Anda di halaman 1dari 6

KUMPULAN 4

TAJUK: PERATUS

CONTOH RPH
Tema : NOMBOR DAN OPERASI Tajuk : 9. Peratus

Murid dibimbing untuk: Standard Kandungan: 9.1 Memahami Peratus

Murid berupaya untuk: Standard Pembelajaran : 9.1 (i) Menukar perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya

Objektif Pembelajaran

Pada akhir P&P murid dapat:


Menukar perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan kepada peratus.

CONTOH RPH
Fasa 1. Persediaan Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi a. Sediakan kotak misteri yang berisi kad 1. Apakah nombor yang tertera pada kad nombor ini? perpuluhan.

b. Pilih 4 orang murid untuk mengambil kad nombor dan menyebut nombor perpuluhan tersebut.

2. Sebutkan nombor perpuluhan tersebut.

2. Imaginasi

1. Lorekkan pada petak seratus yang diberi a. Edar kad petak seratus kepada setiap berdasarkan nombor perpuluhan yang dipilih. kumpulan.

b. Minta murid melorek petak seratus berdasarkan kad nombor diberi.

2. Tukarkan nombor perpuluhan berikut kepada c. Guru meminta setiap kumpulan menukar pecahan perseratus. nombor perpuluhan kepada pecahan perseratus dengan menggunakan kad petak seratus tadi.

CONTOH RPH
Fasa 3. Perkembangan Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi a.Berdasarkan pecahan perseratus yang 1. Tukar pecahan perseratus kepada peratus. ditukar minta murid menulis pecahan Penambahbaikan tersebut dalam bentuk perseratus. Menilai 2. Tukarkan nombor kepada peratus. contoh : 40 = 40% 100

b. Seterusnya, murid berbincang sesama rakan untuk menukar nombor dalam bentuk perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan kepada peratus. contoh: a. 0.25 = 25% b. 0.64 = 64% c. 0.18 = 18%
4. Tindakan a. Edarkan lembaran kerja. b. Bincang hasil kerja murid dan buat perbandingan jawapan murid.

CONTOH RPH
Pentaksiran Nilai & Sikap EMK BBB

B3D8E1
Bekerjasama dan mendengar arahan guru.

Keusahawanan
Kad petak seratus, kad nombor dan lembaran kerja

Refleksi / Nota :

LAMPIRAN 1 PETAK SERATUS