGAKAN UNTUK NILAI ESTETIKNYA. BIASANYA DIPERAGAKAN DALAM GALERI ATAU DI SUDUT TERTENTU UNTUK MENAMBAHKAN KESERIAN RUANG TERSEBUT.

SAMBUNGAN
ARCA BERFUNGSI:
ARCA YANG BUKAN SAHAJA MEMPUNYAI NILAI ESTETIK, TETAPI BOLHE DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. CONTOH ARCA BERFUNGSI IALAH BUAIAN, JONGKANG-JONGKET DAN LAIN-LAIN DI SEBUAH TAMAN PERMAINAN KANAK-KANAK.

JENIS ARCA
ARCA LUAKAN
ARCA YANG DIHASILKAN DENGAN MEMBUANG ATAU MENGURANGKAN BAHAGIAN-BAHAGIAN TERTENTU. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN ARCA INI ADALAH SEPERTI BONGKAH KAYU, PLASTER OF PARIS, BATU MARMAR, LILIN ATAU TANAH LIAT.

JENIS ARCA
ARCA BINAAN
BERASAL DARIPADA SATU JENIS BAHAN UTAMA SAHAJA YANG DIGUNKAN UNTUK MEMBINA, MENAMBAH ATAU MENCANTUM SEHINGGA MENJADI SATU STRUKTUR YANG LEBIH BESAR. ANTARA BAHAN YANG SESUAI UNTUK MEMBENTUK ARCA BINAAN IALAH BESI, KAYU, KERTAS, PLASTIK DAN KACA.

JENIS ARCA
ARCA TIMBULAN
ARCA BERBENTUK TIGA DIMENSI (3D) YANG MENONJOL KELUAR DARIPADA SATU PERMUKAAN DUA DIMENSI (2D) YANG RATA ATAU DI PAHAT KE DALAM. BAHAN YANG BIASA DIGUNAKAN UNTUK ARCA JENIS INI ADALAH SEPERTI SIMEN, KAYU, PLASTER OF PARIS, KEPINGAN BESI DAN SEBAGAINYA.

JENIS ARCA
ARCE BERGERAK
ARCA BERGERAK ATAU ARCA MOBAIL JUGA DIKENALI SEBAGAI SENI KINETIK KERANA KEMAMPUANNYA UNTUK BERGERAK, BERPUTAR ATAU BEROMBAK. ARCA JENIS INI BOLEH BERGERAK KERANA CANTUMAN HIDUP PADA BAHAGIAN SENDISENDINYA.

JENIS ARCA
ARCA DINDING
ARCA DINDING MERUPAKAN HASIL PENYATUAN CATAN/UKIRAN DAN ARCA.

ARCA ACUAN
ARCA ACUAN DIHASILKAN DENGAN MENGGUNAKAN SESEBUAH ACUAN TERTENTU. ARCA INI DIBENTUK DARIPADA SIMEN, TANAH LIAT ATAU PLASTER OF PARIS.

DEMONSTRASI ARCA HIASAN


ARCA BINAAN
BAHAN: POLISTERINA ALAT: NT CUTTER (PISAU NT), GAM POLISTERINA, BERUS DAN WARNA. PROSES PENGHASILAN
1. 2. 3. 4. 5. LUKISA GAMBARAN ARCA YANG DIKEHENDAKI PADA KERTAS LUKISAN. SETERUSNYA PINDAHKAN LUKISAN TERSEBUT KE ATAS POLISTERINA. POTONG BAHAGIAN YANG DILUKIS DENGAN MENGGUNAKAN PISAU NT. KEMUDIAN, POTONG BAHAGIAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PEMOTONG POLISTERINA. CANTUMKAN BAHAGIAN YANG TELAH DIPOTONG DENGAN GAM POLISTERINA.