Anda di halaman 1dari 1

Bahawasanya kami, Jawatankuasa Perwakilan Pelajar sesi 2014/2015, Dengan ini berikrar,

Akan memberikan sepenuh k mitmen !an usaha kami, bagi men!ukung segala tanggungjawab, yang telah !iamanahkan kepa!a kami, !engan penuh keikhlasan !an !e!ikasi"

Akan patuh kepa!a perlembagaan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar #P$% serta berpegang teguh kepa!a !asar !an bjekti&nya"

'ami, akan menunjukkan imej yang p siti& !an ti!ak men(emar nama baik JPP !an #P$"