Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATA PELAJARAN TAHUN BILANGAN MURID TEMA TAJUK TARIKH MASA STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF

PEMBELAJARAN Bahasa Malaysia 4 4 orang Amalan Kesihatan dan Kebersihan Penulisan (Memindahkan Maklumat) 18 Februari 2014 (Selasa) 08.30 10.00 (90 Minit) 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis. Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: i. Menulis 3 daripada 5 ulasan tentang bahan bukan sastera dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis melalui bimbingan guru. 1. Murid menjawab soalan guru tentang aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan pada waktu lapang. 2. Murid meneliti gambar ilustrasi tentang aktiviti riadah di taman permainan dan mengenal pasti kata nama, kata kerja dan kata keterangan yang sesuai berdasarkan gambar tersebut. 3. Murid yang dipilih menyatakan salah satu kata nama, kata kerja atau keterangan dalam bentuk binaan ayat. 4. Murid menulis lima ayat yang lengkap berdasarkan binaan ayat yang dibincangkan dengan bimbingan guru. 5. Murid secara berpasangan membacakan lima ayat majmuk yang telah dituliskan dari buku latihan. 6. Murid menyatakan kebaikan amalan riadah dalam kehidupan seharian di akhir pelajaran. Ilmu: Pendidikan Kesihatan Nilai: Kebersihan fizikal dan mental KB: Menjana idea BCB: Kemahiran mendengar, membaca secara mekanis BAHAN BANTU Gambar ilustrasi, buku latihan. MENGAJAR PENILAIAN Murid menulis ayat yang lengkap berdasarkan bahan bukan sastera PENGAJARAN DAN dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis. PEMBELAJARAN REFLEKSI

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM