Anda di halaman 1dari 21

PKP3118

Asas mengenal nombor untuk guru pemulihan

Pro forma PKB3118 Asas nombor bg guru Pro forma pemulihan.docx

Pengenalan
Idea tentang nombor berkembang melalui pengalaman murid dalam kehidupan seharian Pra Nombor ialah perkembangan konsep nombor di kalangan kanak-kanak di pra sekolah & di Tahun 1 Kesedaran murid terhadap nombor harus berkembang secara bermakna

Kemahiran Pranombor Klasifikasi/Pengkelasan Turutan/Serasi Perbandingan kuantiti Konservasi Pola

Klasifikasi/Pengkelasan Warna
o o o o o o Mengenal warna Menamakan warna Mencantumkan kad warna Mengasingkan warna Mengasingkan warna dengan objek Mewarna mengikut arahan yang diberi.

Saiz
o Membandingkan saiz objek konkrit yang ditunjukkan. o Mengenal saiz kecil/besar, tinggi/rendah, panjang/pendek o Menamakan saiz o Mengasingkan objek semi konkrit mengikut saiz o Memadan kan saiz yang sama o Mewarnakan saiz yang sama.

Klasifikasi/Pengkelasan Bentuk
o Mengasingkan objek mengikut bentuk o Menamakan bentuk o Memadankan bentuk yang sama dengan objek konkrit o Mewarnakan bentuk-bentuk yang sama.

Jenis
o o o o Menamakan benda mengikut jenis Mengumpul objek mengikut jenis (Semi maujud) Mengkelaskan objek mengikut jenis (piktorial) Mewarnakan/melukis objek mengikut jenis

Turutan/serasi
Mengatur objek mengikut jenis Mengatur objek mengikut bentuk

Keabadian kuantiti/Perbandingan kuantiti


Mengasingkan kumpulan o Yang banyak atau sedikit o Yang sedikit atau kurang o Yang sama banyak o Yang tidak sama banyak Mewarnakan kumpulan o Yang banyak atau sedikit o Yang sedikit atau kurang o Yang sama banyak o Yang tidak sama banyak Menamakan kumpulan o Yang banyak atau sedikit o Yang sedikit atau kurang o Yang sama banyak o Yang tidak sama banyak

Pola nombor
Kenal pasti pola nombor Menentukan pola nombor Membina pola nombor

Konservasi
Kamus Dewan konservasi bermaksud pemeliharaan atau penjagaan sesuatu tersusun bagi mengatasi kemusnahan/ kerosakan dan lain-lain. Dalam konteks matematik khususnya aspek pranombor, konservasi diertikan sebagai pemeliharaan ilmu asas dengan pranombor dalam kalangan murid. Untuk memelihara atau memastikan ilmu berkaitan pranombor yang telah dikuasai oleh murid ini bersifat kekal, aktiviti pengukuhan hendaklah dijalankan dari semasa ke semasa.

PADANAN SATU-SATU

Membandingkan kumpulan objek dengan proses memberikan pasangan antara satu kumpulan dengan satu kumpulan yg lain

Contoh Padanan satu dengan satu

Aktiviti bagi Padanan 1-1


Bahan : beberapa cawan & piring Guru meminta murid meletakkan cawan di atas piring sehingga habis Guru mengajukan soalan spt berikut supaya murid membina konsep padanan 1 - 1 - Adakah piring itu cukup untuk setiap cawan?

Contoh aktiviti Pra nombor(Klasifikasi)


Bahan : blok (pelbagai bentuk & warna), bekas plastik Murid diminta untuk klasifikasi blok & masukkan dalam bekas plastik Pertama Klasifikasi ikut bentuk Kedua Klasifikasi ikut warna Ketiga Klasifikasi ikut saiz

Hubungan Kuantitatif lebih daripada


Bahan : kad gambar A, kad gambar B Guru meminta murid memadankan gambar A & B Murid membandingkan bilangan gambar A & B Murid mengenal pasti gambar mana yg lebih Guru memperkenalkan konsep lebih daripada

Hubungan Kuantitatif kurang daripada


Bahan : guli, kotak A & kotak B Guru memasukkan guli ke dalam kotak A & kotak B Murid diminta untuk membandingkan bilangan guli di dalam kotak A & kotak B Guru memperkenalkan konsep kurang daripada

Hubungan Kuantitatif sama banyak


Bahan : butang berwarna biru & merah Murid membuat perbandingan antara keduadua butang Guru memperkenalkan konsep sama banyak

Aktiviti Hubungan Kuantitatif


Tunjukkan dalam bentuk gambarajah : Kad gambar A : 6 objek Kad perkataan sebagai label : lebih daripada, kurang daripada & sama banyak. Buat 3 kumpulan objek yang menunjukkan lebih daripada, kurang daripada & sama banyak dengan kad gambar A Letakkan label yang sepadan dengan bilangan objek

Kurang drpd

Sama byk

Lebih drpd

Aktiviti 1 Rancangkan aktiviti untuk mengajar konsep pra nombor dan bina contoh lembaran kerja yang sesuai

Aktiviti 2 Membina peta pemikiran(I-Think)


1.Mengklasifikasikan mengikut warna,saiz,bentuk,jenis yang sama. 2.Keabadian Kuantiti 3.Padanan satu dengan satu 4.Hubungan Kuantitatif Menentukan kuantiti contoh lebih banyak daripada Menentukan saiz lebih besar daripada Menentukan ukuran lebih panjang daripada

Peta Buih

klasifikasi