Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN NARADAN ( NAWANON )

D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH RANAU


BEG BERKUNCI NO. 8
89300 RANAU, SABAH

REKOD PERIBADI MURID


PRASEKOLAH KOMUNITI KG. KANTAS TAHUN 2014

1. Butir-Butir Murid
Nama :...............................................................................................................
Jantina :........................
Tarikh Lahir :.............................

Tempat Lahir :..........................................

Umur dari 1 Januari :....................

No. Sijil Lahir / Surat Beranak :..........................

Agama :.....................................

Keturunan :...............................................

Tarikh Masuk Tadika (sekarang) :......................................................................


Nama Tadika Dahulu (jika ada) :...............................................................................
Alamat Rumah :......................................................................................................
..............................................................................................................................
Jarak Rumah ke Sekolah :............. KM

Kenderaan ke Sekolah:..........................

2. Butiran Keluarga ( Ibu / Bapa / Penjaga / Waris )


Nama Bapa :.........................................

Pekerjaan :....................................

No KP :................................................

Warganegara :...............................

Keturunan :..........................................

No Telefon :.................................

Nama Ibu :...........................................

Pekerjaan :....................................

No KP :...............................................

Warganegara :...............................

Keturunan :.........................................

No. Telefon :................................

Orang yang BOLEH dihubungi semasa kecemasan :.........................................................


Alamat :................................................................................................................
............................................................

No Telefon :.................................

Anak ke berapa dalam keluarga :


1

Bil. adik beradik :...............

Bil. yang masih bersekolah :.....................

Bil. adik beradik terima SPBT :................


Bil. adik beradik terima RMT :.................
Bil. adik beradik tinggal di asrama :.................
Nama Penjaga :............................................ Pekerjaan :....................................
No. KP :........................................

No Telefon :.................................

Alamat Penjaga :.....................................................................................................


..............................................................................................................................
Warganegara :.................................

Keturunan :...................................

Pertalian dengan kanak-kanak :............................................................................


Bil. dalam tanggungan :......................................................
Bil. dalam yang masih bersekolah :....................................
3. Maklumat Kesihatan Murid
Tandakan dalam petak yang berkenaan
Adakah murid ini :
a) lelah
b) sawan
c) campak
d) penyakit kuning
e) jantung berlubang
Lain-lain penyakit (sila nyatakan jika ada) ........................................................
Alahan :................................................... (sila nyatakan jika ada)
4. Maklumat Fizikal Murid
a) Tinggi : ................ CM
b) Berat : .................. KG

10

11

Anda mungkin juga menyukai