Anda di halaman 1dari 3

Minggu : 2 Tarikh :03 Februari hingga 07 Februari 2014 Mata Pelajaran :Pendidikan Seni Visual Tahun : 2 M, 3 C , 3T Tarikh / Hari

Masa Tajuk / Kandungan / Kemahiran Hasil pembelajaran Catatan

1) 03 Feb 2014 8.40-9.40 pagi (60 minit) ( 3 Tanjung) 3) Bidang : Menggambar Aktiviti: Kolaj Tajuk :Kumbang Lady Bird

2)

Menjelaskan konsep/ definisi kolaj Menyenaraikan media yang digunakan dalam penghasilan kolaj Menghasilkan kolaj Ladybird dengan kemas dan kreatif

1) 05 Feb 2014 7.40-8.40 pagi (60 minit) (2 Mawar) 3) Bidang : Mengenal Kraf Tradisional Aktiviti: Gasing Tajuk : Gasing Mudah

2)

Mengetahui bahagian-bahagian gasing Menghasilkan ragamhias pada gasing dengan menarik Menghasilkan sebuah gasing mudah yang berfungsi

06 Feb 2014

7.40-8.40 pagi (60 minit) (3 Cempaka)

Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan Aktiviti: Mobail Tajuk : Lingkaran Ular

1) 2)

3)

Memahami konsep mobail Mewarna dan membuat corak pada badan ular dengan menarik Menghasilkan mobail lingkaran ular dengan guntingan dan ikatan yang betul.

Minggu : 2 Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Tarikh / Hari Masa

Tarikh :03 Februari hingga 07 Februari 2014 Tahun : 4C Hasil pembelajaran Catatan

Tajuk / Kandungan / Kemahiran

1) 03 Feb 2014 11.3012.30 pagi (60 minit) (3 Tanjung) Tema: Aktiviti Keluarga Tajuk : Melancong Bersama Keluarga S.P : 1.3.1. Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau geraklaku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul.

2)

Murid mendengar dan member respons terhadap teks bergambar yang ditunjukkan guru. Murid dapat memberikan 5 contoh ayat perintah dengan betul

1) 05 Feb 2014 7.40-8.40 pagi (60 minit) (2 Mawar) Tema: Aktiviti Keluarga Tajuk : Percutian di Pulau Mutiara S.P : 2.3.2. Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2)

Membaca secara mekanis teks petikan Percutian ke Pulau Mutiara dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Membaca dan mengenalpasti ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks petikan Percutian ke Pulau Mutiara dengan baik dan tepat.

TEMPOH : ( ___________________ hingga ________________)

Nama Pelajar Mata Pelajaran Minggu/ Tarikh

:_______________________________________________________ :____________________________ Tajuk Kandungan/ Kemahiran Hasil Pembelajaran Catatan