Anda di halaman 1dari 12

Definasi :

PENDAPAT TENTANG PERMAINAN:

Ruben & Howe, 1986:(Creasey,Jarvis & Berk,1998)Caplan & Caplan:-Penentu utama terhadap perkembangan sahsiah,daya cipta,kestabilan emosi,perkembangan sosial dan intelek

Adenan Ayob,2007 :konsep dan kemahiran yang memerlukan proses pengukuhan dan peneguhan

Objektif Permainan Bahasa


Menambah Merangsang kefasihan dan keyakinan interaksi verbal murid

OBJEKTIF PERMAINAN BAHASA


Menjauhkan murid dari rasa bosan

Menyediakan konteks pembelajaran

Alat pemulihan,pengukuhan dan pengayaan

Bahan Penggunaan rangsangan masa yang Meningkatkan berfaedah motivasi Sebagai alat Meningkatkan ulangkaji dan interaksi pengukuhan Keseronokkan bermain

KELEBIHAN

Pertandingan secara sihat

Wujudkan hubungan yang rapat Memperolehi kemahiran dan pengetahuan baru

Membentuk disiplin

Kerjasama berpasuka n Pembelajaran semulajadi

Ciri-ciri Permainan Syarat Bahasa dan peraturan


Cabaran dalam permainan perlu sesuai dengan tahap kemahiran murid

dalam permainan mendorong persaingan sihat

OBJEKTIF PERMAINA N BAHASA

Murid sendiri berpeluang menilai keputusan dan membuat tindakan susulan

Mempunyai jangkamasa tertentu

Alat pemulihan,pengukuhan dan pengayaan

PENGENDALIAN PERMAINAN
Bentuk Permainan:Individu Berkumpulan Berpasangan Perancangan Permainan

Tunjukcara
Jangkamasa Permainan:Awal,pertengahan atau akhir pengajaran Arahan dan peraturan permainan