No.

Daftar
Permohonan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BORANG PERMOHONAN GURU GANTI (KGSK)

A.

B.

C.

MAKLUMAT SEKOLAH
Nama Sekolah

:

........................................................................................

No. Tel. Sekolah

:

.................................

Kod Sekolah

:

...............................................

Gred

:

.................................

Bil. Guru Kurang

:

ENROLMENT
Bilangan Murid

:

Guru Hak

:

Bilangan Kelas

:

Guru Ada

:

SEBAB MEMOHON GURU

JENIS KETIADAAN GURU
(Melebihi 5 hari persekolahan)

MAKLUMAT GURU TIADA / BERCUTI

Tandakan ( / )

1.1

Cuti Bersalin

Nama

: ..........................................................................................................

1.2 Tempoh Cuti

: (Dari ....................................... Hingga ............................................)

1.3

Mata Pelajaran Utama Diajar

Cuti Sakit
(Nyatakan)…..…………………….

Kelas
1.4

Cuti Rehat Khas

Mata Pelajaran Lain:

: .............................................................................
: .........................................
1. .......................................... Kelas :.......................
2........................................... Kelas :.......................

Cuti Tanpa Gaji

3........................................... Kelas :.......................
4........................................... Kelas :.......................

Menghadiri Kursus

5........................................... Kelas :.......................
Bertugas dalam Kokurikulum
& Koakademik JPN / KPM

1.5 Gred Jawatan :
DG 48

DG 44

DG 41

DC 41

DGA 38

DGA 34

Lain-lain (Nyatakan)

DGA 32

DGA 29

……………………………………….

DB 27

Menunaikan Haji / Umrah

Lain-lain (Nyatakan)

……………………………………….
MAKLUMAT LAIN

DB 17
...............................................

:

CADANGAN GURU GANTI : (Nombor Ahli)

Nama:

Permohonan disertakan dengan 1 salinan
Surat Panggilan Kursus

……………………………………………………….

Sijil Cuti Sakit

(T.T. Pengetua / Guru Besar dan Cop)

Kenyataan Cuti
Lain-lain

D.

Tarikh : …………………………………..

KEGUNAAN PEJABAT
[

] Diluluskan

No. Ahli KGSK:

[

] Ditolak

Ulasan :....................................................................................................................................

Nama Calon : ......................................................................................... Traikh Penempatan : .....................

Tarikh : ………………………………………..

………………………………………………………

(Tandatangan)