Anda di halaman 1dari 14

Matematik tahun 4

NAMA AHLI KUMPULAN 12

WAN NORHAYATI BINTI WAN IBRAHIM E CHING FERN YUSNI BINTI SEMAIL LIM BEE CHENG CHOO SWEE PHING

Mata Pelajaran : Matematik kelas : 4 Arif Masa : 60 minit Bilangan pelajar : 28 Bidang : Nombor dan Operasi Tajuk : Darab hingga 100 000

Standard Kandungan: 4.1 Pendaraban dua nombor Standard Pembelajaran: (ii ) Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit dengan dua digit dan hasil darabnya hingga 100 000.

Objektif Pembelajaran:Murid berupaya untuk Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit dengan dua digit tanpa mengumpul semula dan hasil darabnya hingga 100 000. .

Elemen Nilai Tambah: Kreativiti dan inovasi Teknologi maklumat

Bahan Bantu Mengajar: Powerpoint ,lembaran kerja,video,speaker

Set induksi( 5 minit)


Guru memaparkan video yang berkaitan dengan pendaraban .
VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=8oAjXvHE vyE

Langkah 1 ( 5 minit )
Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit dengan 2 digit tanpa mengumpul semula.

cara 1 : Bentuk lazim

Langkah 2 cara 1: tulang ikan ( 15 minit)

321 1 3

0 9 0 6 0 3 0 3 0 2 0 1
+1

Ulang aktiviti di atas dengan contoh lain

Cara 2 - Pemfaktoran
Murid didedahkan kaedah pemfaktoran untuk mencari hasil darab. Contoh: 321 1 3= = (321 10) + (321 3) = 3210 + 963 = 4173 Ulang aktiviti dengan contoh lain. Bincang dan semak jawapan murid.

Langkah 3 ( 10 minit
Ulang aktiviti dengan contoh soalan yang lain.

13 11= 10212= 32323=


Bimbing murid menjawab soalan tersebut dalam bentuk lazim

Langkah 4- Tindakan

( 15 minit

a.Secara berkumpulan (4 orang), setiap kumpulan diminta menyelesaikan soalan berikut dengan cara penyelesaian yang lain. Soalan: 22 31 = 243 11= 212 22 =

Gunakan kaedah tulang ikan dan cara pengfaktoran


b.Jelaskan hasil dapatan setiap kumpulan di hadapan kelas.

Penutup ( 10 minit) lembaran kerja


1. Edarkan Lembaran Kerja. 2. Murid membuat latihan dalam lembaran kerja. 3. Galakkan murid selesaikan soalan dengan menggunakan cara yang lain. 4. Murid yang tidak dapat menjawab semua soalan dengan betul akan dibimbing untuk memperoleh jawapan yang betul.

Lembaran Kerja
Nama : Kelas :

Selesaikan
1)212x12 = 2) 314x22 =

3) 322x 23=

4) 522 x11 =

5) 421 x23 =

6) 123 x 21 =