Anda di halaman 1dari 1

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SMA NEGERI 6 JAKARTA


Jln. Mahakam I No. 2 Blok C Ke a!o"an Ba"# Jaka"$a Sela$an %2%&'

Tel(. )'2%* +2',+62- +2%%'6+. .a/. )'2%* +2',+62 h$$(001222.3man64k.2e .56. E7ma5l15n8o9Sman64k$.2e .56

PANITIA TR: OUT I TAHUN PE;AJARAN 2'%&02'%<


Pengarah : Kepala SMA 6 Jakarta Drs. Rukiman Lumban Batu : Wakasek Bi . Kurikulum Dra. !n ang Wi "iastuti# MM : Drs. Mu$hlis Ala% rus : Asih &tami# S.P : Siti D"uhariah : (. Suwart'n'# S.P ). Wah%u i *. Dra. Best% Dwihari P +. Dra. ,erni Bu iningsih :

-. Kur. )/b

Penanggung Jawab

Ketua Sekretaris Ben ahara Angg'ta

Sekretariat