Anda di halaman 1dari 19

Kemahiran 23

kvkk+kvkk
Lenggang kangkung
Lenggang-lenggang kangkung
Kangkung tepi telaga

Lenggang-lenggang kangkung

Kangkung tepi telaga

 Balik dari menyabung

 Makanlah nasi sahaja

 Balik dari menyabung

 Makanlah nasi sahaja.


Suku kata
Sebut suku kata di bawah.

kung
jeng
king ping
long pong tong
gang kang pang
Mari Mengeja
Perkataan
kang kung
kangkung
tong kang
tongkang
ping gang
pinggang
jeng king
jengking
long kang
longkang
pang gang
panggang
ping pong
pingpong
Bacaan
Bergred
Ini kala jengking

Kala jengking ada bisa

Bisa kala jengking bahaya.

Bisa kala jengking ada pada ekor.

Abang kena bisa kala jengking pada kaki

Emak sapu ubat pada kaki abang.


Jawab secara lisan soalan ini .

1.Apakah ini ?.
2.Kenapa kala jengking
bahaya?
3.Di manakah abang kena
bisa kala jengking?
4.Apakah yang emak
lakukan ?
Latihan
1. Apakah gambar ini?.

kangkung tongkang pingpong

jengking longkang pinggang


2.Suaikan kedua-dua sukukata ini.
kang king
ping gang
tong kung
pang kang
jeng pong
long kang
ping gang
3. Sebut perkataan di bawah
 kangkung longkang
pinggang pingpong

panggang
tongkang
jengking