Anda di halaman 1dari 1

SOALAN SAINS BAHAGIAN B BERBENTUK PERNYATAAN

Jenis 1: Ketinggian bongkah boleh mempengaruhi masa bongkah tumbang.

Ketinggian bongkah boleh mempengaruhi masa bongkah tumbang. Pem !"ehu ah #imanipu"asi $%T&' Jenis ): Pem !"ehu ah ergera( a"as $%TO'

Kerosakan paru-paru #ise a (an penggunaan rokok yang berlebihan.

Kerosakan paru-paru #ise a (an penggunaan rokok yang berlebihan. Pem !"ehu ah ergera( a"as $%TO' Pem !"ehu ah #imanipu"asi $%T&'

&!n*!h+,!n*!h en*u( pern-a*aan #an (e#u#u(an pem !"ehu ah+pem !"ehu ahn-a. Jenis Per*ama: 1. 2. 3. ___Pembolehubah dimanipulasi__ mempengaruhi ___Pembolehubah bergerakbalas__ ___Pembolehubah dimanipulasi__ men-e a (an ____Pembolehubah bergerakbalas__ ___Pembolehubah dimanipulasi__ menga(i a*(an ___Pembolehubah bergerakbalas__

Jenis Ke#ua: 1. 2. 3. 4. 5. ___Pembolehubah bergerakbalas_ #ipengaruhi ___Pembolehubah dimanipulasi_____ ___Pembolehubah bergerakbalas_ #ise a (an ___Pembolehubah dimanipulasi_____ ___Pembolehubah bergerakbalas_ #ia(i a*(an ____Pembolehubah dimanipulasi___ ___Pembolehubah bergerakbalas_ ___Pembolehubah bergerakbalas_ ergan*ung (epa#a er(ai* #engan Pembolehubah dimanipulasi_

Pembolehubah dimanipulasi_

&!n*!h+,!n*!h pern-a*aan : 1. 2. 3. 4. 5.
$.

Penggunaan racun perosak tanpa ka alan men-e a (an hasil tanaman merosot. Kuantiti garam yang digunakan mempengaruhi masa garam melarut. Kela!uan troli bergerak #ipengaruhi keadaan permukaan landasan. Kekurangan buah yang dihasilkan #ise a (an penggunaan ba!a yang tidak mengikut !adual. "ai# bayang-bayang yang terhasil ergan*ung (epa#a !arak ob!ek dari sumber cahaya.
%angka hayat ayam betina er(ai* #engan !umlah udara dalam bekas