Anda di halaman 1dari 1

ILMU BARU SEBELUM TIDUR (muslim wajib masuk) Rasulullah SAW berpesan kepada Aisyah ra: "ya Aishah

1. Sebelum 2. Sebelum 3. sebelum 4. sebelum jangan engkau tidur sebelum melakukan empat perkara, yaitu: khatam Al-qur'an membuat para Nabi memberimu syafaat di hari akhir para muslim meridhoi kamu kau melaksanakan haji dan umroh

Bertanya Aisyah: "Ya rasulullah.. Bagaimana aku dapat melaksanakan 4 perkara seketika?" Rasul tersenyum dan bersabda: 1. "jika engkau tidur bacalah Al-ikhlas 3x seakan-akan kau menghatamkan Al- qur' an." Bismillahir rohmaanir rohiim, Qulhualloohu ahad' Allahushshomad' lam yalid walam yuulad' walam yakul lahuu kufuwan ahad' (3x) 2. "membaca sholawat untuk ku dan para nabi sebelum aku, maka kami semua akan me mberisyafa'at di hari kiamat". Bismillaahir rohmaanir rohiim, Allahumma shollii alaa Muhammad wa'alaa alii Muhammad (3x)" 3. "Beristighfarlah untuk para muslimin maka mereka akan meridhoi kamu." Astagfi rullahalazim aladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyum wa atuubu ilaih (3x) 4. Perbanyaklah bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, maka seakan-akan kam u telah melaksanakan ibadah haji dan umroh". Subhanallahi Walhamdulillaahi walaa ilaaha illallahu allahu akbar (3x) Rasulullah SAW bersaba ilmu yang bermanfaat ialah salah satu amal yang kekal bag i orang yang mengajarnya, meski hanya 1 ayat, dan meskipun kita sudah meninggal dunia.. Mari kita Berfastabiqul khairat!!!