Anda di halaman 1dari 4

TEMA

Saya Anak Malaysia

TAHUN

2 Amal

TARIKH / HARI

10 Februari 2014 / Isnin

TAJUK

Negara Kita

MASA

0820 pagi 0920 pagi

STANDARD
KANDUNGAN

4.4

Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang


betul menggunakan bahasa yang indah secara didik
hibur.

3.2

Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang


diberi dengan betul dan kemas.

4.4.1

Melafazkan pantun empat kerat dengan sebutan dan


intonasi yang betul secara didik hibur.

3.2.4

Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang


mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata
diftog, vokal berganding, digrf dan konsonan
bergabung dengan cara yang betul dan kemas.

STANDARD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

: Diakhir PdP murid dapat;


i. Melafazkan pantun empat kerat dengan sebutan dan
intonasi yang betul
ii. Menulis secara mekanis sekurang kurangnya dua
daripada tiga rangkap pantun yang diberi dengan betul
dan kemas.
Bahagian Permulaan
1. Murid menonton tayangan slaid gambar bendera
Malaysia.
2. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai gambar.
Contoh soalan;
- Apakah nama bendera Malaysia?
- Berapakah jumlah warna bendera Malaysia?
Berapakah bucu yang terdapat pada bintang
bendera Malaysia?
3. Guru mengaitkan jawapan dengan tajuk pembelajaran
iaitu Negara kita.
Langkah 1
1. Murid dipamerkan dengan beberapa rangkap pantun
melalui tayangan slaid.
2. Guru membimbing murid melafazkan pantun dengan
sebutan, gaya dan intonasi yang betul secara bergilir
gilir.
3. Guru dan murid berbincang tentang maksud pantun,
rangkap demi rangkap.

Langkah 2
1. Murid diedarkan petikan pantun.
2. Murid menyalin semula rangkap rangkap pantun
dengan betul dan kemas secara mekanis.
Pengukuhan
1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada muridmurid.
2. Guru meminta murid menyiapkan latihan tersebut.
3. Sekiranya murid tidak dapat menyiapkan latihan
tersebut di dalam kelas, mereka boleh jadikannya
sebagai kerja rumah.
Penutup
1. Guru membuat rumusan isi pelajaran bersama
dengan murid dengan menyoal serangkap pantun
teka teki.
PENGISIAN
KURIKULUM

Ilmu

Kajian Tempatan

Nilai

Cintakan negara

KBT

KB : Kontekstual
BCB

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Komputer, LCD, slaid gambar bendera Malaysia, slaid pantun,


petikan pantun, lembaran kerja

PENTAKSIRAN

Murid melafazkan satu rangkap pantun dengan sebutan dan


intonasi yang betul.

REFLEKSI

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

PANTUN
Bunga tanjung bunga ternama,
Dipetik oleh si anak dara,
Wahai cik adik saya bertanya,
Negara kita apa namanya?

Pergi ke tanam memetik bunga,


Bunga dipetik harum baunya,
Wahai cik abang ini jawabnya,
Negara kita Malaysia namanya.

Pergi ke bendang menuai padi,


Padi dituai penuh seraga,
Jika cik adik bijak bestari,
Negara kita bila merdeka?

Beli arang di kedai nyonya,


Hati hati tercalit muka,
Wahai cik abang ini jawabnya,
31 Ogos kita merdeka.

Lembaran kerja
PENGAYAAN

Nama :.........................................................................................................
Kelas : ...............................................................................................................

Arahan

: Warnakan Jalur Gemilang di bawah.

2. Adakah warna bintang pada Jalur Gemilang ialah biru?


...................................................................................................................................................
3. Terdapat lima warna pada Jalur Gemilang.
...................................................................................................................................................
4. Merah adalah warna yang terakhir pada jalur bendera Malaysia?
...................................................................................................................................................
5. Adakah anda bangga menjadi anak Malaysia?
...................................................................................................................................................