Anda di halaman 1dari 38

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH

TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI - PENDIDIKAN ISLAM (PI) MINGGU 1 FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi STANDARD KANDUNGAN (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran. STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.1.6) Mengenal pasti bentuk huruf hijaiyah (PI 5.2.2) Mengenal pasti bentuk huruf jawi CATATAN Minggu orientasi

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi

(PI 2.0) Ibadah

(PI 2.1) Bersuci daripada najis

(PI 2.1.1) Menyebut cara bersuci daripada hadas. - buang air kecil - buang air besar (PI 2.1.2) Menyatakan cara bersuci daripada hadas: - buang air kecil

(PI 4.0) Akhlak

(PI 4.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab : - Doa penerang hati

(PI 4.2.1) Melafazkan Basmalah dan Hamdalah (PI 4.2.5) Melafazkan doa - penerang hati 1

MINGGU 2

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran. - Huruf

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.1.1), (PI 5.1.2) (PI 5.1.5) Menyebut huruf hijaiyah (PI 5.1.6) Mengenal pasti bentuk huruf hijaiyah

CATATAN

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi - Huruf

(PI 5.2.1) Menyebut huruf-huruf jawi (PI 5.2.2) Mengenal pasti bentuk huruf jawi

(PI 1.0) Aqidah

(PI 1.1) Mengetahui Rukun Iman - beriman kepada Allah - beriman kepada malaikat

(PI 1.1.1) (PI 1.1.2) Menyatakan enam Rukun Iman: - beriman kepada Allah - beriman kepada malaikat

(PI 4.0) Akhlak

(PI 4.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab : - Adab sebelum makan/minum

(PI 4.2.2) (PI 4.2.6) Menyatakan adab : - sebelum makan/minum

MINGGU 3

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran. - Huruf

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.1.1), (PI 5.1.2) (PI 5.1.5) Menyebut huruf hijaiyah (PI 5.1.6) Mengenal pasti bentuk huruf hijaiyah

CATATAN

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi - Huruf

(PI 5.2.1) Menyebut huruf-huruf jawi (PI 5.2.2) Mengenal pasti bentuk huruf jawi

(PI 2.0) Ibadah

(PI 2.1) Bersuci daripada najis

(PI 2.1.1) Menyebut cara bersuci daripada hadas. (PI 2.1.2) Menyatakan cara bersuci daripada hadas: - buang air besar

(PI4.0) Akhlak

(PI 4.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab : - Doa sebelum makan/minum

(PI 4.2.7) Melafazkan doa sebelum dan selepas makan : - Doa sebelum makan/minum

MINGGU 4

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran. - Huruf

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.1.1), (PI 5.1.2) (PI 5.1.5) Menyebut huruf hijaiyah

CATATAN

(PI 5.1.6) Mengenal pasti bentuk huruf hijaiyah (PI 5.2) Mengetahui huruf jawi - Huruf (PI 5.2.1) Menyebut huruf-huruf jawi (PI 5.2.2) Mengenal pasti bentuk huruf jawi

(PI 1.0) Aqidah

(PI 1.1) Mengetahui Rukun Iman - beriman kepada kitab - beriman kepada rasul

(PI 1.1.1) (PI 1.1.2) Menyatakan enam Rukun Iman - beriman kepada kitab - beriman kepada rasul

(PI 2.0) Ibadah

(PI 2.2) Melakukan wuduk

(PI 2.2.1) Mengenal anggota wuduk (PI 2.2.2) Menunjukkan had anggota wuduk

MINGGU 5

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran. - Huruf


STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.1.1), (PI 5.1.2) (PI 5.1.5) Menyebut huruf hijaiyah (PI 5.1.6) Mengenal pasti bentuk huruf hijaiyah (PI 5.2.1) Menyebut huruf-huruf jawi (PI 5.2.2) Mengenal pasti bentuk huruf jawi

CATATAN

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi - Huruf


(PI 3.0) Sirah

(PI 3.1) Mengetahui Sirah Rasullullah S.A.W.

(PI 3.1.1) Menyebut nama Rasulullah S.A.W.

(PI4.0) Akhlak

(PI 4.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab : - Adab semasa makan/minum

(PI 4.2.2) (PI 4.2.6) Menyatakan adab : - semasa makan/minum

MINGGU 6

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran. - Huruf

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.1.1), (PI 5.1.2) (PI 5.1.5) Menyebut huruf hijaiyah (PI 5.1.6) Mengenal pasti bentuk huruf hijaiyah

CATATAN

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi - Huruf

(PI 5.2.1) Menyebut huruf-huruf jawi (PI 5.2.2) Mengenal pasti bentuk huruf jawi

(PI 1.0) Aqidah

(PI 1.1) Mengetahui Rukun Iman - beriman kepada hari Akhirat - beriman kepada Qada dan Qadar

(PI 1.1.1) (PI 1.1.2) Menyatakan enam Rukun Iman - beriman kepada hari Akhirat - beriman kepada Qada dan Qadar

(PI 2.0) Ibadah

(PI 2.2) Melakukan wuduk

(PI 2.2.3) Melakukan wuduk dengan betul dengan bimbingan

MINGGU 7

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran. - Huruf

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.1.1), (PI 5.1.2) (PI 5.1.5) Menyebut huruf hijaiyah (PI 5.1.6) Mengenal pasti bentuk huruf hijaiyah

CATATAN

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi - Huruf

(PI 5.2.1) Menyebut huruf-huruf jawi (PI 5.2.2) Mengenal pasti bentuk huruf jawi

(PI 2.0) Ibadah

(PI 2.2) Melakukan wuduk

(PI 2.2.3) Melakukan wuduk dengan betul dengan bimbingan

(PI4.0) Akhlak

(PI 4.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab : - Adab semasa makan/minum

(PI 4.2.2) (PI 4.2.6) Menyatakan adab : - semasa makan/minum

MINGGU 8

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran. - Huruf

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.1.1), (PI 5.1.2) (PI 5.1.5) Menyebut huruf hijaiyah (PI 5.1.6) Mengenal pasti bentuk huruf hijaiyah

CATATAN

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi - Huruf

(PI 5.2.1) Menyebut huruf-huruf jawi (PI 5.2.2) Mengenal pasti bentuk huruf jawi

(PI 1.0) Aqidah

(PI 1.1) Mengetahui Rukun Iman

(PI 1.1.1) (PI 1.1.2) Menyatakan enam Rukun Iman

(PI 4.0) Akhlak

(PI 4.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab : - Adab selepas makan/minum

(PI 4.2.2) (PI 4.2.6) Menyatakan adab : - selepas makan/minum

MINGGU 9

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran. - Huruf

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.1.1), (PI 5.1.2) (PI 5.1.5) Menyebut huruf hijaiyah (PI 5.1.6) Mengenal pasti bentuk huruf hijaiyah

CATATAN

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi - Huruf

(PI 5.2.1) Menyebut huruf-huruf jawi (PI 5.2.2) Mengenal pasti bentuk huruf jawi

(PI 2.0) Ibadah

(PI 2.2) Melakukan wuduk

(PI 2.2.3) Melakukan wuduk dengan betul dengan bimbingan

(PI4.0) Akhlak

(PI 4.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab : - Doa selepas makan

(PI 4.2.7) Melafazkan doa sebelum dan selepas makan - Doa selepas makan

MINGGU 10

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran. - Huruf

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.1.1), (PI 5.1.2) (PI 5.1.5) Menyebut huruf hijaiyah (PI 5.1.6) Mengenal pasti bentuk huruf hijaiyah

CATATAN

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi - Huruf

(PI 5.2.1) Menyebut huruf-huruf jawi (PI 5.2.2) Mengenal pasti bentuk huruf jawi

(PI 1.0) Aqidah

(PI 1.3) Mengetahui Rukun Islam - mengucap dua kalimah syahadah - solat lima waktu

(PI 1.3.1) (PI 1.3.2) Menyatakan lima rukun Islam: - mengucap dua kalimah syahadah - solat lima waktu

(PI 3.0) Sirah

(PI 3.1) Mengetahui Sirah Rasullullah S.A.W.

(PI 3.1.2) (PI 3.1.3) Menyebut nama ahli keluarga baginda yang terdekat - ibu (Aminah) - bapa (Abdullah) 10

MINGGU 11

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran. - Huruf

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.1.1), (PI 5.1.2) (PI 5.1.5) Menyebut huruf hijaiyah (PI 5.1.6) Mengenal pasti bentuk huruf hijaiyah

CATATAN

hingga

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi - Huruf

(PI 5.2.1) Menyebut huruf-huruf jawi (PI 5.2.3) Mengenal pasti setiap huruf jawi

(PI 2.0) Ibadah

(PI 2.2) Melakukan wuduk

(PI 2.2.4) Melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan

(PI 4.0) Akhlak

(PI 4.1) Mencontohi akhlak Rasullullah S.A.W. - Sabar dan rajin

(PI 4.1.1) Menyebut akhlak Rasullullah S.A.W. - Sabar dan rajin

11

MINGGU

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

12

(PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi.

(PI 5.3) Menghafaz beberapa surah dari juzuAmma. - Ayat 1 hingga 3, Surah Al-Fatihah (PI 5.2) Mengetahui huruf jawi - Huruf

(PI 5.3.1) (PI 5.3.2) Menghafaz surah Al- Quran : - Ayat 1 hingga 3, Surah Al-Fatihah (PI 5.2.3) Mengenal pasti setiap huruf jawi

hingga

(PI 1.4.1) (PI 1.4.2) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan maknanya.

(PI 1.0) Aqidah

(PI 1.4) Melafazkan kalimah Syahadah.

(PI 4.0) Akhlak

(PI 4.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab : - Adab masuk tandas

(PI 4.2.3) (PI 4.2.9) Menyatakan adab : - masuk tandas

12

MINGGU

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

13

(PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi.

(PI 5.3) Menghafaz beberapa surah dari juzuAmma. - Ayat 4 hingga 6, Surah Al-Fatihah (PI 5.2) Mengetahui huruf jawi

(PI 5.3.1) (PI 5.3.2) Menghafaz surah Al- Quran : - Ayat 4 hingga 6, Surah Al-Fatihah (PI 5.2.4) Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya.

- -
(PI 2.0) Ibadah

(PI 2.2) Melakukan wuduk

(PI 2.2.4) Melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan

(PI 4.0) Akhlak

(PI 4.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab : - Doa masuk tandas

(PI 4.2.10) Melafazkan doa masuk dan keluar tandas : - Doa masuk tandas

13

MINGGU 14

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi.

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.3) Menghafaz beberapa surah dari juzuAmma. - Ayat 7, Surah Al-Fatihah

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.3.1) (PI 5.3.2) Menghafaz surah Al- Quran : - Ayat 7, Surah Al-Fatihah

CATATAN

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi

(PI 5.2.4) Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya.

(PI 1.0) Aqidah

(PI 1.4) Melafazkan kalimah Syahadah.

(PI 1.4.1) (PI 1.4.2) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan maknanya. (PI 2.1.3) Menyatakan cara menjaga kebersihan : - tubuh badan

(PI 2.0) Ibadah

(PI 2.1) Bersuci daripada najis

14

MINGGU 15

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi.

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.3) Menghafaz beberapa surah dari juzuAmma. - Ayat 1 hingga 7, Surah Al-Fatihah

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.3.1) (PI 5.3.2) Menghafaz surah Al- Quran : - Surah Al-Fatihah

CATATAN

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi

(PI 5.2.4) Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya.

(PI 3.0) Sirah

(PI 3.1) Mengetahui Sirah Rasullullah S.A.W.

(PI 3.1.3) Menyebut nama ahli keluarga baginda yang terdekat - Datuk (Abdul Mutalib)

(PI 4.0) Akhlak

(PI 4.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab : - Adab keluar tandas

(PI 4.2.3) (PI 4.2.9) Menyatakan adab : - Keluar tandas

15

MINGGU 16

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi.

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran - Huruf

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.1.3) (PI 5.1.7) Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan baris atas (fathah) baris bawah (Kasrah) baris hadapan (Dhommah)

CATATAN

dan

baris atas (fathah) baris bawah (Kasrah) baris hadapan (Dhommah)

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi -

(PI 5.2.4) Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya.

(PI 1.0) Aqidah

(PI 1.3) Mengetahui Rukun Islam - mengeluarkan zakat - berpuasa di bulan Ramadhan

(PI 1.3.1) (PI 1.3.2) Menyatakan lima rukun Islam: - mengeluarkan zakat - berpuasa di bulan Ramadhan

(PI 2.0) Ibadah

(PI 2.3) Mendirikan solat - Nama-nama solat.

(PI 2.3.1) Menyebut nama solat.

16

MINGGU 17

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi.

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran - Huruf

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.1.3) (PI 5.1.7) Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan baris atas (fathah) baris bawah (Kasrah) baris hadapan (Dhommah)

CATATAN

dan

baris atas (fathah) baris bawah (Kasrah) baris hadapan (Dhommah)

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi

(PI 5.2.4) Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya.

(PI 2.0) Ibadah

(PI 2.3) Mendirikan solat - Waktu-waktu solat.

(PI 2.3.3) Menyatakan nama dan waktu solat. (pagi, tengahari, petang, malam)

(PI 4.0) Akhlak

(PI 4.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab : - Doa keluar tandas

(PI 4.2.10) Melafazkan doa masuk dan keluar tandas : - Doa keluar tandas

17

MINGGU 18

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi.

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran - Huruf

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.1.3) (PI 5.1.7) Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan baris atas (fathah) baris bawah (Kasrah) baris hadapan (Dhommah)

CATATAN

dan

baris atas (fathah) baris bawah (Kasrah) baris hadapan (Dhommah)

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi

(PI 5.2.4) Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya.

(PI 1.0) Aqidah

(PI 1.3) Mengetahui Rukun Islam - mengerjakan ibadah haji

(PI 1.3.1) (PI 1.3.2) Menyatakan lima rukun Islam: - mengerjakan ibadah haji

(PI4.0) Akhlak

(PI 4.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab : - Menghormati ibu bapa

(PI 4.2.4) (PI 4.2.11) Menyatakan adab menghormati: - ibu bapa

18

MINGGU 19

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi.

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran - Huruf

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.1.3) (PI 5.1.7) Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan baris atas (fathah) baris bawah (Kasrah) baris hadapan (Dhommah)

CATATAN

dan

baris atas (fathah) baris bawah (Kasrah) baris hadapan (Dhommah)

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi

(PI 5.2.4) Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya.

(PI 2.0) Ibadah

(PI 2.3) Mendirikan solat - Waktu-waktu solat.

(PI 2.3.3) Menyatakan nama dan waktu solat. (pagi, tengahari, petang, malam)

(PI 3.0) Sirah

(PI 3.1) Mengetahui Sirah Rasullullah S.A.W.

(PI 3.1.3) Menyebut nama ahli keluarga baginda yang terdekat - Bapa saudara (Abu Talib)

19

MINGGU 20

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran - Huruf

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.1.3) (PI 5.1.7) Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan baris atas (fathah) baris bawah (Kasrah) baris hadapan (Dhommah)

CATATAN Minggu orientasi

dan

baris atas (fathah) baris bawah (Kasrah) baris hadapan (Dhommah)

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi

(PI 5.2.4) Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya. (PI 1.2.1) (PI 1.2.2) Menyatakan sifat wajib Allah: - Wujud (Ada)

(PI 1.0) Aqidah

(PI 1.2) Mengetahui Rukun Iman pertama: Beriman kepada Allah

(PI 4.0) Akhlak

(PI 4.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab : - Halal dan haram

(PI 4.2.8) Membezakan makanan : - halal dan haram

20

MINGGU 21

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran - Huruf

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.1.3) (PI 5.1.7) Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan baris atas (fathah) baris bawah (Kasrah) baris hadapan (Dhommah) (PI 5.2.4) Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya.

CATATAN

dan

baris atas (fathah) baris bawah (Kasrah) baris hadapan (Dhommah)

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi

(PI 2.0) Ibadah

(PI 2.3) Mendirikan solat - Bilangan rakaat solat lima waktu.

(PI 2.3.2) (PI 2.3.4) Menyatakan bilangan rakaat solat lima waktu.

(PI 4.0) Akhlak

(PI 4.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab : - Halal dan haram

(PI 4.2.8) Membezakan makanan : - halal dan haram

21

MINGGU 22

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran - Huruf

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.1.3) (PI 5.1.7) Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan baris atas (fathah) baris bawah (Kasrah) baris hadapan (Dhommah) (PI 5.2.4) Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya. (PI 1.2.1) (PI 1.2.2) Menyatakan sifat wajib Allah: - Basar (Melihat)

CATATAN

dan

baris atas (fathah) baris bawah (Kasrah) baris hadapan (Dhommah)

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi

(PI 1.0) Aqidah

(PI 1.2) Mengetahui Rukun Iman pertama: Beriman kepada Allah

(PI 2.0) Ibadah

(PI 2.3) Mendirikan solat - Bilangan rakaat solat lima waktu.

(PI 2.3.2) (PI 2.3.4) Menyatakan bilangan rakaat solat lima waktu.

22

MINGGU 23

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran - Huruf

STANDARD PEMBELAJARAN ((PI 5.1.3) (PI 5.1.7) Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan baris atas (fathah) baris bawah (Kasrah) baris hadapan (Dhommah) (PI 5.2.4) Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya. (PI 2.1.3) Menyatakan cara menjaga kebersihan : - Pakaian

CATATAN

dan

baris atas (fathah) baris bawah (Kasrah) baris hadapan (Dhommah)

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi

(PI 2.0) Ibadah

(PI 2.1) Bersuci daripada najis

(PI 4.0) Akhlak

(PI 4.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab : - Makanan baik dan berkhasiat

(PI 4.2.8) Membezakan makanan : - Baik dan berkhasiat (thoyyiban)

23

MINGGU 24

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran - Huruf

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.1.3) (PI 5.1.7) Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan baris atas (fathah) baris bawah (Kasrah) baris hadapan (Dhommah) (PI 5.2.4) Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya. (PI 1.2.1) (PI 1.2.2) Menyatakan sifat wajib Allah: - Sama (Mendengar)

CATATAN

dan

baris atas (fathah) baris bawah (Kasrah) baris hadapan (Dhommah)

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi


(PI 1.0) Aqidah (PI 1.2) Mengetahui Rukun Iman pertama: Beriman kepada Allah

(PI 4.0) Akhlak

(PI 4.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab : - Makanan baik dan berkhasiat

(PI 4.2.8) Membezakan makanan : - Baik dan berkhasiat (thoyyiban)

24

MINGGU 25

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran - Huruf

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.1.3) (PI 5.1.7) Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan baris atas (fathah) baris bawah (Kasrah) baris hadapan (Dhommah)

CATATAN

dan

baris atas (fathah) baris bawah (Kasrah) baris hadapan (Dhommah)

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi

(PI 5.2.4) Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya. (PI 2.1.3) Menyatakan cara menjaga kebersihan : - Tempat solat

(PI 2.0) Ibadah

(PI 2.1) Bersuci daripada najis

(PI 3.0) Sirah

(PI 3.1) Mengetahui Sirah Rasullullah S.A.W.

(PI 3.1.4) Menceritakan peristiwa kelahiran Rasullullah S.A.W. - Peristiwa tentera bergajah

25

MINGGU 26

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran - Huruf

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.1.3) (PI 5.1.7) Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan baris atas (fathah) baris bawah (Kasrah) baris hadapan (Dhommah) (PI 5.2.4) Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya.

CATATAN

dan

baris atas (fathah) baris bawah (Kasrah) baris hadapan (Dhommah)

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi

(PI 1.0) Aqidah

(PI 1.2) Mengetahui Rukun Iman pertama: Beriman kepada Allah

(PI 1.2.2) Menyatakan sifat wajib Allah: - Qudrat (Kuasa)

(PI4.0) Akhlak

(PI 4.1) Mencontohi akhlak Rasullullah S.A.W. iaitu sabar, bercakap benar, rajin, bijaksana dan amanah.

(PI 4.1.2) Memberi contoh akhlak Rasullullah S.A.W. - Amanah

26

MINGGU 27

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran - Nombor 1 hingga 4

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.1.4) (PI 5.1.8) Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa Al-Quran dengan sebutan yang betul. - Nombor 1 hingga 4 (PI 5.2.4) Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya.

CATATAN

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi


(PI 2.0) Ibadah (PI 2.3) Mendirikan solat. - Takbirratul ihram - berdiri tegak (PI 4.1) Mencontohi akhlak Rasullullah S.A.W. iaitu sabar, bercakap benar, rajin, bijaksana dan amanah.

(PI 2.3.5) Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan.

(PI4.0) Akhlak

(PI 4.1.1) (PI 4.1.2) Memberi contoh akhlak Rasullullah S.A.W. - Siddiq (bercakap benar)

27

MINGGU 28

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran. - Nombor 5 hingga 7

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.1.4) (PI 5.1.8) Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa Al-Quran dengan sebutan yang betul. - Nombor 5 hingga 7 (PI 5.2.4) Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya.

CATATAN

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi


(PI 1.0) Aqidah (PI 1.2) Mengetahui Rukun Iman pertama: Beriman kepada Allah

(PI 1.2.3) Menyebut nama-nama Allah (Asmaul Husna) - pengasih dan penyayang

(PI 2.0) Ibadah

(PI 2.3) Mendirikan solat. - Rukuk

(PI 2.3.5) Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan.

28

MINGGU 29

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran. - Nombor 8 hingga 10

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.1.4) (PI 5.1.8) Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa Al-Quran dengan sebutan yang betul. - Nombor 8 hingga 10 (PI 5.2.4) Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya.

CATATAN

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi


(PI 2.0) Ibadah (PI 2.3) Mendirikan solat. - Iktidal

(PI 2.3.5) Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan.

(PI4.0) Akhlak

(PI 4.1) Mencontohi akhlak Rasullullah S.A.W. iaitu sabar, bercakap benar, rajin, bijaksana dan amanah.

(PI 4.1.1) (PI 4.1.2) Memberi contoh akhlak Rasullullah S.A.W. - Fatonah (bijaksana)

29

MINGGU 30

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.3) Menghafaz beberapa surah dari juzuAmma - Ayat 1 dan 2, Surah Al-Ikhlas (PI 5.2) Mengetahui huruf jawi

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.3.1) (PI 5.3.2) Menghafaz surah Al- Quran dibawah: - Al Ikhlas (PI 5.2.4) Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya.

CATATAN


(PI 1.0) Aqidah (PI 1.2) Mengetahui Rukun Iman pertama: Beriman kepada Allah

(PI 1.2.3) Menyebut nama-nama Allah (Asmaul Husna) - pengampun

(PI 3.0) Sirah

(PI 3.1) Mengetahui Sirah Rasullullah S.A.W.

(PI 3.1.4) Menceritakan peristiwa kelahiran Rasullullah S.A.W. - Tarikh, hari dan tempat lahir

30

MINGGU 31

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi.

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.3) Menghafaz beberapa surah dari juzuAmma - Ayat 3 dan 4, Surah Al-Ikhlas (PI 5.2) Mengetahui huruf jawi Contoh:

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.3.1) (PI 5.3.2) Menghafaz surah Al- Quran dibawah: - Al Ikhlas (PI 5.2.6) Membunyikan huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya.

CATATAN

(PI 2.0) Ibadah

(PI 2.3) Mendirikan solat. - Sujud

(PI 2.3.5) Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan.

(PI 4.0) Akhlak

(PI 4.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab : - Menghormati ahli keluarga

(PI 4.2.11) Menyatakan adab menghormati: - ahli keluarga

31

MINGGU 32

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi.

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.3) Menghafaz beberapa surah dari juzuAmma - Ayat 1 dan 2, Surah An-Nas (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran.

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.3.2) Menghafaz surah Al- Quran dibawah: - An-Nas

CATATAN

- - -
(PI 1.0) Aqidah (PI 1.2) Mengetahui Rukun Iman pertama: Beriman kepada Allah

(PI 5.1.4) (PI 5.1.8) Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa Al-Quran dengan sebutan yang betul. - Anggota badan

(PI 1.2.3) Menyebut nama-nama Allah (Asmaul Husna) - berkuasa

(PI 4.0) Akhlak

(PI 4.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab : - Adab menaiki kenderaan

(PI 4.2.5) Melafazkan doa - menaiki kenderaan

32

MINGGU 33

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi.

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.3) Menghafaz beberapa surah dari juzuAmma - Ayat 3 dan 4, Surah An-Nas (PI 5.2) Mengetahui huruf jawi Contoh:

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.3.2) Menghafaz surah Al- Quran dibawah: - An-Nas

CATATAN

(PI 5.2.6) Membunyikan huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya.

(PI 2.0) Ibadah

(PI 2.3) Mendirikan solat. - Duduk antara dua sujud

(PI 2.3.5) Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan.

(PI 4.0) Akhlak

(PI 4.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab : - Doa menaiki kenderaan

(PI 4.2.5) Melafazkan doa - menaiki kenderaan

33

MINGGU 34

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi.

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.3) Menghafaz beberapa surah dari juzuAmma - Ayat 5 dan 6, Surah An-Nas

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.3.2) Menghafaz surah Al- Quran dibawah: - An-Nas

CATATAN

(PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran.

- - -
(PI 1.0) Aqidah (PI 1.2) Mengetahui Rukun Iman pertama: Beriman kepada Allah

(PI 5.1.4) (PI 5.1.8) Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa Al-Quran dengan sebutan yang betul. - Anggota badan

(PI 1.2.3) Menyebut nama-nama Allah (Asmaul Husna) - Adil

(PI 2.0) Ibadah

(PI 2.3) Mendirikan solat. - Duduk tahiyat awal

(PI 2.3.5) Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan.

34

MINGGU 35

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi.

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran.

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.1.4) (PI 5.1.8) Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa Al-Quran dengan sebutan yang betul. - Anggota badan

CATATAN

- - -
(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi Contoh:

(PI 5.2.6) Membunyikan huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya.

(PI 2.0) Ibadah

(PI 2.3) Mendirikan solat. - Duduk tahiyat akhir dan salam

(PI 2.3.5) Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan.

(PI 4.0) Akhlak

(PI 4.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab : - Menghormati ahli keluarga

(PI 4.2.11) Menyatakan adab menghormati: - ahli keluarga

35

MINGGU 36

FOKUS (PI 5.0) Asas Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi.

STANDARD KANDUNGAN (PI 5.3) Menghafaz beberapa surah dari juzuAmma - Ayat 1 dan 2 Surah Al-Falaq (PI 5.2) Mengetahui huruf jawi Contoh:

STANDARD PEMBELAJARAN (PI 5.3.2) Menghafaz surah Al- Quran dibawah: - Al-Falaq

CATATAN

(PI 5.2.6) Membunyikan huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya.


(PI 3.0) Sirah (PI 3.1) Mengetahui Sirah Rasullullah S.A.W. (PI 3.1.4) Menceritakan peristiwa kelahiran Rasullullah S.A.W.

(PI 4.0) Akhlak

(PI 4.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab : - Menghormati guru

(PI 4.2.11) Menyatakan adab menghormati: - guru

37

(PI 5.0) Asas

(PI 5.3)

(PI 5.3.2) 36

MINGGU

FOKUS Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi.

STANDARD KANDUNGAN Menghafaz beberapa surah dari juzuAmma - Ayat 3 dan 4, Surah Al-Falaq

STANDARD PEMBELAJARAN Menghafaz surah Al- Quran dibawah: - Al-Falaq

CATATAN

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi Contoh:

(PI 5.2.6) Membunyikan huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya.


(PI 1.0) Aqidah (PI 1.2) Mengetahui Rukun Iman pertama: Beriman kepada Allah (PI 1.2.3) Menyebut nama-nama Allah (Asmaul Husna) - bijaksana

(PI 2.0) Ibadah

(PI 2.3) Mendirikan solat.

(PI 2.3.5) Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan.

38

(PI 5.0) Asas

(PI 5.3)

(PI 5.3.2) 37

MINGGU

FOKUS Bahasa Al -Quran dan Tulisan Jawi.

STANDARD KANDUNGAN Menghafaz beberapa surah dari juzuAmma - Ayat 5, Surah Al-Falaq

STANDARD PEMBELAJARAN Menghafaz surah Al- Quran dibawah: - Al-Falaq

CATATAN

(PI 5.2) Mengetahui huruf jawi Contoh:

(PI 5.2.6) Membunyikan huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal alif, wau dan ya.


(PI 2.0) Ibadah (PI 2.3) Mendirikan solat. (PI 2.3.5) Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan.

(PI 4.0) Akhlak

(PI 4.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab : - Menghormati rakan sebaya

(PI 4.2.11) Menyatakan adab menghormati: - rakan sebaya

38