Anda di halaman 1dari 8

Mengenalpasti Jawapan

dari jadual.

pm Kelajuan angin (km/j)


pb

Kelajuan kapal layar

50
Cepat

1. Apakah tujuan penyiasatan ini?

bertambah
100
Lebih cepat

150
Paling cepat

bertambah
.

2. Nyatakan corak perubahan kelajuan kapal layar.


_____________________________________________________________________
3. Nyatakan apa yang diubah (pemboleh ubah dimanipulasi).

_____________________________________________________________________
4. Nyatakan apa yang diperhati (pemboleh ubah bergerak balas).
_____________________________________________________________________
5. Nyatakan apa yang dimalarkan.
_____________________________________________________________________
6. Nyatakan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas.
_____________________________________________________________________

pm Kelajuan angin (km/j)


pb

Kelajuan kapal layar

50
Cepat

1. Apakah tujuan penyiasatan ini?


Untuk menyiasat hubungan antara

bertambah
100
Lebih cepat

150
Paling cepat

bertambah
dengan

. .

2. Nyatakan corak perubahan kelajuan kapal layar.


_____________________________________________________________________
3. Nyatakan apa yang diubah (pemboleh ubah dimanipulasi).

_____________________________________________________________________
4. Nyatakan apa yang diperhati (pemboleh ubah bergerak balas).
_____________________________________________________________________
5. Nyatakan apa yang dimalarkan.
Jenis
kapal layar / Saiz layar
_____________________________________________________________________
6. Nyatakan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas.
Semakin
bertambah
_____________________________________________________________________
semakin bertambah

nama
Anak Benih

pm

pb

Jarak dari tumbuhan induk

Ketinggian anak benih

60

45

40 berkurang

35

20

25

berkurang

1. Apakah tujuan penyiasatan ini?


.
2. Nyatakan corak perubahan ketinggian anak benih.
_____________________________________________________________________
3. Nyatakan apa yang diubah (pemboleh ubah dimanipulasi).

_____________________________________________________________________
4. Nyatakan apa yang diperhati (pemboleh ubah bergerak balas).
_____________________________________________________________________
5. Nyatakan apa yang dimalarkan.
_____________________________________________________________________
6. Nyatakan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas.
_____________________________________________________________________

nama
Anak Benih

pm

pb

Jarak dari tumbuhan induk

Ketinggian anak benih

60

45

40 berkurang

35

20

25

berkurang

1. Apakah tujuan penyiasatan ini?


Untuk menyiasat hubungan antara
2. Nyatakan corak perubahan ketinggian anak benih.

dengan

_____________________________________________________________________
3. Nyatakan apa yang diubah (pemboleh ubah dimanipulasi).

_____________________________________________________________________
4. Nyatakan apa yang diperhati (pemboleh ubah bergerak balas).
_____________________________________________________________________
5. Nyatakan apa yang dimalarkan.
Jenis
anak benih
_____________________________________________________________________
6. Nyatakan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas.
Semakin
berkurang
_____________________________________________________________________
semakin berkurang

nama
pm
malar
Sangkar Jumlah makanan Jisim purata anak ayam pada
awal penyiasatan
R
S

500 g
berkurang
200 g

200 g
sama
200 g

pb

Jisim purata anak


ayam selepas seminggu

1 kg
berkurang
250 g

1. Apakah tujuan penyiasatan ini?


.
2. Nyatakan corak perubahan jisim purata anak ayam selepas seminggu.
_____________________________________________________________________
3. Nyatakan apa yang diubah (pemboleh ubah dimanipulasi).

_____________________________________________________________________
4. Nyatakan apa yang diperhati (pemboleh ubah bergerak balas).
_____________________________________________________________________
5. Nyatakan apa yang dimalarkan.
_____________________________________________________________________
6. Nyatakan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas.
_____________________________________________________________________

nama
pm
malar
Sangkar Jumlah makanan Jisim purata anak ayam pada
awal penyiasatan
R
S

500 g
berkurang
200 g

200 g
sama
200 g

pb

Jisim purata anak


ayam selepas seminggu

1 kg
berkurang
250 g

1. Apakah tujuan penyiasatan ini?


Untuk menyiasat hubungan antara
dengan
2. Nyatakan corak perubahan jisim purata anak ayam selepas seminggu.

_____________________________________________________________________
3. Nyatakan apa yang diubah (pemboleh ubah dimanipulasi).

_____________________________________________________________________
4. Nyatakan apa yang diperhati (pemboleh ubah bergerak balas).
_____________________________________________________________________
5. Nyatakan apa yang dimalarkan.
_____________________________________________________________________
6. Nyatakan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas.
Semakin
berkurang
_____________________________________________________________________
semakin berkurang

Pasu

Ketinggian pokok selepas seminggu (cm)

20

15

10

3. Nyatakan apa yang diubah (pemboleh ubah dimanipulasi).


_____________________________________________________________________
4. Nyatakan apa yang diperhati (pemboleh ubah bergerak balas).
_____________________________________________________________________
5. Nyatakan apa yang dimalarkan.
_____________________________________________________________________