Anda di halaman 1dari 1

LEDEREN

DRIFTSAVISEN Julen og årsskiftet er tiden man ofte


tenker tilbake. I slike stunder går tan-
kene til dem som er gltt bort, ofte i en
RITruil tidlig alder. Vi lyser fred over deres
mlnne.
For redaksjonen har det vært hyggelig å
merke den stigende interesse for 3Kan-
Redaksjonsle,omite: ten. Om dette holder seg, ser vi fortrøst-
ningsfullt på året som kommer. De inn-
Walter O. Caspersen legg vi har fltt, er historie trukket ut av
Anwarlig - tlf. 16 40 50 hverdagen. Det er jo ikke så ofte slikt
Egil Andersen kommer på trykk. De det gjelder lever jo
Navigasjonsverkstedet - tlf. 685 blant oss. Ta vare på historien, for den
.
forteller sitt. Vi skal ikke her nevne
Ingebrigt Dalseg navn. 3Kanten taler for seg.
Navigasjonwerkstedet - tlf. 685
Når det gjeider "skipslista" er det en
Fotograf: Harald Sævareid ting som må nevnes. Det gjelder episoden
Tegnekontoret - tlf, 632 i Stavanger. Den har vi ikke tidligere sett
skrevet ned. Vi takker for den.
Oppl"g, 7 5 0 elesemplarer
"statsraad Lehmkuhl" ligger der på
Vågen som et synlig bånd mellom fortid
S F Kl Verk ste ds ek s io nen og nåtid. Vi er glad over å kunne få den
Haal<.onsueri inn i iulenummeret. Vi takker Siøfarts-
mor.ei for denne glede.
Flyktning -79 viI gå over i historien som
en bragd. Vi takker for at vi fikk
forevige-t denne aksjonen. Vår sommer-
giest takker vi også. Det var sus over
sommcrmlll11ct.
Til slutt vil vi ønske alle leserne en God
Jul og et Godt Nytt År!
Redaksjonen