Anda di halaman 1dari 86

`3

ANALISIS ITEM
Hj. Abu Zarin bin Abu Bakar
IPG Kampus Dato Razali Ismail

Slide 1
`3

`, 21/9/2010

PENGENALAN

Membina ujian sama seperti membina


sebuah bangunan kerana kedua-duanya
merupakan satu proses untuk
mengeluarkan suatu hasilan.

Proses itu dijalankan mengikut


spesifikasi supaya hasilannya, iaitu ujian,
mencapai tujuan yang diharapkan.

PENGENALAN

Kualiti sesuatu ujian adalah sama seperti kualiti


sesuatu bangunan yang bergantung rapat
(walaupun tidak kesemuanya) kepada kualiti
komponen-komponennya.
Tegasnya mutu sesuatu ujian dipengaruhi oleh
mutu setiap item yang terkandung di dalamnya.
Ini bermakna satu daripada cara untuk
mempertingkatkan mutu sesuatu ujian ialah
dengan cara mempertingkatkan mutu
item-itemnya.

PENGENALAN
Persoalannya .
bagaimanakah kita dapat mentafsir mutu sesuatu ujian itu?
Persoalan ini membawa kita kepada peranan analisis item
dalam soal penilaian mutu item-item dan pembinaan
ujian.
Untuk memastikan bahawa ujian yang dibina itu
mempunyai tujuan yang dikehendaki, maka item-item
yang dipilih hendaklah mempunyai ciri-ciri yang tertentu.
Maklumat mengenai ciri-ciri sesuatu item dapat diperoleh
melalui proses analisis item.

PENGENALAN
Kesimpulannya........
Analisis item adalah pelaksanaan proses bagi
menentukan item yang dibina mencapai
sesuatu piawaian atau kriteria yang telah
ditetapkan.

`1

TUJUAN ANALISIS ITEM

Untuk mengkaji kualiti sesuatu item

Memperolehi maklumat berhubung:


Indeks Kesukaran
Indeks Diskriminasi
Pola pilihan jawapan calon

Menentukan:
kebolehpercayaan item yang dibina
aras kesukaran melalui Indeks Kesukaran (IK)
tahap diskriminasi item di antara calon pencapaian tinggi (CPT)
dengan calon pencapaian rendah (CPR) melalui Indeks
Diskriminasi (ID)
sama ada item dan/atau distraktor berfungsi atau sebaliknya
item yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam Bank Item.

Slide 6
`1

Abu Zarin
`, 8/2/2010

KEBAIKAN

Membetulkan item:

Mendapat maklumat diagnostik calon:

Dapat mengenal pasti kesilapan item seperti tiada


jawapan, terdapat dua jawapan dan salah jawapan

Item yang susah (belum dikuasai)


Distraktor yang banyak dipilih (salah konsep)
Mengenal pasti pelajar lemah secara spesifik

Meningkatkan kualiti pengujian dan penilaian:

Membina item yang lebih baik


Dokumentasi statistik yang mempertahankan instrumen
penilaian

MODEL RASCH

Dikemukakan oleh George Rasch (1960)

Andaian: Kebarangkalian calon berjaya menjawab


sesuatu item adalah bergantung kepada kebolehan
calon dan kesukaran item.

Tentukur (calibration) kesukaran item dan ukuran


(measure) kebolehan calon dapat diletakkan pada
satu skala linear.

Ciri tersebut membenarkan perbandingan dibuat


antara kebolehan calon dan kesukaran item.

Item yang didapati sesuai (fit) akan disimpan di dalam


Bank Item

Model Rasch ialah satu formula matematik


berdasarkan rumus berikut:
P = f(b d),
di mana P = Kebarangkalian
f = fungsi
b = kebolehan calon
d = kesukaran item

Unit bagi perbezaan (b d) adalah dalam logits


(ungkapan kebarangkalian)

Perisian yang dibina berasaskan model


ini:
Quest
ConQuest
RUMM
BigSteps
WinSteps

PERISIAN QUEST
Perisian QUEST dibina oleh Australian
Centre for Educational Research (ACER)
dari Australia.

Berguna untuk membuat analisis item:

ujian objektif
ujian subjektif
skala kadar

Analisis QUEST memberi:

anggaran (estimate) item


anggaran (estimate ) kes
statistik fit dalam bentuk jadual

Anggaran dilaporkan dalam unit Logits.

Statistik fit dilaporkan dalam Mean Square


Residuals.

Keperluan perkakasan (hardware):


pemproses Pentium III ke atas/setara
mempunyai co processor
cakera keras
RAM yang besar

Pengguna:

tidak perlu memahami setiap perintah untuk


melaksanakan QUEST
perlu memahami setiap perintah QUEST untuk
mengenal pasti masalah yang mungkin timbul
setelah perisian dijana

Untuk melaksanakan anggaran dan output, QUEST


hanya memerlukan:
Fail kawalan
Fail data

STRUKTUR QUEST

Data
QUEST
Perintah
QUEST

Output

MENGANALISIS DATA

Klik dua kali pada ikon QUEST


Taip submit diikuti dengan nama fail
kawalan yang telah dibina
Contoh: > submit PJ2051Pr.ctl
Gunakan perisian pemperoses kata seperti
MS-Dos Editor, Microsoft Word, Wordpad
atau Notepad untuk melihat fail-fail yang
telah dijana dan memilihnya untuk dicetak.

MENYEDIAKAN FAIL DATA

Disedia menggunakan perisian tertentu seperti


Microsoft Word, Microsoft Excel, Notepad,
Wordpad dan sebagainya

Paling mudah menggunakan perisian Notepad


dengan menggunakan font Courier New

Data disimpan dalam extension *.txt, *.prn, *.dat


dan lain-lain berdasarkan perisian yang
digunakan

CONTOH FAIL DATA OBJEKTIF

15001CCCCADBDBCCBCACDADCDAADACBDAAB404654XX48
15002BACBADBADCBABDADCDCDADDDCCBCDB3269XX4955
15003BCDBAXBDDCBCDABBAXCDAAADCDBADC4362XX6958
15004BACBADBDDCCCAACDCDCBADDACABABC437775XX45
15005ABCCACBCDADCCABDAACDADDACCBABD412846XX72
15006BBCCBDBDCBADAACCDDCDACDDDDDADD436745XX79
15007BCCCABBBDBCDDDCCABCDCDDACADADB443646XX59
15008BCDCBCBBDCCDDBCDCCCCDDDACDCADD003745XX49
15009BCCCACBDDBCDADABCDCDADDACDCCDC43764767XX
15010CCCADDBADCCDCAABAACDABAACCACBB44543768XX
15011BACAAABBDCCDCACABDCDADDCCDAADB20566639XX
15012BACBADBCDBCADACDDACBACAACABABC303867XX14
15013BCCBADBBDCCAADCDADCBACDACCDADC345667XX62
15014BACCADBBDDCDDAADDDCDADDDDDBCDB337669XX67
15015BACAADBCDDCDDABDCDCDADDACDCADC446767XX28
15016BBCAAABAACCCDDACADABADAADAAAAD437757XX37
15017BCCADBBBCBCCDACBAACDABBACAAABD314668XX74
15018CCCBAABBDCCADCCDBDABAADACDAAAB401832XX14
15019BCCDADBDDBCBBDCDDACDADDACABCDB42699849XX
15020BCCAADBBDBCBAACDDDADBDDACDDCAC408847XX44
15021CACCADBBDCDADACBCDCDADDABDBACB43464759XX
15022AACAADBDCBAAAACAADBBAADACDCAAD336778XX68
15023BCCAACBBXXXXXDCBDDCDAADACBDCBC40776946XX

Fail data item struktur/esei:

Masukkan angka giliran calon


Masukkan markah calon
Simpan fail mengikut nama yang sesuai

Contoh fail data item struktur/esei:

001342578690231

Angka giliran calon

markah calon

Contoh nama fail data item struktur/esei:


PJ2051Pr.prn

CONTOH FAIL DATA ESEI

02074222231135345xx8
020752202321454xx357
02076210131134355xx9
0207722223114555544x
02078221131125444xx4
020792122311455xx347
020802122311455xx347
02081220232135534xx6
020822221311455xx439
0208322023114455433x
0208422022113xx45537
0208522023114555554x
0208622213114555544x
02087210132034344xx7
020882202321445xx558
0208922002214453255x
020902222311155xx348
02091111221134555xx9
020922212311454xx558
020932201321352xx548
0209422023123xx55548

MENYEDIAKAN FAIL KAWALAN

Disedia menggunakan perisian tertentu seperti


Notepad atau Wordpad yang boleh menyimpan
data dalam bentuk text document

Paling mudah menggunakan perisian Notepad


dengan menggunakan font Courier New

Fail disimpan dalam extension yang tidak


digunakan oleh mana-mana perisian. Contoh:
*.ctl (ringkasan daripada perkataan control)

ARAHAN FAIL KAWALAN

Title :
Arahan bagi memasukkan tajuk analisis
Tajuk yang ditaip selepas arahan ini akan
dipaparkan pada setiap output analisis

Contoh:

Title PEPERIKSAAN KPLI PENDIDIKAN


JASMANI PJ2051P

Title PEPERIKSAAN KPLI PENDIDIKAN JASMANI PJ2051P


Set logon >-PJ2051Pr.log
data_file <<PJ2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
*
1
2
3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names << PJ2051Pr.nam
*delete << PJ2051Pr.dei
*delete !cases << PJ2051Pr.dec
estimate !iter= 80
set width = 132 !page
*show item !form=anchor >-PJ2051Pr.anc
show item !form=export >-PJ2051Pr.exp
show !map = 1,2,3 >-PJ2051Pr.map
show !table = 1,2 >-PJ2051Pr.tbl
show items !order = fit >-PJ2051Pr.itf
show cases !order = fit >-PJ2051Pr.caf
itanal >-PJ2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PJ2051Pr.kim
quit

Set logon :

Arahan untuk merekodkan segala aktiviti yang


dilaksanakan oleh perisian QUEST supaya kita
dapat mengesan masalah yang dihadapi

Tanda >- bermaksud hasilkan fail dengan nama


yang diberi

Contoh:

Set logon >- PJ2051Pr.log

Title PEPERIKSAAN KPLI PENDIDIKAN JASMANI PJ2051P

Set logon >-PJ2051Pr.log

data_file <<PJ2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
*
1
2
3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names << PJ2051Pr.nam
*delete << PJ2051Pr.dei
*delete !cases << PJ2051Pr.dec
estimate !iter= 80
set width = 132 !page
*show item !form=anchor >-PJ2051Pr.anc
show item !form=export >-PJ2051Pr.exp
show !map = 1,2,3 >-PJ2051Pr.map
show !table = 1,2 >-PJ2051Pr.tbl
show items !order = fit >-PJ2051Pr.itf
show cases !order = fit >-PJ2051Pr.caf
itanal >-PJ2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PJ2051Pr.kim
quit

# data_file <<PJ2051Pr.prn
# codes "ABCDX"
# format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
#*
1
2
3
# * 123456789012345678901234567890
# key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
# *item_names << PA2051Pr.nam
# *delete << PJ2051Pr.dei
# *delete !cases << PJ2051Pr.dec
# estimate !iter= 80
Scoring all -- all
Starting Estimation for all -- all
iteration 1 :
item estimates -->
maximum change (item 2) = .4978
average change
= .1471
person estimates -->
maximum change (case 40) = 1.5173
average change
= .2917

iteration 2 :
item estimates -->
maximum change (item 2) = .0654
average change
= .0121
person estimates -->
maximum change (case 40) = .3032
average change
= .0512
iteration 3 :
item estimates -->
maximum change (item 2) = .0075
average change
= .0012
person estimates -->
maximum change (case 40) = .0344
average change
= .0035
estimation converged with :
maximum change in item estimates = .00081
maximum change in person estimates = .00376
Performing fit analysis
# set width = 132 !page
# *show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
# show item !form=export >-PA2051Pr.exp

# show !map = 1,2,3 >-PJ2051Pr.map


# show !table = 1,2 >-PJ2051Pr.tbl
# show items !order = fit >-PJ2051Pr.itf
# show cases !order = fit >-PJ2051Pr.caf
# itanal >-PJ2051Pr.ana
# kidmap 1-5 >-PJ2051Pr.kim
# quit

Data_file :

Arahan supaya perisian menggunakan fail data yang


ditetapkan

Tanda << bermaksud gunakan fail yang telah ditetapkan

Contoh:

Data_file << PJ2051Pr.prn

Title PEPERIKSAAN KPLI PENDIDIKAN JASMANI PJ2051P


Set logon >-PA2051Pr.log

data_file <<PA2051Pr.prn

codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
*
1
2
3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names << PA2051Pr.nam
*delete << PA2051Pr.dei
*delete !cases << PA2051Pr.dec
estimate !iter= 80
set width = 132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map = 1,2,3 >-PA2051Pr.map
show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order = fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit

codes :

Kod yang dinyatakan di sini mesti sama dengan


data yang dimasukkan dalam fail data

Untuk fail data objektif, kod yang digunakan


adalah ABCD

Huruf tertentu ( X, b dll ) digunakan bagi


mewakili calon yang tidak menjawab atau
menanda lebih daripada satu jawapan

Untuk fail data struktur/esei, kod yang


digunakan adalah angka 0123456789
berdasarkan markah tertinggi bagi setiap soalan

Contoh:

Codes ABCDX
Codes 0123456789

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)


Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn

codes "ABCDX"

format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35


*
1
2
3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names << PA2051Pr.nam
*delete << PA2051Pr.dei
*delete !cases << PA2051Pr.dec
estimate !iter= 80
set width = 132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map = 1,2,3 >-PA2051Pr.map
show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order = fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit

format :
Arahan bagi memaklumkan perisian tentang
kedudukan lajur dalam fail
Contoh:

Format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35

Maksud:

Lajur 1-2 mewakili maktab, lajur 3-5 mewakili calon


dan lajur 6-35 mewakili jawapan bagi setiap soalan

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)


Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"

format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35

*
1
2
3
4
* 1234567890123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAACD !score=1
*item_names << PA2051Pr.nam
*delete << PA2051Pr.dei
*delete !cases << PA2051Pr.dec
estimate !iter= 80
set width = 132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map = 1,2,3 >-PA2051Pr.map
show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order = fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit

key :

Arahan bagi memasukkan skima jawapan

Bagi fail kawalan untuk analisis item objektif,


key yang dimasukkan adalah jawapan sebenar

Respons yang sama dengan kod yang diberi


(jawapan yang betul) akan diberi skor 1

Contoh:

Key ACDDCCBDA !score=1

Bagi fail kawalan untuk analisis item


struktur/esei, key yang dimasukkan adalah
markah yang diperolehi calon

Contoh:

Key 111111111 !score=1


Key 22x22xx22 !score=2
Key x3x3xxx3x !score=3

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)


Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
1
2
3
4
* 1234567890123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAACD !score=1
*item_names << PA2051Pr.nam
*delete << PA2051Pr.dei
*delete !cases << PA2051Pr.dec
estimate !iter= 80
set width = 132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map = 1,2,3 >-PA2051Pr.map
show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order = fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit

Title PEPERIKSAAN AKHIR OKTOBER KPLI PENGAJIAN CINA (RENDAH) PC2051-2(R)


Set logon >-PC2051R2.log
data_file <<PC2051R2.DAT
codes "0123456789X"
format maktab 1-2 nama 3-5 items 6-20
*
1
*
123456789012345
key 111111111111111 !score=1
key 222222222222222 !score=2
key XXXX3XX33333333 !score=3
key XXXX4XX44444444 !score=4
key XXXXXXXX5555555 !score=5
key XXXXXXXXXXXXXX6 !score=6
key XXXXXXXXXXXXXX7 !score=7
key XXXXXXXXXXXXXX8 !score=8
key XXXXXXXXXXXXXX9 !score=9
item_names << PC2051R2.nam
estimate !iter= 80
set width = 132 !page
show item !form=export >-PC2051R2.exp
show !map = 1,2 >-PC2051R2.map
show !table = 1,2 >-PC2051R2.tbl
show items !order = fit >-PC2051R2.itf
show cases !order = fit >-PC2051R2.cas
itanal >-PC2051R2.ana
quit

*:

Tanda ini memberi arahan kepada perisian


agar tidak menghiraukan baris berkenaan

Contoh:

* 1234567890

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)


Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
*
1
2
3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names << PA2051Pr.nam
*delete << PA2051Pr.dei
*delete !cases << PA2051Pr.dec
estimate !iter= 80
set width = 132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map = 1,2,3 >-PA2051Pr.map
show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order = fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit

item_names :

Arahan ini membolehkan nombor soalan


dicetak pada output analisis

Contoh:

Item_names << PA2051Pr.nam

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER 2005 KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)


Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
*
1
2
3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1

*item_names << PA2051Pr.nam

*delete << PA2051Pr.dei


*delete !cases << PA2051Pr.dec
estimate !iter= 80
set width = 132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map = 1,2,3 >-PA2051Pr.map
show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order = fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

S1a
S1b
S2a
S2b
S3
S4a
S4b
S5
E1a
E1b
E2a
E2b
E3a
E3b
E4

Delete :

Arahan ini digunakan bagi membina satu fail senarai


nombor item yang bakal dipadamkan daripada fail data

Perintah ini biasanya diabaikan (*) semasa analisis kali


pertama

Contoh:

Delete << PA2051Pr.dei

12
23

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER 2005 KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)


Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
*
1
2
3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names << PA2051Pr.nam

*delete << PA2051Pr.dei

*delete !cases << PA2051Pr.dec


estimate !iter= 80
set width = 132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map = 1,2,3 >-PA2051Pr.map
show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order = fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit

Delete !cases :

Arahan ini digunakan bagi membina satu fail senarai


nombor calon yang bakal dipadamkan daripada fail data

Perintah ini biasanya diabaikan (*) semasa analisis kali


pertama

Contoh:

Delete !cases << PA2051Pr.dec

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER 2005 KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)


Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
*
1
2
3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names << PA2051Pr.nam
*delete << PA2051Pr.dei

*delete !cases << PA2051Pr.dec

estimate !iter= 80
set width = 132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map = 1,2,3 >-PA2051Pr.map
show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order = fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit

12
24

Anchor !item :

arahan ini digunakan jika terdapat item anchor


dalam ujian

Perisian akan menggunakan fail ini sebagai kayu


ukur untuk menganggar nilai kesukaran item lain
dalam ujian

Contoh:

Anchor !item << PA2051Pr.ani

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER 2005 KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)


Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
*
1
2
3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names << PA2051Pr.nam
*delete << PA2051Pr.dei
*delete !cases << PA2051Pr.dec
anchor !item << PA2051Pr.ani
estimate !iter= 80
set width = 132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map = 1,2,3 >-PA2051Pr.map
show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order = fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit

2
4
5

.526
.899
.799

Untuk mendapatkan nilai anggaran kesukaran


item (threshold), perintah berikut digunakan:
show item !form=anchor >-

Contoh:
show item !form=anchor >- PA2051Pr.anc

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)


Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
*
1
2
3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names << PA2051Pr.nam
*delete << PA2051Pr.dei
*delete !cases << PA2051Pr.dec
anchor !item << PA2051Pr.ani
estimate !iter= 80
set width = 132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map = 1,2,3 >-PA2051Pr.map
show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order = fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit

*-----------------------------------------------------------------------------*Item Estimates (Category Deltas)


23/ 2/ 7 20:49
*all on all (N = 309 L = 30 Probability Level= .50)
*-----------------------------------------------------------------------------1
2.265
2
4.381
3
-.304
4
.250
5
.345
6
-1.522
7
-2.495
8
-1.476
9
-.637
10
-1.057
11
1.296
12
-.496
13
-.791
14
3.528
15
-1.843
16
-.264
17
-1.269
18
1.180
19
-.496
20
-.473

21

.750

22
23
24
25
26
27
28
29
30

-1.476
-3.082
-1.783
1.654
.330
1.267
.201
.469
1.547

Estimate :

Arahan ini digunakan untuk mengarahkan


perisian membuat anggaran hingga mendapat
ralat paling kecil dan berhenti

Contoh:

Estimate !iter=50

Maksud:

Perintah meminta program melaksanakan arahan


hingga mendapat ralat paling kecil (iteration)
sehingga 50 kali sahaja

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)


Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
*
1
2
3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names << PA2051Pr.nam
*delete << PA2051Pr.dei
*delete !cases << PA2051Pr.dec
anchor !item << PA2051Pr.ani
estimate !iter= 50
set width = 132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map = 1,2,3 >-PA2051Pr.map
show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order = fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit

Set width :

arahan ini digunakan untuk mengarahkan


perisian memaparkan output analisis item
dalam saiz potrait atau lanskap

Contoh:

Set width =80 !page


Set width =132 !page

Maksud:

arahan supaya perisian memaparkan output analisis


item dalam saiz 80 atau 132 lajur

Show !map :

arahan ini diguna untuk mengarahkan perisian


menghasilkan analisis dalam bentuk peta

terdapat tiga jenis peta, iaitu :

Contoh:

variable map kod 1


item fit map kod 2
case fit map kod 3

Show !map =1, 2, 3 >- PA2051Pr.map

Maksud:

Arahan agar perisian memaparkan hasil analisis dalam


bentuk variable map, item fit map dan case fit map

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)


Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
*
1
2
3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names << PA2051Pr.nam
*delete << PA2051Pr.dei
*delete !cases << PA2051Pr.dec
anchor !item << PA2051Pr.ani
estimate !iter= 80
set width = 132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map = 1, 2, 3 >-PA2051Pr.map
show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order = fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit

PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Estimates (Thresholds)
all on all (N = 309 L = 30 Probability Level= .50)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------5.0
|
|
XXX
|
|
|
2
|
4.0
|
|
XXX
|
|
14
|
|
3.0
X
|
|
XXXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
1
2.0
|
XXXXXXX
|
|
25
XXXXXXXXXXXXXX
|
30
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
|
|
11
18
27
1.0
XXXXXXXXXXXXXXXX
|
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
|
|
21
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
|
XXXXXXXXXXXXXXX
|
29
XXXXXXXXXXX
|
4
5
26
XXXXXX
|
28
.0
XX
|
|
XX
|
3
16
XX
|
12
19
20
|
9
|
13
-1.0
|
10
|
|
17
|
6
8
22
|
|
15
24
-2.0
|
|
|
|
7
|
|

23/ 2/ 7 21:35

PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Fit
23/ 2/ 7 21:35
all on all (N = 309 L = 30 Probability Level= .50)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFIT
MNSQ
.63
.67
.71
.77
.83
.91
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+1 item 1
.
* |
.
2 item 2
*
.
|
.
3 item 3
.
*
.
4 item 4
.
|
*
.
5 item 5
.
|
*
.
6 item 6
.
*
.
7 item 7
.
*
.
8 item 8
.
* |
.
9 item 9
.
| *
.
10 item 10
.
*
|
.
11 item 11
.
* |
.
12 item 12
.
*
|
.
13 item 13
.
|
*
.
14 item 14
.
|
.
*
15 item 15
.
| *
.
16 item 16
.
*|
.
17 item 17
.
*
|
.
18 item 18
.
| *
.
19 item 19
.
*
|
.
20 item 20
.
*|
.
21 item 21
.
|*
.
22 item 22
.
|*
.
23 item 23
.
| *
.
24 item 24
.
*|
.
25 item 25
.
|
*
.
26 item 26
.
| *
.
27 item 27
.
*
|
.
28 item 28
.
|
*
.
29 item 29
.
*
|
.
30 item 30
.
*
|
.
====================================================================================================================================

PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Case Fit In input Order
23/ 2/ 7 21:35
all on all (N = 309 L = 30 Probability Level= .50)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFIT
MNSQ
.36
.40
.45
.53
.63
.77
1.00
1.30
1.60
1.90
2.20
2.50
2.80
----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+1 01
.
|
. *
2 01
*
.
|
.
3 01
.
|
* .
4 01
.
*
|
.
5 01
.
|
. *
6 01
.
|
*
.
7 01
.
|
.
*
8 01
.
| *
.
9 01
.
|
.
*
10 01
.
*
.
11 01
.
|
*
12 01
.
|
. *
13 01
.
* |
.
14 01
.
|
.
*
15 01
.*
|
.
16 01
.
|
*
.
17 01
.
|
*
.
18 01
.
|
*.
19 01
*
.
|
.
20 01
.
*
.
21 01
.
|*
.
22 04
.
|
. *
23 04
.
*
.
24 04
.
|
.
*
25 04
*
.
|
.
26 04
.
|
. *
27 04
.
*|
.
28 04
*
.
|
.
29 04
.
|
.
*
30 04
.
|
.*
31 04
.
|*
.
32 04
.
| *
.
33 04
.
|*
.
34 04
.
|
.
*
35 04
.
|*
.
36 04
.
| *
.
37 04
.
|
.
*

Show !table :

Arahan ini diguna untuk mengarahkan perisian


menghasilkan anggaran dalam bentuk jadual

Terdapat dua bentuk:

Contoh:

item estimates kod 1


case estimates kod 2

Show !table =1, 2 >- PA2051Pr.tbl

Maksud:

Arahan agar perisian memaparkan ringkasan jadual


dalam bentuk item estimates dan case estimates

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)


Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
*
1
2
3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names << PA2051Pr.nam
*delete << PA2051Pr.dei
*delete !cases << PA2051Pr.dec
anchor !item << PA2051Pr.ani
estimate !iter= 80
set width = 132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map = 1, 2, 3 >-PA2051Pr.map
show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order = fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit

PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)


------------------------------------------------------------------------------------------------Item Estimates (Thresholds)
23/ 2/ 7 21:35
all on all (N = 309 L = 30 Probability Level= .50)
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Summary of item Estimates


=========================

Mean
SD
SD (adjusted)
Reliability of estimate

-.05
1.67
1.66
.99

Fit Statistics
===============

Infit Mean Square

Outfit Mean Square

Mean
SD

1.00
.09

Mean
SD

1.01
.25

Infit t

Outfit t

Mean
SD

.00
.99

Mean
SD

.01
1.09

0 items with zero scores


0 items with perfect scores
=================================================================================================

PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)


------------------------------------------------------------------------------------------------Case Estimates
23/ 2/ 7 21:35
all on all (N = 309 L = 30 Probability Level= .50)
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Summary of case Estimates


=========================

Mean
SD
SD (adjusted)
Reliability of estimate

1.12
.88
.71
.65

Fit Statistics
===============

Infit Mean Square

Outfit Mean Square

Mean
SD

1.00
.25

Mean
SD

1.01
.67

Infit t

Outfit t

Mean
SD

.01
.97

Mean
SD

.10
.82

0 cases with zero scores


2 cases with perfect scores
=================================================================================================

Show items !order=fit :

Arahan ini diguna untuk mengarahkan perisian


menghasilkan jadual analisis bagi setiap item
dalam susunan menurun

Contoh:

Show items !order=fit >- PA2051Pr.itf

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)


Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
*
1
2
3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names << PA2051Pr.nam
*delete << PA2051Pr.dei
*delete !cases << PA2051Pr.dec
anchor !item << PA2051Pr.ani
estimate !iter= 80
set width = 132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map = 1, 2, 3 >-PA2051Pr.map
show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order = fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit

PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Estimates (Thresholds) In fit Order
23/
2/ 7 21:35
all on all (N = 309 L = 30 Probability Level= .50)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEM NAME
|SCORE MAXSCR| THRSH | INFT OUTFT INFT OUTFT
|
|
1
| MNSQ MNSQ
t
t
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 item 14
|
32 307 |
3.45 |
1.34 1.54
2.1
2.2
|
|
.20|
|
|
|
25 item 25
|
116 307 |
1.65 |
1.08 1.10
1.7
1.1
|
|
**|
|
|
|
28 item 28
|
214 307 |
.14 |
1.07 1.12
1.4
1.0
|
|
.13|
|
|
|
4
item 4
|
211 307 |
.19 |
1.06 1.04
1.1
.4
|
|
.13|
|
|
|
5
item 5
|
205 307 |
.28 |
1.04 1.00
1.0
.0
|
|
.13|
|
|
|
13 item 13
|
263 307 |
-.85 |
1.04 1.28
.4
1.3
|
|
.17|
|
|
|
9
item 9
|
257 307 |
-.70 |
1.03 1.82
.4
3.4
|
|
.16|
|
|
|
26 item 26
|
206 307 |
.26 |
1.03 1.03
.7
.3
|
|
.13|
|
|
|
15 item 15
|
290 307 | -1.90 |
1.02 1.12
.2
.4
|
|
.25|
|
|
|
23 item 23
|
302 307 | -3.13 |
1.02 1.42
.2
.8
|
|
.45|
|
|
|
18 item 18
|
148 307 |
1.18 |
1.02
.98
.5
-.2
|
|
**|
|
|
|

Show cases !order=fit :

Arahan ini diguna untuk mengarahkan perisian


menghasilkan jadual analisis bagi setiap kes
dalam susunan menurun

Contoh:

Show items !order=fit >- PA2051Pr.caf

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER 2005 KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)


Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
*
1
2
3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names << PA2051Pr.nam
*delete << PA2051Pr.dei
*delete !cases << PA2051Pr.dec
anchor !item << PA2051Pr.ani
estimate !iter= 80
set width = 132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map = 1, 2, 3 >-PA2051Pr.map
show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order = fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit

PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Case Estimates In fit Order
23/
2/ 7 21:35
all on all (N = 309 L = 30 Probability Level= .50)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAME
|SCORE MAXSCR | ESTIMATE
ERROR | INFIT OUTFT INFT
OUTFT
|
|
| MNSQ
MNSQ
t
t
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 04
|
24 30
|
1.90
.56 |
1.92
1.59
2.31
.88
29 04
|
26 30
|
2.63
.65 |
1.79
3.14
1.60
1.55
7 01
|
21 30
|
1.10
.49 |
1.79
3.45
2.62
2.80
250 25
|
18 30
|
.45
.45 |
1.72
1.82
2.82
1.49
37 04
|
25 30
|
2.24
.60 |
1.70
3.30
1.65
1.80
14 01
|
25 30
|
2.24
.60 |
1.64
1.44
1.53
.72
95 09
|
19 30
|
.66
.46 |
1.59
1.70
2.29
1.29
136 11
|
19 30
|
.66
.46 |
1.59
1.70
2.29
1.29
184 18
|
18 30
|
.45
.45 |
1.58
2.41
2.37
2.21
216 20
|
21 30
|
1.10
.49 |
1.58
1.34
2.04
.72
101 09
|
18 30
|
.45
.45 |
1.46
2.03
1.94
1.77
142 11
|
18 30
|
.45
.45 |
1.46
2.03
1.94
1.77
248 20
|
20 30
|
.87
.47 |
1.45
1.60
1.76
1.11
9 01
|
22 30
|
1.35
.50 |
1.44
2.28
1.51
1.68
34 04
|
26 30
|
2.63
.65 |
1.43
1.85
1.00
.97
281 30
|
22 30
|
1.35
.50 |
1.43
1.43
1.49
.80
278 30
|
22 30
|
1.35
.50 |
1.43
4.27
1.48
3.10
289 31
|
20 30
|
.87
.47 |
1.41
1.17
1.62
.47
189 18
|
21 30
|
1.10
.49 |
1.40
2.02
1.50
1.55
233 20
|
20 30
|
.87
.47 |
1.39
2.36
1.55
2.00
263 25
|
15 30
|
-.15
.44 |
1.39
1.61
1.80
1.16
39 04
|
28 30
|
3.74
.87 |
1.38
3.23
.77
1.38
26 04
|
28 30
|
3.74
.87 |
1.38
3.23
.77
1.38
1 01
|
21 30
|
1.10
.49 |
1.38
1.56
1.42
1.01
152 15
|
21 30
|
1.10
.49 |
1.36
2.21
1.36
1.74
12 01
|
22 30
|
1.35
.50 |
1.36
1.48
1.27
.87
5 01
|
24 30
|
1.90
.56 |
1.36
1.16
1.07
.46
22 04
|
26 30
|
2.63
.65 |
1.35
.98
.86
.39
185 18
|
26 30
|
2.63
.65 |
1.35
3.62
.86
1.72

Itanal :

arahan ini diguna untuk mengarahkan perisian


menghasilkan analisis mengikut kategori respons
calon bagi setiap item

arahan ini sangat penting bagi ujian objektif kerana


ia memberikan analisis bagi setiap distraktor yang
digunakan

Contoh:

itanal >- PA2051Pr.ana

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER 2005 KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)


Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
*
1
2
3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names << PA2051Pr.nam
*delete << PA2051Pr.dei
*delete !cases << PA2051Pr.dec
anchor !item << PA2051Pr.ani
estimate !iter= 80
set width = 132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map = 1, 2, 3 >-PA2051Pr.map
show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order = fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit

PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item Analysis Results for Observed Responses
23/
2/ 7 21:35
all on all (N = 307 L = 30 Probability Level= .50)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Item

1: item 1

Infit MNSQ =
Disc =

.98
.37

Categories

A [0]

B [0]

C [1]

D [0]

X [0]

Count
Percent (%)
Pt-Biserial
p-value
Mean Ability
StDev Ability

4
1.3
-.01
.000
1.00
.36

211
68.7
-.32
.000
.92
.63

80
26.1
.37
.000
1.71
1.17

11
3.6
-.07
.000
.81
.57

1
.3
.01
.000
1.10
.00

Step Labels

missing
0

NA
NA

Thresholds
2.19
Error
.14
..........................................................................................................................
Item

2: item 2

Infit MNSQ =
Disc =

Categories

A [0]

B [0]

C [0]

D [1]

Count
Percent (%)
Pt-Biserial
p-value
Mean Ability
StDev Ability

281
91.5
-.32
.000
1.01
.70

5
1.6
-.04
.000
.85
.38

5
1.6
.01
.000
1.12
.39

16
5.2
.42
.000
3.12
1.37

Step Labels

.75
.42

missing
0

NA
NA

Thresholds
4.30
Error
.28
..........................................................................................................................

kidmap :

arahan ini diguna untuk mengarahkan perisian


menghasilkan analisis pola jawapan setiap
calon yang dikehendaki

Contoh:

kidmap >- PA2051Pr.kim

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER 2005 KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)


Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
*
1
2
3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names << PA2051Pr.nam
*delete << PA2051Pr.dei
*delete !cases << PA2051Pr.dec
anchor !item << PA2051Pr.ani
estimate !iter= 80
set width = 132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map = 1, 2, 3 >-PA2051Pr.map
show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order = fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit

PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)


--------------------------------------------------------- K
Candidate: 1
group:
all
scale:
all

P-----------------------------------------------ability:
1.10
fit:
1.38
% score: 70.00

-------------------------Harder Achieved ------------------------------------------------Harder Not Achieved ------------|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
2(A)
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1(B)
|
|
....................................................................
25
|
|
30
|
|
27
|
|
|XXX|
11(B)
18(B)
|
|
|
|
........21(A).......................................................
|
|
29
26
|
|
5(A)
28
|
|
4(A)
|
|
|
|
16
|
|
3(C)
20
19
12
|
|
9
|
|
13
|
|
|
|
10
|
|
17
|
|
22
6
|
|
8(A)
|
|
24
15
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|

quit :

Arahan ini diguna untuk menamatkan analisis


dan keluar dari program yang digunakan

Contoh:

quit

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER 2005 KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)


Set logon >-PA2051Pr.log
data_file <<PA2051Pr.prn
codes "ABCDX"
format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35
*
1
2
3
* 123456789012345678901234567890
key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1
*item_names << PA2051Pr.nam
*delete << PA2051Pr.dei
*delete !cases << PA2051Pr.dec
anchor !item << PA2051Pr.ani
estimate !iter= 80
set width = 132 !page
*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc
show item !form=export >-PA2051Pr.exp
show !map = 1, 2, 3 >-PA2051Pr.map
show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl
show items !order = fit >-PA2051Pr.itf
show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf
itanal >-PA2051Pr.ana
kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim
quit

Terima kasih
Untuk maklumat lanjut :
Tel :019 9363490
E-mail :abuzarin@ipgmkdri.edu.my