Anda di halaman 1dari 82

A HBOR KUTYI SOROZAT 3.

KTET

Leo Kessler

SS pnclose re!

"#n$ In%ern$%&on$l K'n()*&$!+ A ,- ere!e%& c.,e/ SS 0$n er B$%%$l&on 1op(r&23% 413$rles 53&%&n2 6789:67;3: <==9 A >or!.%s $ Spell,o#n% L&,&%e!: S%$ple3#rs% K&$!+ <==9. )& *&$!s$ $l$p?n *s @l% A$2($r >or!.%s 4 B,e% Zol%n s C$r2$ Is%)n S $*,$& le*%or/ Kr,l& A&3l( A *'n() ,e2?elens% %,o2$%%$/ S(,Dol B#!$pes% ISBB 78; 7E3 7767 =3 8 "UBA In%ern$%&on$l K'n()*&$!+ K>%. 66=E B#!$pes%: Keres %Fr& F% ;GA Tele>on/ <E9 9HHH: >$I/ <E9 9HH6 eJ,$&l/ *&$!oK!#n$*&$!o.3# LelelMs *&$!+/ $ *>%. @2()e e%M?e K&$!+)e e%M/ B$r A&*l+s &2$ 2$%+ Bor.%+%er)/ B$r Klr$ B(o,!$& elM*s .%s/ So,l$& Henr&* Oper%or/ B$2( 0%er A-s $*& )e e%M/ Ar%on N)$ A *'%e%e% 2on!o %*/ Ol3n B$2( Er sDe% s S&pos A%%&l$

Ks @l% $ "UBA In%ern$%&on$l *'n()*&$!+ n(o,!?D$n

LEO KESSLER/ SS 0B1NLOSEZRE"


PSS 0ABZER BATTALIOBQ

1940 janurjt rtk, emberemlkezet ta nem tapasztaltak ilyen kemny telet. A Nyugati Fr nt t mg min!ig a bnt "ur#sa $b r% jellemezte. Az A! l" &itler'kaszrnyban pe!ig ekk r esett t a leg%jabb (( gyal g s ezre! a t)rtnelem legkegyetlenebb kikpzsi pr gramjn. A * tan (( + $amezre!et lyan titk s k,l!etsre szer-eztk, amit #sak .r k! n-en emlegettek. /gye!,l & rst 0eier 1rnagy, a 2esely3 tu!ta, $ gy k,l!ets,k #lp ntja a 4euse'" ly s az Albert'#sat rna egyes,lst -!1 /ben /mael belga er1! lesz. /zt tart ttk egsz /urpa legt$at l$atatlanabb er1!tmny ren!szernek, amelyet min!enr n el kellett " glalni, az ember-esztesgre tekintet nlk,l. 4ert $a ezt a bra-%r s $a!szati tettet siker,l meg-alstaniuk, akk r &itler -l gat tt (( pn#l s gyal gsga megker,l$eti a 4agin t'- nal szrnyt s ki$ar# l$atja, $ gy a "ur#sa $b r% r)-i! %t n -illm$b r%- r bbanj n. Vr a srnk, s aclt esznk, Semmitl sem flnk, veresget nem ismernk. Inkbb meghalunk, de vrsk nem lesznk, a a !"tan SS #"hamezred dics s"raiban menetelnk, $g%an ki szllhat szembe velnk&' A. (( 56N789:(/.+/; <N;=9>?A

AZ ABROL KIA"O SERYZETE


Az @(( 5n#l sezre!A a -alamik ri (( tiszt, 2un - n ; !enburg emlkiratain alapul regnys r zat els1 !arabja. A kzirat kra 9e 2essler egy berni antik-riumban bukkant r. (enki sem tu! tt magyarzat t a!ni arra, $ gy miknt ker,l$ettek !a. Az rnak a tnyekb1l az albbi t)rtnetet siker,lt )sszelltania. BBB 2un - n ; !enburg 19CD'ben, mg "1isk ls tanulmnyai s rn jelentkezett )nknt a Eerlini (( +eitersturm egyik l -assgi egysg$ez. A - n ; !enburg #sal!ban rgi $agy mnyai - ltak a l -astiszti $i-atsnak. Apja, aki az els1 -ilg$b r% i!ejn egszen a tb rn ki rangig -itte, nem ki" gs lta "inak a @"ekete "alk$ zA #satlak zst. Earti trsasgban @tmeneti aberr#ikntA rtkelte 2un !)ntst. A lnyeg, $ gy megtanul l -ag lni s beker,l a berlini trsasgi elitet jelent1 +eitersturmba, melynek s raiban mg a rgi m nar#$ia n$ny & $enz llern $er#ege is jelen - lt. 7sak$ gy egy --el ks1bb, miutn az i"j% - n ; !enburg el-gezte a "1isk lt, s elrkezett az i!eje, $ gy a *e$rma#$t t mell1z-e tnyergeljen apja rgi elit egysg$ez, a Negye!ik 9 -asezre!$ez, az )reg tb rn k $e-es tiltak zsa ellenre a 1F -es kamasz -glegesttette magt a @Fekete 0r!aA s raiban, s1t, tker,lt az %j nnan megalapt tt A! l" &itler 9eibstan!arte k)telkbe G -agyis A! l" &itler test1rezre!be. Hgy a regulris $a!sereg$ez #satlak z -" lyamtrsai-al ellenttben nem a-attk r)gt)n tisztka!tt, $anem az (('nl sz ks s m! n G n$ny $napnyi k)zkat nai sz lglatra knyszer,lt. I4int a $b r% utni emlkirataibl

is ki!er,lt, ez a gyak rlat ks1bb "elettbb $aszn snak biz nyult az (( kat nk letben.J Kg,l aztn "el-ettk ka!tnak, s elk,l!tk a Eaj r rszgban l-1 Ea! L elz'i (( tisztiisk lba. 4iutn egy --el ks1bb kit3n1re -gzett, &immler t)rzskar$ z $elyeztk, alig$anem az n el-rs alapjn, $ gy mint a rgi p r sz kat nai ariszt kr#ia tagja egy kis sznt -igyen a @"elemelke!1 (('beA. <tt egy energikus, nagy- nal%, els1 -ilg$b r%s, 0 ttl b I;i#sr! <stentJ Eerger ne-3 -etern -!1szrnyai al ker,lt, aki mint @(-b")l! $er#egeA, (( Eriga!e",$rer rangban, &immler leg"1bb tan#sa!jnak szmt tt. Amint azt t)bb --el ks1bb Eerger rta a "1n)kr1l, a sz k-ny s szernysg $iny-alM @+ei#$s",$rerem -ak n megbz tt bennem, lyannyira, $ gy min!enr1l szemlyesen tjk ztat tt, amit s sem tett - lna, $a nin#s teljes bizal mmal irntam.A1 Hgy lett Eerger -alsg s ne-el1atyja &immler szemlyes magn$a!seregnek, a *a""en ((' nek. N s, 1 inspirlta az i"j% - n ; !enburg t az %j"ajta kat nrl alk t tt sajtsg s elkpzelsei-el G azzal a -a!sz'-a! rz'atlta k mbin#i-al G, melynek alap)tlett egy brit kat nai szakrt1t1l, Easil 9i!!ell &art kapitnytl tulaj! nt tta el, attl az i!e lgus $ar# stl, aki akr az lete "ell! zs-al is $ajlan! lett - lna k,z!eni a nemzetisz #ializmus ,gyrt. Eerger -lemnye szerint a mara!i *e$rma#$t tb rn k k a k)-etkez1 $b r%t is %gy akarjk meg--ni, a$ gy az el1z1t tettk G -agyis egy t)meges s r zs n alapul, p lgri $a!sereggel. /zzel szemben 1 a magasan kpzett, gy rs m zgs% elitegysgekben $itt. K n ; !enburg t alap san "elt,zelte a tb rn k m !ern $b r%rl alk t tt elkpzelse s 19C9'ben, amik r a nmetek megtma!tk 9engyel rszg t, abban a remnyben krte -issza$elyezst a 9eibstan!arte' beli rgi ezre!$ez, $ gy t,ltet$eti a gyak rlatba Eerger elmlett. N s a $ zz $as nl lelkes, "iatal tisztek meg is -alst ttk a -illm$b r%s elkpzelst, m isz nyat s emberl! zat k rn. K n ; !enburg mr az els1 ,tk)zetnl, a Ik)zp'lengyel rszgiJ Ezurnl megsebes,lt, amirt megkapta a &arma! sztly% Kaskeresztet. I/z - lt az els1 sebes,lse s az els1 kit,ntetse. 2s1bb mg $atsz r sebes,lt, s a $b r% -gre elnyerte a L)lgy"al mb kkal kestett 9 -agkeresztet.J Leltek'm%ltak az -ek. K n ; !enburg $ar# lt Fran#ia rszgban, maj! ks1bb a Ealkn n s 0)r)g rszgban is. <gazi paran#sn ki te$etsge az nban 194O'ben, :r sz rszgban mutatk z tt meg, amik r a Earbar ssa &a!m3-elet g1ze kez!ett ki"ulla!ni. =gyanezen - !e#emberben, amik r a ; n'kanyarban megkez!1!)tt a K)r)s &a!sereg meglepetsszer3 ellentma!sa, az %j ezre!paran#sn k, 0eier ezre!es G a 2esely3, akir1l a ks1bbiekben mg b1-ebben lesz alkalmunk $allani G paran#s t a! tt a "rissen 1rnaggy el1lptetett - n ; !enburgnak, $ gy t)rj)n t a k)r,lzrt O40'es 0yal g s &a! sztly$ z, amely megprblt rst nyitni a nmet - nalak$ z, annak !a#ra, $ gy t)bb mint ezer)tszz sebes,lt ne$eztette a ! lgukat. Az 1rnagy a ny l#szz "1nyi * tan (( + $amezre! ln sikeresen tt)rt a bekertett !i-zi$ z, t-ereke!-e magukat egy szibriai r sz gyal g s $a! sztly n. 5n#l s kj,kb1l -!elmi " rm#it alakt tt a lassan m zg ezre! k)r,l, s a $ ssz% ment1aut k n- jjal, -alamint a sebes,ltekkel megrak tt l -ask #sikkal -isszak,z!)tte magt a ; n$ z. <tt szembes,lt a $elyzettel, $ gy a " ly jgpn#lja, amely elg -astag a sebes,ltszllt jrm3-ek szmra, a$$ z mr t%l gyenge, $ gy a 4ark <K'es tank kat is elbrja. 4s paran#sn k nyil-n %gy rtkelte - lna a $elyzetet, $ gy a maga rszr1l min!en t1le tel$et1t elk)-etett, aztn a $ar#k #sikat megsemmist-e, gyal g san kelt - lna t a " ly jegn, - n ; !enburg az nban msknt #seleke!ett. 4agukra $agyta a gyal g s @b k rugrkatA, $ gy prbljk tk,z!eni magukat a nmet - nalak bizt nsgba, s a * tan tankjai-al meg" r!ul-a $%sz kil mternyit $ala!t "el"el a " ly mentn, mg egy lyan $!ra leltek, ami elbrta a $ar#k #sikat. A $! el" glalsa utn %jra #satlak ztak az alakulat$ z. / $a!itett utn senki sem lepett meg, amik r &itler szemlyesen t,ntette ki - n ; !enburg t a 9 -agkereszttel. 5e!ig - n ; !enburg igazn nem - lt !i#s1sg-a!sz. Nem "lt "egy-ert raga!ni s -llt -llnak -et-e k,z!eni a kat ni mellett, $a a $elyzet ne$zsge ezt k)-etelte. 194C 1szn pl!ul, amik r egy er1s sz -jet $ar#k #si r $am tt)rte az llsait, szemlyesen in!ult a $atalmas L'C4' esekb1l ll alakulat ,l!)zsre, n$ny gyal gsgi pn#lt)r1 rakt-al "el"egy-erkez-e. /gy rn

bel,l ngy sz -jet tank t l1tt ki, s ezzel teljesen meg" r!t tta a $elyzetet. 4aj! amik r szgyenkez1 emberei el1merszke!tek az rkaikbl, #supn ennyit m n! ttM G +emlem, ez "elj g st a gyal g s k)zel$ar#i rangjelzs -iselsre. 6m :r sz rszg "izikai s lelki rtelemben is tt$agyta - n ; !enburg n a seb$elyeit. A nemzetisz #ializmus ,gyrt, a bizt s gy1zelem tu!atban ment :r sz rszgba. 8s amik r 194C !e#emberben elt- z tt nnan, sztr n#s lt karjt #supn n$ny $%s#a"at tart tta, magabizt ssga pe!ig ny mtalanul elt3nt. &ei!elbergben a rgi l -assgi kr$zban, "elgygyulsa $ ssz% i!eje alatt b1-en - lt r i!eje, $ gy magba nzzen s meg-izsglja a $azja $elyzett. 1944 j%liusban, a &itler elleni mernylet ksrlet el1tt az )reg - n ; !enburg tb rn k, aki az )sszeesk,-s rszese - lt, el$atr zta, $ gy "ia )sszes le-elt megsemmisti n$ny paprszelet, -alamint egy "ur#sa le-l ki-tel-el, amelyb1l az !er,lt ki, $ gy $a #sak szellemileg is, !e 2un - n ; !enburg is tagja - lt a &itler'ellenes szer-ezke!snek. Az egyik 194C'bl szrmaz le-lt)re!k gy szlM @2eleten a nmet megszllsi p litika a ku!ar# -al!i mesterm3-e. /gyetlen eszten!1 alatt siker,lt elrni azt a jelent1s s meglep1 ere!mnyt, $ gy er!1ben buj! s, rnk -a!sz partizn kk -lt ztattuk az 1941'ben mg a nmetekkel r k nszen-ez1 embereket, akik akk r mg a k mmunista elny ms alli "elszaba!tkknt " ga!tak benn,nket.A /gy msik le-lrszletM @A nmet p litika nem ms, mint az -szza! kkal k rbbi kegyetlen brutalits, amelyet egyk r a "ekete rabsz lgkkal szemben alkalmaztak s lyan bugris t)k"ilkkkal $ajtattak -gre, akik az =ralk ! Faj kp-isel1inek titulltk magukat.A 8s me, itt egy $arma!ik le-lt)re!k, melyet egy rgi bajtrsnak rt a "r ntrl, s ami tnylegesen ki"ejezi - n ; !enburg elkesere!ettsgnek mrtktM @Az (( szellemisg G rja 1944. janur O'n G " lyt n az (( szellemisgr1l $ablaty lnakP Lu! !, mi az (( szellemisgeQ /gy nagy raks szarP 4ert ilyesmi nem is ltezikPA 1944 ta-aszn -isszatrt rgi ezre!$ez, ami a!!igra mr 2amp"gruppe * tann -lt z tt, a ltszmt tekint-e pe!ig $a!testt b1-,lt. Az elit egysgbe szzas-al raml ttak a 1F -es "iatal k, akik alig -rtk, $ gy &itlerrt l! z$assk a -r,ket. Hgy lett az %j paran#sn kuk a *a""en (( leg"iatalabb ezre!ese. N rman!iban s & llan!iban - n ; !enburg ly $anyag nemt)r1!)msggel -ezette a 2amp"gruppe * tant, mint$a alig -rn, $ gy egy ellensges g ly -get -essen eltk z lt, "iatal letnek. ;e %gy t3nt, $ gy neki nem a #satamez1n -al $1si $allt sznta a s rs. A Nmet &a!er1 ut ls nagy nyugati ""enz-ja s rn, az ar!enneki Eulge #satban " gsgba esett, amik r Ligrist $ar#kptelenn tette egy magny s NeR S rk'i zsi! bazuks, aki kt $ttel k rbban mg szak#sknt te-kenyke!ett, -ala$ l a $ts - nalban. K n ; !enburg a sz)-etsgesek egyik " g lytb rban @tallta magtA, a$ l kt -et $%z tt le. A bajtrsai szemben mr'mr legen!ss -lt a k,l)n)s egyke!-3sge miatt, mert egy szt sem tu!tak bel1le ki$%zni. Aztn 194T nyarn -ratlanul magra tall-a, "igyelemremlt ,gyessggel l! tt kereket a !a#$aui b)rt)n -egyes rszlegb1l. Az (('kat nk sz)kst el1segt1 :!essza (zer-ezet segtsg-el :lasz rszgba menek,lt, a$ l k m ly el$atr zssal rsra a!ta a "ejt. 7sak$ gy a * tan (( + $amezre!nl t)lt)tt letnek silnyan megregnyestett -lt zatt senki sem akarta el l-asni. F1knt a $azjban, a$ l az (( kr mk !snak szmt tt a kia!k szmra, $iszen legsz-esebben -gr-nyesen el"elejtettk - lna az 19CC s 194D k)z)tt t)rtnteket. A rgebbi, *a""en (('bli bajtrsaitl szrmaz ki#sempszett pnze kez!ett elapa!ni. A "el-irgz @gaz!asgi #s !aA Nmet rszgban nem akartk k #kra tenni %j nnan megszerzett p z#ijukat s -agy nukat azzal, $ gy kap#s lat t tartanak 2un - n ; !enburggal, az (( tisztek megszemlyest1j-el. Napk)zben $arma! sztly% " r!tknt a puszta megl$etsrt ! lg z-a k,szk)!)tt egy negye! sztly% rmai ,gyn)ksg rszre, jjel pe!ig egyik l!alt a msik utn rta tele az egyk ri * tan + $amezre!et alk t, rg $al tt bajtrsairl szl beszm lj-al. /gszsge kez!ett megr mlani. 2)zben a " r!t ,gyn)ksgnl )sszebartk z tt egy egyszer3, m lett, anysk ! termszet3 gprn1-el. A lny a bartn1je lett s )sszek)lt)ztek. A n1 !aa! g n! sk !sa k)-etkeztben - n ; !enburg egszsgi llap ta -alamelyest ja-ulni kez!ett, !e #sak tmenetileg.

4r $al! kl tt, amik r 19DO'ben beszllt ttk a rmai nmet kr$zba. A zsi! grnt-et1s, aki ekk rra mr rg -isszatrt Er klynba szak#sk !ni G anlk,l, $ gy tu! msa lett - lna rla G a Fekete 0r!a legt)bb kit,ntetst szerzett, leg"iatalabb ezre!esnek $allt k zta.O 2un - n ; !enburg 19DO. j%nius C'n jjel $unyt el. Lemetsn #supn lasz bartn1je -ett rszt, akinek #sak nagy ne$zsggel siker,lt megrtenie - n ; !enburg reke!t, tt -a nmetsggel elsutt g tt ut ls sza-aitM @Akk riban egszen megrszeg,lt,nk a nagy $atal m -zijtl. 4int "ktelen 1r,let, %gy raga! tt el benn,nket a $atal m szelleme.A 2un - n ; !enburg t $armin#ngy -es k rban raga!ta el a $all. BBB K n ; !enburg kziratai, $%sz-es elt3ns utn, 19UC j%niusban ker,ltek el1, s ker,ltek 9e 2essler t lla al. /zen rsm3 els1knt teszi le$et1- a *a""en (( -al!i $angulatnak megrtst. Annak a *a""en (('nek, amely a <<. -ilg$b r% s rn, &itler pret rinus gr!jaknt /urpa st r- -lt. ( k --el k rbban let3nt !i#s1sgrt, s rg i!ejt m%lt eszmkrt $ar# l elit kat nk kegyetlen, sz-telen gy,lekezete.

A LOR"TTO SERYZETE
Az egyszer3sg, -alamint a k)nnyebb rt$et1sg r!ekben 2un - n ; !enburg ere!eti nmet rsm!ja $elyett a k)tetekben min!-gig a ren!es kat nai rangs rt $asznljuk. Az n l-ask szmra -isz nt, akiket a * tan (( + $amezre! tagjainak nmet ren!" k zata r!ekel, az albbi tblzatban k)z)lj,k a " nt sabbakatM (( (tan!arten",$rer :bersturmbann' ",$rer (turmbann",$rer &auptsturm",$rer :bersturm",$rer =ntersturm",$rer (turms#$ar",$rer &auptss#$ar",$rer (#$ar",$rer =nters#$ar",$rer + tten",$rer (turmann (('mann Nmet $a!sereg :berst :berstleutnant 4aj r &auptmann :berleutnant 9eutnant (tabs"el!Rebel :ber"el!Rebel =nter"el!Rebel =nter ""izier 0e"reiter :bers#$utze (#$utze 4agyar $a!sereg ezre!es alezre!es 1rnagy kapitny $a!nagy al$a!nagy "1t)rzs' 1rmester t)rzs1rmester szllsmester 1rmester tize!es 1r-ezet1 k)zlegny

8s a s k #satt megjrt (('egysg k)z,l az egsz $b r%ban nem ltezett kemnyebb, $ar#e!zettebb, brutlisabb s kegyetlenebb 2un - n ; !enburg * tan (( + $amezre!nl.C

ElsM rs

t a csatba
$raim, remlem, kellen trzik feladatunk f"nt"ssgt. (menn%iben kudarc"t vltannk, azzal a tel)es nag% nmet !ehrmacht elretrst htrltatnnk*' 0eier kapitnynak, a 4s !ik (zza! paran#sn knak 1940. mjus F'n, a * tan tisztjei$ez intzett sza-ai

ELSU LESEZET

G (tillgestan!enP /gyszerre ktszz pr kat na#sizma #sattant -igyzzllsba. 4ik)zben a #sapatszllt szerel-ny, amely /i"elbe $ zta 1ket, lassan kig)r!,lt az ll msrl, (#$Rarz $a!nagy a per n n jelentett az ezre!t1l elj,k j)tt tisztnek. G Ees r z ttak (ennelagerb1lP A ltszm teljes, min!en ren!ben, uramP G (#$Rarz el1rsszer3en tisztelgett a "1$a!nagynak, s kimere!t szemmel bmult r. 7s !lk zsa rt$et1 is - lt, mi-el - n ; !enburg "1$a!nagy melln a "ekete sebes,lsi rem mellett a Kaskereszt szalagja is tt keske!ett. A tiszt a -etern k "elsznessg-el " ga!ta a msik r!ekl1!st. G 2)sz)n)m, $a!nagyP G Azzal a be- nulk$ z " r!ultM G Az ll mst ntz-a " gjuk el$agyni, s amik r ntaszrl beszlek, k m lyan is g n! l m. Hgy a $elybliek $all$atjk, $ gy nem a $a!sereg baki -agyunk, $anem (('kat nkP (#$ulze, az %j n# k mkamestere l!alba b)kte a sz msz!jt s a paraszt kra mutat tt, akik tt tt szjjal #s !lk z-a bmultk a kat nkat. G /zek a $,lyk %gy nznek ki, mint$a mg azrt is szlni kne nekik, $ gy j)jjenek be az es1r1l. 9e" ga! m, g1z,k sin#s rla, $ gy mi az ((P G 2uss legyen ttP G ripak ! tt rjuk (#$Rarz, mik)zben "elksz,lt r, $ gy ki-ezesse az ll msrl a z)l!",l3eket. BBB G Ntt, egy, kett1, $r mP G -eznyelte a "rissen be- nulk el1nekese, mik)zben kimasr ztak az (A ut#jra. A k)-etkez1 pillanatban ktszz enge!elmes, i"j% $ang -g tt bele a & rst *essel 9ie! els1 -ersszakba. A pk$as% $elyi r $am sztag s k ny mban -igyzzba mere-e!tek, amint a keskeny k)-ezett ut#t bet)lt)tte a nemzetisz #ialista Nmet rszg ms !ik nemzeti $imnusznak !allama. A jr!aszleken s rak z, ala#s ny termet3 paraszt k -isz nt egyltaln nem reagltak, $anem %gy mere!tek a mellett,k menetel1 lelkes "iatal ris k #sapatra, mint$a -alami i!egen b lygrl i!ep ttyant be$at lk lennnek. G Nz! #sak 1ket G s%gta !a (#$ulze sz msz!ja nekls k)zben. G Azt $iszem, r)-i!esen #iterzni " g a -k ny #s nt zatuk, mert nagy n nem #spik az (('t. Felerszben "ran#ia -r #s)rge!ezik az ereikben. /zrt is -agyunk itt, $ gy kiebru!aljuk a "ran#ikat a 4agin t'- nalbl s megtantsuk ennek a ban!nak, $ gy mit jelent nmetnek lenniP (#$ulze -igy r g-a rka#sint tt egy #sin s, s)tt$aj% lnyra, aki elpirul-a, siet1sen el" r!t tta a "ejt.

G =gyan, !e$ gy G s%gta -issza. G A F,$rer nem $ar# lni k,l!)tt i!e minket. Azt akarja, $ gy az (( egy kis ere!eti nmet $%sr l! t $elyezzen a $elyi "e$r#sel!ekbe. Nem -ereke!ni j)tt,nk i!e, $anem azrt, $ gyV G &a mg egy szt $all k a szjbl G ")rme!t r egy $arsny $ang G, a ne-e $amarbb beker,l a n teszembe, mint a$ gy ki$alszn a m #sk s "arktP A sark n be" r!ul-a el$ala!tak egy $agymakup ls templ m mellett, aztn egyszerre megpillant ttk A! l" &itler'kaszrnya pir s tgls barakks rt, a leen!1 tt$ nukat. BBB 2un - n ; !enburg megraga!ta !szt1re mark latt, melyet &immler +ei#$s",$rer szemlyesen a! tt t neki kt -e, a Ea! L elz'i (( tisztiisk la el-gzst k)-et1en. G ;szlpsP G b)mb)lte, mik)zben bemasr z tt az albbi jelm n!at t -isel1 "ab lt zat alattM E/7(W9/LWN2 A &X(80P 4)g)tte az )r)k "egyelmezetlen (#$ulze gy -issz$ang zta a paran#s tM G ;szlps a kapitny segglyukbaP G !e sza-ait elny mta a gyak rltr bet njn menetel1 ktszz pr kat na#sizma "mpatkjnak #satt gsa. Az l,k)n masr z - n ; !enburg G br tu!ta, $ gy %gy -iselke!ik, mint egy z)l!",l3 %j n# az els1 !szelgsn G mgis kptelen - lt magba " jtani az ,temes $ang keltette )r)m b rz ngst. 5e!ig ngy -nyi, (('ben t)lt)tt i!eje utn mr illett - lna %gy "el" gni a !szmenetet, a$ gy kellettM egy pre#zen -gre$ajt tt gyak rlatnak. 4gsem - lt r kpes. 4ert a t)kletesen egyszerre ")l!$)z #sap! ne$z #sizmk ! b gsa szmra a gy1zelemr1l gy1zelemre menetel1 %j, Nagy Nmet rszg t szimb lizlta. 8s szmra mega!at tt az a kit,ntets, $ gy a nmet *e$rma#$t elitjt kpez1 "iatalemberek ln menetel$etett G a mg elismerten nyers Fekete 0r!nak t -bbi kikpzsre - lt ugyan sz,ksge, !e mr kijel)ltk $elyt az elit elitjbeM A! l" &itler test1rsgbe, a !ie 9eibstan!arte'ba. BBB G @+eggelt, kat nkPA G $ars gta 0eier kapitny, miutn - n ; !enburg megtette jelentst. G @+eggelt, kapitny %rPA G $angz tt a $agy mny s -lasz. 0eier kapitny, az %j szza!paran#sn kuk -k ny termet3, ala#s ny tiszt - lt, akinek m n klija, s -ilg ssz,rke, mar$ab1rbettes l -aglna!rgja egyrtelm3en rulk ! tt a kiltr1lM egy $a!seregbeli regulris tiszt, aki #sakis azrt " lyam ! tt a *a""en (('be -al t$elyezsrt, mert itt j bbak az el1lptetsi eslyek. Kk ny - nal% szja ugyan lyan kemny - lt, akr a jeges, kk tekintete. 6m az %j nnan be- nultak "igyelmt nem is annyira a szj-al meg a szem-el ny3g)zte le, $anem az rr-al. Azzal a sz)rny3sgesen $atalmas, rmtlan $%s!arabbal, ami egy msik emberi brzat n "elettbb mulatsg san "est$etett - lna. 6m $a 0eier kapitny #serpkjn !er,lni merszelt - lna -alaki, )r)k letre megkeser,lte - lna a k)nnyelm3sgt. K n ; !enburg t a 9engyel rszg elleni $a!jratban szerzett mellkasi sr,lsb1l t)rtn1 "elgygyulst k)-et1en $elyeztk t 0eier szza!$ z, s $amar megtanul$atta, $ gy a kapitny nem az a "ajta ember, akin r!emes lenne l#el1!ni. G 5i$enjP G paran#s lta 0eier, l -agl st r-al a ragy gan "nyl1 #sizmja szrra #sap-a. G 2at nk, 0eiernek4 $-nak s a ne-em lltlag t)kletesen illik a k,ls1mre is G m n!ta, %gy sim gat-a sz)rny3 szaglszer-t, mint$a k,l)n $angs%lyt k-nna a!ni a p nnak, melyen senki sem merszelt ne-etni. G Amint lt$atjk, jelenleg kapitnyi rangban -agy k. ;e miutn apm a tb rn ki rangig -itte, meggr$etem maguknak, $ gy mire ez a $b r% -get r, engem is 0eier tb rn knak " gnak ne-ezni. G 9 -agl st r-al ki$-an a kat nkra mutat tt. G 8s tu!jk, $ gy " g k eljutni e!!ig a ren!" k zatigQ G A - n ; !enburg ismeretei szerint, min!en regulris *e$rma#$t tiszt ltal k)zke!-elt -k ny, re#seg1s p r sz $ang n, maga -lasz lt a sajt kr!sre. G A maguk $tn " g m elrni, s $a elesnek G mert min!en biz nnyal elesnek G, akk r az knak a $tn, akik maguk utn j)nnek.

A - n ; !en!urg mellett ll (#$Rarz spa!t ar#a $al-ny m s lyra $%z! tt, mint$a 0eier kapitny sza-ait tr"nak sznn. K n ; !enburg az nban jl tu!ta, $ gy a szza!paran#sn ka $all san k m lyan beszl. La-aly szeptemberben 0eier egy teljes szza! t -ezetett a $b r% el1tti test1rsgb1l a k)zp'lengyel rszgi bzurai ,tk)zetben. 4iutn egyetlen gy rs r $ammal el" glalta #lp ntjt, a teljes *e$rma#$t tiszti ll mnybl 1 lett az els1, aki elnyerte az /ls1 sztly% Kaskeresztet, amit a F,$rer szemlyesen a! mny z tt neki. /nnek az nban kett1s ra - lt. Az egyik a kapitny sztz%z tt -lla, ami 0eier szmra le$etetlenn tette, $ gy a l -agl st rnl ne$ezebb trgyat -egyen a j bb kezbe, a msik a szza!a $r mnegye!nek el-esztse. Az %j nnan rkezettek pp azrt j)ttek i!e, $ gy pt ljk a k)zel szz$%sz $1si $al ttat. G Le$t )n)k e pillanattl kez!-e a *a""en (( /ls1 /zre!$ez tart znak G " lytatta 0eier. G 8s taln m n!an m sem kell, $ gy ennek az ezre!nek a legj bb szza!a az enym. 4egrtettkQ G 2esely3 szemei $iba -izslattk a ktely -agy gyengesg jeleit a regrutk s raiban, ilyesmit mg -letlen,l sem "e!ez$etett "el, $iszen a -ele szemben ll "iatalemberek a nemzeti sz #ialista Nmet rszg legj bbjai s a F,$rer l! zatksz k)-et1i - ltak, akik az elm%lt $at-es $ ssz% "elksz,ls,k s rn -gig err1l a b,szke pillanatrl lm ! ztak, amik r -gre #satlak z$attak a$$ z a #sukasz,rke egyenru$s alakulat$ z, mely a karpasz mnyn "e$r $mzssel @A;:9F &<L9/+A ne-t -iselte. G Nem a-at$at m be magukat a k)zelg1 nyugati $a!jratunk rszleteibe G beszlt t -bb 0eier. G 6m annyit elrul$at k, $ gy p nt san $r m $napjuk -an a $ar#i "elksz,lsre. Kagyis arra, $ gy amik r nyugat "el -essz,k az irnyt, megmutassuk az tk z tt L mmy'ban!nak, $ gyan !)nt$etnek limpiai #s%#s t $aza"utsban, !a, a$ nnan j)ttekP /zrt a 4s !ik (zza! min!en egyes kat njtl el-r m, $ gy )r!)gi munkt -gezzen a kikpzse s rn. A ple#sni s a -ele jr elismers kizrlag engem illet G $ars gta, l -agl st r-al a mellt k p gtat-a. G 4ert ez a m stani #sak a!!ig elgt ki, mg a F,$rer b)l#sen %gy !)nt, $ gy kik%rlja a t r k"js mat. G A kapitny a nyakban -iselt 9 -agkeresztre utalt, amit kat nazsarg nban @t r k"jsnakA titulltak az r!emren!et pe!ig be#smrl1 #inizmussal, #sak @ple#sninekA ne-ezte. G 4 st mr -alami s kkal kzzel" g$atbb elismersre -gy m. A k)-etkez1 nyugati $a!jrat t mr ezre!paran#sn kknt akar m be"ejezni. 4egrtettkQ &agyta, $ gy a sza-ai megtegyk k-nt $atsukat. G Nem -gy m a szeretet,kre. 4g a tisztelet,kre sem. 7sakis azt -r m el maguktl, $ gy megkr!1jelez$etetlen enge!elmessggel $ajtsk -gre a paran#saimat. G Lekintett ismt -gig"uttatta a s r k n. G <sten irgalmazz n annak a k)zkat nnak, altisztnek -agy tisztnek, akit k)telessgmulaszts n rekP G A 2esely3 reke!t $angja "eler1s)!)tt. G 2at nk, ,!-)zl)m )n)ket a * tan (( + $amezre! k)telkbenP

ASO"IK LESEZET
Az ,gyeletes tiszt az ajtt kitr-a lesen a spjba "%jt, G Au"ste$enP G ,-)lt)tte teli t,!1b1l, mint$a mris a gyak rltren lennnek, az al- emberek pe!ig nem $r mmternyire t1le, $anem szzmteres t- lsgban. G /l a kezekkel a "arkat krl G lb$ zP Az %j n# k az nnal "elbre!tek. Az (('ben t)lt)tt ngy $nap s rn rg megtanul$attk, $ gy a seregben nem r!emes ksleke!ni. Az ajtban ll, gyak rlru$s ,gyeletes altiszt szjban spj-al, #sp1re tett kzzel, !z tekintettel leste, amint a regrutk leugrltak emeletes "agyukrl a $i!eg pa!lra. G Auszie$enP G $angz tt a k)-etkez1 paran#s, miutn min!annyian "elkeltek. 0y rsan lernt ttk !i-at% kat nai $ling,ket s tt lltak #supasz n, a nyit tt ajtn bera! $i!eg le-eg1t1l !i!ereg-e. Az ,gyeletes altiszt meg-et1en legeltette rajtuk a szemt, mg a @pi$enjllsA -isz nylag s knyelmt sem a!-a meg nekik. Kg,l "el#sattantM G 9,"tenP G A kat nk "el$%ztk a s)ttt1

re!1ny)ket s kitrtk a mretes ablakszrnyakat. ?g$i!eg le-eg1 ra!t a k)rletbe. A kat nk " g-a# g-a t3rtk. G Nrmester G szlalt meg (#$ulze G, %gy lt m, az enym mr teljesen )sszezsug r ! tt ebben a $uzatban. 4it szlna, $a beteget jelentenkQ Az ,gyeletes altiszt ar#a meg sem rez!,lt. G Fel1lem megte$eti, (#$ulze G "elelte -g,l. G ;e "igyelmeztetem, $ gy a ! ki egsz jjel pilt s reggelre, mere- rszeg l-n nyil-n remegnek a kezei. &a azt akarja, $ gy %gy kelljen -issza-arrni magra aV G Kllat - nt s nem "ejezte be a m n!at t. G Na j, akk r m st irny a ",r!1P A k)rlet -gn l-1 tus lk$ z r $antak. :!ar-e elkaptk a mere- -asru!at s el-geztk a $r m k)telez1 "el$%z!zk !st. Az ,gyeletes altiszt a k)-etkez1 pillanatban teljesen kinyit tta a jg$i!eg -z #sapjt. G + $a!k sza!istaP G ,-)lt)tte -alaki, !e az altiszt mr t -bbment, $ gy a k)-etkez1 k)rlet lakit is "elbressze. /zzel kez!ett -ette a * tan (( + $amezre! 4s !ik (zza!nak els1 kikpzsi napja. BBB G A ne-em jelentse mszr s, !e mszr s a " glalk zs m is, s $ajlam s -agy k a mszrlsra G ,-)lt)tte a -)r)s brzat% 4etzgerD t)rzs1rmester a ms !ik szza! emberei "el, akik ngysz)g alakzatba ren!ez1!-e, mere- -igyzzba ll-a $allgattk. <!egesen - nagl szjt %jra kitt tta, s a szmtalan l#s szi-arral s s)rrel laj z tt $angja a gyak rltren t$ars g-a, -issza-er1!)tt a ktszz mterrel t- labbi "alakrl. G Etran el$i$etik, $ gy szm mra semmi sem k z nagy bb )r)met, mint -ag!alt $%st aprtani a maguk"ajta rgs m#sing kblP 8rt-e -agy kQ 4etzger t)rzs1rmester, a 4s !ik (zza! rangi!1s altisztje !z tekintettel mere!t a kezei k)z ker,lt @"riss $%s kraA. A gyak rltr k)zepn ll-a %gy mregette a spa!t ar#% regrutkat, mint a$ gy a $b r% istene bmul$atja az alatt-alit. ( rra szemre-telezett min!enkit, egyik kat nt a msik utn. Eeg mb latlan zubb nyt, "er!n "elrak tt sisak t, r sszul ki"nyestett )-#sat t, -agy brmi mst keres-e, amit "el$asznl$at az n k)zismert kpessge biz nytsra G ami-el az altiszti kantinban sz k tt !i#seke!ni az i-#imb rinak G $ gy @brkit kpes !iszn- -lt ztatniA. Nem #sekly #sal!sra 4etzger semmi lyat nem tallt, ami le$et1sget ny%jt tt - lna szmra $entesi kit)rseinek gyak rlsra. G N s, gy is j G b)mb)lte G, akk r gy " lytatjuk. 5i$enjP A ballbak aut matikusan len!,ltek el1re. 4etzger pe!ig kezeit a $ta m)g)tt )sszekul#s l-a, el1re'$tra $intz tt a sarkn s a lbujjain. /zt a pzt egy <. -ilg$b r%s "ilmben "e!ezte "el s mr )t -e, a kplrr t)rtnt el1lptetse ta alkalmazta. Ygy -lte, ezzel elbiz nytalant$atja az %js,tet3 (( bakkat, s megelge!ssel k nstatlta, $ gy az els1 s rban llk tekintete eny$n ria!t -rak zssal k)-eti $ullmz m zgst. G /gyesek nyil-n abban a t-$itben ringatjk magukat, $ gy immr kat nk G kez!te. G 5e!ig mg t- lrl sem az k. 4aguk egyel1re mg egy #s m -ak n r $angl kmnysepr1, egy -a!!isznk n!a s egy raks pety$,!t, r $a!t segglyuk egy-elege. G 2e!-en# sza-ajrs-al " glalta )ssze a litnijtM G Kagyis egy kl zetnyi szarP +nk, altisztekre -r a "ela!at, $ gy a maguk"ajta szarkupa# kbl megprbljunk -alami kat ns " rmt ltre$ zni. G Felemelte kezeit, mint$a gy akarn el$rtani a tiltak zsukat. G Lisztban -agy k -ele, $ gy ez szinte s rsksrtsnek szmt. &iszen rajtam k-,l nin#s mg egy pesz3 ember, aki erre relis le$et1sget ltna. 8n, $,lye az nban gretet tettem a paran#sn knak, $ gy megprbl k magukbl kat nt "aragni. G &angja a tettetett rzelg1ssgb1l -a! !,$)ngsbe #sap tt. G <sten "ira, a magassg s egekre, a szattyn -alagukra s a gatyama!zag mra esk,sz)m, $ gy ki$erlek min!enkit, aki megprbl eltrteni a szn!k mtlP <sten engem %gy segljenP BBB

A * tan (( + $amezre! kil mter $ ssz%sg% gyak rlplyja lyan - lt, mint$a ;e (a!e mrki -alamelyik ksei buzg k)-et1jnek agysz,lemnye lenne. /l1bb egy keskeny pall$!, tzmternyire a ")l! ")l ",ggeszt-e, maj! egy sr s "al%, #salnnal teli r k, aztn $%szmternyi, tr!magassg% sz)ges!rttal "e!ett k%sz" ly s, utna egy tizen)t mter magas "apalnk, ennek tetejt1l kar$ ssz%sgnyi t- lsgban lg tt egy sz)rny3sges, srtl #s%szs k)tl, amit egy llegzetelllt mer,ls k)-etett a jeges, sebes " lys% patak -izbe, s -gezet,l )t l)-sb1l ll gy rst,zels, m zg #lp nt kra. A 4szr s st pperr-al a kzben, $3-)s meg-etssel llt az aka!lyplya -gnl, leplezetlen un! rral szemll-e a talpig sr s, li$eg1 bakkat. G Lz per# G -i#s rg tt G, mit kpzelnek, $ l -annakQ Kalami szar s kisassz nykpz1 ut#abl nQP 4g az /ls1 (zza! pelenksai is kpesek kilen#)t-en alatt teljesteni, pe!ig rluk k)ztu! tt, $ gy szinte min!annyian $ m k s k. 4i a "ene -an magukkalQ L%l s kat mar kmar#sznak jszaknkntQ Kagy besz)kik maguk$ z -alami szi"iliszes kur-a a $ts barakkbl, s az sz-ja le gy az erej,ketQ Zt)t teszek egy ellen, $ gy #sak ilyesmir1l le$et sz. ;e a j )reg t)rzs1rmester,k sem tegnap j)tt le a "al-!1r1l. Eizt sra -eszem, $ gy $a -alami "e$rnp "ellebbenten a sz knyjt s meg-illantan a nik tin s bugyijt, ennl s kkal gy rsabban iszk lnnak utnaP G Lu!jt k, mi le$et a pr blmja ennek a szeren#stlen gysz$uszrnakQ G s%gta !a (#$ulze a sz msz!ainakM G 2ibabrl -ele a n1je. Feketeb rs t $int a bugyijba, gy a 4szr s kptelen kielgteni. G 4 n! tt -alamit, kat naQ G -i#s rt tta a 4szr s. G <genis, uram G -lasz lta k)telessgtu!an (#$ulze. G Azt m n!tam, $ gy nyil-n nem a!tunk bele apait'anyait. 4etzger "el$ rkant. G Na, legalbb egyik,k rti, mir1l beszlek, !iszn r $a!k kP Akk r $t prbljk meg %jraP A kimer,ltsgt1l kbultan, ,-eges szemmel, a -llukba mar ne$z $tizskkal "els rak ztak, $ gy %jra nekirugaszk !janak az aka!lyplynak. Az egyik -k nypnz3 sz1ke kat na s -ny, m3-szi kezekkel tt lg tt a palnk l!alba -ert a#lr%! n. &iba igyekezett "el$%z!zk !ni a k)-etkez1 r%!ig, "ra!t izmai-al kptelen - lt r. A -gs1kig kimer,lt, akr a 4s !ik (zza! tagjainak t)bbsge. 4r negye!szer mentek -gig a kimert1 aka!lyplyn. A "iatalember te$etetlen $%s!arabknt ",gg)tt a r%! n, maszat s brzatn k)nnyek patakz ttak. G &, maga, rszeg rkP 4ssz n mr "el arra a "alraP G ")rme!t r a 4szr s. G Kagy azt -rja, $ gy !amenjek s tsegtsemQ <stenemre m n! m, nagy n megbnja, $a meg kell tennemP G ;e nem tu! k, t)rzs1rmester %rP G li$egte a kat na. A m)g)tte j)-1 (#$ulze "elemelte a karjt s teljes erejb1l l)k)tt rajta egyet, amit1l a kat na szinte "elrep,lt a "al tetejre. G 2i enge!te magnak, $ gy segtsen neki, kat naQ G rik lt tta a 4szr s -)r)sen ki!,lle!1 szemmel. G 7sak meg#s%sz tt a kezem, t)rzs1rmester %r G -lasz lta (#$ulze. G 5 k li sr s m min!en i!e"ent. 4iel1tt 4etzger -lasz l$at tt - lna, tlen!,lt a "al n. A k)-etkez1 pillanatban belezu$ant a semmibe, kezei-el az ut ls pillanatban siker,lt elkapnia a ne!-es k)telet. BBB Ygy "ek,!tek a "3ben ar##al a ")l! "el, akr a $al! klk. A $i!eg !a#ra )ml)tt a test,k)n az izza!sg. 0yak rlru$juk $ta "eketllett a ne!-essgt1l. G ;e sz-esen elkapnm egyszer egye!,l a barakk -gbenP G li$egte egyik,k. G /gy t mpa $ale""al metlnm le a g lyit.

G 4irt, te taln msik $a!seregben sz lglszQ G kr!ezte (#$ulze szraz meg-etssel. G Nem a! k t)bbet n$ny $napnl, s bel1le! is ugyanilyen sz1r)ssz-3 gazember lesz, mint ez a r $a!k. G <lyen aljas senki sem le$et G llt tta a "al n raga!t "iatalember, akinek a keze -res massz- -lt, miutn leszakt tta a "al n a k)rmeit. G Nem, ilyen aljassg nem ltezik. 8n bizt san nem lennk kpesV A beszlgetst egy les $ang szakt tta "lbe. G L)rzs[mester, mi"le tk z tt !isznsg " lyik ittQP G =ramP G b)mb)lte a 4szr s t rkaszaka!tbl. Az %j n# k $irtelen ria!al mmal " r!ultak meg, lt-a, amint a t)rzs1rmester $atalmas tisztelgssel s jelentssel " ga!ja (#$Rarz $a!nagy t. G A * tan + $amezre! 4s !ik (zza!a a r $amplyn. ?elen szz$et-enkt "1, uram. 2,l)n)sebb jelenteni-alm nin#s, uramP A spa!t kis tiszt lesen mere!t "el az altisztre. G Azt m n!ja, t)rzs1rmester, $ gy nin#s k,l)n)sebb jelenteni-aljaQ G A ")l!)n "ek-1, kimer,lt emberekre mutat tt. G 8s ezt minek ne-eziQ A 4szr s magyarzk !ni prblt, !e (#$Rarz "lbeszakt ttaM G Az (( kat nk az elit$ez tart znak, t)rzs1rmester. 8s mint ilyenek, nem enge!$etik meg maguknak, $ gy a ")l!)n "etreng-e $enyljenek, mint a $a!seregbli mi$asznk. A -gn mg eln1iese!nek a maga t%lz ttan pu$ny bnsm!ja miatt. +ajta, "uts a k #sim$ z, s $ zza i!e azt a ! b zt, amit az ,ls m)g)tt tallP A testes t)rzs1rmester enge!elmes %j n# m!jra inalt, $ gy minl $amarbb -gre$ajtsa a $a!nagy paran#st, mg miel1tt -alami j-te$etetlen baki t)rtnne. (#$Rarz pe!ig k)zben azzal m%latta az i!1t, $ gy n$ny "lkar s "ek-1tmaszt #sinltat tt az am%gy is el#sigz tt szza!!al, #sak a balkez,ket $asznl-a. Aztn, mik)zben az er1"esztst1l szap rn emelke!1 s s,llye!1 mellkas% szza! k)rt " rmlt k)r,l)tte, (#$Rarz kinyit tta a "a! b zt, s "elegyenese!-e ki-ett bel1le egy kis "mtrgyat. G /z egy !i-at%, 191T' s brit 4ills kzigrnt. 4g ta-aly szeptemberben zskmny ltuk 9engyel rszgban. /z itt G magyarzta t -bb, egy kill "mt3t megrint-e G a bizt st szeg. &a ki$%zzuk, a b mba $t ms !per#en bel,l "elr bban. Nyug !t meg" nt ltsggal ki$%zta a szeget, !e ujjt a ki l! tt emelty3 k)z sz rt tta. G &a el! bnm a t)ltetet G " lytatta G $r m mteres k)rzetben min!enki meg$alna, -agy s%ly san megsebes,lne. 4 st -isz nt min!annyian menjenek $trbb tz lpsselP Az rtetlen %j n# k kiss ije!ten $%z!tak -issza a krt t- lsgra. (#$Rarz t,relmesen -rak z tt. G Ea! L elzben jtsz ttunk egy $,lye trsasjtk t, ami #sal$atatlanul segtett ki-lasztani a btrakat a gy-k k)z,l. Kala$ gy gy m3k)!)ttM " gtunk egy kzigrnt t s a r $amsisakunk tetejre $elyezt,k. G A $a!nagy sza-ait tettekkel k)-ette. /gyszerre min!en ar# elspa!t k)r,l)tte, amint az %j n# k rj)ttek, $ gy a k)-etkez1kben mi " g t)rtnni. G (z-al ki$%ztuk a bizt st sz)get. G Az emelty3 ts,-tett a le-eg1n, !e (#$Rarz %gy tett, mint$a szre sem -enn. 6m a $angjn azrt rz1!)tt nmi "esz,ltsg, amik r " lytatta. G<mmr #sak $r m ms !per#,nk mara!t a r bbansig. A lnyeg, $ gy teljessggel egyenesen kell tartanunk a "ej,nket. 4ert $a elkez!,nk remegni, nem mara! "ej,nk, ami-elV A r bbans elny mta a sza-ait. A sisakja tetejr1l les, srgs'pir s lng#s-a l)-ellt "el egy pillanatra. 4in!en irnyban -)r)sen izz, b r t-ales a#lszilnk k $ast ttak a le-eg1be. A 4s !ik (zza! %j n#ai a ")l!re -etettk magukat. (#$Rarz, aki -igyzzba mere-e!-e llt k)z)tt,k, r sszallan nzett le a $allspa!t ar# kra. G 9anka!t"ark%akP G -i#s rt tt "elj,k. G 4r egy kis t3zijtktl is )ssze#sinljk magukat. F ga!ni merek, $ gy a "l szza!nak tele lett a na!rgjaP Lny, $ gy beletelt n$ny per#be, mire %jra "el mertek llni. A $a!nagy gy rs kzm z!ulattal leseperte megperzsel1!)tt sisakja tetejr1l az tt mara!t repesz!arab kat, aztn a 4szr s$ z " r!ult, akinek ar#bl ugyan#sak ki"ut tt a -r.

G L)rzs1rmester G paran#s lta G, ssz n ki kzigrnt t az els1 $%sz embernek, aztn lltsa "el 1ket egymstl $%szmteres t- lsgraP A 4szr s gy rsan mag$ z trt s lt$at megk)nnyebb,lssel nyugtzta, $ gy a $a!nagy nem -rja el t1le, $ gy 1 is rszt -egyen az i!ita bt rsgprbjban. +kilt tt az els1 s rban ll emberekreM G Nem $all ttk a $a!nagy %r paran#stQP 4 z!uljanak mrP Kagy lbab t ettek s szkreke!st kaptakQ 91jk ki az lm t a segg,kb1lP 4aga s maga, kapjk "el az kat a grnt katP 0yer,nk mrP Az els1 emberek - nak !-a mentek a "al!$ z, $ gy t-egyenek egyet a $all s kis t js kbl. 6m a s rs %gy $ zta, $ gy nem kellett be"ejezni,k a gyak rlat t, mert -ratlanul 2un - n ; !enburg els1 tiszt kulturlt $angja szakt tta "lbe az esemnyt. G (#$Rarz $a!nagy G m n!ta #sen!esen. G N$ny szt -ltank )nnel, $a nin#s ellenre. (#$ulze $ang s, megk)nnyebb,lt s$ajt $allat tt. BBB G (#$Rarz G #sattant "el 2un - n ; !enburg, mik)zben alig tu! tt uralk !ni az in!ulatain G, a kikpzs #lja nem az, $ gy meg)lje az embereit, $anem az, $ gy lyan $ar#ksz,ltsgi szintre ksztse "el 1ket, $ gy ne essenek el a #satk s rn. G & gy rti eztQ G kr!ezte (#$Rarz "el!,$)!-e. G Ygy rtem, bajtrsam G "elelte $alkan - n ; !enburg, k)z-etlen megszltssal, ne$ gy %gy nzzen ki, $ gy rangj-al prbl $atst gyak r lni a msikra, aki taln #sak egy --el le$etett "iatalabb jmagnl, -isz nt 1 nem egsz egy -et t)lt)tt a Fekete 0r!nl G, $ gy ez a $1sk)!s a grnttal lyan tk z tt $,lyesg - lt, ami k)nnyen szeren#stlen -get r$etett - lna. G &a -alaki rnt ttt akar s,tni, akk r el1bb a t js kat kell "elt)rnie G #s)k)ny)sk)!)tt (#$Rarz. G 4g kikpzs s rn is el1" r!ul$atnak balesetek. Az a -lemnyem, $ gy a gyengk, gy-k s alkalmatlan k mi$amarbb t3njenek el a sznr1l, $ gy a btrak letben mara!$assanak a #satamez1n. G A #satamez1n nem lteznek bt r emberek G jelentette ki - n ; !enburg, tu!-a, $ gy %gy beszl, mint az apja sz k tt az tk s i!1ben. G 7sak s,ltb l n! k s ,gyes kat nk -annak. G Akk r $ gy szerezte azt a ple#snitQ G kr!ezte (#$Rarz a "ekete sebes,lsi me!lra mutat-a. K n ; !enburg el-igy r ! tt. G Ygy, $ gy be" gtam a szm, amik r a szza!paran#sn k m mar$asg kat m3-elt 9engyel rszgban, aztn ki$%ztam a szarbl, amibe belemrt tta magt. G &a!! emlkeztessem, uram, $ gy br )n a "elettesem, G -akkant tta (#$Rarz $irtelen jeges " rmalitssal G, -annak biz ny s ! lg k, amelyeket mint *a""en (( tisztnek s a Nemzetisz #ialista 5rt tagjnak be#s,letbeli k)telessgem jelenteni. G 2iss $alkabb $ang n $ zztetteM G Azt $iszem, k san tenn, - n ; !enburg $a!nagy, $a nem "ele!kezne meg a b#sikm p z#ijrl. K n ; !enburg )sszern# l! tt brzata teljes $itetlensgr1l rulk ! tt, amint lenzett (#$Rarzra. Aztn amik r megszlalt, min!en sza-a %gy #sengett, mint egy'egy le$ull jg#sap. A tzgener#is l -assgi tiszt tekintly-el, !ermeszt1 ri!egsggel !)rrent r a tiszt$elyettesre. G (#$Rarz, maga kerti t)rpe, egy #s%", gnm kerti t)rpeP +a!sul b3z)s -gblnylsP 5 nt san tu! m, ki a b#sikja. ;e m st $a!! $alljam, ki#s !a magaQV 8s llj n -igyzzba, ember, amik r mag$ z beszlekP (#$Rarz -igyzzllsba mere-e!ett s %gy szlalt meg, mint egy z)l!",l3 regrutaM G 2erti t)rpe -agy k, egy #s%" kis gnm kerti t)rpeV A $angja elaka!t. G &ang sabbanP G ,-)lt)tte - n ; !enburg, az ar#t (#$Rarz$ z t l-a. G 8s b3z)s -gblnyls -agy k G sutt gta (#$Rarz ny m r%sg san. G & gy milyen igaza -an. 4 st pe!ig -ezesse -issza ezeket az embereket a szllsukra, s szlj n annak az i!ita t)rzs1rmesternek, $ gy "lrn bel,l jelentse nekem, miszerint a kat nk

sebeit s sr,lseit tisztessgesen ellttk s meg"elel1en tpllk ztakP (zemly szerint magt - n m "elel1ssgre rte, (#$Rarz, megrtetteQ G <genis, uramP G Akk r ne sz br zz n itt, emberP &anem $ajtsa -greP (#$Rarz %gy inalt el, mint$a -alami gy rsasgi rek r! t prblna meg!)nteni.

HARAA"IK LESEZET
6m (#$Rarz kikpzsi "el" gs-al szembeni meg-etse, s az (( ere!eti alaptjnak, Eerger !an!rtb rn knak az elkpzels-el ellenttes -lemnye !a#ra - n ; !enburg is tu!ta, $ gy a kikpzs s rn biz ny s mrtk3 -eszly min!ig benne -an a pakliban, s ezt meg is kell k #kztatni. 9engyel rszgban - lt alkalma ltni, amint egyetlen nmet $ar#k #si pnikba ejtett egy teljes gyal gsgi szza! t, pusztn azzal, $ gy t-g tt az els1 l)-szg)!r)n. A lengyelek "ej-eszt-e ugrltak ki az rk kbl, el! bltk "egy-ereiket s pnikszer3en menek,ltek. A 2esely3 e!!ig mg a tisztekkel sem ismertette a k,l!ets,k #ljt. G 2e!-es - n ; !enburg m, $iggye el, i!ejben meg " gja tu!ni a -laszt, ami annyira "%rja az l!alt. G /zt "elelte - n ; !enburg r!ekl1!sre. ;e am%gy is bizt sra -ette, $ gy a tma!snak a "ran#ik -agy az ang l k ellen kell irnyulnia. 4i-el min!kt ellensges "l szm s $ar#k #si-al ren!elkezett, ezrt - n ; !enburg %gy ter-ezte, $ gy a O. szza!nak spe#ilis tankel$rt kikpzsen is t kell esnie. 0y)ny)r3, -er1"nyes reggelre bre!tek. 7sak %gy szikrz tt a tli naps,ts a "e$r $ztet1k)n. A kat nk ma!r",tty s neksz mellett masr ztak ki a -r sbl a $egyes gyak rltrre, a$ l mr -rt rjuk egy @1siA 5anzer l'es tank, amelynek "eketeru$s legnysge "zs lbbal t p rg tt a $a-as talaj n. K n ; !enburg meglljt -eznyelt a szza!nak, s !alpett a 5anzerRa""e 1rmester$ez, aki arnylag $atr z tt $ang n jelentett, br tekintet-el agg!-a szemllte a $ttrben #se-eg1 i"j% (( kat nkat a "ekete baretje all. G /gy 5anzer l'es $ar#k #si, $r m"1nyi legnysggel jelen, uramP G 2)sz)n)m, 1rmester G -isz n zta a tiszt$elyettes tisztelgst, - n ; !enburg, aztn mintegy -letlenszer3en !a-et-e rkr!ezettM G Alap san "elksz,ltek, 1rmesterQ G <genis, uram G -lasz lta a $ar#k #siz. K n ; !enburg -isszastlt az emberei$ez. G /gy $at s "l t nns 5anzer l'es tank t ltnak maguk el1tt. A gyal g s k nyil-n min!nyjan egyetrtenek abban, $ gy r n!a, be$emt sz)rnyeteg, $t mg $a semmi"le tankel$rt "egy-er nin#s kznl a meglltsra. 4rm st tegy,k "el, $ gy ez nem egy nmet $ar#k #si, $anem egy L mmy -agy az %j "ran#ia #$ar k egyike, s maguk "el k)zelt. 4it tesznek a lek,z!sreQ (enki sem sietett )nknt a -lasszal, aztn -g,l (#$ulze megelgelte a ! lg t s "elemelte a kezt, mint -alami t%l"ejlett isk ls"i%. G <gen, (#$ulzeQ G Keszem a ny%l#ip1t s kereket l! k, mint$a az )r!)g)k kergetnnek, uram G -igy rg tt teli szjjal. K n ; !enburg is elm s ly ! tt. G /gy k ri g)r)g m n!s szerint az istenek -igyznak a b l n! kra. ;e tegy,k "el, $ gy nem akar -agy nem tu! kereket l!ani, $anem inkbb mara! s $1siesen "el-eszi a $ar# t, mert pl!ul megsr,lt a lba s nem kpes el"utni G tette $ zz (#$ulze ke!-rt. G 6snk egy g)!r)t, uram G -lte a kat na. G 5 nt san G a $a!nagy "el$ajt tta elegns sz,rke keszty3je kzel1jt s rpillant tt a karrjra. G 8s p nt san tizen)t per#,k -an r, $ gy elksz,ljenek -ele. A szza! "el$)r!,lt. Nyil-n -alami e""le paran#sra szmt ttak, $iszen ez is szer-es rszt kpezte az s!i kat nai regulnak, amit az elm%lt n$ny $nap s rn alap san kiismer$ettek. @Kan

maguk k)z)tt lyan, aki jtszik -alamilyen $angszerenQ <genQ Akk r j)jj)n s segtsen el-inni azt a z ng rtPA -agy @ Kan maguk k)z)tt -z-ezetk'szerel1Q ?, akk r menjen s takartsa ki a tiszti latrintPA A kat nk jke!-3 !)rm)gssel el1-ettk a gyal gsgi sjukat, s elkez!tk -ag!alni az a#lkemny ")l!et a $ alatt. K n ; !enburg -rt egy pillanatig, aztn le#sat lta a maga sjt s elkez!te kisni a sajt l)-szg)!rt. 2)zben a tank legnysge izgat ttan ! $nyz tt a $ttrben. K n ; !enburg k mt san lapt lt -agy )t per#ig, aztn a mr ki! blt ")l!$alm n egyens%ly z-a tkilt tt a t)bbieknek. G 7sak azrt szl k, $ gy kiszarjk az lm t a lusta segg,kb1l. &a r!ekli magukat, a tank p nt san tz per# m%l-a tmegy a l)-szg)!r,k "elett, min!en egyes rkalyuk "elett. 8s $a maguk is lyan gy-k, mint n, akk r lyan szlsebesen snak, mint a -ak n! kP Azzal mris le$aj lt, $ gy ne is lssa a szem,kben megjelen1 za-art s "lelmet. /gyszeriben sri #sen! b rult a kikpz1trre, #sak a lapt l emberek ne$z llegzse s az sk #sik rgsa $allatsz tt, a$ gy megszll ttknt ! lg ztak a kemny ")l!)n. 4ik r a tizen)t per# letelt, 2un lekup r ! tt a g)!rbe. (isakjnak teteje egy szinten - lt a g)!)r perem-el. <smt "elegyenese!ett s "elkilt tt. G <!1P 4 st min!enki $%z!j n le a rkalyukbaP Nrmester, izztsa be a sznkjtP 4 st mr nem $allatsz tt ne-ets a g)!r)kben lapt emberek szjbl. Az 1rmester el! bta a #igaretta#sikkjt. A tank s)tt ",lkjben ,l1 -ezet1 megny mta az in!tg mb t, mire a T0 ler1s m t r ! b$rtyaszaggat r bajjal letre kelt. Az altiszt a lb-al megtaszt tta a -ezet1 bal -llt, 1 pe!ig -issza$%zta a bal k rmnyru!at. A tank r zs!s #sik rgssal el1relen!,lt, s #s)r)mp)l-e $ala!t az egyenetlen terepen a barna g)!)rs rig, ami %gy nzett ki, mint -alami gigantikus b rz munkja. 2un abban llap ! tt meg az 1rmesterrel, $ gy a tank el1sz)r az 1 l)-szg)!re "el $ala!j n. A !,b)rgs m st rt ")lje, eltakar-a a "nyt. A "iatal tiszt ugyan lyan spa!tan s ije!ten lapt tt g)!re "elekn, mint az emberei. L,!eje megtelt benzinb3zzel, a ! b$rtyja pe!ig maj! kiszaka!t az isz nyat s !,b)rgst1l. Zszt)n)sen le$unyta a szemt, s a kisgyerekek$ez $as nlan megprblta az egszet kiiktatni az agybl. Aztn megsz3nt a tarkjt perzsel1 kipu" ggz $1sge. >-at san ki!ugta "ejt a g)!)r pereme ")l, ugyanakk r a megk)nnyebb,ls $ullma ra!t szt a testn. A ")l!et s ka-i#s t szr ln#talpak ny mban egyik "ej a msik utn bukkant el1 a mlye!sekb1l. Kg,l aztn a tank megllt. Az 1rmester meg" r!ult s let)r)lte $ ml krl a -erejtket. K n ; !enburg tisztn ltta a g)!)rr1l g)!)rre -n! rl agg! tekintett. 4in!en "elbukkan "ejjel n1tt a megk)nnyebb,lse. &r m g)!)rben az nban nem ltsz tt letjel. A $a!nagy a n$ny nappal k rbbi, (#$Rarz#al szembeni kritikjra g n! l-a, siet-e kikszl! tt a g)!rb1l. ;e miel1tt !ar$etett - lna a m z!ulatlan rkalyukak$ z, (#$ulze srtl "ekete kpe jelent meg az r k szln s a bkebeli $a!sereg zups1rmestereinek $arsny ,-)ltst p nt san utn z-a megszlaltM G 2rek enge!lyt jelenteni, uramP A -esztesg,nk $r m "1P K n ; !enburg $irtelen megt rpant. (#$ulze "ap "-al -igy rg tt. F gai -aktan "e$rlettek a "ekete srmaszkja m)g)tt. G 2t szar eljult, a $arma!ik meg r sszul lettP G 2)sz)n)m, (#$ulze. G K lna mg -alami, uram G tette $ zz (#$ulze. G <genQ G 4i t)rtnt - lna akk r, $a ez a tank meg" r!ul a g)!reink "elettQ 4ert szerintem annyi ggyijuk mg aL mmyknak is -an, $ gy tu!jk, ez a legk)nnyebb m!szer a l)-szg)!r)k l!alnak bez%zsra. G (#$ulze G -lasz lta lassan - n ; !enburg G, maga lyan tk z ttul k s, $ gy nem is rtem, mirt $agyjuk szaba! n szala!glni. G Anym is " lyt n ezt m n! gatta, uram G "elelte (#$ulze, !e ltsz tt rajta, $ gy nagy n is rti a burk lt "enyegetst.

BBB 4g ugyanaznap este 2un - n ; !enburg t$-atta a nlnl "l "ejjel magasabb, termetes $amburgit a szllsra. (#$ulze tprselte magt a keskeny ajtnyls n s -igyzzllsba -gta magt. K n ; !enburg $agyta tt llni egy pillanatig, mik)zben %gy tett, mint$a el" glaln magt a t,k)r el1tt. Amint "elnzett, a t,k)rbe r)$)g1 (#$ulzt ltta a $ta m)g)tt. G 4it -igy r g, mint maj m a plmag nQ G re#segte. G (emmit, uram. /gyszer3en ilyen p "zmnnyal j)ttem az rnyk-ilgra G -lasz lta (#$ulze. G Kannak lyan emberek, akik lyan "izimisk-al sz,letnek, amilyen #sak az anyjuknak nyeri el a tetszst. 4s knak meg lyan kpe -an, $ gy az ember legsz-esebben #supasz seggel ugrana neki, mr megb #sss n, $a $elytelen nmetsggel beszlek. 4egint ms knak pe!ig lyan b l! g brzattal kell lelni,k az let,ket, mint az enym. G E l! g brzatQ G - nta )ssze a szem)l!)kt - n ; !enburg. G (zm mra a maga grimasz l p "ja szinte szemlyes srtsnek t3nik. G 5aran#sra, rangi!1s $a!nagy %rP G -akkant tta (#$ulze $elytelen " rmalitssal, s ar#rl %gy le$er-a!t a -igy r, mint$a egy lt$atatlan kz t)r)lte - lna le. G Ar#tlan !isznP G ")rme!t r - n ; !enburg, !e immr min!en in!ulat nlk,l. G +en!ben -an, (#$ulze, pi$enjP G 2at nai -agy #i-il rtelemben pi$enjek, uramQ G r!ekl1!)tt (#$ulze. G 4i a k,l)nbsgQ G >, z ng rzni le$etne a k,l)nbsget, uram. G 8rtem. Akk r #i-ilesen pi$enjP (#$ulze -llai az nnal elernye!tek. 6llkap#sa ellgyult, $,-elyk' s mutatujja egyetlen gy rs rn!ts-al kinyit tta a sz r s gallrja #satjt. G 4irt nem -etk1zik min!jrt meztelenreQ G szlt r g%ny san - n ; !enburg. G (z-esen megtennm, uram, !e anym min!ig arra krt, $ gy ne mutatk zzam ru$tlanul i!egenek el1tt. K n ; !enburg %gy !)nt)tt, j bban jr, $a "igyelmen k-,l $agyja a megjegyzst. &elyette inkbb megkr!ezteM G 6rulja el nekem, (#$ulze, $ gy a "enbe ker,lt maga a * tan r $amezre!beQ 4ert "in man " galmaz-a a legke-sb sem ltszik kat ns "ajtnak. (#$ulze egyltaln nem t3nt srt1!)ttnek. G Az %gy - lt, uram G kez!te - ntat ttan G, $ gy amik r a Nagy Nmet Eir !al m r!)bbent, $ gy a lengyelek milyen "enyegetst jelentenek az rszgunk szmra, F,$rer,nk pe!ig az 1 messzi t- lba tekint1 b)l#sessg-el el!)nt)tte, $ gy )n-!elmi #lzattal meg kell tma!nunk 9engyel rszg t, %gy reztem, itt az i!eje, $ gy n is megtegyem a magamt. G 4egnyalta $%s s ajkait. 2un - n ; !enburg r!ekl1!-e nzett "el a termetes $amburgira. Lu!ta, $ gy (#$ulze g%ny l!ik, m annak is tu!atban - lt, $ gy s kkal agya"%rtabb annl, $ gy #sak %gy $agyja magt rajtakapni. G F lytassa G m n!ta G a &azrt s a F,$rerrt -- tt $aza"ias k,z!elmnek lebilin#sel1 t)rtnettP G N s, ami engem illet, n nem egszen gy " galmaznk, uram G ki" gs lta (#$ulze, s ar#a az ir nikus k m lysg -alsg s tanulmny- -lt. G =gyanis egy lny is rintett a ! l gban, aki a (zpsg s &it (zer-ezetT tagja - lt. Er az is igaz, $ gy sem szpnek, sem $-1nek nem - lt ne-ez$et1. G 2rges kezei-el egy n1i alak t rajz lt a le-eg1be. G <nkbb jjan -t, akr egy tglakl zet, mr megb #sss n az alpri nmetsgemr[. /gy ijjen teremtssel baj san rukk l$attam -na be a 5art-!elmi L,zrsg$ez -agy az /llt (z lglat$ z. Er az is igaz, $ gy 1 se nyit tta -na ki a gy)ngy)z1 kiskapujt egy ijjen "r nt- nal m)g)tti egysgben lazsl baknak. Nem m, uram, az 1 bikjnak (('nek kellett lennie, -agy ",ty,lt a b1rgyrP 8n persze bizt sra -ettem, $ gy

elutastjk a jelentkezsemet. A gy)nge mellkas m miatt a ! kk knl is #sak tartalk sknt " glalk ztattak. G A mellkasra k ppint-a, ,resen k)$)g)tt. G (zegny anym " lyt n m n! gatta, mennyire #s !lk z tt, $ gy t%lltem a gyerekk ri meg"zs kat. (z-al, akibe egy #sepp jzan sz sz rult, az semmikppen sem $i$ette, $ gy meg"elel$etek az (( k,l)nlegesen magas k)-etelmnyeinek. G Lermszetesen G rtett egyet -ele - n ; !enburg. G 7sak$ gy az a !iszn kat na r- s p nt ellenkez1 llsp nt n - lt. 4egszmllta a " gaimat, mint$a -alami ki-n$e!t elmebeteg lennk, aztn a $n m al szaglsz tt, $ gy ellen1rizze, nem -agy k'e -letlen zsi!, utna "elemelt karral k)$#selnem kellett, mint amik r -alaki a t rkt k)sz)r,li, -g,l a legnagy bb #s !lat mra alkalmasnak tallt. &t gy ker,ltem az (('be, n, a barmbekiU )reg K)r)s (#$ulze "ia. Apm bizt san " r gna a srjban, $a tu!n, $ gy A! l" alatt " g k sz lglni G -agyis, elnzst krem, uram, termszetesen a F,$rer, A! l" &itler alatt. (z-al gy t-e!tem i!e n, a legala#s nyabb let" rma a * tan (( + $amezre!be. G 8s mi lett a lnnyalQ G KeleQ N s, 1 egsz ms"lnek biz nyult, mint $ittem, uram. /ls1 elt- mra tet1t1l talpig ki)lt)z-e j)ttem $aza, akr a kutya a !szeb!re. A legszebb egyenru$mban, l)-sz zsinr kkal meg sp rtrmekkel kirittyent-e, ami #sak bele"rt. /lment,nk a 7a" Katerlan!'ba isz gatni meg tn# lni. Lapasztalat m szerint $a a lny kkal tn#ra per!,l az ember, s $a k)zben a tr!-el egy kiss meg! lg zza a lbuk k)zt, akk r mr s kkal k)nnyebben $anyatt !)nt$eti 1ket. 6m ezzel a lnnyal mer1ben ms - lt a $elyzet, mert amik r a laksn arra ker,lt - lna a s r, $ gy kitrja a gy)ngy)z1 gy)ny)rkapujt, elkez!ett srni meg tiltak zni, s a!!ig ellenkezett, mg -g,l semmire sem mentem -ele. G 4irt nemQ G 4ert mint utbb ki!er,lt, nem a "r"iakat szerette, $anem a lny kat s egy gumibr kit. 2pzelje #sak el, uram, $ gy ltezik lyan lny, aki t)bbre be#s,l egy m3anyag!arab t egy -al!i bj! r ngnl. G 4in!enesetre sz katlan jelensg G $agyta $elyben - n ; !enburg, aztn $irtelen kir bbant bel1le a ne-ets. (#$ulze -isz nt $all san k m ly, sa-any% brzattal "igyelte el)ljrja !er,ltsgt, maj! miutn megelgelte a ! lg t, a maga sz k-ny s kimrtsg-el megszlaltM G &a!! $-jam "el a rangi!1s $a!nagy %r "igyelmt arra a tnyre, miszerint a rangi!1s $a!nagy %r kretett i!e a szllsra, -alami ismeretlen kbl ki" lylag. ' /zzel ny ma -eszett a tisztelettu! $angs%lynak, s (#$ulze -issza-lt tt arra a termszetes $amburgi ak#entusra, amit a O. (zza! !li szrmazs% bakinak t)bbsge kptelen - lt megrteni. G 4ellesleg az az ,t1!)tt p r sz sr#, aki reggel megl1tte magt, tz per#ig min!enkinek ingyen s)rt "izet a kantinban. K n ; !enburg tr"s #s,gge!tsggel #s-lta a "ejt. G +en!ben -an, trj,nk a lnyegreP /gy a""le min!enes segt1re lenne sz,ksgem, aki s "1rk)!ik, "utrsz lglat kat lt el, s $as nlkat. 4agra g n! ltam. (#$ulze szeme "el#sillantM G Kagyis tisztisz lgra, uramQ G kr!ezte lelkesen. G Az )regem tisztisz lgaknt sz lglt az els1ben s egy Er,sszelben )sszesze!ett $iml1-el meg%szta. G Nem, nem tisztisz lgt akar k. 0eier kapitny nem raj ng az ilyesmirt. Arra g n! ltam, $ gy a kikpzs i!1tartama alatt el-gezn a ren!es szza!beli teen!1it, m utna, $a aktsz lglatba ker,l, -isszaj)nne $ zzm, mint a szemlyes k,l!)n#)m. Na, mit szl $ zzQ G +szemr1l benne -agy k, uram. 7sak egy krsem lenne. &a nin#s ellenre, reggelente a!!ig is tj)nnk s ren!be tennm a szllst, k)zben "elksz,lnk az ajnlatra, uram. G Kagyis ki akarja $%zni magt a reggeli gyak rlat zs allQ G ;e$ gy, uramP 7sak amita itt -agyunk, min!en reggel a szar$zba -eznyelnek takartani, s a glm kij)n az ktl a b3z)s menny!)rgsl!ktl. G +en!ben -an, (#$ulze, enge!lyezem a krst. Ygy lt m, maga nem is lyan $,lye, mint amilyennek els1 rnzsre ltszikP

BERYE"IK LESEZET
4etzger t)rzs1rmester magtl jut tt ugyanerre a k)-etkeztetsre, br neki -alami-el t -bb tart tt, mint - n ; !enburg $a!nagynak, m ebben nin#s semmi meglep1, mi-el a 4szr snl min!ig lassan esett le a tantusz. Kagy, a$ gy a t)bbi altiszt sz kta m n! gatni a pis kantinbanM @4etzger t)rzs1rmester mg arra is kptelen, $ gy a ",lt a segglyuktl megk,l)nb)ztesse. @ Kisz nt elg kitart - lt, $ gy ki-ereke!je magnak a szza! legke!-ez1bb altiszti p z#ijt. (z-al a 4szr s %gy ltta, $ gy (#$ulze ki-l a! ttsg kkal megl! tt kat na. 7sak -ala$ gy mint$a $inyz tt - lna bel1le az az @llati rtermettsgA, amit a t)rzs1rmester el-rt az embereit1l. Ygy tisztelgett, akr egy p r sz grnt s, !e mint$a min!ig -alami g%ny s szarkazmus #sill g tt - lna a tekintetben. Az egsz ezre!ben 1 pr !uklta a legj bb !szlpst, m a @pi$enjA -eznysz el$angzsa utn r)gt)n lyan slamp ss -lt a jrsa, mint -alami amerikai # Rb y'nak. 8s br (#$ulze min!ig ille!elmes -lasz kat a! tt a 4szr s kr!seire, annak mgis - lt egy lyan san!a gyan%ja, $ gy az e\! kkmunks #sak $ergeli, -ala$nysz r szba ll -ele. 2ereken meg is m n!ta a #imb rinak a pis kantinbanM @4 n!$atnak, amit akarnak, meine &erren, szerintem ez a szar$zi $ajkirak szn!k san szrak zik -elem, $ gy i!egestsen.A /zrt aztn 4etzger t)rzs1rmester az agyptl n teszbe be is rajz lt egy kis "ekete keresztet @+i#$r! (#$ulzeA ne-e mell, azzal az er1s el$atr zssal, $ gy megk,l)nb)ztetett "igyelemben rszestse. 8s ez az apr kereszt nem s k jt jelentett +i#$r! (#$ulze szmra. BBB &3-)s, s)tt !lutn k)sz)nt)tt rjuk. A l1tr "eletti gb lt n l msz,rke $"ellegek %sztak. 6m (#$ulze nem $agyta magt be" lys lni sem az i!1jrstl, sem az gykban rzett, g1 "j!al mtl. /l-gre azt #sak magnak k)sz)n$ette a barakk k m)g)tti nagy$zban m3-elt !isznsg krt. 5anaszk ! tt is a bl%z s kur-a a t)rtntek utnM @ Ygy j)ssz neki az embernek, mint El,#$er l -asr $amaF. 9egalbb a m #sk s #sizm! le$%z$atta! - lnaPA : pe!ig gy ellenkezettM @Arrl sz sem le$et, kis gepr! m. 4i lenne -elem meztlb, $a -letlen,l egszen be#s%sz mQA 0 n! san bellt tta a @0F'asA irnyzk t. <mmr $arma!sz r a !lutn " lyamn. Aztn meg$%zta az els,t1 billenty3t. A puskatus jk rt taszt tt a szles -lln. A l1tr rkban megjelent a tallatjelz1 sakktblaszer3, k #ks zszlaja. (#$Rarz $a!nagy, a l)-szet -ezet1je elismer1 !)rm)gssel nyugtzta a lt ttakat. G <smt tizenkettes, (#$ulzeP G maj! megkr!ezteM G & l az )r!)gben tanult meg gy l1niQ G Lermszetes a! ttsg m, uram G jelentette ki (#$ulze $tra sem " r!ul-a, azzal az elge!ett tu!attal, $ gy a m)g)tte "lk)rben ll tiszt$elyettesek s (( kat nk el1tt eljtsz$atja a lse' majest9 szerept. (#$ulze %gy a -llg)!rbe sz rt tta a puskatust, mint$a a "egy-er is egyik testrsze lenne. A bal szemt le$uny-a, g n! san #lz tt. 2)r,l)tte llegzet'-issza" jt-a llt a nz1sereg, mint$a maguk is l1ni ksz,lnnek. G Yjabb tizenkettesP G kilt tta (#$Rarz. G & gy a p k lba #sinltaQ G ;e mr nem is prblt -laszt tallni a kr!sre, $elyette "ellelkes,l-e gy szltM G <!e"igyeljen, (#$ulze, menjen !a a l1szerkia! 1rmester$ez, s a paran#s mra -telezzen mg tz !arab l1szertP 4in!mig 4etzger t)rzs1rmester tartja az ezre! l)-szeti rek r!jt, !e %gy lt m, maga simn meg!)nt$eti. G 2i emltette a ne-emQ G kr!ezte a 4szr s, aki pp akk r rt !a a O. (zza! aznap b rsle-esb1l s k lbszbl ll eb!jt szllt @gulysgy%A'-al. (#$Rarz, aki sajt be-allsa szerint semmi ki-etni-alt sem tallt a t)rzs1rmester @nemzetisz #ialista attit3!jbenA, tr"san meg"enyegette az altisztet. G ? lesz -igyzni, t)rzs1rmester, mert ez a z)l!",l3 k)nnyen meg!)nt$eti a rek r!jt. A 4szr s brzatn knyszere!ett -igy rral "igyelte (#$ulzt, aki el,getett a l1szerkia!$ z, alrni t -bbi tz !arab l1szer -telezst.

G ( k szeren#st k-n k neki, uram G jelentette ki ltszlag s nemt)r1!)msggel. G /l-gre n$a a -ak ty%k is tall szemet. G 9e$et, $ gy igaza -an. Laln tnyleg nem t)bb mint -letlen szeren#se. 4aj! megltjuk. (#$ulze bajtrsai, akik tu!tk, $ gy mr (ennelagerben kir!emelte a mesterl)-sz zsinrt, zaj san tiltak ztak s ez er1sen aggaszt tta a 4szr st. G 7sen!etP G ,-)lt)tte. G 7sen!et krek a l1trenP A kat nk enge!elmes #sen!be burk lz-a "igyeltk, amint (#$ulze %jra el$elyezke!ett a l1llsban. 4r akr egy tet-es )t)s is elg lenne, $ gy t%lszrnyalja a 4szr s rek r!jt. (#$ulze ujjt az els,t1 billenty3re g)rbt-e, a "egy-ertust a -llg)!rbe sz rt-a, nagy g n!!al #lz tt. (ri #sen! uralk ! tt. (zinte rezte a rtapa! szz szemprt. Az ujjt lassan, egsz lassan r"esztette a ra-aszra. 8s ekk r -ratlanul egy ")l!re es1 #sajka #s)rrent a $ta m)g)tt. 9)-se a #lp nttl t- l z%g tt t a le-eg1n. A tallatjelz1 pir s zszlt lengetett. G Fanny bugyija G k)z)lte (#$Rarz $a!nagy egy,ttrz1en. G <gazn balszeren#ss, (#$ulzeP A 4szr s !)rm)g-e -ette "el a #sajkjt. G 2i)ml)tt a b rsle-esem. G Nagy -)r)s brzata szinte ragy g tt, mik)zben (#$ulzt "igyelte, aki a !,$t1l $amusz,rke szemmel lassan "eltpszk ! tt, s lep r lta a piszk t a tr!r1l. G Nem r ssz, igazn nem r ssz, (#$ulze. A -gn mg mesterl)-szt "aragunk magbl. ;e a!!ig mg tanulnia kell egyet'mst, $a egy magam"ajta )reg bak-al akar -etlke!ni. G (zably san tisztelgett (#$Rarznak, aztn elin!ult, $ gy %jabb #sajka le-est mertsen magnak, miel1tt a t)bbiek r-et$etnk magukat a nagy bb k lbsz!arab kra. (#$ulze #sen!esen "igyelte a t- zst, !e magban #sen!ben b ssz%t esk,!)tt. 4etzger t)rzs1rmester r)-i!esen, le$et1leg pr nap n bel,l keser-esen megbnja aljas tettt. BBB 8s a b ssz% napja mg annl is $amarbb "el-irra!t, mint a$ gy (#$ulze -rta. A l1tri esemny utn egy $ttel -ratlanul riaszt ttk az ezre!et s k)z)ltk a paran#s t, amely szerint t kell - nulniuk Lrierbe, az 1si tart mnyi -r sba, a F,$rer szne el1tt " ly !szszemlre. =gyanis &itler a Nyugati "alnl tett ellen1rz1 %tjrl -isszatr1ben itt szn!k z tt megllni.10 G A mi ezre!,nk -ezeti a par!t G tjk ztatta tisztjeit a 2esely3. G A F,$rer ugyanis az n $ajt "ejezte ki, miszerint "elttlen,l ltni k-nja a * tant. G (#$Rarz "el " r!ul-a le-ette a m n klijt, $ gy megt)r)lje. A le$ajt tt "ej3 tisztet "igyel1 - n ; !enburgnak az - lt az rzse, mint$a 0rier nem akarn, $ gy e pillanatban lssk a tekintett. G ?a, s ami azt illeti, (#$Rarz, a b#sikja, aki szintn tt lesz a F,$rer trsasgban, ezre!paran#sn ki enge!lyt krt, $ gy enge!jem el arra az jszakra. Lermszetesen az nnal $ zzjrultam. (#$Rarz alig tu!ta palst lni b,szkesgt a $rne-es b#sikja emltsre. G 2)sz)n)m, uramP G rebegte. G <gazn $ls -agy k a ke!-essgrt. ;e nem#sak (#$Rarz rzett )r)met a ",$reri lt gats miatti "elknlk z le$et1sg miatt. G (#$ulze %gy rezte, elj)tt a -r-a -rt alkal m, amik r bejut$at a 4szr s szllsra. A par! napjn beteget jelentett, amik r az ,gyeletes altiszt reggel $atk r "elbresztette 1ket. Az altisztet #sak @9yukas seggA'nek ne-eztk, mi-el a lengyel rszgi $a!jrat s rn "j!almas sebes,ls rte a $ts "eln. 9yukas segg gyanak !-a -izsglgatta a #supasz $amburgit. G 4aga szimullni prbl, (#$ulzeQ 6m (#$ulze spa!t ar#a s a szeme alatti karikk nem arrl tan%sk !tak, mint$a ki akarn $%zni magt a F,$rer el1tti par! gy)trelmeib1l. G =gyan, kplr, a "l jszakt a menny!)rgsl!n ,l-e t)lt)ttem. F lyamat san r $angltam a k)rlet s a latrina k)z)tt, %gy elkap tt a szap ra, $ gy azt $ittem, a $ts " gaimat is kiszar m G ny)sz)r)gte er1tlen,l. 9yukas segg "eljegyezte az esetet a n teszbe. G +en!ben -an, beteget jelent$et G m n!ta. G ;e jaj magnak, $a #sak t akar -erniP

& r#$ ! kt r, rangi!1s t)rzs r- s, aki @4!szerek a nem rja rassz% tpus k #sal$atatlan "elismersre a testszaguk alapjnA #mmel rta ! kt ri !isszert#ijt, ami termszetesen az nnal az (( k)telkbe juttatta, t%lsg san el" glalt - lt a$$ z, $ gy egy ny m rult $as#sikars s $amburgi-al -esz1!j)n. /zrt egykett1re kim n!ta a nmet ter,leten ltaln san $asznlat s @$g " ssA !iagnzist a !eka!ensnek szmt g)r)g @!iarr$ eaA ki"ejezs $elyett. G 0ygyk%rakppen pe!ig k)nnytett sz lglat, szntabletta s napjban ktszer nyers alma. & lnap reggelre pe!ig jelenti nekem, $ gy meggygyult. G <genis, rangi!1s "1 r- s %rP G ny)gte el$al $ang n (#$ulze. & r#$ mg "eljegyzett -alamit a n teszbe. ?elenleg min!en betegsget termszetes gygyszerekkel akart kik%rlni. 4g azzal is megprblk z tt, $ gy musktlile-elet rj n "el a ",lbe, " g"js gygykezelsre. Feltett szn!ka - lt, $ gy kutatsai -gezt-el magnak &immler +ei#$s",$rernek ajnlja "el a "el"e!ezseit. 4in!)ssze egyetlen nyugtalant tnyez1 aka!t a ter-eit illet1enM a * tan ezre! "iatal kat ni k)z)tt az egyik legltaln sabb krsg a g n rr$ea Ik)zismert ne-n tripper -agy kankJ - lt, s ennek lek,z!sre a " ! rmenta tea, -alamint a nyers $agyma termszetes gygyk%rja nem t3nt t%lz ttan $ats snak. 2ir-e (#$ulze gy rsan kik)pte a p k li z3 ! $ny#s mt, ami a sz,ksges t,neteket pr !uklta. ;e a tr,kk megrte a kellemetlensget, $iszen egy jk ra lpssel k)zelebb ker,lt a #lj$ z. 4etzger szllsnak takarts-al egy sz1ke $aj%, tizenny l# -es sr# - lt megbz-a, akit sz)rny3 k)$)gses meg"zs knz tt, s akit &)r#$ ! kt r kamillatea'in"%zi-al kezelt. (#$ulze meg-rta, mg kettesben mara!tak az ,gyeletes altiszti szlls el1tt, aztn el1$alsz tt egy )tmrks bankjegyet s a sr# kezbe ny mta. G Nesze G m n!ta G menj t a pis kantinba, -egyl maga!nak egy ,-eg rum t s ke-erj maga!nak pr p $rka er1s italt #uk rral meg " rr -zzelP /gy ilyen gr gk%ra s kkal t)bbet $asznl a mellkas !nak, mint az )sszes szemt, amit attl az ,t1!)tt pirulag)rget1t1l kapsz. A meglepett sr# $lsan " ga!ta a bankjegyet. G ;e mi lesz a 4szr s szlls-alQ G kr!ezte agg!-a egy $ sszabb k)$)gsi r $am t k)-et1en. G Azt bz! #sak rm, )reg"i% G "elelte (#$ulze, "elmark l-a a sz1nyegp r lt, amit az ,gyeletes altisztt1l kap tt a munk$ z. G /zt el-iszem G -igy rg tt. G s 4etzger assz nysg sz1nyegei r)-i!esen nagy bb -ersben rszes,lnek, mint amilyet -ala$a is kaptak. BBB 4etzger t)rzs1rmester $jas, sz1ke "elesge a barakk kkal szemk)zti t)mbben l-1 laksuk #supasz kis nappalijnak $e-er1jn trn lt. (#$ulze k p gtatsra kiszlt az ajtn, $ gy j)jj)n be. Az assz nysg melletti asztalkn egy "lig telt 2irs#$'es ,-eg pi$ent, elr$et1 t- lsgban. ;%s keblei $almn egy ! b z lik1r)s b nb nt egyens%ly z tt, prns, "e$r kez-el #sipeget-e a #s k l!t, min!en !arab utn lenyal gat-a a rikt pir sra lakk z tt k)rmeit. G 4it akarQ G kr!ezte 9 re 4etzger anlk,l, $ gy "elpillant tt - lna, "igyelmt t -bbra is a raga!s b nb njaira k n#entrl-a. G A sz1nyegei kiprakker lsa miatt j)ttem, t)rzs1rmester assz ny G -akkant tta (#$ulze legj bb kat nai m ! rban, ki" gstalan -igyzzllsba mere-e!-e. ?l ismerte a "ajtjukat. &amburgban @z)l! )z-egyeknekA $-tk 1ket. L)bbnyire gyermektelen k,l-r si $ziassz ny k - ltak, akik a -ilg ! lgaiba bele"ra!-a i-ssal, ! $nyzssal, meg a k)rmeik manik3r)zgets-el ,t)ttk agy n az i!1t, egyre inkbb elt- l !-a "rjeikt1l s )nmaguktl, mg ly si-rr -lt az let,k, $ gy -g,l mr egszen meg"ele!keztek egyk ri k-nat s, - nz assz nyi mi- ltukrl. G Nem t3nt "el, $ gy esik !akintQ G kr!ezte "el sem nz-e. G & gy tu!na sz1nyeget p r lni ilyen i!1benQ G Kalban, t)rzs1rmester assz nyQ G jtsz tta (#$ulze az ,t1!)ttet. G 8szre sem -ettem. G /gyik'msik baka lyan k rlt lt, $ gy a nap t is lgg)mbnek nzi G jelentette ki az assz nysg meg-et1en. /l1re$aj l-a "el-ette a lik1r)sp $art, egyben "elknl-a a jl "ejlett keblei

lt-ny s pan rmjt, amelyek min!en pillanatban azzal "enyegettek, $ gy kisz)kkennek a mly ki-gs% parasztbl%zbl. @4utats "e$rnpA G g n! lta (#$ulze. @8s tisztban is -an -ele.A 6m szles brzata ny mt sem mutatta rzelmeknek. L -bbra is meg1rizte a k rlt lt k)zlegny st ba, -ak enge!elmessgnek lar#t. G Na azrt ne #s r gj n tt, mint -alami le-itzlett "asz a lak !al mbanP G ")rme!t r az assz nysg, "el$ajt-a p $ara tartalmt. G Legye le a "enekt, min!jrt munk$ z lt$atP @4aj! a! k n neke! le-itzlett lak !almi "aszt, t1gyt)megPA G g n! lta (#$ulze. 6m amik r megszlalt, %gy t3nt, $ gy a $angjbl alzat s $la ra! a $)lgyemny mr$etetlen jin!ulatrt. G 2)sz)n)m, t)rzs1rmester assz ny, $atrtalanul ke!-esP 4ere- $ttal, )sszesz rt tt tr!!el ,lt le a szk szkre, mint -alami te$etetlen isk ls gyerek, aki az igazgat nni$ez j)tt lt gatba. Az assz nysg megt)lt)tte p $art, k)zben el1sz)r nzte meg alap sabban a "r"it. (#$ulze meg" nt ltan k)-ette szem-el az ital m zgst az ,-egb1l a p $rba. Ygy t3nt, $ gy tekintete -arzsa m3k)!1kpesnek biz nyult, mi-el a n1 gy szltM G Na, mi -anQ Ne bmulj n, mint 2risztus a kereszten, $anem $ zz n magnak egy p $aratP :!a"enn tall a tlalszekrny j bb p l#n. A "r"i tt -n "eltpszk ! tt. G L)lt$etek, t)rzs1rmester assz nyQ G Lermszetesen, k,l)nben mirt m n!tam - lnaQP 8s az g szerelmre, ne szlts n t)rzs1rmester assz nynakP Aztn mr a (#$ulze ltal ter-ezett " rgatk)ny-nek meg"elel1en " lytat!tak az esemnyek. Nem $iba jtsz tt el -agy "lszz e$$ez $as nl jelenetet az elm%lt tz - s rn. A premierje tizenngy -es k rban - lt, a legj bb isk lai #imb rja !esanyj-al. /leinte az i!1jrsrl #se-egtek. Aztn az (('re terel1!)tt a sz. 4aj! %jabb p $r lik1r k)-etkezett. (zp lassan rterelte az assz nysg t, $ gy a t)rzs1rmesterrel t)lt)tt magnlet,kr1l kez!jen beszlni. @2pzelem, milyen magny s le$et az lete egy ilyen el" glalt, " nt s szemlyisg mellett, mint 4etzger t)rzs1rmester %riA 8s termszetesen telibe tallt. G F galma sin#s rla, mennyire magny s. G A $jas 9 re 4etzger meg"ra!t lelke min!en el" jt tt, r mantikus -gyt belea!ta a "j!almas, sz-b1l j)-1 s$ajtsba, amit %jabb p $r lik1rrel )bltett le. (#$ulze, mint$a #sak -letlen t)rtnne, megrintette az assz ny k)-r tr!t, amik r !any%jt tta neki a p $arat. A n1 megb rz ng tt a -gytl. (#$ulze a! tt mg neki n$ny per#et, aztn nagy, izm s karj-al %gy )lelte t az assz ny -llt, mint$a ez lenne a legtermszetesebb ! l g a -ilg n. A -k ny bl%z n t megrezte a n1 kemny, " rr s kiss ne!-es testt. 2ezt az assz ny bl%za al #s%sztat-a, jtszani kez!ett a mellbimbj-al. 9 re a szemt le$uny-a "els$ajt ttM G 4 st mit g n! l$at rlamQ Ygy tett, mint$a el akarn -enni a kezt, !e az assz ny gy rsan megraga!ta s -isszatette a mere- mellbimbjra. (#$ulze megremegett ugyan, !e meg#sk lta. Nyel-,k tallk z tt s kgyknt " n! tt )ssze. Az assz ny -lla "elett ttekint-e, a 4szr sra esett a pillantsa, amint b,szkn "eszt-e egy "e$r l - n ,l, mg a $b r% el1tti "ekete egyenru$jban. (#$ulze ar#tlanul a "nykpre ka#sint tt, aztn a kznl l-1 te-kenysge "el szentelte "igyelmt. N$ny per##el ks1bb az assz ny melltartja s bugyija a sz1nyegen $e-ert, 1 pe!ig #supn a "ekete $arisnyjban, lbujj$egyen az ajt$ z tipegett s bezrta. Aztn -at san leeresztette a re!1ny)ket, ne$ gy "elriassza a $irtelen zajjal a sz msz! kat. (#$ulze az els1 menetben a $e-er1n tette mag-. Aztn az assz ny -i$ g sz)k!#selssel kiszala!t a ",r!1sz bba. Amik r elr $ant a "r"i mellett, lapt kez-el rsz tt egyet a nagy "enekre, inkbb l-ezetb1l, mint b ssz%bl, aztn !aszlt a 4szr s l -asp rtrjnakM G /gyP A ms !ik menetben a $it-esi gyban szeretkeztek. /z ellen az assz ny eleinte ugyan tiltak z tt egy kiss, !e nem s kig. (#$ulze ",le szmra -alsg s b ssz% szim"niaknt $at ttak a nyik rg rugk s a re#seg1 gybettek. G 2ett1P Gnyugtzta elge!etten. &arma!sz rra lyan ! lg kra -ette r az assz nyt, amit mg a t)rzs1rmesternek sem tett meg s sem, pe!ig mr tz -e - ltak $zas k s - lt alkalma ltni egyet'mst az kban a k)ny-ekben, amelyeket 4etzger a m #sk s !iszn bakktl k bz tt el.

(#$ulze tu!ta, $ gy m st mr nem kell t -bb alak sk !nia az assz nnyal. /zrt egyszer3en megraga!ta a $ ssz%, sz1ke $ajnl " g-a s le"el knyszertette maga el1tt. Aztn, mr #sak a gy)ny)rteljes #upp gs za-arta meg a #sen!et. &r mP BBB ;lutn $r mk r j)tt el az assz nytl, $na alatt a $asznlatlan sz1nyegp r l-al. Az assz ny, k)-r ar#n a teljes kielg,ls ki"ejezs-el alu!t a szt!%lt gy n. &as nl ki"ejezs ,lt (#$ulze brzatn is, br az 1 -igy rgsba nmi r sszin!ulat is -egy,lt. 9assan, eny$e "j!al m terje!t szt a lba k)z)tt, $al-ny aggaszt sajgssal, amir1l $elytelen,l %gy -lte, $ gy #sakis egyetlen ka le$et. 6t-g tt az %t n az A! l" &itler'barakk k bejrata "el, a$ l a te$erautkrl akk r kez!tek leszllni a !szszemlr1l -isszatr1 kat nk. G &, magaP G b1!,lt utna egy $ang. 4eglep1!-e -issza" r!ult, aztn ugyanazzal a len!,lettel -igyzzba -gta magt, puskaknt sz rt-a az l!al$ z a p r lt, mert 4etzger t)rzs1rmester llt a $ta m)g)tt teljes !szegyenru$ban. G Azt $ittem betegP G kilt tta a prakkerra mutat-a. G Az r- s k)nnytett sz lglatra ren!elt, t)rzs1rmester %r G, -akkant tta (#$ulze a legszably sabb kat nai m ! rban. G Az )n laksn - ltam, kip r lni 4etzger t)rzs1rmesterassz nynak a sz1nyegeit. A 4szr s $araps $angulata -alamelyest "elenge!ett. & ssz%, "raszt, es1s nap t t)lt)ttek Lrierben, gy alig -rta, $ gy megszaba!ul$ass n a knyelmetlen uni" rmistl s i$ass n -gre -alamit. Arra g n! lt, $ gy $a (#$ulze el-gezte a $zimunka ne$ezt, akk r 9 re taln nem lesz lyan "ra!t estre. /z l-ezetes lenne, el-gre a szerelem a szegny ember kenyere. /zt a ki"ejezst -alami "ilmb1l, -agy regnyb1l mertette. G Na s ren!esen kip r lta 1ketQ 4ert a "elesgem nagy n knyes teremts m, tu!jaQ G Ez$at bennem, t)rzs1rmester %r G, -gta r kapsbl (#$ulze. G Alap san meg! lg ztam a sz1nyegeket. ? i!eig nem kell %jra p r lni. G Lisztelgett, aztn gy rsan !bb llt, mg miel1tt az altiszt kisz%r$atta - lna a !ia!almas pillantst a tekintetben.

T"IK LESEZET
=gyanezen az estn Lrierben 2urt (#$Rarz $a!nagy szintn tl$ette a !ia!al pillanatt, amik r $at - utn tallk z tt a b#sikj-al, s a nagy ember %gy !)nt)tt, $ gy -ele t)lti az estt. /legns kzm z!ulattal az ajt "el intett s magas rr$ang n megszlaltM G 2i"el, 4,llerP G A b r t-lt "ej3 0estap "1n)k "elllt. G 4aga is, NebeP G A b3n,gyi ren!1rsg "eje k)-ette k llgjt az ajt$ z. :tt meg" r!ultak s -igyzzllsba -gtk magukat. G &eil &itler, :bergruppen",$rerP G E)mb)ltk egyszerre. A "1n)k,k rjuk mere!t. G 4a este G k)z)lte -el,k, mint$a $i-atal s bejelentst tenne G elbeszlget,nk 2urttal a p litikrl, utna pe!ig !i#s1sgesen leisszuk magunkat. Kg,l G " lytatta a mutatujjt bsz#n m z!ulattal a kt ujja k)z !ug-a G kiprbljuk, $ gy ez a ny m r%sg s ppista szemt $ely a gy)ny)r)k - natk zsban mit tu! "elajnlani az embernek. 4egrtettkQ G 4egrtett,k, :bergruppen",$rer G b)mb)ltk. 4r $ gyne rtettk - lna meg. /l-gre +ein$ar! &ei!ri#$ az (( Eir !almi Eizt nsgi (z lglatnak "eje - lt, s @&$r &ei!ri#$t1lA egsz Nmet rszg npe rettegett. 4 st, amik r ,nnepi lak mi egyikre in!ult, a msik kett1 $lsan k nstatlta, $ gy nem 1ket krte "el r, $ gy tartsanak -ele. 4ert a magas, sz1ke, $ege!3m3-sz kez3 Imi-el az - ltJ (( tb rn k a jg$i!eg gyilk s szem-el Imert lyan - lt a tekinteteJ rszegen mg s kkal -esze!elmesebb - lt, mint jzanul. 4iutn elt- ztak, &ey!ri#$ "elrakta ragy g #sizmit az asztalra, !a$%z tt maga el egy ,-eg k nyak t s t)lt)tt magnak egy italt. Aztn az un ka)##se "el t lta a pala#k t. G L)lts maga!nak is, 2urt G m n!ta. Aztn anlk,l, $ gy az un ka)##sre -rt - lna, "elkilt ttM G

FenkigP G s egy $ajtsra ki,rtette a p $art. G L l! i!e az ,-egetP G m n!ta ugyanazzal a llegzettel. G (z-al, $ gy tetszik a sz lglat a * tan + $amezre!benQ 2urt, mg min!ig a $res b#sikja jelenltnek $atsa alatt ll-a, "el-z lt pr rszletet a 4s !ik (zza!rl. &ey!ri#$ r!ekl1!ssel $allgatta, mik)zben " lyamat san )nt)tte magba az italt, nyil-n-alan szre sem --e, $ gy mit tesz. G 8s a kat nk m rljaQ G tu!ak lta. G 2i" gstalan. G A tisztekQ (#$Rarz tt -z-a - n gatta a -llt. G Aka!nak k)zt,k lyan k, akik nem elg kemnyek G kez!te. G 4int pl!ul 2un - n ; !enburg rangi!1s $a!nagyQ G kr!ezte &ey!ri#$ #sen!esen. Aztn az un ka)##se #s !lk z ar#ki"ejezsn !er,l-e $ zztetteM G 2e!-es 2urt m, nek,nk min!en,tt -annak in" rmt raink. 4g a kis 0eier kapitny !rl is sz lgl$at k n$ny "in m rszlettel. : pl!nak krt nem#sak paripk n szeret l -ag lni, nekem bz-st el$i$ete!. ;e nem b #stk z m sza"t s rszletekbe, mert a -gn mg megb trnk ztatnm a "iatal, rzkeny lelki-ilg !at. Lu! !, 2urt, a ren!1ri szer-ezetem min!en tekintetben be$lzza nemzet,nk let-itelt. A$$ z ugyanis, $ gy az emberek g n! latait a meg"elel1 irnyba tereljem s a k-nt m! n irnytsam, min!enkir1l rszletes in" rm#ikra -an sz,ksgem. /z az egye!,li m!ja annak, $ gy min!en i!egen s r mb l $ats% elemet kisz3rj,nk nemzeti g n! lk !sunkbl. 7l m, $ gy a ren!1rsg -ljk a nagy nmet nemzet megtiszttj- s ne-el1j-P G A tb rn k tekintetben a "anatizmus t,ze gett. 4iutn i- tt mg egy k rty k nyak t, s lbait le-ette az asztal lapjrl, $irtelen tmt -lt ttM G ;e azt ajnl m, i"j% 2urt m, $ gy ne -esztegess,k itt t -bb a !rga i!1nket. <nkbb !erts,k ki, mit ajnl kt jke!-re !er,lt baknak a legkat likusabb 1si Lrier -r sa, amely lltlag mr +ma "iatalsga i!ejn is rgi telep,lsnek szmt ttP 4ik)zben arra -rtak, $ gy a nagy, "ekete 4er#e!es a szll bejrata el llj n, &ey!ri#$ bizalmasan $tba -eregette 2urt (#$Rarz t. G <smere! a -i##et a -res $urkrl meg a kt ap#rlQ GAzzal bele" g tt az els1 bsz#n -i## elmeslsbe. A "iatal $a!nagy #sknak mg szmtalan $as nlt kellett -gig$allgatnia ezen az jszakn a nagybtyja el1a!sban. BBB G @=t#kat lezrni, az (( menetelP A r $am sztag tesz rla, nin#s kij)-etelPA +ein$ar! &ey!ri#$ megb tl tt s #saknem elesett a s)tt " ly sn. G 7sitt, b#sikm, min!enki alszik mrP G "igyelmeztette (#$Rarz. 6m a Eir !almi Eizt nsgi <r !a "1n)kt min!ez $i!egen $agyta. G @4in!en,tt len jr Fekete (ereg,nkP 7satban a $all a ltelem,nkPA G b)mb)lte rszegen. Kg,l (#$Rarznak siker,lt ter1ltetnie nagybtyjt a lak sztly ajtajn, s megk)nnyebb,lten s$ajt tt "el, miutn be#sukta m)g)tte a #sizmasark-al. &agyta &ey!ri#$et beler ska!ni egy kar sszkbe, aztn kig mb lta a nyaknl az ingt. Nem kis ne$zsgek rn siker,lt -isszajutnia a szllba a Nmet Eizt nsgi (z lglat $ ltrszeg "1n)k-el. /$$ez $as nl ! rbz ls jszakban mg a Ea! L elz'i ka!tisk lban t)lt)tt -ei alatt sem - lt rsze. A b#sikja $at rn t -e!elt meglls nlk,l. 4in!ent )sszei- ttM k nyak t, gint, R$iskyt, b rt, s)rt, a ltez1 )sszes szeszesitalt. A gy mra min!en biz nnyal )nt)tt-asbl le$etett. &ey!ri#$ -ratlanul "eltpszk ! tt. G &ugy zn m kell G m ty gta rszegen. /gyik kezt maga el ny%jt-a, -ak n tap gatz-a kitm lyg tt a ",r!1sz bba. (#$Rarz l-e a le$et1sggel beler gy tt az pp meg,rese!ett szkbe, s $lsan kiny%jtztatta l -agl#sizms lbait. <stenkm, mit meg nem a!nk m st egy pu$a gyrt, g n! lta. Ygy rezte, egy" lytban kpes lenne talu!ni a k)-etkez1 $usz nngy rt. 6lm san le$unyta a szemt. 4ellkasa lass% ,temre emelke!ett s s,llye!t.

6m (#$Rarz $a!nagy szmra nem s k al-st tart gat tt a s rs ezen az jjelen. &irtelen egy l)-s !)rrensre eszmlt. /gyenesen "el,lt a szken. A !)r!,ls a ",r!1sz bbl $allatsz tt. Lalpra ugr tt s tr $ant a sz bn. E#sikja a sztz%z tt t,k)rben lt$at t,k)rkpre mere!t. /gyik kez-el a m s!tlba kapaszk ! tt, mg a msikkal a -eszlyesen remeg1 sz lglati piszt lyt mark lta. 9assan grimasz l-a bmult a t)r)tt t,k)rben r-igy rg kpmsra. G 4 st elkaptalak, te m #sk s zsi!P G m rm gta $alkan. (#$Rarz tt tt szjjal bmulta. A nagybtyja r!ekes m! n sznjzannak ltsz tt. G 4it m n! ttQ G kr!ezte. &ey!ri#$ "elje " r!ult. G Azt m n!tam, $ gy m #sk s zsi!. G Felr)$)g)tt, !e a $angjban ny ma sem - lt -i!msgnak. G /zt $ gy rti, b#sikmQ G "irtatta (#$Rarz kitartan. G Nagy n egyszer3, ke!-es 2urt m G "elelte &ey!ri#$ teljesen tiszta, nylt $angnemben. G Ap! meg n zsi!k -agyunk. A nagyany!at (uessnek $-tk, (ara$ (uessnek. Eizt sra -eszem, $ gy a Ea! L elz'i szrmazstani s "aji antr p lgiai tanulmnyai! elruljk, $ gy min!ez mit jelentM a &ey!ri#$ #sal! zsi!P G .si!Q &ey!ri#$ g%ny san mere!t az un ka)##sre. G <gen, min!ketten zsi!k -agyunk.11

HATO"IK LESEZET
19C9'40 tele, amely emberemlkezet ta a legkemnyebb s leg$i!egebb - lt, -g,l lassan #sak mega!ta magt a ta-asznak. Az A! l" &itler'barakk kat k)r,l-e-1 "ekete t p lya"k " k zat san kez!tek kiz)l!,lni. 4i-el a tiszt$elyettesek "igyelme kiss lanka!ni ltsz tt, a 4s !ik (zza! regrutinak igyekezete is k-nni-alkat $agy tt maga utn. Ll-z i!ejn min!en n sz gats nlk,l is #sipke!tk magukat gyak rlat zs k)zben, mr #sak azrt is, ne$ gy meg"zzanak. A ta-aszi "ra!tsg i!ejn -isz nt 4etzger t)rzs1rmesternek gatyba kellett rznia a trsasg t. G /zer )r!)g s p k l G mrgel1!tek a kat nk G, ez mg a szart is ki$ajtja bel1l,nkP Ygy t3nt, a ta-asz -get -et a $ ssz% nyugati (itzkrieg'nek. 1940. prilis 9'n, $ajnali D.O0' k r a gyal gsggal megrak tt &ansesta!t ;anzig nmet #sapatszllt $aj be$ajz tt 2 ppen$ga kik)t1jbe. A megszller1 paran#sn ka az a 2urt &imer tb rn k - lt, aki kt nappal k rbban #i-il ru$ban rkezett a !n "1-r sba. L%l egyszer3en s k)nnyen ment min!en. 4ire a nap lel! z tt, ;nia alig $%sz"1nyi nmet -esztesg rn letette a "egy-ert. A k)-etkez1 #lt N r-gia jelentette, m itt mr j-al er1sebb ellenllsba ,tk)ztek. A F,$rer sajt lapjnak, a K lkis#$er Ee ba#$ternek s a rajnai *est!euts#$er Ee ba#$ternek Ia kikpz1tb rban ugyanis #sak ezek$ez le$etett $ zzjutniJ min!en szma tele - lt a Nar-ik, Lr n!$eim s F rnebu k)rzetben zajl #satk $rei-el, -alamint ;ietl tb rn k p r sz $egyi-a!szainak $1stettei-el. /bben a $napban szinte ra!ni kez!ett az %j "elszerels az A! l" &itler'tb r barakkjaiba, mintegy el1re jelez-e a 4s !ik (zza! bakinak r)-i!esen bek)-etkez1 t3zkeresztsgt. Zreg te$erautik s l- ntats% k #sijaik elt3ntek, #sill g-ill g "lln#talpas knak a!-a t a $ely,ket. Az )sszes szakaszt lg$3tses, per#enknt F00 l)-s lea!sra kpes 40 4O'es -illmgppusk-al szereltk "el. 4g aznap reggel "lbeszakt ttk a kikpzst, $ gy min!enki meg$allgat$assa a ",$reri "1$a!iszlls k,l)nleges bejelentst Nar-ik elestr1l. Aztn megkaptk az els1 lngszr szlltmnyt is. A 4s !ik (zza! emberei jelent1sgteljes pillants kat -lt ttak, amik r a &a!sereg (pe#ilis Fegy-erir !jnak bemutat egysge nekilt tt a $all s rak mny lepak ls$ z.

G 2)zel$ar#i "egy-erekP G sutt gtk egyms k)z)tt. G Kagyis k)zel$ar#i "ela!atra -etnek be benn,nketP BBB A 4s !ik (zza!$ z -eznyelt $r mtag% bemutat raj termetes altisztje meg,t)gette az egyik kat na $tn l-1 kerek ,zemanyagtartlyt. G /z a "egy-er lelke G k)z)lte "ajs%ly san. G 8s tk z ttul rzkeny, nekem el$i$etik. /lg egy ksza g ly, ami #sak %gy -letlen,l nekipattan, s j jszakt, -ilgP A 4s !ik (zza! kat ni k)telessgtu!an, !e meggy1z1!s nlk,l !er,ltek a tr"lk zsn. G Akk r mi a teen!1 ennek elker,lsreQ G tette "el a kr!st az altiszt, maj! min!jrt meg is -lasz ltaM G A lngszr kezel1jt a le$et1 leg$atk nyabb -!elemben kell rszesten,nk. /z a raj ms !ik s $arma!ik embere bizt stja szmra, tet1t1l talpig "el"egy-erkez-e l1"egy-errel, illet-e grnt kkal. A kat nai kzik)ny- szerint kt pn#llemez m!jra kell ltalmazniuk lngszrs trsukat. A t rkt k)sz)r,l-e " lytattaM G Nzz,k, $ gy is "est min!ez a gyak rlatbanP 7lp ntunk az a bunker G mutat tt egy mintegy )t-enmternyire l-1 bet nbunkerre. G 9ssuk, $ gyan k,z!$etj,k leP <ntsre a raj ms !ik embere, j bbjban ",stgrnt t sz r ngat-a, bal "el1l a bunker "el k%sz tt. 2)zben a $arma!ik ember el1rt sz)gben, sztterpesztett lbbal a ")l!re -etette magt, s -akl1szerrel t,zet nyit tt a bunker l1rsre, gy szemlltet-e a trsai rszre ny%jt tt "e!ezetet. A ",stgrnt s $irtelen "elemelt kzzel jelzett, maj! amik r trsa abba$agyta a t,zelst, el$ajt tta a grnt t. 8les pattans $allatsz tt, mint amik r a nyri melegben egy "ag t)rik el a talpunk alatt, aztn a bunkert s3r3, "e$r ",st burk lta be. /kk r a l)-sz talpra ugr tt, s lngszrs trs-al - nalban $ala!-a " lytattk a gyak rlati bemutatt. Az altiszt spjelzsre ber $antak a mr gy rsan tisztul ",stk)!be. A 4s !ik (zza! kat ni lt$attk, $ gy a #sp1b1l t,zel1 l)-sz a lngszrs bal l!aln, s t1le kiss g n! san lemara!-a $ala!t. A k)-etkez1 pillanatban ennek kra is "ny !er,lt. A lngszrs megny mta sz)rny3 "egy-ere els,t1 billenty3jt. (ziszeg1 lngnyel- t)rt el1, k)r,l)lel-e a bunkerutnzat t, melynek "aszerkezetb1l apr "estkbub rk k t)rtek el1. A le-eg1 megtelt az g1 "a s megperzselt "3 szag-al. Az altiszt #sen!ben "igyelte az esemnyeket. A maga rszr1l mg kt tu#atnyi $as nl bemutatt k)-et1en is kptelen - lt lek,z!eni magban az mulat rzst, ami min!ig $atalmba kertette, amik r a lngszr m3k)!st szemllte. G Kalsg s szitu#i esetn $%szmteres k)rzeten bel,l min!en l1lny t,!eje bea!ta - lna a kul#s t az \ign$iny k)-etkeztben, s min!en l1 szer-, amit a lng tnylegesen elr, "elre zsug r !ik a t3z $atsra. &all msbl tu! m, $ gy a lngszr l! zatai %gy nznek ki, akr az apr, "ekete pigmeus k G magyarzta elg n! lk !-a, mint$a #sak magban beszlne. A lngszrk rkezst a $zrl $zra t)rtn1 ut#ai $ar# intenz- gyak rlsa k)-ette egy k)zeli "aluban, amelyet az ezre!paran#sn k utastsra sebtben ki,rtettek a kikpzs$ez. /gy'egy p,let el" glalsrt min!en esetben ugyanazt a be-lt taktikt k)-ettk. /gy $ ssz% gppiszt lys r zat -gig az ablak k - naln, amellyel az !abent l-1ket a ")l!re knyszertettk, aztn az ajtt "elrnt-a be! btak egy repeszgrnt t. 4aj! a r bbans t mpa !)rrenst k)-et1en %jra kinyit ttk az ajtt s egy ms !ik gppiszt lys r zattal g n! sk !tak a mg esetleges t%ll1kr1l. G (zar#simbk a kar#s ny"nP G tk z! tt (#$ulze, amik r - n ; !enburg $a!nagy paran#s t a! tt szakasznak a gyak rlat ismtelt -gre$ajtsra. G 9assan mr kptelen leszek anlk,l bemenni egy ajtn, $ gy el1tte be$ajtank egy !urran t jstP G 9et)r)lgette $ ml krl a -erejtket. G &a gy " lytat!ik, mint antisz #ilis elem k)z-eszlyes leszek a trsa!al mra nz-e. 2un - n ; !enburg "ejre tette a sisakjt s "elmark lta a (#$meisser gppiszt lyt. G 4aga mr azta -eszlyt jelent a trsa!al mra, amita az )rege megalk tta, (#$ulze. Na gyer,nk, sze!el1zk)!j)n s $ar#ra "elP

BBB 0eier kapitnynak az nban nem llt szn!kban -ak n k)-etni az ezre!paran#sn k k rbban kia! tt kikpzsi ter-t. 4agban arra g n! lt, $ gy &artmann 1rnagy alig$a " gja t%llni az el1tt,k ll #satt. Az ezre!paran#sn k ugyanis G ne--el ellenttben G k rntsem - lt elg kemny. A 2esely3 -lemnye szerint mr az is r ssz men egy $i-ats s kat natisztnl, $ gy "elesge s #sal!ja -an. +a!sul &artmann ki"ejezetten ragaszk ! tt a k n-en#ik$ z, szmts n k-,l $agyta a -ratlan k)r,lmnyeket] pl!ul teljessggel "elksz,letlen,l $agyta - lna az embereket a "egy-ertelen ellen"llel szemben. A 2esely3 gy rt$et1 )r)mmel rtes,lt arrl, $ gy az altisztek egyike a $b r%t megel1z1en a ren!1rsgnl sz lglt, a$ l elsajtt tta a !zs%! alapelemeit. A kapitny az nnal paran#sba a!ta, $ gy a 4s !ik (zza! -alamennyi embernek meg kell tanulnia a "egy-er nlk,li $ar# " gsait. /ls1knt maga -ett rszt a tan" lyam nM a ne-etsges kis pipaszrlb% "igura a t%lmretezett !inamgatyjban -alsggal elt)rp,lt a jl megtermett e\ren!1r mellett. A 2esely3 ett1l ",ggetlen,l "elettbb izgatnak tallta az egszet, annl is inkbb, mi-el gy leglisan k)zel ker,l$etett egy msik, "lmeztelen, izza!t "r"itest$ez. A bels1 meleg rzelmeit persze g n! latai mlyre kellett szm3znie, #sak%gy, mint a "ikja aljn lapul, meztelen "i%k " ti-al teli, ki"akult "ran#ia kpeslap t. G =raim G kez!te a tisztjeinek tart tt ren!szeres $t"1 reggeli eligaztstM G Felttel nlk,li, -ak enge!elmessget k)-etelek min!enkit1l. &a azt paran#s l m, $ gy ug rjanak ki az n az ablak n, akk r el-r m )n)kt1l, $ gy mrlegels nlk,l, az nnal megtegyk, attl ",ggetlen,l, $ gy a ms !ik emeleten tartzk !unk. G (z r sabban a j bb szemre igazt tta m n klijt, maj! gy " lytattaM G Az enge!elmessg a teljes bizalm n alapul. /zrt megk)-etelem, $ gy -alamennyi emberem -egyen rszt a tan" lyam n. 4egnyugtat$at m )n)ket, $ gy mire -geznek -ele, t)bb nem lesz lyan ellensg a -ilg n, akit1l tartaniuk kellene. BBB G A "r"itest legrzkenyebb p ntjai a $ereg lyk. G ktatta 1ket az e\zsaru. G &a -alakinek elkapjk a m gy rit, annak $arang ztak. /!!ig -ilg sQ G <genis, 1rmester %r G -lasz ltk krusban. G /bb1l kiin!ul-a mr k)nnyebben elbn$atnak a L mmykkal meg a bkazablkkal. ;e a!!ik a kr!sM $ gy aka!ly zzk meg, $a 1k prbljk elkapni a maguk t jsaitQ G emelte "el "igyelmeztet1en k lbsz -astagsg% mutatujjt. G ? g s kr!s, ugyebrQ G <genis, 1rmester %r G z%g tt "el ismt az enge!elmes krus. G 4in!enekel1tt te$t a -!ekezs gyak rlatt " g m szemlltetni maguknak G " lytatta. G ?)jj)n i!e, (#$ulze, s prblj n t)k)n r%gniP G Azt akarja, $ gy r%gjak bele a za#skjba, 1rmester %rQ Gzi$lta (#$ulze #s%" l! mltatlank !ssal. G ;e $t maga tiszt$elyettesP G /miatt ne "j!tsa a mkszemnyi agyt, (#$ulzeP Lu! k n magamra -igyzni, nekem el$i$eti. (1t, el1re "igyelmeztetem, ne #s !lk zz n, $a n$ny pillanat m%l-a a $jas, "nk stlnyi seggn lan! lP G :lyan bizt s benne, 1rmester %rQ G kr!ezett r (#$ulze. G Nan, $ gy bizt s -agy k. <tt min!annyiuk ",le $allatra paran#sba a! m magnak, $ gy prblj n t)k)n r%gniP G &a ennyire ragaszk !ik $ zz, n benne -agy k, 1rmester %rP G jelentette ki (#$ulze, azzal a nagy!arab termet$ez kpest meg!)bbent1 gy rsasggal el1relen!,lt. Az altiszt "elemelte kezeit, $ gy el$rtsa a tma!st. (#$ulze a magasba len!,lt, maj! amint a $b r% el1tt, a &amburg (t. 5auli r)gbi#sapatnak tagjaknt annak i!ejn annyisz r megtette, megper!,lt a le-eg1ben. /zzel teljesen megt-esztette az altisztet, akinek kezei a le-eg1t mark lsztk, min!$iba. A k)-etkez1 pillanatban ktrt g)rnye!-e $e-ert a pa!ln, llt $nya!k b rt tta s )ssze-issza - nagl tt.

G (zerintetek szln m kellett - lna neki, $ gy a Earmbek (z #ialista ;zs%!klub #sapatnak ne$zs%ly% bajn ka - ltamQ G tu!ak lta (#$ulze nai- rtatlansggal. /zzel -get is rt a 2esely3 arra - natk z prblk zsa, $ gy a 4s !ik (zza! t meg a sajtjt a "egy-ertelen $ar#m ! r szakrt1i- ne-elje. A paran#sn knak az nban mr k,l)nben is egsz ms g n! k k)r,l jrt az esze, mint a kikpz1 pr gramja ku!ar#a. Kszesen m%lt az i!1, s a szza!nak a "egy-ertelen $ar# " rtlyainak segtsge nlk,l is meg kellett l!ania "ela!att. 6prilis ut ls napjnak estjre a szza!nak @bajtrsi estlytA1O ren!elt el. /rre szemlyesen bizt st tt kt negy-enny l# literes s)r)s$ r!t, a tiszti ll mny pe!ig sajt zsebb1l -ett kt tu#at pala#knyi gab naplinkt. A 4etzger t)rzs1rmester ltal tett bejelentst a 4s !ik (zza! emberei $ang s ljenzssel " ga!tk. /gye!,l (#$ulzra nem - lt k,l)n)sebb $atssal. Neki az bizt st tta a j $angulatt, $ gy az e\zsarut sikeresen $ar#kptelenn tette G mgpe!ig lyannyira, $ gy ny mban le" k ztk, s a "elgygyulst k)-et1en t$elyeztk -alami ut-! egysg$ez, a$ l -gleg "elsz-! tt. ;e azrt a bankett rgit illet1en mgis tett egy "igyelemremlt megjegyzstM G Figyeljetek a sza-amra, pajtikimP Amik r a tiszt urak s)rrel s snapsszal -en!gelnek meg minket, k)zkat nkat, az #sak egyet jelent$etM a ball nt "el"%jtk s "elszllsra kszP /zt akr az ut ls p"ennigetekbe is le" ga!$atjt k. 8s mint ltalban, (#$ulze ez%ttal sem s kat t-e!ettV

HETE"IK LESEZET
G 4eine &errenP G re#segte 0eier kapitny a maga )sszet-eszt$etetlen p r sz ak#entusban. G 5illanat k n bel,l tmegy,nk az emberek$ez, $ gy tisztelet,nket tegy,k a @bajtrsi estenA. G 4 n klija sz rtsn -alamelyest lazt-a -gignzett a tisztikarn. G K n ; !enburg n, (#$Rarz n, 2au"mann n, akinek az apja !%sgaz!ag +u$r'-i!ki iparmgns - lt, s a szeren#stlen n--el ren!elkez1 "iatal Fi#ken.1C G Nem ismerem az alk $ l" gyasztsi t3r1kpessg,ket. 4in!)ssze annyit -r k el )n)kt1l, $ gy tisztknt s %riember m!jra -iselke!jenek. (#$Rarz leplezetlen un! rral mregette a paran#sn kt. &3-)s, #inikus -iselke!st1l ",ggetlen,l a 2esely3t alapjban --e nyrsp lgrnak tart tta, aki annak !a#ra, $ gy a F,$rer Fekete 0r!jnak uni" rmist -iseli, kptelen trezni az A! l" &itler ltal 19CC ta -ezetett nemzeti " rra!al m lnyegt. Kaljban 0eier kapitny semmi-el sem - lt k,l)nb a @4r#iusi ib lyknlA, akik a nmet meg%juls nagy -nek ta-aszn azrt )z)nl)ttek a Nemzetisz #ialista 5rtba, ne$ gy lemara!janak a szerel-nyr1l, miel1tt ki"utna az ll msrl. A 2esely3 sem - lt t)kkel,t)tt. ?l ltta s rtkelte (#$Rarz meg-et1 tekintett. @Na -rj #sak, "ia#skmPA G m n!ta magban, @&ey!ri#$ nagyb#si i!e, &ey!ri#$ b#sika !a, alkal ma!tn maj! gatyba rzlak n, a$ gy illikPA 5ersze - lt annyi esze, $ gy ne -erje nagy! bra az elkpzelst. &elyette " gta a snapsz s p $art, s a kat nai reglamnak meg"elel1en "elemelte a zubb nya $arma!ik g mbjnak magassgig. 2)ny)kt a mellkastl kilen#-en " kban tart-a, $arsnyan el-akkant tta magtM G 4eine &erren, 5r sitP G 5r sitP G -lasz lta krusban a tisztikara. Aut matikus m z!ulattal "elkaptk a p $arukat, egyetlen k rtyintssal ki,rtettk s ugyanabban a pillanatban, min!annyian egy #sattanssal -isszatettk az asztalra. A 2esely3 elismer1 bi##entssel nyugtzta a lt ttakat. 4int min!en egy)ntet3en -gre$ajt tt m z!ulat, ez is elnyerte tetszst. (#$Rarz s 2au"mann nem l-n l -assgi tisztek, az 1 szemben nem szmt ttak %riembernek, !e ett1l mg le$etnek $aszn s -ezet1k a r)-i!esen bek)-etkez1 #satban. G =raim, azt $iszem, i!eje tmenn,nk az embereink$ezP 4etzger t)rzs1rmester szemlyesen -llalt "elel1ssget a terem ki!ek rlsrt. A !ur-a "aasztal kat szles lpatk alakzatban ren!eztk el, s sz,rke p kr# kkal b rt ttk be. A lpatk "ej$ez egy )bl)s kar sszket

$elyeztek a 2esely3 szmra, a tisztikarnak s a t)rzs1rmesternek ren!es szkeket ksztettek ,l1$ely,l, mg a legnysgi ll mnynak j bbra s balra el$elyez-e, az tkez1b1l tteleptett pa! k jut ttak. Az asztal k n arny s t- lsg kban lltak el$elyez-e a snapsz s pala#k k, kis stampe!likkel k)r,l--e, s min!en ,l1$ely el egy'egy sz,rke agyagk rsnyi s)r - lt !akszt-e. A "alakra k)rben "eny1gallyakat szegeztek a kat nk, amelyeket a reggeli gyak rlat zs k)zben a k)zeli llami er!1b1l l ptak. Amik r a kapitny tisztikara ksretben belpett, a szza! legnysge mere- -igyzban llt a $elyn. A 2esely3 )r)mteli elge!ettsggel nyugtzta az elm%lt n$ny $nap s rn -gbement jelent1s talakulst. 4int$a belen1ttek - lna az emberei az egyre inkbb elny3tt egyenru$jukba. Az ar# k s -nyabbak, a tekintetek kemnyebbek, a szemek !,lle!tebbek lettek. /lsajtt ttk az %j -iselke!si n rmt, a j s r ssz absz l%t mere- " galmt. A ri!eg ny m r%sg t pe!ig s k esetben a sajt b1r,k)n s -r,k)n kellett megtapasztalniuk. 4r egyltaln nem $as nlt ttak k rbbi kat nai maskar!t -isel1 #i-il mi- ltukra. 2ikpzett kat nkk -ltak, akikb1l mr #sak egyetlen lnyeges ! l g $inyz ttM a -res $ar#i tapasztalat. A t)rzs1rmester p mpsan ki-itelezett szalutlssal k)sz)nt)tte a tisztikart, maj! teli t r kbl "el,-)lt)ttM G =ram, az (( * tan + $amezre!nek 4s !ik (zza!a bajtrsi estre megjelentP A 2esely3 $anyag m z!ulattal a sapkj$ z len!tette keszty3s kezt. G 2)sz)n)m, t)rzs1rmester. Keznyeljen pi$enjt az ll mnynakP <!eges t p gs $allatsz tt. G (napsz t kib ntaniP G a!ta meg a $i-atal s enge!lyt 4etzger. (iet-e ki szt ttk a stampe!liket, a kupak kat le#sa-artk a pala#k krl s kit)lt)ttk az italt. A 2esely3 le-ette nagy, #s%#s s sapkjt, s el" ga! tt egy "elje ny%jt tt p $arat. 4erem z!ulattal "elemelte a zubb nya $arma!ik g mbjig. G Eajtrsaim G re#segte G rnk, a 4s !ik (zza!ra s a szeretteinkreP G +nk, a 4s !ik (zza!ra s a szeretteinkreP G r!t tta #saknem ktszz t r k lyan $anger1-el, $ gy a "ageren!k is belere##sentek. G FenkigP A t)bbsg egyetlen k rtyra ki,rtette a p $art. A tapasztalatlanabbaknak, akik mris megt)lt)ttk a gy mrukat l-a lajjal meg szraz sajttal, #sak kt k rtyintsra siker,lt, s az er1s plinka gy is -giggette az %tjt. 0eier letelepe!ett. A kat nk is le,ltek, a pa! k $tlapjnak zaj s nyik rgstl k)-et-e. G L)rzs1rmester, ki a szza! mkamestereQ G tette "el a kr!st. G /gy j trgr -i##et szeretnk $allaniP G (#$ulzeP G b)mb)lt t a 4szr s a "aasztal "elett a $amburginak. G Na jl -an, k m!is, $alljuk azt a -i##etP G biztatta a kapitny. G ;e j za"t s legyen mP (#$ulze pe!ig kapsbl bele-g ttM G 4it m n! a baka a "elesgnek, mik r "l - utn el1sz)r megy $aza elt- zsraQ G Na, mit m n!Q G (#$ulze meg-akarta az rrnyergt. G Azt m n!jaM @?l nz! meg a pa!lt, !rgm, mert a k)-etkez1 negy-enny l# rban #sak a mennyezetet " g ! ltniPA &arsny r)$)gs$ullm -i$arz tt -gig az asztals r n. G +emek, (#$ulze G m n!ta a 2esely3, megigazt-a a gallrjt s el" ga!-a egy %jabb stampe!li snapsz t. G Akk r m st n m n! k egy igazn za"t s -i##et. Azt ismerik, amik r kt meleg test-r t-it rlzik a 2aiser'*il$elm #sat rnnVQ 8s a bajtrsi est $as nl stlusban " lytat! tt. BBB Aztn az i!1 m%ls-al a ren!ez-ny rszeg $ang k z3rza-ar s k sz- -lt z tt, a$ l min!enki megprblta t%lkiablni a t)bbieket s kienge!ni a $nap k ta "elgy,lemlett g1zt.

G L-e!sz G rikkant tta -alaki. G A bkazablk egyltaln nem r ssz l)-szek. 7sak azrt l1nek ala#s nyan, mert a g lyinkra #l znak, $ gy ten rra -lt ztassk a basszus$angunkat. G &t a ti!$ez $as nl g lykkal lyan teljestmny lenne, mint$a UD mm'es gy%-al #l znnak egy pajtakapura. G ? bban ,gyel$etnl a m #sk s s)r)skrigli!reP Az egszet az egyenru$mra )nt)tte!P G 2)ztu! tt, $ gy $a egyszer tt megrinte! 1ket a keze!!el, t)bb mr kptelenek ellenllni. /ljtszanak a #snakban a kisemberrel, s mire $anyatt !)nt1! 1ket, mr kszenltben -r r! a #sillagkapu. G (z-al a sr# egy !arabig nagy n k san elsumk lta. ;e aztn egyszer nyltan "elllt min!enki el1tt, s teli t,!1b1l k)zztetteM @/lnzseteket krem, bartaim, !e pp a minap t)rtnt egy szeren#stlen szerelmi a""r m.A 5ersze min!enki arra -rt, $ gy megtu!ja, mi"le szerelmi a""r le$etett az. : meg gy " lytattaM @<gen, a m%lt $ten elt)r)tt a j bb #suklmPA ?zus 2risztus m, $allan t k kellett - lna azt a #sen!etP G Az %j n# ki$%zta a sz)get s szlt a k ny$amala#nak. @Nzze #sak, 1rmi, egy szegPA 4ire a k ny$amala# rkr!ezettM @4ilyen szegQ /mberi, -agy lyan, amit a "ba sz ktak -erniQA @&t, lyan, amit a "ba -ernekPA /rre a k ny$amala# kimrten, -el1sen, $igga!tan rm r!ulM @Kiselke!jen, kat na, mert a -gn mg magba is sz)g t-e!$etPA Hgy telt'm%lt az est -gtelen za-ar s par!jaM rgi -i##ek )z)ne, s)r, $agy mny s kat naszt rik, s)r, sirnk zs, trgr ntzs, s)r, i!1nknt megszakt-a egy'egy latrinalt gatssal, $ gy megszaba!uljanak a ")l)s " lya!kmennyisgt1l. BBB G &a!! m n!jak magnak -alamit, (#$Rarz $a!nagy G kez!te a 4szr s, egyik kezben s)r)skrigli-el, a msikban egy p $rka snapsszal, az ala#s ny tiszt ")l t rny sul-a. G 8n mr szagrl "elismerem a zsi!katP G A kriglit tart kez-el legyintett, mint$a el akarn $rtani az esetleges tiltak zst, k)zben r is l)ttyentett nmi s)rt (#$Rarz ragy g #sizmjra. A tiszt az nban szre sem -ette. G =gyanis nekik k)ztu! ttan ms a szaguk, mint nek,nk. /zrt is szag l a kat na r- s az ember $na al az rjasgi -izsglat s rn. G ?elent1sgteljesen bl gat tt a busa "ej-el. G Lu!ja, az egyetemen n is kaptam ktatst a zsi!k szagrl -al "elismersre. Nem mint$a rsz rultam - lna, $iszen egy,tt n1ttem "el -el,k. G8les !,$ lng lt "el a tekintetben. G + $a!k kar-aly rr%, kapzsi gazemberek, a b1r,k alatt is pnz -anP Az knak az agya"%rt $jt)megeknek " lyt n a lny k n jr az esze, a mi lnyaink utn #singznak. 4ert im!jk a "e$r pipi$%st, tu!jaQP G LnylegQ G kr!ezte (#$Rarz lyan rszegen, $ gy ezt az egyszer3 szt is alig tu!ta kiny)gni, ezrt %gy g n! lta, j bb, $a %jra megprblk zik -ele. G LnylegQ G 5ersze, $a!nagy G biz nygatta jelent1sgteljesen a 4szr s, jk rt $%z-a a k rsjbl, nmi plinkaksr1-el -egyt-e. G A "e$r pipi$usirt min!enre kpesek. A mi sz1ke nmet lnyaink pe!ig -gkpp le-eszik 1ket a lbukrl, tu!jaQ 5ersze esz,kben sin#s 1ket "elesg,l -enni. /zt a F,$rer,nk $atal mra jutsa el1tt sem te$ettk. 4g "iatalabb k r mban $all ttam -ala$ l, $ gy a rabbijuk lltlag azzal "enyegette meg 1ket, $ gy t)-ig lemetli a p)#s,ket a $ale"j-el, $a nmet lnyt mernnek "elesg,l -enni. (#$Rarznak mg a szja is tt-a mara!t a #s !lk zstl. G LnylegQP G sutt gta. A 4szr s rban!zst tt. G Ygy m, $a!nagy. 4int$a a zsi!k ",tyije nem lenne alapbl elg r)-i!re metl-e, miQP BBB G Nzze, (#$ulze G m r!ult "el - n ; !enburg eny$e inger,ltsggel. G /gy $a!sereg m3k)!1kpessge #sakis a paran#s k "elttlen -gre$ajtsa esetn le$et $ats s.

G 4g akk r is, $a i!ita paran#s kat kell -gre$ajtaniukQ G kr!ezte a msik, a rszegek kmletlen nyakassg-al. GAz i!ita paran#s kat is -gre$ajtsuk, $a!nagyQ G <!ita paran#s k nem lteznek, (#$ulze. 9e$et, $ gy egyik'msik $,lyesgnek t3nik maguknak, egyszer3 bakknak, m nem a -gre$ajtk $i-at ttak a paran#s k rtelmessget el!)nteni. G 8s mi az bra pl!ul az /ls1 (zza! kapitny-al, aki arra a! tt paran#s t a s "1rjnek, $ gy ug rj n ki az ablak nQ Az a !ilis segglyuk megtette s elt)rte a lbtP G l -ag lt t -bb a tmn (#$ulze. G 4it biz nyt min!ez, uramQ G Azt biz nytja, $ gy a kr!ses kat na "elttlen,l megbzik a "elettesben. G N s, rszemr1l mskpp lt m, uram G jelentette ki (#$ulze. G (zerintem min!ez semmiben sem k,l)nb)zik attl a rgi, megr)gz)tt, -ak, ka!a-er14 enge!elmessgt1l, ami a 2aiser i!ejben !- tt, s amir1l apm annyit meslt nekem G k rty lt egy jk rt a s)r)sk rsjbl. K n ; !enburg is kitartan " lytatta a -itt. G 2a!a-er enge!elmessgQ =gyan mr, maga risi t-e!sben -an, (#$ulze. A mi kikpzs,nk egsz ms alap k n nyugszik. Az (( -ezetse nem is t3rn el az ilyesmit, mi-el sz)ges ellenttben llnak Eerger tb rn k elmlet-el. G Azzal rszeg lelkese!st1l $ajt-a, r)gt)nz)tt kisel1a!st tart tt (#$ulznak, @(-b")l! $er#egnekA a kat nai kikpzs alapjairl -all tt el-eir1l. BBB 0eier kapitny a zaj s terem k)zepn pz l-a, sas rrt sim gat-a a k pasz "ej-el mg j bban $as nlt tt egy kesely3re, mint -ala$a. A tiszt lyan b l! g elge!ettsget rzett, amilyet #sak egy $ m k s "r"i rez$etett. A k)r,l)tte mulat z szza!a "iatalembereinek ar#n mg ny mt sem le$etett ltni annak a k rrupt r ml ttsgnak, ami az 1t k rbban nemi l-ezetekben rszest1 berlini buzerns su$an# k "estett kpn ,lt. /zeket a "iatal "i%kat tnyleg - nznak tallta. /gy pillanatra enge!ett a #sbtsnak, $ gy a lelki szemei el i!zze, $ gy is nz$etnek ki ezek a kemny, izm s, "iatal testek ru$tlanul. /gsz mskpp, mint a berlini 9e$rter plyau!-ar m)g)tti s)tt ut#k n grasszl "iatal buzik pu$ny, pety$,!t teste. Aztn gy rsan ki-erte a "ejb1l a #sb s g n! lat kat. G /ls1 a k)telessg G i!zte "el emlkezetben az el#spelt sz lglati "rzist. G A plinka s min!en egyb l-ezet #sak utna k)-etkez$et. 8s a kett1t til s )sszeke-erni. A "iatal sr# k egy ms -ilg rszei s semmi k)z,k a kat nai mi- lt$ z. &at -i$ g, ittas kat na - nult el mellette, egy $ ltrszeg trsukat #ipel-e. +"ektettk egy pa!ra s %gy -ittk t -bb a latrina "el. G 6llami !sztemetsben rszestj,k G szlt !a egyik,k izgat ttan a kapitnynak. A 2esely3 $al-nyan elm s ly ! tt, aztn tisztelgsre a $ ml k$ z emelte a kezt, a$ gy ilyen $elyzetben el-r$at - lt t1le. A menet pe!ig a -alsg rszeg par!ijaknt $ala!t t -bb. A 2esely3 mg egy -gs1 pillantst -etett utnuk. G Az n szza! m G sutt gta magban, s a szemt k)nny raszt tta el, $a arra kellett g n! lnia, $ gy ezek k)z,l a nemzet elitjt kpez1, jkp3 sr# k k)z,l -aj n $nyan nem lik maj! t%l min!azt, ami ezutn k)-etkezik. 4iutn )sszesze!te magt, tny mak ! tt a t)megen. G L)rzs1rmesterP G -akkant tta jellegzetes rr$angjn. A 4szr s #kla-)r)s brzattal, az italtl izz szemmel, rszegen meg" r!ult s er1s imb lygssal igyekezett -alami -igyzzlls"lesget pr !uklni. 0eier kapitny !aintett neki, $ gy meglltsa. G 4ara!j n #sak, t)rzs1rmester, nem kell i!ej)nnieQ Gm n!ta. G 7sak szlni akartam, $ gy a tisztekkel egy,tt elt- z m. ? bb, $a $agyjuk az embereket, $a!! " lytassk t -bb. G 4g egy ut ls pillantssal sztnzett, mint$a meg akarn jegyezni a -gs1 tisztelg1 imb lygsba mere!t

ar# kat. G ? jt, t)rzs1rmesterP G k)sz)nt, a sapkj$ z rintett kzzel, aztn a rszeg bbukknt utna ballag tisztikartl k)-et-e el$agyta a termet. A $1si'$al ttjel)ltek pe!ig " lytattk zaj s ,nnepsg,ket. BBB /gy els)tttett ut#ai lmpa "nye alatt sze!te "el a lnyt, miutn rszeg #s)k)ny)ssggel k)-ette magas sark% #ip1inek k p gst a ne!-es k)-ezeten. 4i-el menetk)zben a laksa "el $ala!-a a lny ar#t nem lt$atta, gy arra k n#entrlt, $ gy legalbb a teste " rmit maga el kpzelje a "nyl1 es1kabt alatt. Azta -isz nt ki!er,lt, $ gy a lny gy)ny)r3, a szeme j"ekete, sima, !esen -lis ar# #skjt pe!ig g)n!)r $ajzu$atag keretezi. 4r'mr a tiszta rtatlansgt is $ajlan! - lt el$inni. 5e!ig t- lrl sem - lt az. 9egalbbis az ,gyes, gyak rl tt #skjai err1l rulk !tak az ittas "r"i agyban. ;e t%l s kat i- tt s t%l m $ - lt, sem$ gy ilyen #seklysgekkel t)r1!j)n. Fel"el -n! rl kezei-el a lny selyem$arisnyjnak -arrst k)-ette, a sima, kemny, elb3-)l1en "e$r test titkait kutat-a. Felajz ttan $anyatt !)nt)tte a lnyt, aki aut matikusan sztnyit tta a lbt. /gy -illansnyira megpillant tta a s)tt, sz1r)s -irg t a mly, ne!-es K alakjban. Amint kemny teste a lnyba mer,lt, egyszeriben meg"ele!kezett a #sizma#satt gstl, paran#ssztl s a#lsz)rnyek !,b)rgst1l $ang s, "enyeget1 $allb3zt1l ter$es "r"i-ilgrl. 4aj! amik r a kimer,ltsgt1l elny mta az l m, s sz1ke $aj",rtjei ne!-esen tapa!tak a $ ml kra, az ismeretlen n1 -gtelen rsz-ttel sim gatni kez!te a "ejt. BBB (#$Rarz szinte -ak n kb r lta be az els)tttett -r st. 8ppen az egyik ut#ai lmpa kkes "nyben tm lyg tt, amik r egy $jas, k)zpk r% zsan!r kisz%rta. 4r meg is mark lta $i-atal s m z!ulattal a sz lglati stukkert, amik r szre-ette a tiszti #sillag kat s az (( r%nk ez,st)s #sill gst. /rre sark n " r!ult s gy rsan el,getett az ellenkez1 irnyba. (#$Rarz pe!ig t -bb tm lyg tt. Er a -r st t)kletesen els)tttettk, %gy t3nt szmra, mint$a min!en el",gg)ny)z)tt, leeresztett re!1ny3 ablak m)g,l zenesz, )r)mteli $angza-ar s ne-etgls sz3r1!ne ki. 4in!ez sz m r%sggal t)lt)tte el G a rszegek sz-szaggatan magny s, mm r s sz m r%sg-al, akik %gy rzik, $ gy 1ket az egsz szles -ilg n senki sem szereti. (#$Rarz is ilyen mr$etetlen ,ressget rzett. Nem - ltak sem bartai, sem bajtrsai, #sakis "elettesei s alren!eltjei. (zeret1je sem - lt G mg egy lyan #ska kur-a sem, amilyenek j)-etelre -r-a a kat nk "els rak ztak a barakk k m)g)tti p,letnl. :lyan egye!,li s magny s - lt a nagy-ilgban, mint az ujjam. Aztn egyszerre #sak egy magas, egyltaln nem nmetes jelleg3 $z el1tt tallta magt, ami leginkbb egy templ mra emlkeztetett, !e nem az - lt. Ee!eszkz tt kapuja s t)r)tt ablakai G melyeket mr kt, -agy mg t)bb -e nem nyit ttak ki G ,resen mere!tek r. +-eteg tekintete az ajtra "estett $ r gkeresztre s az alatta !szelg1, nagy pir s bet3kre esettM @.si!k, takar !jat kPA Kg,l un! r !-a s #s !lk z-a nyugtzta, $ gy a $elyi zsinagga el t-e!t, ami lt$atan, ugyan#sak elszen-e!te a t)bbi zsi! templ m$ z $as nl s rst az 19CF'as @2ristly 8jszaknA.1D Zszt)nszer3en "elb t rklt a lp#s1n, melyen mg m st is tt ktelenke!tek a sz)rny3 jszakrl szrmaz ,-eg#serepek, amik r a Lrier (A sztagnak $i-atali k #sijai megrkeztek. Amik r letptk a rabbi els1 -ilg$b r%s -askeresztjt Imelyt1l azt remlte, $ gy meg ltalmazza a np$aragtlJ s "elakaszt ttk a zsinagga el1tti tren. &%sz per#be telt, mire kiszen-e!ett. (#$Rarz az ajtnak "esztette a -llt, mely az nnal enge!ett a ny msnak, #sak%gy, mint az n a n -emberi jszakn, amik r a kinti t)meg ,-)ltst1l "elt,zelt (A sztag #sizms lbbal ber%gta az ajtt s t rkaszaka!tbl r!t-a be$at lt, "el!%l-a az im!sg $elyt, le-izel-e a megszentelt kegytrgyakat s t)nkret-e min!ent, amit nem tu!tak magukkal -inni.

A $a!nagy tm ly g-a t rpant meg !abent. Az p,let belsejt #sak a tet1n l-1 rsen bera! #sillag"ny -ilgt tta meg -alamelyest. Kak n kutat tt -alami k1!arab utn a szemetes pa!ln, s amik r tallt egyet] a legk)zelebbi "al$ z -gta. A k1 lesen k ppant -ala$ l az rnykban. G 8n nem -agy k zsi!P G ,-)lt)tte. G &alljt kQ Nem -agy k zsi!P G 2ilt zst az nban nem nyeltk el r)gt)n a tet1 !ene-r,r,lkt1l "ert1z)tt rekeszei, $anem #s%" n!r san %jra meg %jra -issz$ang ztk. G .si!P G g%ny l! tt a -issz$ang. G .si!, zsi!, zsi!, zsi!P G 4g -g,l a ",lre sz rt tt kezei-el prblta kirekeszteni a -!l sza-akat. Eezrt ajtaj% $lsz bja magnyban 0eier kapitny el1-ette, s a "iatal "r"itestekben gy)ny)rk)!-e tlap zta egyre k p ttabb "nykpgy3jtemnyt. 2)zben az atyai $agyatkbl szrmaz s!i llra " lyamat san ketyegte m%l letnek per#eit.

BYOL1A"IK LESEZET
G =raim, r)-i!esen megin!ulunkP Laln mr egy $ten bel,l, !e legks1bb tz nap m%l-aP A 2esely3 -isszaereszke!ett a $i-atali szkknt $asznlat s, "eltmaszt tt l -assgi nyergbe, s b l! gan legeltette tekintett a k m ly ar# k n. Zr)mmel nyugtzta, $ gy bejelentse elrte a -rt $atst. G & -, uramQ G tu!ak lta - n ; !enburg. G Attl tart k, $ gy ezt a $a! sztlyparan#sn k $atr z tt utastsra, aki szintn #sak ma reggel, a t)bbi ezre!paran#sn kkal egy,tt rtes,lt rla a "1paran#sn ksg n, sajn s mg nem k)z)l$etem )n)kkel. =gyanis F,$rer,nk a maga b)l#sessg-el kijelentette, miszerint az )nll #lp nt k $elyt #sakis az ut ls pillanatban szaba! "eltrni az k el1tt, akik az el" glalsukra ki lettek jel)l-e. ;e reml$et1leg n$ny nap n bel,l meg szt$at m magukkal a titk t. G Kalamennyit mgis #sak tu!nunk kellene, uram G tiltak z tt - n ; !enburg. G Eerger tb rn k elm n!sa szerintV G 8n is tisztban -agy k -ele, mit m n! tt Eerger tb rn k G szakt tta "lbe a 2esely3. G 4i, a rgi tisztikar tagjai G " lytatta, ny matk san $angs%ly z-a a @rgiA jelz1t G p nt san ismerj,k az llsp ntjt. 8ppen ezrt, $a nem is rul$at m el a k,sz)b)n ll k,l!ets,k rszleteit, nagyjbl "el-z l$at m az ltaln s $elyzetet, amint az ezre!paran#sn k %r ki"ejtette. Azzal !astlt a Nyugat'/urpt brz l $atalmas "alitrkp$ez, s megk # gtatta a l -agl st r-al. G A nyugati "r nt. A$ l immr $t $napja t)bb mint egymilli ember nz egymssal "arkasszemet] a s-j#i $atrtl az %gyne-ezett Ang l'#sat rnig terje!1, )tszz kil mteres "r ntszakasz n, s a$ l szinte mg l)-s sem !)r!,lt ezen i!1 alatt. La-aly, 9engyel rszg el" glalsa i!ejn, mg nyugati "alunk nlk,l)zni knyszer,lt legki-lbb kat ninkat, az ang l' "ran#ia er1k elmulaszt ttk a ke!-ez1 le$et1sget, $ gy megtma!janak benn,nket. 4 stanra elrkezett az i!eje, $ gy a Nagy Nmet rszg er1i megmutassk az ellensgnek, miknt kell -gre$ajtani egy tma! $a!m3-eletet. 4r #sak a $ely le$et kr!ses. /lg n! lk !-a %jra megk p gtatta a ")l!abr szt a l -agl st r-al, maj! gy " lytattaM G <tt, /lzszban tall$at a Eel" rt'$asa!k n-en ismeretes klasszikus in-zis %t- nalak egyike. Ygy -lem, ezt min!annyian ismerik, mg az k is, akik talu!tak a Ea! t elz'i kat nai "1isk la t)rtnelmi el1a!sait. 7sak$ gy a Eel" rt'$asa!k t lezrja a "ran#ia 4agin t'- nal. Aztn itt a 9 rraine'$asa!k, 4etz'Ker!un k)r,l. G /z%ttal -alami-el "eljebb k # gtatta meg a trkpet. G 6m ez is ki-lan -!ett, n$ny igen $ats s "ran#ia er1!tmny ltal. Akk r milyen le$et1sg,nk mara!tQ K n ; !enburg a semleges Eelgium s)tttel rnyalt ter,lete "el bi##entett a "ej-el. G A 9 s$eim'$asa!k Aa#$en s 5rum k)z)tt. A 2esely3 elismer1en m s lyg tt.

G 9t m, maga nem szunylta t a $a!t)rtnelmi el1a!s kat, - n ; !enburg. Lermszetesen ez - lna a $arma!ik klasszikus in-zis %t- nal az /szak'Fran#ia'sksgra. /llenben ennek is -an egy jelent1s $trnya. (#$Rarz %gy #sapta )ssze a b kjt, mint$a mg min!ig tisztiisk ls lenne, s ezt -akkant ttaM G +en!k-,l alkalmatlan -i!k a m !ern $a!-iselsre, uram. Yt$lzata nem alkalmas egy jelenk ri m t rizlt $a!sereg szmra, s er!1s ter,letei is m!"elett megne$eztenk az lyan pn#l s alakzat k m zgst, mint amilyenek a mi tma!keink lesznek a nyugati ""enz-nk s rn. A 2esely3 elismer1en bl gat tt. G Nagy n alap s "ejtegets, (#$Rarz. Ajnl m a tb rn ki t)rzs tisztjeinek "igyelmbe, mi-el $-en t,kr)zi a nmet -ezrkar -lemnyt. G Lt -z-a el$allgat tt s - n ; !enburgnak %gy rmlett, mint$a #inikus m s ly $al-ny rnykt ltn tsu$anni paran#sn ka #s%", raga! z ma!rszer3 brzatn. G A b)l#s F,$rer,nk az nban min!ennek ellenre %gy !)nt)tt, $ gy ezen a ter,leten in!tja meg a "1'er1ink tma!st. G Az Ar!ennekben, uramQ G kr!eztk szinte krusban. G;e $iszen az le$etetlenP A 2esely3 #sen!re int-e "elemelte az st rt s sz r sabban #sippentette szembe a m n klijt. G =raim, meglep a reak#ijukP Lu!$atnk, $ gy a F,$rer nem ismer le$etetlent. G K n ; !enburg ez%ttal tisztn rezte a paran#sn k alatt m s #inizmust. G /zt )n)knek, nemzetisz #ialista tiszteknek s kkal j bban kellene tu!niuk nlam, a p litik$ z nem is k nyt "i#knl, aki s $a letemben nem -ettem rszt egyetlen sza-azi -laszts n sem. 8s <sten mentsen attl, $ gy -ala$a is - ks ln m kelljen. G 2is-rtat-a $ zztetteM G Na, !e $a!! ismertessem a $a!iter-,nk lnyegtP A nagy trkpen rk ppint tt & llan!ira s Eelgiumra. G A "ran#ia 4agin t'- nal megker,lsnek legkzen"ek-1bb m!ja egy Eelgium n t t)rtn1 tma!s, a$ gy 1914'ben tett,k. 7sak$ gy min!ez ly nyil-n-al, $ gy mg a nem ppen az intelligen#ijrl s $ zzrtsr1l $res brit s "ran#ia tb rn ki karnak is az eszbe )tl)tt. /zrt elter-eztk, $ gy jelent1s brit'"ran#ia er1k Eelgiumba k,l!s-el megprbljk meggt lni az ilyen nyit $a!m z!ulat kat. G 4s sz-al az ellensg is arra szmt, $ gy Eelgium n kereszt,l tma!unk. A!!ik -isz nt egy kr!s, amit magnak a F,$rernek is "el kellett tennieM $ nnan -r$atjk a tma!sunkatQ G :st r-al m st az Ar!ennek ter,letre k ppint tt. G Az egszen bizt s, $ gy nem innen. A F,$rer szn!ka szerint sznlelt tma!st in!t a j bbszrny n, mire az ellensg sz nlk,l " g inalni Eelgiumba. Aztn amint m zgsba len!,lnek, a pn#l s er1ink t)meg-el tt)r,nk az Ar!enneken. Lankjaink itt, (e!annl $at lnak t Fran#ia rszgba. G A legen!s belga'"ran#ia $atr-r sra mutat tt, mely a "ran#ia'p r sz $b r% i!ejn tan%ja le$etett a nmet nemzeti llam megalakuls$ z -ezet1 p r sz "egy-erek legnagy bb !ia!alnak. G (e!an el" glalst k)-et1en pn#l s er1ink a ( mme szaki partjn $ala!-a, a #sat rna "el " lytatjk el1reny mulsukat, nyugati irnyba. G &ab z tt egy pillanatig, aztn amik r %jra megszlalt, min!en #inizmus elt3nt a $angjbl, alig leplezett "esz,ltsgnek s izgal mnak a!-a $elyet. G N s, uraim, $a ezt a meglepetsszer3 tma!st sikerre -issz,k, az egyszerre jelenti a brit'"ran#ia $a!sereg -gt s a nmet $a!sereg legnagy bb !ia!alt. (1t, taln a legnagy bb !ia!alt, amit brmely nemzet $a!ereje -ala$a is arat tt. BBB A k)-etkez1 negy-enny l# rt a k,sz)b)n ll #satra -al g n! s, aprlk s "elksz,lsre szntk. Ygy t3nt, mint$a a * tan + $amezre! min!en ms !ik rban k,l)nb)z1 !szszemlt tart tt - lna, mi-el $ l a "elszerels egyik, $ l a msik !arabjnak szig r% szablyzat szerinti ellen1rzst " lytattk. 4egbiz ny s !tak rla, $ gy -alamennyi kat na megkapta'e a tb ri sz lglatnl nlk,l)z$etetlen, lt" nt ssg% -!1 lts kat. A "l'ln#talpas #sapatszllt jrm3-eket pe!ig egy egsz jszakn t tart, min!en rszletre kiterje!1 -izsglatnak -etettk al.

6m mg e $irtelen $allra -al !z ksz,l1!s k)zepette is aka!tak lyan k, akiket s kkal szemlyesebb pr blmk " glalk ztattak G pl!ul 4etzger t)rzs1rmestert. A 4szr st ugyanis $r m nappal a @bajtrsi estetA k)-et1en, a reggeli -izelse alkalm-al "j!almas, get1 rzs kertette $atalmba. 4int$a " k zat san izz -asru!at ny mtak - lna "el a pniszbe. Aztn megsz3nt a "j!al m, s a szza!ir !a izgat tt lgk)rben meg is "ele!kezett rla, egsz a!!ig, mg $r m r-al ks1bb, a 11 rai @"l liternekA el" gyasztsa utn meglt gatta az altiszti latrint, $ gy kil-ezze sz ks s $ ssz% ,lst a @K)lkis#$er Ee ba#$terA "elett. 7sak$ gy ez a biz ny s reggel semmi"le )r)met sem tart gat tt 4etzger t)rzs1rmester szmra. =gyanis alig t lta le makultlan tisztasg%, sz,rke tb ri na!rgjt, s kez!ett $ zz a -izels$ez, amik r lyan knz "j!al m$ullm -ett er1t rajta, $ gy nekisz!,lt t1le a latrina "alnak. Zt k,l)nb)z1 irnyban l)-elltek ki bel1le a testne!-ei, mik)zben nagy, pl s #seppekben gy)ngy)z)tt az izza!sg a bb rszn3 p "zmnyn. A 4szr s elg $ ssz% i!eje sz lglt a $a!seregben a$$ z, $ gy sejtse, mit szerez$etett. ;e -aj n kit1lQ &jas Earbartl, attl a kur-tl, akit n$anapjn "elkeresett a barakk k m)g)tti b r!lyban, bizt san nem, mi-el mr -agy $r m $napja nem jrt nla. <gazbl a "elesgn k-,l nem is - lt ms n1-el azta. 8s nem $itt abban a mesben, $ gy a latrina,lsen is le$etsges lenne nemi betegsget szerezni, amint azt n$ny altiszt mg manapsg is kitartan llt tta. Akk r 9 re "ert1zte - lna megQ Az le$etetlenP Eizt s az n az jszakn kellett t)rtnnie -alaminek, amik r a szza!esten lerszege!ett. ;e mi t)rtn$etettQ Arra $al-nyan emlkezett, $ gy (#$Rarz $a!naggyal a zsi!krl beszlgettek, !e $ gy utna mi t)rtnt, arrl $al-ny sejtelme sem - lt. Aznap !lben nem ment $aza eb!elni, n $a tu!ta, $ gy 9 re a ke!-en# tel-el, kp szts serts#s,l)kkel -rja. A t)bbi szza! i!1sebb altisztjei, akik sz-esebben " gyaszt ttk az eb!j,ket " lyk ny " rmban a ne!-es kantinban, les megjegyzsekkel illettk a takark ssgrl, mik)zben 9 re a t3z$elynl @melegti az eb!jtA. : az nban elenge!te ",le mellett a g%ny l! szurkl!s kat] mi-el teljesen lek)t)tte a "ejt)rs, $ gy ki!ertse, mi a "ent m3-el$etett a szza!esti ! rbz ls s rn. 6m %gy t3nt, err1l senki sem tu! neki "el-ilg stssal sz lglni. 8rtetlen,l trt -issza a szza!ir !ba. ;e kptelen - lt nyug !tan ,lni a "enekn. Ztper#enknt "elugrlt, $ gy kimenjen az altiszti latrinra, a$ l let lta a na!rgjt, s %jra meg %jra meg-izsglta a pniszt. 4 stanra, amik r megny mta, -k ny, srgs genny szi-rg tt ki bel1le. A kt ir !ai rn k s kat sejtet1en ka#singat tt egymsra, -ala$nysz r ki$%zta a #sk t. G Ygy ltszik, a 4szr s $asmars t kap tt G sutt gtk egymsnak. G <!egesti a tu!at, $ gy akt- sz lglatba kell - nulnunk. 9e" ga! m, $ gy ez a gazember -alami mes-el r-eszi azt az ,t1!)tt tablettag)rget1 !)gszt, $ gy kr$zba utalja, s gy ne kelljen -el,nk j)nnie. A szza! pn#lszekrnyben pi$en1 m zgstsi paran#s, amelynek tartalmt a 4szr s termszetesen p nt san ismerte, biz ny s " kig -alban szerepet jtsz tt a pr blmjban. Lisztban - lt azzal, $ gy amennyiben beteget jelent, akk r nem kell ak#iba - nulnia az ezre!!el G s a 4szr st nagy n is r!ekelte sajt b1rnek bizt nsga. 4srszt -isz nt azt is tu!ta, $ gy $a !)gr -sra ratja magt, akk r a 2esely3 g n! sk !ik kat nai karrierje -gr1l. /gy lyan gyanak- gazember, mint a 2esely3, bizt s azt $inn, $ gy szn!k san "ert1zte meg magt, $ gy gy ker,lje el a rjuk -r $ar# -eszlyeit. A nap mg le sem l! zna az gb lt n, mris le" k ztatn, t$elyezn a kat nai rabkr$zba, utna pe!ig g n! sk !na rla, $ gy -alamelyik rettegett b,ntet1 zszlalj$ z ker,lj)n. A 4szr s -g,l j bb $jn mgis %gy !)nt)tt, $ gy r- s$ z " r!ul, !e nem az ezre! r- s$ z, a$$ z az i!ita termszetgygysz$ z. <nkbb k)l#s)nkrte a szza! egyik bi#iklijt s bepe!l z tt a $ely1rsgre, a$ l "elkereste ;r. &ans Fri!eri#$st, a $elyi r- st. Az i!1s $elyi ! ki, aki a kat likus -r s teljes lak ssgnak bizalmt l-ezte, #sak ke-s i!1t tu! tt az (('re l! zni, $ l tt a $armin#as -ekben ktszer is A! l" &itlerre a!ta a - kst. Amint meg$all tta a t)rzs1rmester aka! z nyel-3 panaszt, egyb1l r")rme!tM G Na!rg t le, s er1sen kapaszk !j n meg abba az asztalbaP

G ;e mirtQ G akarta tu!ni a 4szr s, mik)zben kiss megretten-e " gst keresett az asztal peremn. A szem,-eges kis ! ki, aki "iatal kat na r- sknt (tenay'ben, az els1 -ilg$b r%ban kt' $r mszz nemi beteg esetet is kezelt, rm r!ultM G 4in!jrt megtu!jaP Azzal -!1gumit $%z tt a mutatujj ra s "elny mta a 4szr s -gbelbe. A t)rzs1rmester "j!almasan "eljaj!ult. G 4irt #sinlja ezt, ! kiQ G ny)g!#selte. G A pr blma a t%l-gen -an, nem a seggembenP G 5 "t alapraP G paran#s lt r az r- s, mg mlyebbre "%r-a matat ujjt az nuszban. Zt per##el ks1bb a ! ki a sar kban l-1 mikr szkpja ")l $aj l-a a megszerzett mintt szemllte, mik)zben a $allgatag 4szr s le$ajt tt "ej3 -esztes m!jra kapaszk ! tt az asztal szlbe. Az r- s nagys kra le-ette aranykeretes szem,-egt s "ak, kr)r)mmel telt szemeit !,$)sen az altisztre szegez-e, rm r!ultM G Amennyire egy ilyen gy rs -izsglatbl el le$et !)nteni, szinte bizt sra -eszem, $ gy g n rr$et kap tt, ke!-es t)rzs1rmesterem. G ;e $t az le$etetlenP G "aka!t ki a 4szr s. G 4r $nap k ta nem - ltam ms n1-el, #sak aV G $irtelen el$arapta a " lytatst, annyira les%jt tta a -ratlan -alsg rettenetes nagysga. Az r- s -llat - nt. G 2e!-es uram, remlem, $ gy a Fekete 0r!a !i#s1 tagjaknt G kptelen - lt megllni g%ny s -igy rgs nlk,l G s az %j, j bb Nmet rszg kp-isel1jeknt nem ringatja magt lyan kptelen t-$itbe, $ gy sze\ulis k)z)s,ls nlk,l brki )sszesze!$et egy ilyen betegsgetP A 4szr s j bbnak ltta $allgatni. ;e szilr!an el$atr zta, $ gy $a egyszer kigygyul ebb1l a nya-alybl, -isszaj)n s bele-g ennek a gazembernek a g%ny san -igy rg kpbe. ;e az nem ma lesz, el1bb meg kell gygyulnia. G Nem, ! kt r G "elelte $ab z-a. G Nem, termszetesen nem. G &elyes. Akk r m st "ek,!j)n $anyatt az n a sar kban l-1 $e-er1nP E kig let lt na!rggal !at ty g tt a $e-er1$)z. Abszur! m! n %gy nzett ki, mint egy kis"i%, aki )sszepisilte a gatyjt. /lny%lt a $e-er1 $3-)s b1r$uzatn. A kis r- s pe!ig ")l $aj l-a, a $,-elyk' s mutatujj-al "elemelte a 4szr s pniszt s r#s%sztat tt egy kis k)tst. 9t$atan %gy ny%lt $ zz, mint$a -alami isz ny%an m #sk s ! l g lenne. A 4szr s k,szk)!-e "elemelte a "ejt s megkr!ezteM G 4 st mit " g -elem #sinlni, ! kt r %rQ Az r- s a m3szeres tl#j$ z " r!ult. G Fran#ia rszgban a kat nk eserny1nek $-tk G m n!ta az emlkezs $al-ny m s ly-al. 7saknem negye!szza! telt el azta, $ gy ut ljra $asznlta ezt a kat naki"ejezst. G /serny1Q G ismtelte meg a 4szr s s sz)rny3 "elismers kez!ett !erengeni az agyban. G <gen G egy spe#ilis kattert $asznlunk ennl a kezelsnl G magyarzta, "elemel-e a m3szert, $ gy a 4szr s is lt$assa, megny m-a az aljn l-1 kis " ganty%t. /tt1l egy s r apr penge ugr tt ki a msik -gn. A 4szr s nagy t nyelt. A $3-)s b1rb rts !a#ra rezte, $ gy a -erejtke le#s r!ul a $tn. G Azzal G %jra nyelt egy g)r#s)set G i!e beQ G <gen, !a beP 4ik)zben az r- s $atr z tt m z!ulattal megraga!ta a pniszt s be-ezette a kattert, rn# s, )reg ar#n az )r)m jelei mutatk ztak, a 4szr s pe!ig "j!almban "el,-)lt)tt. BBB 4etzger t)rzs1rmester er1sen sntikl-a j)tt ki a sebszetr1l. A kezelst k)-et1en az r- s elk,l!te -izelni. 6m amik r megpillant tta a megknz tt szer-b1l kil)-ell1 -rpatak t, inkbb az nnal abba$agyta. Azta %gy rezte, mint$a a $%gy$lyagja szt akarna pukka!ni. ;e az ajkba $arap-a t -bbra is igyekezett ellenllni a -izelsi ingernek. Kaljban pp az n tk z! tt, $ gy -alszn3leg s $a t)bb nem " g tu!ni -izelni, amik r #saknem bele,tk)z)tt (#$ulze k)zkat nba.

G (#$ulzeP G "aka!t ki meglepetten, !e a k)-etkez1 pillanatban meg is bnta, $ gy "elemelte a $angjt. G 4i a "ent keres maga itt, emberQ (#$ulze mere- -igyzzba ll-a -lasz lt. G A ! kt r %r$ z j)ttem, t)rzs1rmester %r. G 4irt megy az r- s$ zQ G akarta tu!ni 4etzger. G &zassgi pr blm-al G -lasz lta (#$ulze. G Nem g n! lja, $ gy az r- s a meg"elel1 ember ennek t$i!alsraQ G &t G - nt -llat a 4szr s k,l)n)sebb r!ekl1!s nlk,l. G Azt sem tu!tam, $ gy n1s. G Aztn mr'mr emberi $ang n $ zztette. G ;e trzem a pr blmjt. A "elesgek semmire sem jk, #sak a baj -an -el,kP >-at s m z!ulattal -isz n zta (#$ulze tisztelgst s elsntiklt. G 4ilyen igaza! -an, $a-er G s$ajt tt (#$ulze s knz "j!alma ellenre el-igy r ! tt. G (zegny )reg 9 re, lete legszarabb $elyzet-el " g szembes,lni, $a a 4szr s $azar G g n! lta magban. Azzal leny mta a ren!el1 kilin#st s egyben mega#l zta magt a sajt baj-al -al szembenzsre. BBB Lizenkt r-al ks1bb az ezre! ll mnya in!ulsra kszen llt. A zs%" lsig megrak tt "l' ln#talpas k $ ssz% szl pa a barakk k ngysz)ge k)r,l, a "k alatt park lt, elrejt1z-e a brit s "ran#ia "el!ert1 rep,l1gpek k-n#si tekintete el1l. A "apri##seken "ek-1, kimer,lt kat nk t%l izgat ttak - ltak a$$ z, $ gy elalu!janak, gy bren -rtk a r)-i!esen megrkez1 in!ulsi paran#s t.

KILEB1E"IK LESEZET
G =raim G kez!te a 2esely3, aki maga is alig tu!ta palst lni az izgat ttsgt. G Kgre megrkezett a paran#sunkP Az eslyeink ke!-ez1bbek, mint amire e!!ig szmt ttam. /gy ple#sni min!annyiunknak kinz ebben a $a!jratban, nekem el$i$etikP A 2esely3 !astlt a nagy, ke#skelb% asztal$ z, s "elemelte a makettet b rt, sz,rke kat nai takart.
Az /ben'/mael er1! elleni tma!s I1940. mjus 10'11J

G me, /ben /mael G jelentette be !ia!almasan. G /urpa legt$at l$atatlanabb er1!tmnyren!szere. 4g a mi nyugati "alunknl is er1sebb, a 4agin t'- nalrl nem is beszl-eP A tisztek #s p rtja k)zelebb $%z! tt, $ gy szemre-telezze Eelgium kul#ser1!tmnynek rszletes m !elljt, mely a 4euse'" ly s az Albert'#sat rna egyes,lst -!elmezte, elzr-a az utat az szak'"ran#ia rszgi sksgra. G 7anaris a!mirlis emberei szerint1T G " lytatta a magyarzat t 0eier kapitny, mint$a mg m st is Ea! L elzben lennnek G F rt /ben /mael egy s r ")l!alatti -asbet n ptmnyb1l ll. 4lysgt mg az Abz e$r ,gyn)kei sem tu!tk ki!erteni. Azt ellenben tu!juk, $ gy az gy%t rny kat a leg-astagabb pn#lzat -!i, amit 9ige #sak bizt stani kpes. (zmtsaink szerint kpes ellenllni legne$ezebb ismert b mbnak, -agy t,zrsgi l)-e!knek. G &alkan "elka#ag tt. G A balga belgk persze nem is sejtik, $ gy ren!elkez,nk egy titk s "egy-errel a pn#lzatuk tt)rsre G erre -alk a kumulat- t)lteteink. 6m ez legyen inkbb a $a!mrn)k)k pr blmjaP

G 8s a mi pr blmnk, uramQ G tu!ak lta $alkan - n ; !enburg a belga er1!tmny makettjt szemll-e, melynek ere!etijr1l tu!ta, $ gy 19CD'ben teljesen m !ernizltk s azt -rjk t1le, $ gy meg$atr zatlan i!eig kpes "eltartztatni min!ennem3 ellensget. G (tu!ent tb rn k &ete!ik 9gi!eszant &a! sztlya az utbbi "l -ben egy k,l)nleges $a!mrn)ki egysget kpezett ki az /ben /mael elleni tma!s be-ezet1 "ela!atnak lek,z!sre G magyarzta a 2esely3. G 4integy ny l#-an ember biz ny s *itzig kapitny paran#sn ksga alatt. G Ny l#-an emberQP G kilt ttk a tisztek $itetlenke!-e. G& gy akarjk el" glalni azt az er1!)tQ Amik r #sak a $ely1rsge t)bb szz "1nyi le$etP G 5 nt san ezerktszz G k)z)lte $igga!tan a 2esely3. G A &ete!ik Eelga 0yal g s &a! sztly egysgeib1l, a 7y#listes Fr ntire1U alakulataibl, s taln a legj bb belga gyal g s ezre!b1l, a 7$asseurs Ar!ennais'b1l1F te-1!ik )ssze a ren!szer k)z-etlen -!ereje. G 0eier k)rbe$ r! zta tekintett a "iatal tisztek k m r ar#n. G Na, !e uraim, #s !lattal lt m, $ gy )n)k, $a #sak tmenetileg is, !e ktelke!ni mernek a nmet gniusz tallk nysgbanP 4ik r rtik mr meg -gre, $ gy mi nem ,res "enyegetsekkel megy,nk #satbaQ ( k %j meglepetst tart gatunk mg a kabtujjunkban, t)bbek k)z)tt ennek az er1!nek a be-telre is. *itzig kapitny -it rlzgppel " g lan! lni az emberei-el G az +ben +mael erd tete)n* A kapitny nem is prblta leplezni elge!ettsgt a bejelentse ny mn tma!t meglepett ar#ki"ejezsek lttn. G Az 1 "ela!atuk lesz a $ely1rsg le" glalsa, amg mi el1ret)r-e s -el,k egyes,l-e, k)z)sen ler mb ljuk az er1!)t. G :lyan $angs%lytalanul magyarz tt, mint$a #sak -alami"le jelentktelen, rutinszer3 $a!gyak rlatrl lenne sz, egy min!ennap s menetelsr1l. 6m elg - lt egyetlen pillantst -etni,k az asztal n l-1 makettre, s ny mban -ilg ss -lt szmukra, $ gy ez az egyes,lses man1-er min!en le$et, #sak nem gyal gsta. &iszen miel1tt egyltaln az risi er1! s3r3n teleptett gy%inak #sapsmr1 t- lsgba jut$attak - lna, a$$ z el1bb t kellett kelni,k a 4euse " lyn, az Albert'#sat rnn, -alamint egy k)zpk ri m #srnak t3n1 terepen. G A menet- nalunk 4aastri#$tbl in!ul G " lytatta a 2esely3, a trkpre k ppint st r-al $angs%ly z-a ki a jelent1s p nt kat. G 6tkel,nk a 4euse')n t-el1 $r m $! -alamelyikn, s az /ls1 (zza! egy r $ammal el" glalja a 7anne ne-3 "alut G itt. 4i pe!ig 1ket megker,l-e keresztezz,k az Albert'#sat rnt G itt. L1l,nk a &arma!ik (zza! -eszi t a ter,letet, maj! nekik kellene tma!st intzni a 1U, OC, CT, 4D s 4T' s szm%, kul#s" nt ssg% l)-eglls k ellen, melyek, amint az a makettr1l is ki!er,l, a " ly s a #sat rna teljes $ sszt -!elmezik. Amg ezek belga kzen -annak, a!!ig a $a!sereg,nk t)meges tkelse le$etetlen. 9nyegben e l)-eglls k jelentik egsz Eelgium s 8szak'Fran#ia rszg kul#st. A 2esely3 ,nneplyesen -gig$ r! zta tekintett a be szt ttam. Ar#n az nban ez%ttal ny ma sem ltsz tt a sz k tt #inizmusnak. G 8n -isz nt enge!lyt krtem a paran#sn ktl, $ gy a mi szza!unk le$essen a l)-eglls k el" glalsnak megtisztel1 "ela!ata. +emlem, egyetrt,nk abban, $ gy a legnagy bb j szn!kkal #seleke!tem. A tisztikar min!en tagja -igyzzllsba mere-e!ett, maj! - n ; !enburg krt szt a t)bbiek ne-ben is. G =ram, a szza! tisztjeknt #sak annyit m n!$at k )nnek, $ gy a!sai -agyunk az el1reltsrt. L -bb bizt sra -eszem, $ gy a szza!unk min!en tagja meg"elel1en rtkelni " gja ezt a megtiszteltetst. G 2)sz)n)m, - n ; !enburg. 4erem remlni, $ gy igaza lesz, s a szza! kat ni )r)mmel -eszik tu! msul, mi#s !a megtiszteltets -r rjuk. Az ezre!paran#sn k %r ugyan eleinte attl tart tt, $ gy taln t%l nagy "alat le$et ez a 4s !ik (zza! szmra, !e n bizt st ttam rla, $ gy kpesek lesz,nk a -gre$ajtsra. 4agra s az embereire $rul a "ela!at, $ gy a sza-a$i$et1sgemet altmasszk. G /l-igy r ! tt. G +emlem, nem "elejtettk el, uraim, $ gy ennek a $a!m3-eletnek a -gn szeretnm elnyerni az 1rnagyi rang t. A k m ly, "iatal ar# k n ny ma sem ltsz tt u!-arias, -lasz l m s lygsnak. G 5araszt k G g n! lta meg-et1en 0eier. G Lesti'lelki paraszt kP G 6m g n! latt j bbnak ltta megtartani magnak. &iszen az el1lptetse r!ekben sz,ksge lesz rjuk a k)zelj)-1ben,

aztn $a min! tt$agyjk a " gukat, maj! j)nnek $elyett,k msik $itbuzg i!itk, akiket nem rettent meg a $irtelen $all g n! lata, s1t sz-es')r)mest l! zzk let,ket a @F lk, Fat$erlan! un! F,$rerA el-rt. N -isz nt ezek -lln "elkapaszk !-a k)nnyen meg-alst$atja lmt s elr$eti a tb rn ki rang t. Leljes magassgban kiegyenese!-e " lytattaM G =raim, remlem, kell1en trzik "ela!atunk " nt ssgt. Amennyiben ku!ar# t -allannk, azzal a teljes nagy nmet *e$rma#$t el1ret)rst $trltatnnkP Kagyis lnyegben rajtunk ll -agy bukik a teljes $a!m3-elet sikere. A "ela!atunk teljestsre #supn $armin#$at ra ll ren!elkezs,nkre. G Lekintett %jra k)rbe$ r! zta az elsznt ar# k n. G 4eine &erren, &eil &itlerP :k pe!ig a nemzetisz #ialista l m ere!mnyes tne-elsnek meg"elel1en $arsny szemtelensggel, barnainges -ulgrissggal, #sizms kegyetlensggel s i"j% sz-,k teljes lelkese!s-el -lasz ltak, %gy, a$ gy el-rta t1l,k a r)-i!esen mr -rl! zat k s kasgt k)-etel1 $azjuk. BBB 1940. mjus 9'n, pr per##el j"l el1tt megin!ultak a "l'ln#talpas k, $ gy ut ls zben !,b)r)gjenek t az A! l" &itler'barakktb r kapujn. Az els)tttett -r s k)-ezett ut#i teljesen nptelenek - ltak, !e mg a $zak k)z)tt -issz$angz kat nai jrm3-ek "mes #s)r)mp)lsre sem nyit tt ablak t senki, $ gy kinzzen. /gyetlen kat likus paraszt aka!t #sak, aki siet-e letr!epelt a $lsz bk t)bbsgnek egyetlen !sz,l sz lgl egyszer3 "akereszt el. A (( Fekete 0r!jnak G * tan + $amezre!e gy in!ult el a $b r%ba.

Aso!&* rs

T- *eres %s2
"g% bredhetnek eg% SS tisztben il%en szrn%, ktel%ek& -.telenek felf"gni, h"g% mgttnk "tt s"rak"zik a tel)es hadsereg, amgtt .edig az egsz n%"lcvanmilli/ lelket szmll/ nemzet& +zzel szemben mekk"ra f"nt"ssga vag% )elentsge lehet nhn% k"sz"s civilnek&' 0eier kapitnynak a 2un - n ; !enburg$ z intzett kr!se 1940. mjus 11'n

ELSU LESEZET
A $atr%t k)-ezett elraszt tta a $ l!"ny. Fenn, el)l $al-ny rzsaszn3 izzs sznezte a "el$1ket. Az %t kt l!alt szeglyez1 "elsznt tt ")l!eket elraszt ttk a * tan + $amezre! kat nit szllt, -rak z 5anzer <K'esek19 s "l'ln#talpas k $ ssz% rnyai. /gy rgim!i, lass%, $ llan! gppuska katt g tt -ala$ l, !,$)!t $arkly m!jra, -)r)s'"e$r ny mjelz1s l)-e!kei #ikztak az j s)ttjben. 6m az (( kat nkat mr az ellensges t3z s a k,sz)b)n ll kegyetlen ak#i -alszn3sge sem $ zta k,l)n)sebb izgal mba. <mmr kt rja -rak ztak unatk z-a 4aastri#$t $ llan! -r s el1terben. /gsz k rszaknak t3nt, amita elsu$antak "elett,k az /ben /mael er1! "el tart ejt1erny1s)ket szllt, $r mm t r s ?unkers

ltal - ntat tt, ;F('OC0'asO0 -it rlzrep,l1k nagy, "ekete alakjai. @F lyt n ez a kapk ! r $ans, aztn -gtelen -rak zsA, $b r gtak ! $ny",st)t ereget-e, !e tenyer,kkel g n! san eltakar-a a #igarettjuk parazst. @4in!ig ugyanaz a rgi kat nanta.A G A $ llan! knak "el sem t3nik, $ gy kit)rt a $b r%Q G $ rkant tta a kat nai K lksRagenben ,l-e az in!ulsi paran#sra -rak z (#$ulze - n ; !enburgnak. G Akrmi legyek, $a ez t tlis $b r%V G .s)rt)l1!st egy m t rkerkpr z%gsa szakt tta "lbe, ami a k #sis r k)z)tt j bbra' balra kanyar g-a k)zele!ett "elj,k. Amint a -ezet1je szre-ette a "l'ln#talpas kat, $irtelen "kezett. A m t rbi#ikli j )t mternyit l!alra "ar l-a "el-erte a sarat. A m t r s leugr tt a nyeregb1l, $agy-a gpt az r kba #s%szni. A 2esely3 K lt az, srtl szennyes egyenru$ban, a "eje k)r,l -res k)tssel, !e szemg)!rben az elmara!$atatlan m n klij-al. K n ; !enburg ria!tan pattant ki a K lksRagenb1l. G 4i t)rtnt, uramQ G (emmi, semmi G li$egte a kapitny. G 7sak az tk z tt s "1r)m sikeresen r"ut tt az egyik sajt aknnkra. Hgy 1 alulrl szag lja az ib lyt, n meg jl be-ertem a "ejem -alami ll-nyba. G <nger,lten legyintett a kez-el. G ;e ez nem szmt. A baj az, $ gy az ejt1erny1seink nem a ter-ezett szmban lan! ltak /ben /mael tetejn. +a!sul *itzig, a paran#sn kuk is elt3nt. G Krt egy ki#sit, mg -isszanyerte a llegzett. G 2emny )ssze#saps kP G ;lnyugat "el1l egy ne$z,teg !)rrense $allatsz tt, lng#s-tl k)-et-e, mint$a al akarn tmasztani a sza-ait. G 5illanatnyilag ugyan#sak za-ar s az ltaln s $elyzet. 7sak egy-alami bizt s, $ gy a lgi!eszant s k mg nem " glaltk el a #anne'i #ljukat. G A $!!al mi -an, uramQ G tu!ak lta - n ; !enburg. G Leljes ku!ar#, az ellensg "elr bbant tta, miel1tt megr $am z$attuk - lna. G 0eier meg#s-lta bek)t)tt "ejt. G+sz,nkr1l kellemetlen " r!ulat, mi-el "eltart benn,nket, !e nin#s k,l)n)sebb jelent1sge. Az ezre!paran#sn k paran#sba a!ta, $ gy $ala!ktalanul tma!junk a 4s !ik (zza!!al. K n ; !enburg az el1tt,k l-1, elzrt %tra mutat tt. G 9e$etetlensg, uramP G kilt tta, mi-el a $atr t%l l!aln " k z! tt a t,zels intenzitsa. G A "l'ln#talpas kkal kptelensg tjutni ezen az aka!ly n. G Azt $isziQ (zlj n az embereinek, $ gy ksz,ljenek, s min!jrt megmutat m maguknak, $ gy le$et tjutniP 4ik)zben a "l'ln#talpas k m t rja !,b)r)g-e letre kelt, a 2esely3 !ar $ant a legk)zelebbi 5anzer <K'es$ez. G &, magaP G ")rme!t r a t r nyban ! $nyz "eketeru$s $ar#k #sizra. G 4i a rangjaQ G Nrmester, uram. G 8s az egysgeQ G A Negye!ik 5n#l s. G &elyes. 4 stantl az (('$ez tart znak. G ;e uramPV G tiltak z tt az 1rmester. G (emmi !eP G ,-)lt)tte t%l a !,b)rgst 0eier, "elmsz-a a tank t rnyra. G <rny egyenesen abba az el1tt,nk l-1 szl pba s t)rj)n utat az embereimnekP Az altiszt $ab zni ltsz tt, m aztn megpillant tta az (( tiszt ar#t s ett1l ny mban megg n! lta magt. (iet-e lemsz tt a t r nyba s kia!ta a sz,ksges utasts kat. A tank !zeljei "el,-)lt)ttek. /l1bb mly k)$ents $allatsz tt, amit pillanat kra r a OC0 ler1s m t r ! b$rtyaszaggat ,-)ltse k)-etett. Az jszakai le-eg1 megtelt az laj t$at b3z-el. A 2esely3 !a-illant tt kk"ny3 lmpj-al a "l'ln#talpas knak. K n ; !enburg l!alba b)kte (#$ulzt a k)ny)k-el. G 4e$et,nk G kilt tta. G ltta a jelzst. <n!ulj n utnaP (#$ulze els1 sebessgbe kap#s lta a -ltt. G /rre -rtam G -lasz lta, amint a "l'ln#talpas k !,b)r)g-e elin!ultak az %t n. A 5anzer <K'es #satt g ln#talpakkal len!,lt el1re a k)-ezeten. A -rak z *e$rma#$t gyal gsg siet-e ugrlt "lre az %tjbl. A ny mban min!en"el1l !,$)!t kilt zs $allatsz tt.

G 4i az )r!)g)t m3-elnekQ G r!t tt rjuk egy tiszt. G & - a "enbe mennekQ G 6m a k)-etkez1 pillanatban szre-ette az ez,st (( r%nkat. G Kagy %gyP G kilt tta nekikesere!-e. GAz (( %riembereiP &t ez a $elyzetP 0eier ")l t rny sul-a nzte a tank t rnybl, meglen!t-e a l -agl st rn. G Ygy biz ny, az (( urai $a!ba - nulnakP L -ag)r!,ltek. Az %t kt l!aln gyal g san k)zele!1 sebes,ltek sz m r% menete jelent meg, az ezre! segly$elyei "el -nsz r g-a -issza"el. Aztn egyszerre #sak l- ntats% t,zrsgi szl p bukkant "el a tank el1tt. A -ezet1 )szt)n)sen le-ette lbt a gzpe!lrl. A 2esely3 l -agl st r-al a $ar#k #siz 1rmester ar#ba #sap tt. G Ne$ gy megllj nP G kilt tta -a! !,$-el a ",lbe. G (zlj n neki, $ gy $ajts n t -bbP Az 1rmester j bbj-al a "j kpt tap gat-a -ll n r%gta a -e$et1t, mintegy jelez-e, $ gy " k zza a sebessget. A 5anzer <K'es egyenesen beler $ant a gyan%tlan szl pba. 5nikba es-e nyert1 l -ak buktak "el, $aj tik ktsgbees-e tk z!tak, mert a szerk #sik az %t kt l!alt szeglyez1 r kba b rultak. ;,$)s r!t zs ksrte a tank m)g)tt $ala!, (( kat nkkal megrak tt "l'ln#talpas szl p t. G =tat, utat a * tan ezre!nek, tk z tt b k rugrkP BBB 2)z-etlen,l miel1tt a pirka!at el1$rn)ke, a s)tt lt$atr alatti piszk s"e$r #sk megjelent - lna, a 2esely3 le-eznyelte a k)-es %trl a 5anzer <K'est a !ur-a talajra. <mmr egsz k)zel jut ttak a "r nt- nal$ z. /l1tt,k s)tt "as r ltsz tt, mint #s%#s s sisak s p r sz grnt s k, "elette sz,rks ",stpama#s k %sztak. Az %t min!kt l!ala tele - lt el$agy tt nmet s belga "elszerelssel. Arrbb egy bet nbunker, amelynek l!alt %gy elb rt ttk a t,zrsgi el1kszts tallatai, akr a $iml1$elyek. /l1tte egy kil1tt nmet tank lng lt. (#$ulze kr mk !-a kiker,lte a K lksRagennel az %t k)zepn $e-er1 $ar#k #siz $ lttestt. G Lisztra lyan, mint az /r1 nemzetk)zi #sillagt%rjaO1 G -leke!ett. G Nmet rszg utn & llan!ia, m st pe!ig Eelgium. G 5 "t alapra, (#$ulzeP G ")rme!t r - n ; !enburg, az el1tt,k $ala! tankra k n#entrl-a. G <nkbb arra ,gyeljen, ne$ gy az r kban k)ss,nk kiP 4ik)zben (#$ulze %jra rkap#s lt s n)-elte a sebessget, arra g n! lt, $ gy 0eier a szza!!al nyil-n igyekszik kiker,lni 4aastri#$t zs%" lt ut#it. /gy $al tt belga kat na s a rengeteg el$agy tt "elszerels azt biz nyt tta, $ gy -alszn3leg egsz k)zel jr$attak mr a belga $atr$ z s az els1 -zi aka!lyt jelent1 4euse'" ly$ z. 2imer,lten leste a kt l!alt szeglyez1 s)tt "eny-eser!1t. A m)g)tte $ala! "l' ln#talpas kban a "iatal gyal g s k t,zel1llst -ettek "el, s a "egy-er,ket mark l-a ugyan#sak "esz,lten "igyeltek, mert amint azt az g1 tank is jelezte, a $ely i!elis - lt egy rajta,tsszer3 tma!sra. ;e semmi k,l)n)s esemny sem $trltatta a t -bb$ala!sukat. Az er!1sget nylt ")l!ek -lt ttk "el, melyek n)-nyzetn mg tt #sill gtak a $ajnali $armat#seppek. Aztn egy kis telep,ls t3nt "el a t- lban. (emmi sem m z!ult. 4g #sak kutya#sa$ ls sem $allatsz tt. 0eier meg,t)gette az 1rmester -llt, s kia!ta a paran#s t. G (zlj n a -ezet1nek, $ gy balrl ker,lje meg a $zakatP 4aj! az embereim "e!ezik. G ;e uram, G tiltak z tt az 1rmester, aki lelki szemei-el mg maga el1tt ltta az imnt maguk m)g)tt $agy tt $ar#k #siz megperzsel1!)tt $ulljnak kpt G, ez a "alu #seppet sem tetszik nekem, mi-el t)kletesen alkalmas egy -ratlan tma!sra. (zerintemV G Nrmester, nem azrt kapja a zs l!jt, $ gy g n! lk !j n s -itatk zz nP G szakt tta "lbe 0eier. Amik r a 5anzer <K'es egy pillanatra megllt, az 1rmester gy rsan t -bbt tta a paran#s t a -ezet1nek, 0eier pe!ig leugr tt a tankrl, s -isszar $ant - n ; !enburg K lksRagenj$ez. G 7sipke!je magt G kilt tt r G s -igye le az %trl a jrm3-eitP

A tank %gy !,b)rg)tt el1re, mint -alami t "el t ty g, ,gye" gy tt "mka#sa. 2)zben a "l' ln#talpas k le$%z!tak az %t menti ")l!ekre. (#$ulze s - n ; !enburg a k,belRagenben ll-a, a szl-!1n t "igyeltk a "alu$ z min! k)zelebb s k)zelebb r1 tank t, amelynek UD mm'es l)-ege %gy len!,lt j bbra'balra, mint -alami pr!ra les1 sz)rnyeteg rmnya. (#$ulze $trat lta a sisakjt s let)r)lte $ ml krl a -erejtket. G /z az llan! i!eg"esz,ltsg rt az egszsgemnek, uram. Azt $iszem, $a a szza!ir !a ut lr benn,nket, krelmezni " g m a &amburgba -al -issza$elyezsemetV /gyszerre elaka!t a $angja, mert a "alu "el1l les !)rrens $allatsz tt. Az els1 grnt megsz,ntette a reggeli #sen!letet. G (zent szar#simbkP G tk z! tt - n ; !enburg. G 5n#lt)r1 gy%P (za-ai " lytatst elny mta a tank l!alnak #sap! l)-e!k "mes #sattansa. A 5anzer <K' es $irtelen rn!ulssal megt rpant. /gy r)pke pillanatig %gy t3nt, $ gy semmi k,l)n)s sem t)rtnik. 6m aztn $atalmas naran#ssrga lngnyel- #sap tt a magasba. (#$ulze siet-e le$%z! tt a k #si aljra, mert $atalmas, izz pir s "mszilnk k s,-tettek "elj,k. ;e annyit mg lt$at tt az ut ls pillanatban, $ gy a ktsgbees-e ,-)lt1 $ar#k #sizk "ekete egyenru$ja lngra kap tt, mik)zben megperzsel1!)tt ujjaikkal a t r ny perembe kapaszk !-a prbltak menek,lni, aztn sztz%z! tt a terepjr szl-!1je. BBB G 5 nt %gy, a$ gy elkpzeltem G jegyezte meg 0eier, amik r mr az r k mlyn kup r gtak, az ellensges gppuskk szaggat tt katt gst s a gellert kap tt g lyk ",ty,lst $allgat-a. K n ; !enburg $itetlenke!-e mere!t a paran#sn kra. G Ygy rti, ele-e tu!ta, $ gy az ellensg ilyen er1kkel -!i a "alutQ 8s szn!k san l! zta "el a tank tQ 0eier megrnt tta a -llt. G =gyan mekk ra jelent1sge le$et egy tanknak, meg n$ny i!itnak, akik azrt #satlak ztak a $ar#k #sizk$ z, mert azt $ittk, $ gy tt k)nnyebb s bizt nsg sabb $elyzetbe ker,lnek a gyal gsgnlQ 4 st legalbb a sajt b1r,k)n tanul$attk meg a le#kt G -igy r g-a $ zztetteM G 7sak sajn s, t%l ks1n. G Azzal tmt is -lt tt. G A trkpem szerint a 4euse'nek a "alu t%l l!aln kell lennie. Kalszn3leg az n az emelke!1n t%l. &a t tu!nnk -ereke!ni magunkat ezen a "alut tart s)pre!ken, akk r akr rkkal lek)r)z$etnnk az ezre! t)bbi rszt. 2un nem $itte, $ gy r!emes lenne rmutatni, miszerint az a templ m k)r,li p,letekben meglapul @s)pre!kA tk z ttul j munkt -gzett, $a sikeresen "eltart tta a Fekete 0r!a egy egsz szza!t. /$elyett "igyelmesen $allgatta 0eiert, amint ki"ejti a ter-tM G A meg l!s p " negyszer3M egy tkar l $a!m z!ulat. 4aga -eznyli a bal l!ali "l' ln#talpas szl p t, n pe!ig a j bb l!alit, aztn egyszer3en le#sapunk rjuk a teljes "egy-erzet,nkkel. 8s jl -sse az eszbe, $ gy ne aggassza magt a -esztesg miattP Az a lnyeg, $ gy elrj,k a " lyt. 4egrtetteQ 6m 2un ebben a pillanatban azt rtette meg, $ gy a 2esely3 a teljes szza! t kpes lenne "ell! zni a #ljai elrse r!ekben. A paran#sn k szeme rzketlen - lt, teljessggel rzketlen. A k)-etkez1 pillanatban "elpattant s 1r,lt tempban #ikz-a tr $ant a $trbb, $ lttrben ll "l' ln#talpas k$ z, mik)zben az ellensges s r zat k -a! ")l!gejzreket #saptak "el a sarka m)g)tt. BBB Az els1 "l'ln#talpas $irtelen megt rpant egy tallattl. L)r)tt ln#talpa le-g tt lbknt -erg1!)tt utna. A k)-etkez1t az ,zemanyag'tartlyn rte tallat, amit1l ny mban lngra l bbant, s "elr bban l1szerkszlete 1r,lt sz)gben #ik#akk z-a szgul! tt az g "el. A rajta l-1 gyal gsg pnikszer3en ugrlt le rla, s rsra $agy-a az g1 k p rsban reke!t $ullkat s $al! klkat. /gy %jabb, le-eg1n ts,-t1 grnt - n ; !enburg zs%" lt "l'ln#talpasnak "arba -g! tt.

G Eukj n le, uramP G ,-)lt)tte (#$ulze. A grnt les !)r!,lssel "elr bbant, maj! lesen ",ty,l1 szilnk k s,-tettek t a le-eg1n. K n ; !enburg kr mk !-a sz rt tta kezt a -ezet1 -llra. (z r san )sszezrt ujjai k)z,l -r l)-ellt el1, s miel1tt (#$ulze elkap$atta - lna, a -ezet1 "eje a - lnra $anyatl tt. A "l'ln#talpas egy r kban k)t)tt ki, a$ l az ,tk)zst1l les #sattanssal elt)rt a tengelye. G 2iugraniP G ,-)lt)tte - n ; !enburg. A t%ll1ket persze nem kellett k,l)n)sebben s,rgetni. 4ik)zben lemsztak a "m l!alak n, test,kkel a jrm3 pn#lzat$ z tapa!-a, $ gy minl kisebb #lp nt t mutassanak, - n ; !enburg megraga!ta a "l'ln#talpas ne$zgppuskjt, s t3z al -ette -ele az p,letek $ ml kzatt. G Ne $agyjat k ittP G k)ny)rg)tt -alaki a "l'ln#talpas aljbl. A s%ly san sebes,lt kat na kezeit sztz%z tt $asra sz rt-a, tm ly g-a "eltpszk ! tt s megprblt tmszni a jrm3 l!ala "elett. ;e k)zben el kellett -ennie a kezeit, mire az egsz $as"ala sztszaka!t, 1 pe!ig $ ltan buk tt ar#ra a $asznl$atatlann -lt $ar#jrm3 l!aln. (#$ulze $irtelen %gy rezte, min!en energia kiszll a testb1l. A $al tt kat na ugyanis az a "i% - lt, akit a gyak rlplyn tsegtett a "al n. 8s me m st, alig tz per##el azutn, $ gy tnyleges $ar#ba ke-ere!tek, mr elesett. +a!sul a nagy semmirt kellett meg$alnia. G (#$ulze, az <sten szerelmre, j)jj)n mr ki nnan, miel1tt az a r $a!t r n#s "elr bbanP G ,-)lt)tte - n ; !enburg s -alsggal kil)kte bajtrst a kil1tt jrgnybl, melynek m t rjbl a!!igra s3r3, "e$r, laj s ",st ra!t. G 2)-essenekP G prblta t%lkiablni a #satazajt - n ; !enburg, tenyert sztterpesztett ujjakkal a sisakja tetejre sz rt-a, ami a @gy,lekez1 ittA gyal gsgi jele. Aztn anlk,l, $ gy ellen1rizte - lna, k)-etik'e az utastst, "utlpsben megin!ult el1re, mik)zben #sp1b1l t,zet nyit tt a gppiszt lybl. Az emberei ren!ezetlen alakzatban k)-ettk. /gy trgya! mb m)g,l "lelemt1l elt rzult ar#% kat na ugr tt "el, "ejn szenesk sr'szer3 sisakkal. /gy kzigrnt t sz r ngat tt a markban. K n ; !enburg meg$%zta a ra-aszt. A 9 mm'es g lyk "eltptk a baka mellkast. Amint el1reesett, sisakja az ar#ra buk tt, a grnt pe!ig rtalmatlanul esett ki a kezb1l. A trgya! mb m)g)tt s tt r k rejtekb1l egy msik ellensges kat na bukkant "el, kezben jk ra m r!llyal. (#$ulze %gy kpen r%gta, $ gy -res massz- -lt ar##al, ,-)lt-e esett $anyatt. F lytattk - lna az 1r,lt r $anst, !e egy ",st)lg1 ln#talpas llta %tjukat, k)r,l)tte elesett (( kat nk $ulli $e-ertek, a kmletet nem ismer1 $irtelen $all k,l)nb)z1 p zit%riba mere-e!-e. K n ; !enburg tugr tta az egyik $ lttestet, akinek lbait -alsggal le"3rszelte egy k)z-etlen k)zelr1l lea! tt ne$zgppuska's r zat. A ",st)lg1 ln#talpas "e!ezkben kt ellensges kat na ppen egy ela-ult & t#$kiss gppuska "ellltsn "ra! z tt. <zza!sgtl "nyl1 ar##al $aj ltak a "egy-er#s1 ")l, amik r megpillant ttk a $irtelen r $am z (( kat nkat. /gsz k rszaknak t3n1 i!eig t,kr)z1!)tt a szem,kb1l a @&ar# -agy mega!sA $atr zatlansga. Kg,l a termetesebb "lrel)kte a & t#$kiss #s)-t s "utsnak ere!t, !e mr elksett, mert egy (( gyal g s a $tba eresztett egy s r zat t. A $ llan! "el! bta a kezeit, mint$a az giek$ez " $szk !na segtsgrt, aztn sz nlk,l ar#ra buk tt. Lrsa mega!an emelte "el kezeit, m az (( kat nit mr elraga!ta a $-. A karikalb% baj r, aki berezelt a gatyjba a $ar#k #si'gyak rlat s rn, t,zelt, mire a $ llan!, szemben a teljes $itetlensg ki"ejezs-el, lassan )sszer gy tt. Kgre elrtk az g1 "alut. A k)-es%t kt l!aln s rak z $zak bet)rt ablakai tele - ltak r!t z, l)-)l!)z1 -all n kkal. A nmetek "al$ z lapul-a, "el"el t,zel-e r $antak t -bb a keskeny jr!n. Akik ks-e $%z!tak -issza az ablak kbl, s tallat t kap-a kizu$antak, t)r)tt babaknt elny%l-a $e-ertek az ut#a k)zepn. Amint t -bb r $antak, -ratlanul egy nagy, barna "laman! igsl t)rt ki az istlljbl, rm,lten nyert-e a lng kra. 5ety$,!t szjbl "e$r $ab bugy g tt. /gy $atalmas -)r)s )k)r -gtat tt utna, %gy l)k-e "lre egy ne$z ekt az %tjbl, mint$a "bl lett - lna.

G Az llat k utn, uramP G ,-)lt)tte t%l a #satazajt (#$ulze, t)l#srt " rml-a a kezeib1l. Kala$ l el$agyta a gppiszt lyt s #sak egyetlen nyeles'grntja mara!t az )-be t3z-e. G2)-esse az llat kat, uramP K n ; !enburg az nnal megrtette. Az ut#n -gig!,b)rg1, meg-a!ult jszg k utn r $ant, ki$asznl-a, $ gy az k sztszrjk %tjukbl a -!1ket. 4ire a $ llan! k maguk$ z tr$ettek - lna, az (( kat nk mr k)zt,k termettek, l mzp rral raszt-a el az ut#kat. A meglepett ellensg min!en,tt -issza- nult. Akik ksleke!tek, $amar san ny)sz)r)g-e $ull ttak a ")l!re. A $ llan! -!elem $irtelen teljesen )ssze ml tt. A kat nk "egy-er,ket el! bl-a, "ej-eszt-e menek,ltek a -lt bizt nsgba. Az (( bakkat -isz nt -rsz mjas -gy kertette $atalmba. /gyik s r zat t a msik utn k,l!tk a menek,l1k utn. N$nyan egy kapualjba sz rultak. A nmetek kmletlen,l lemszr ltk 1ket. A bizt nsg ke!-rt (#$ulze is be$ajt tta egy bet)rt ablak n a krumpliny m grntjt, amely t mpa pu""anssal r bbant "el. Eentr1l "j!al mkilt zs $allatsz tt, aztn #sen! lett. Aztn az ajtn szp lassan kig)r!,lt egy "ej, amelyen mg rajta - lt a sisakja. :lyan kn s lass%sggal gurult, mint$a sajt akaratbl keresn %tjt a $al ttak s $al! klk k)z)tt. Kg,l p nt san (#$ulze lbainl llap ! tt meg. A termetes $amburgi nyelt egy jk rt s siet-e el" r!t tta a "ejt. Hgy rtek -get a gyilk ls s k sz 1r,lt pillanatai. BBB A kzi"egy-erek katt gsa " k zat san $alkult, maj! teljesen megsz3nt. A nmet kat nk kimer,lten, min!en energiatartalkukat "elemszt-e r gytak le a szit- lyuggat tt "alak t)-be. Ygy li$egtek, mint$a le"ut ttk - lna a marat ni t- t, szem,k lnken #sill g tt s kptelenek - ltak uralk !ni a lbuk remegsn. Amik r 2un - n ; !enburg aut matikusan trat #serlt a (#$meisserben, szre-ette, $ gy er1sen az ajkba kell $arapnia s min!en akaraterejt )ssze kell sze!nie, $a uralk !ni akar a keze remegsn. Lu!ta, $ gy ezek a $ar# utni reak#i tipikus t,netei. &amar san lesznek lyan k, akik min!en k nlk,l sr-a "aka!nak, ms k testn pe!ig lyan #sillapt$atatlan remegs -esz er1t, mint$a malris lz kn zn 1ket. /gye!,l 0eieren nem ltsz tt semmi -lt zs. Amik r el1ker,lt -ala$ nnan, egy $allra rm,lt $ llan! -mtisztet terelt maga el1tt, a l -agl st r-al )szt)kl-e. G /gy pajtban rejt1zk)!-e talltam ezt a ritka !szpl!nyt G magyarzta ugyan lyan nyug !tan, mint min!ig. GA nagy $jas $ llan!us segge %gy llt ki a sznbl, $ gy egy kil mterr1l brki kisz%rta - lna. A $ llan! $atalmas term3, k)-r, jl tpllt, rzsaszn brzat% "r"i - lt, mere-re -iasz lt sz1ke bajusszal, az a tpus, aki az els1 -ilg$b r% i!ejn az altisztek ke!-en#nek szmt tt. 6m ezzel -ge is - lt a "r"ias kinzetnek. A sz,rksz)l! na!rgjn terje!1, s katm n! " lt a gy-asgrl rulk ! tt. G Zsszepislta magtP G mutat tt r (#$ulze meg-et1en. G me egy %jabb egyenru$s $1s. G Lartsa a szjtP G t rk lta le -i#s r g-a a 2esely3. G A bartunk tart gat szmunkra n$ny $aszn s in" rm#it. =gye, 4ijn$eerQ G Azzal $tba b)kte a $jas tiszt-isel1t, $ gy nagy bb ny matk t a!j n a sza-ainak. G ?aja, mijn$eer ' ny)g!#selte le-eg1 utn kapk !-a. G A t r ny, a templ mt r ny G mekegte mg t r k$ang% nmetsggel. G ?)jjenek s nzzk megP G 4enj,nk, - n ; !enburgP ?)jj)n maga is, (#$Rarz G " r!ult a 2esely3 a "iatal $a!nagy$ z, aki pp akk r rt !a $ zzjuk. Ar#a pisz ktl s l1p r",stt1l "eketllett, bal na!rgszra pe!ig elszaka!t. (iet1s lptekkel in!ultak a templ m irnyba. 0eier %gy terelgette maga el1tt a $jas $ llan! t, mint$a !isznt $ajtana. 2)zben a r $amezre! kat ni kez!tk ki$e-erni az els1 t3zkeresztsg kellemetlen $atsait, s $ zzlttak a t%ll1k meg egy marknyi ije!t #i-il )sszegy3jts$ez. 4etzger 1rmester is el1ker,lt, mg$ zz paty lattiszta egyenru$ban. 7sak a laptkezben sz r ngat tt gppiszt lya rulk ! tt arrl, $ gy rszt -e$etett az )ssze#sapsban. 4ere-en )ssze#sapta a b kjt s lyan el1rsszer3 jelentst pr !uklt, mint$a mg min!ig az A! l" &itler' barakkban gyak rlat znnak.

G Kesztesg,nk $%sz "1, uram. Ny l# $al tt, -alamint tizenkt sebes,lt, k)zt,k $t s%ly s, uramP 0eier intett neki, $ gy -egyen -issza a $angerejb1l. G Amennyire le$et, prbljk )ssze" lt zni a sebes,lteket, mert a " lyn -al tkels$ez min!en emberre sz,ksg,nk lesz. G <genis, uramP G rikkant tta a 4szr s s elr $ant. Futs k)zben a -llt sz)gletesen tart tta, "egy-ert pe!ig p nt san !erksz)gben sz rt tta szles t)rzs$ez, mint a kikpzsi ktat"ilmekben lt$at kat nk. 0eier a "ejt #s-lta. G /zutn nem #s !l m, $a a szar s #i-ilek a "a"ej3 bakkat emlegetik. G Yjra megb)kte a $jas $ llan!ust. G Na m zgs, nin#s -esztegetni-al i!1nkP 4in!en per# szmt. (#$Rarz ber%gta a templ m kapujt. &3-)s le-eg1, p r ! tt t)mjn s m s!atlan paraszttestek szagegy-elege k)sz)nt)tte 1ket. A pa!ln egy $al tt kat na "ek,!t elny%l-a, mg min!ig kezben sz r ngat-a a puskjt. Lgra nylt szeme ,resen mere!t a semmibe. A $ llan! g n! san tlpte, (#$Rarz -isz nt kmletlen,l b r!n r%gta. G /z a gazember nyrta ki az egyik emberemet, miel1tt lesze!t,k a t r ny lp#s1jr1lP G -i#s rt tta "el!%ltan. G <nkbb az l1kre tart gassa az energijt, ke!-es (#$Rarz mP G "igyelmeztette 0eier a megsz k tt #inizmus-al. G 4ert $a a $al ttakra "e#srli, $amar bele"ra!, nekem el$i$etiP G Azzal %jra a rm,lt $ llan!usnak szentelte a "igyelmt, aki kptelen - lt le-enni szemt a $ullrl. G (z-al, 4ijn$eer, merr1l is -an a legj bb kiltsQ A $ llan! "el"el b)k)tt a -ask s mutatujj-al. G A t r nybl, uram G $ebegte remeg-e. G :nnan lt$atnak legj bban. K n ; !enburg mr in!ult - lna el1re, m a 2esely3 $irtelen m z!ulattal a "iatal tiszt mellkasa el tart tta a l -agl st rt. G Nem, !rga - n ; !enburg m, )n t%l rtkes tiszt a$$ z, $ gy mris el-eszts,k G mg nem. &a n$ny $ llan!us bartunk mg !a"ent lapulna, kapjk #sak el a 4ijn$eert mint els1!leges #lp nt t. /lg szal nna rak! tt a $jas testre, $ gy szles "e!ezk,l sz lglj n nek,nk. G 6m a t r nyban n$ny "e$r galambtl eltekint-e senki sem tartzk ! tt, az k is elrep,ltek, amint "elnyit ttk a #sapajtt, $ gy kimsszanak rajta. >-at san tekintget-e prseltk t magukat a nyls n, miutn a 2esely3 kis termet$ez kpest meglep1 er1-el, egyszer3en tl)kte rajta a k)-r $ llan! t. A paran#sn k k)r,lnzett a $ riz nt n. 4i-el a k ra reggeli nap mg m)g)tt,k - lt, gy nyug !tan $asznl$atta a t-#s)-t, nem kellett attl tartania, $ gy a len#sk -isszat,kr)z1!se elrul$atja a $elyzet,ket. (#$Rarz#al s - n ; !enburggal az l!aln a t r ny szl$ez msz tt s kitekintett. A s)ttz)l! ")l!ek $ttere el1tt -agy )tszz mternyi t- lsgban #sen!es -zt,k)r ez,st)s kgyja $%z! tt alattuk. 0eier !ia!almasan pillant tt a msik kett1re. G =raim, me a 4euse'" lyP /lrt,k az els1 szm% #lp ntunkatP 4g a $ llan! "lelmben lekup r ! tt a sar kba, $rman t-#s)-,ket a " lypartra "kuszl-a, g n! san meg-izsgltk. /ls1knt (#$Rarz -ette szre azt a n$ny r-$ajt, amelyek a "alutl kiss lejjebb, a " ly innens1 partjn - ltak kik)t-e. G Nzze, uram G $-ta "el r a 2esely3 "igyelmt G, $at la!ik. Akr a "l szza! t is t-i$etik egyszerre. 6m miel1tt 0eier meg!i#sr$ette - lna a $a!nagy t, - n ; !enburg k)zbe-g tt. G 7sak az a g n!, $ gy a r- ellensges gyal gsgi "e!ezet alatt ll. :tt, ltja, uramQ 2t b k r#s p rt k)z)tt, tz rnl. &a jl lt m, mg gppuskjuk is -an. /z nyil-n k)zismert tkel1$ely, gy "elksz,ltek a " ga!sunkra, $a megksrelnnk. 9entr1l "el$allatsz tt 4etzger t)rzs1rmester $angja, aki a "alubelieket s a " gsgba esett kat nkat k mman!r zta, egyszer3 nmetsggel paran#s lgat-a, amir1l remlte, $ gy megrtik, $a elg $ang san r!t zza, s1t al is tmasztja n$ny jl irnyz tt ,tssel.

G <!itaP G mrgel1!)tt a 2esely3. G 2ptelen be" gni az a lep#ses szjtQ 4i $aszna ennek a #s1!,letnekQ (#$Rarz t$aj lt a mell-!en, mint$a a paran#sn k "el-etst akarn t -bbtani a t)rzs1rmesternek, !e megt rpant s -issza" r!ult $ zzjuk. G 9enne egy )tletem, uram. Az k a "i#kk, akik a t%lpart n bes-a lesnek rnk, mr nyil-n belgk, -isz nt k)z)s nyel-et beszlnek az itteni "alubeliekkel. 4g tn a bartn1j,k is i!e-alsi. 4i aztn tu!juk, milyenek a kat nk, s az itteni $atrt #sak ez a " ly jelenti. G & - akar kilyuka!niQ G A lnyeg az, uram, $ gy )n szerint a belgk -aj n t,zet nyitnnak'e ezekre a ")l!ijeikreQ G Azzal gy rsan k)r- nalazta a ter-t. G +emek )tletP G lelken!ezett 0eier. G /zt jl ki"un!lta, (#$RarzP G )r)mben $tba is -gta a $a!nagy t. G Eizt sra -eszem, $ gy be-likP G ;e uram G tiltak z tt "el$b r !-a - n ; !enburg. Gezek #i-ilekP G Nem le$etV G /l$arapta a m n!at " lytatst, mi-el kptelen - lt meg"elel1 sza-akat tallni az in!ulataira. A 2esely3 jeges tekintettel mrte -gig. G 2e!-es - n ; !enburg, $ gy bre!$etnek egy (( tisztben ilyen sz)rny3 ktelyekQ 2ptelen "el" gni, $ gy m)g)tt,nk tt s rak zik a teljes $a!sereg, a m)g)tt pe!ig az egsz, ny l#-anmilli lelket szmll nemzetQ /zzel szemben mekk ra " nt ssga -agy jelent1sge le$et n$ny k sz s #i-ilnekQ Azzal a t -bbi tiltak zsra i!1t sem $agy-a, rjuk -akkant ttM G ?)jjenek mr, mert mg elszalasztjuk a le$et1sgetP G Felugr tt s elin!ult le"el a t r ny k1lp#s1jn. /kk rra a nap mr -r-)r)sen, -gzetesen magas ! tt m)g)tt,k a $ riz nt n.

ASO"IK LESEZET
Ealjs #sen! $ n lt a szlesen elter,l1 " ly "elett. A nmetek elszntan tereltk a $ llan! #i-ilek ria!t #s p rtjt a la!ik k "el. /leinte a $jas -mtiszt-isel1 is segtett nekik, s1t bizalmasan elrulta, $ gy mint a @& llan! Fasiszta 4 zgal mA tagja, @szimpatizl a nmet ,ggyelA. 6m amik r ki!er,lt, $ gy neki is a t)bbiekkel kell mennie, tr!re r gy tt a " lyparti srba s k)ny)rgsre kul#s lt kezekkel, $jas kpn le#s rg k)nnyekkel sirnk z tt, $ gy enge!jk el. /gy magas, -zna "i%, aki leg"eljebb tizen$at -es le$etett, meg-et1en k)p)tt egyet s tisztn rt$et1 nmetsggel megjegyezteM G 4ilyen segt1ksz bartra leltekP (#$Rarz )k)llel a "i% ar#ba -g tt. G F g! be a m #sk s p "!P G kilt tta. A megrettent #i-ileket siet-e be$ajt ttk a la!ik kba s "el-etettk -el,k az e-ez1lapt kat. N$ny (( kat na m)gj,k kup r ! tt, mi-el gy nagy bb bizt nsgban rez$ettk magukat. 2)zben 0eier a szza! "elt el$elyezte a part mentn, az tkelsi p nt k)r,l, maj! - n ; !enburg "el pillant-a rkr!ezettM G 4in!en ren!benQ G <genis, uram G -akkant tta, - n ; !enburg. Er az agya mlyn egy apr $ang #ska igen#sak tiltak z tt, 1 az nban nem $allgat tt r, s mire -ekkel ks1bb "igyelni kez!ett a lelkiismerete intelmeire, mr t%l ks1 - lt. G &elyes, akk r -gjunk beleP K n ; !enburg kia!ta a paran#s t. Az els1 la!ik elin!ult. Fl tu#at (( kat na #sizmjt a nyakba k)t-e, "egy-ert a j bbj-al magasra emel-e bele#susszant a -zbe s megraga!ta a #snak l!alt. A t)bbi la!ik is k)-ette, mg a "l szza! a -zbe ker,lt. K n ; !enburg irnyt tta a j bbszrnyat, a balt pe!ig (#$Rarz -ezette. A #i-ilek ltal kezelt e-ez1k r zs!s nyik rgsn k-,l semmi ms $ang sem $allatsz tt. <llet-e a t- lbl n$a i!ig sz3r1!)tt a t,zrsg $alk !,b)rgse, mint a $b r% llan! ksr1zenje.

K n ; !enburg k)nnye! tempkkal szelte a -izet, mik)zben tekintet-el " lyamat san a t%ls part t psztzta, a$ l egyel1re semmi sem m z!ult. 9e$etsges - lna, $ gy (#$Rarz ter-e #sakugyan -r nts nlk,l m3k)!ikQ <mmr "l%t n jrtak s a t%ls part min!en rszlett tisztn ki-e$ettk G az iszap s ")l! min!en ne!-es rszlett, a sz)ges!rtk)tegeket, s a belga kat nk "esz,lt brzatt, akik kik%sztak a part szlre, megszemllni ezt a k,l)n)s in-zit. &irtelen egy pir s -ilgtrakta emelke!ett az gre, maj! egy r)pke pillanatig a " ly "elett ",gg)tt. 4iutn sistereg-e alszllt a -zre, egy l -agl#sizms belga tiszt egyenese!ett "el a "3ben s tenyereit a szj$ z emel-e "elkilt ttM G LerugP G mire a #i-ilek az nnal abba$agytk az e-ezst. G L)rzs1rmesterP G jaj-eszkelt a $jas -mtiszt-isel1. G4in!jrt l1ni " gnak. F r!uljunk -issza, kremP G L -bbP G b)mb)lte - n ; !enburg. G N sz gassk meg 1ket, emberekP 6m a la!ik kat $ajt "alusiakat nem kellett k,l)n)sebben ngatni, mi-el tu!tk, $ gy min!en megtett mterrel k)zelebb jutnak a szraz")l! bizt nsg$ z. A nmetek ennek ellenre a rm,lt "r"iak s n1k $tba ny mtk a "egy-er#s)-,ket, mire a la!ik k mg gy rsabban $ast ttk a -izet. K n ; !enburg tisztn ltta a belga tiszt ar#n t,kr)z1!1 sz)rny3 $atr zatlansg t. 4it-1 legyenQ A!j n t3zparan#s t az embereinek, ami-el meggt ln a nmeteket a lt" nt ssg% " lyn -al tjutsbanQ Akk r egy%ttal 1 lesz a ")l!ijei gyilk sa is. &a -isz nt a #i-ilek -!elmre kel, akk r $atatlanul "ell! zza a $a!llst. Kg,l a belga elkesere!etten "elkilt ttM G Lerug, als @tu blie"tPOO G &ajtsk t -bb 1ketP G paran#s lta - n ; !enburg abban a bizt s tu!atban, $ gy ezzel alrja a #i-ilek $all s tlett. Az len $ala! la!ikban l-1 kt (( kat na mr a kik)ts$ez ksz,l1!)tt. K n ; !enburg tisztn ltta, amint a karikalb% baj r, aki lemszr lta a magt mega! $ llan! kat nt, t,zelsre kszen "elemeli a gppiszt lyt. Alig tzmternyire le$ettek #sak a belga tisztt1l. 4g egy per# s siker,l. 6m ekk r -ratlanul talpra ugr tt a (#$Rarz ltal meg,t)tt sz1ke "i%. A la!ik -esze!elmesen $imblz tt a $irtelen m z!ulattl. G 91jenek mrP G kilt tta $ llan!ul. G 91jk le a gazembereketP Ygy t3nt, ez a kilts t)rte meg a -arzst. A belga tiszt "e!ezkbe $%z! tt, a gppuska pe!ig katt gni kez!ett. Az els1 s r zat a "i%t tallta mellbe, amit1l a la!ik aljba zu$ant. 4)g)tte a baj r "elemelte a gppiszt lyt, !e 1t is ar# n tallta egy s r zat, s artikultlan "j!al m,-)ltssel tbuk tt a la!ik l!aln. G Lma!sP G r!t tta, - n ; !enburg. G Lma!sP 4egraga!ta (#$ulzt s a la!iktl el$%z-a a part "el igyekezett -ele. Kalsg s g lyzp r ",ty,lt a -z "elett, !e ekk rra az (( kat nk mr bizt nsgba jut-a msztak "el"el a part l!alban, mik)zben a gppuska -res massz- !arlta a la!ik kat, meg a benn,k reke!t $al tt s $al! kl #i-ileket. (#$ulze G nem l-n egyb "egy-ere G a gyal gsgi sjt mark l-a r $ant a belgk llsa "el. (zlesre tt tt szj-al sz)rny3 trgrsg kat ,-)lt-e rjuk -etette magt. /gy -)r)s, napgette parasztkp3, termetes belga megprblta megraga!ni, !e (#$ulze teljes er1b1l les%jt tt az s-al a "ejre. Az les penge a "r"i ar#ba -g tt, amit1l %gy r!t tt, mint egy lesz%rt !iszn. Ar#nak egy jk ra !arabja tt mara!t az sra raga!-a. A belga sajt -rben "ul! k l-a esett )ssze. A tisztj,k -isz nt - n ; !enburgra tma!t. A kt "r"i egymsnak esett. K n ; !enburgnak tr!!el siker,lt gyk n r%gnia, mire a belga tiszt a $as$ z kap-a, ,-)lt-e $tratm ly ! tt. K n ; !enburg beleeresztett egy teljes s r zat t. A l)-e!kek ereje, ilyen #sekly t- lsgbl le!)nt)tte a lbrl s j kt mternyi-el $trbb -etette. Alig -gzett el1z1 ellen"el-el, amik r egy sisak nlk,li belga -et1!)tt r 2un $tra. 2sknt tart tt szur nya lesikl tt ; !enburg -llszjrl. 2un tg)r!,lt, mag-al raga!-a a msikat. 4ly #sen!ben -iask !tak egymssal a ",-)n, aztn a belga min!en erejt )sszesze!-e

%jra les%jt tt a szur nnyal. A $a!nagynak az ut ls pillanatban siker,lt "lrerntania a "ejt, amire a belga $e-es "laman! kr mk !ssal reaglt, megprbl-a kirntani a ")l!be "%r! tt szur nyt. 6m a!!igra mr tt t rny sult "elette (#$ulze a "eje ")l emelt gyal gsgi s-al, amelynek lapja -)r)sl)tt a -rt1l. A k)-etkez1 pillanatban mlyen bele-g tt a "laman! tarkjba s kettszelte a "ejt. A belga $ ltan zu$ant a $tra. Aztn a kzitusa ugyan lyan $irtelen, a$ gy elkez!1!)tt, -get rt. A belga t%ll1k "egy-er,ket el! bl-a, rm,lten menek,ltek a k)rnyez1 ")l!ekre, az (( $ar# sai pe!ig $ ssz% s r zat kat eresztettek utnuk. A * tan (( + $amezre! 4s !ik (zza!a gy -alst tta meg a 4euse')n -al tkelst, s k,z!)tte le az %tjukban l-1 kt jelent1s aka!ly egyikt. 2t $al ttal s ngy k)nnyebb sebes,lttel "izettek rte. Az immr m)g)tt,k $)mp)lyg1 " ly az nban ennl j-al t)bb #i-il l! zat $ulljt s ! rta le"el. BBB G Nagyszer3, nagyszer3P G lelken!ezett mly t r k$angjn a k)-etkez1 la!ikkal rkez1 2esely3. G <gazn remek ere!mny. /zrt a $a!itettrt min!kett1j,ket "elterjesztem egy me!liraP G m n!ta (#$Rarznak s - n ; !enburgnak. GAz egsznek #sak egy a szpsg$ibja G intett "ej-el a -zben %sz $ lttestek "el. G A #i-il l! zat k emltse kiss beler n!t a kit,ntetsi "elterjesztsbe, G magyarzta sajnlk z-a. Az rk k -res mszrszkben $e-er1 belga kat nk $ullit -isz nt #sak egy "ut pillantsra mltatta. G (zegnyes a "elszerels,k G llapt tta meg. G 9tjk, mg manapsg is ezt a ki-n$e!t 191T' s -z$3tses Ki#kers tpust $asznljk, aminek szerintem mr rg a $a!t)rtneti m%zeumban lenne a $elyeP G &anyagul tlpett az elesett belga tiszt $ulljn, akinek zsebei mere-en killtak, mint$a -alaki mr ki" szt tta - lna, maj! gy " lytattaM G Wgyesebben is kipt$ettk - lna az llsaikat, nem g n! ljkQ 7sak (#$Rarz -ette a "ra!sg t, $ gy -lasz lj n. G Faji szemp ntbl az alsbbren!3 tpus$ z tart znak, uram G li$egte, mint$a mg min!ig alig jutna elg le-eg1$)z. G Kal igaz G $elyeselt a 2esely3, r)-i!re zr-a (#$Rarznak az elesettekr1l alk t tt genetikai elmlett. Az rjra pillant-a $ zztetteM G 5 nt san $usz n)t ra alatt jut ttunk i!ig, uraim. 4in!annyiuknak gratull k $ zz. 6m ez immr t)rtnelem. :tt, a k)-etkez1 ! mb m)g)tt lt$atjk a 7anne ne-3 telep,lst. 9gi!eszant sainknak el-ileg mr t kellett - lna kelni,k az Albert'#sat rnn, !e ktlem, $ gy siker,lt - lna nekik. 0 n! l m, min!annyiuk el1tt ismeretes a 9u"tRa""rlOC alk t tt -lemnyem. G Ygy rti, $ gy a #sat rnn is t kell -ereke!n,nk magunkat, uramQ G kr!ezte Fi#k, akinek a sebes,lt karjt b rt -astag, $e-enyszett k)tsn t,t)tt a -r. G Attl tart k, mi-el 9e p l! 1kirlyi "ensge alig$a k,l!i elnk a lu\usja#$tjt, $ gy t$ajzz n benn,nket G -igy rg tt #inikusan a 2esely3. G ;e ezen rr,nk akk r rg!ni, $a !ar,nk. /l1bb 7anne el" glalsa a "ela!atunk. Fi#k, maga 2au"mannal mara!j n itt a " lyn -al tkels bizt stsraP G 2au"mann ekk r mg a t%ls part n - lt, megprbl-a r!ikap#s latba lpni az ezre!!el, $ gy &artmann 1rnagy t in" rmlja az ere!mnyes rajta,ts,kr1l. Fi#k el$%zta ugyan a szjt, !e miutn sebes,lt karja p k lian l,ktetett, nem tiltak z tt k,l)n)sebben. Aztn a 2esely3 a kt $a!nagy$ z " r!ul-a " lytattaM G 4aga, (#$Rarz, az alakulat-al !lr1l k)zelti meg a "alut. K n ; !enburgk pe!ig szakrl tma!nak. 8n a tartalkban l-1 "l szakasszal k)-etem magukat. Amint -alamelyik,knek siker,l tkelnie, az nnal k,l!j)n -issza egy "utrt, $ gy tjk ztass nP A szza! t)bbi rszt #sak ekk r -etem be. Nyil-n min!annyian emlkeznek a rgi p r sz k)zm n!sra, ami gy $angzikM @2l tzen ni#$t kle#ksenAO4. G (#$Rarz ar#"int rt lt-a $ zztetteM G 2e!-es (#$Rarz m, semmi sz,ksg a sznszke!sreP 4int mr emltettem, a kell1 i!1ben kik%rl$atja a t r k"jst. A 4euse')n -al tkelsrt mris kir!emeltk az /ls1 :sztly% Kaskeresztet. /gyel1re elge!jen meg ennyi-el, s

le$et1sg szerint igyekezzenek megkmlni az embereiket, mert min!enkire sz,ksg,nk lesz a t -bbi #ljaink elrs$ez. (#$Rarz szemei -alsggal "elragy gtak a $1n $t tt kit,ntets emltsre. G 2 m lyan m n!ja, uramQ G Nan, min!ig k m lyan m n! m, amit g n! l k. 2ell1 i!1ben kiutaljk a ple#snij,ket] $a megrik G tette $ zz s tt - #eOD a 2esely3. &a a $a!nagy ki is rezte a 2esely3 $angjban rejl1 #sipetnyi irnit, az ar#n min!enesetre semmi sem ltsz tt bel1le. <nkbb $e-es elszntsg t mutat tt, $ gy a kiltsba $elyezett kit,ntetst1l )szt)n)z-e miel1bb -gre$ajt$assa a kap tt paran#s t. Eegyepese!ett agy% $,lye G g n! lta magban 0eier. G/gy -a#ak ple#snirt kpes lenne ret%rban "elmasr zni a & l!raP 6m ennek a g n! latnak termszetesen nem a! tt $ang t, $anem megelge!ett a sz k-ny s kat nai szlssalM G N s, uraim, kz' s lbt)rstP Kr m a ms !ik tkelsr1l szl rtests,ket. BBB G Le$et,nk rte -alamitQ G kr!ezte - n ; !enburg (#$ulztl, aki a -zb1l ki$alsz tt $ llan! "i% ")l $aj lt. (#$ulze nem siette el a -laszt. Az n igyekezett, $ gy le-egye a "i% -rztatta ingt anlk,l, $ gy a kelletnl nagy bb "j!almat k zna neki. Nagy termet$ez kpest ez%ttal meglep1en gyeng!nek t3ntek a kezei. 6m a "i% mg gy is "elny)g)tt. 9legzse nem - lt t)bb r)-i!, seklyes zi$lsnl. Aztn -ibrl-a kinyit tta a "j!al mtl ne!-es szemeit. 4ellkasrl immr elt3nt a -res massza. Az els1 gppuskas r zat ltal szakt tt bemeneti nyls k n t -alami "e$reset lttak a sebek #sill g -)r)ssgben, ami rezeg-e rng tt el1re'$tra. G A t,!eje G m n!ta (#$ulze $alkan. ;e a "i% gy is meg$all tta s megrtette. G A t,!1 G rebegte alig $all$atan. G Na, igen. /l-gre a belgk s kkal j bban #l znak, mint maguk, nmet gazemberek. G Azzal $tra$anyatl tt a "eje, mint$a belet)r1!)tt - lna a s rsba, tu!-a, $ gy itt mr nin#s semmi tenni' -agy m n!ani-al. (#$ulze kezeit a na!rgja kt l!alba t)r)lget-e lassan "eltpszk ! tt. G Et r kis gaz"i#k G llapt tta meg #sen!esen, mint$a #sak magban beszlne. Aztn - n ; !enburgra nz-e, emeltebb $ang n megkr!ezteM G 4i legyen -ele, $a!nagy %rQ K n ; !enburg lenzett a $al! kl gyerekre. G 2ertsen egy "egy-ert s #satlak zz n a t)bbiek$ezP G a!ta ki a paran#s t a -rak z (( kat nk "el int-e, !e tekintett egy pillanatra sem -ette le a $ llan! "i%rl. (#$ulze - nak !-a teljestette az utastst, n$nysz r k-n#si pillants kat -et-e $tra a -lla "elett. Aztn a 4szr s kurta -eznysza-ra "el"el menetel-e elin!ultak az emelke!1n a k)-etkez1 "alu irnyba. (#$ulze is "elmasr z tt a ! mbra. 4iutn a nap mr "elszrt tta a gy)ngy)z1 $armat#seppeket, a ")l!ek szinte ragy g-a, #sill g z)l! sznekben p mpztak el1tt,k. A t- lban tisztn ki-e$ettk 7anne "alu lap s, z)m)k k nt%rjait. A menet szl p m)g)tt egy magny s piszt lyl)-s !)rrent. Amik r (#$ulze %jra $tranzett, ltta, $ gy - n ; !enburg r $an-st igyekszik ut lrni 1ket. Futs k)zben a piszt lytskja "e!ele "el'le#sapk ! tt. (#$ulze "el sem nz-e #satlak z tt a menet szl p$ z. L -bb " lytattk %tjukat.

HARAA"IK LESEZET
7anne lak ssga menek,lt. Amint $usz n$at --el k rbban apik tettk, 7anne jelenlegi laki s #sal!jai is nyugat "el menek,ltek. A p r sz k %jra rajtuk ,t)ttekP

Az (( kat nk a "alu#ska nyugati -gnl l-1 -zel-ezet1 #sat rnban kup r g-a "igyeltk a "ejlemnyeket. Ygy t3nt, a lak ssg az )sszes istllt s pajtt "elnyit tta, s tartalmukat kiraszt tta az rszg%tra. &atalmas -)r)s )kr)k -agy -n gebk ltal $%z tt, nagy, nyit tt l!al% parasztszekerek - nultak, -alamint nmet ju$szkutykkal - ntat tt, -essz1" nat s kutyak #sik, bi#iklik, taligk, s1t mg egy kt,tem3 m t r ltal $ajt tt, kk ",st)t k! betegszllt t lk #si is aka!t. 4in!en m zgskpes jrm3, ami #sak ltezett, zs%" lsig telepak l-a a "alusiak ren!ezetlen,l "el$alm z tt $ lmij-al s eszk)zei-el. 8s min!ez )sszeke-ere!-e a jszgaikkal. /gy meztlbas "i% pl!ul, akinek nyakba akaszt-a lg tt a #ip1je, $ gy kmlje a !rga b1r lbbelit, egsz #s m lnken tiltak z libt terelt maga el1tt. G 2risztus a kereszt"nP G s$ajt tta a szemt mereszt-e (#$ulze. G /zek taln mg a k ny$ai m s gatt is magukkal -iszikP G Azt remlteV K n ; !enburg $irtelen el$allgat tt, mert szre-ette, $ gy kerkpr s k kett1s s ra prbl tt)rni a pnikszer3en menek,l1 t)megen, ktsgbeesetten igyekez-e meg1rizni -alamilyen kat nai alakzat t. G A Fr ntier 7y#listP G kilt tta multan. G &i$etetlenP 4r #sak ez a p%p $inyz tt a $tunkraQ Gs pnk ! tt (#$ulze. G /zeknek a szeren#stlen segglyukaknak nem t3nt "el, $ gy kit)rt a $b r%Q Ygy ltsz tt, $ gy -alban nem t3nt "el nekik. =gyanis a barna egyenru$s kerkpr s k a $tukra -etett puskjukkal lyan k)z)mb)sen tekertek az %t k)zepn, a #i-il menek,l1k t)megt ker,lget-e, mint$a sz k-ny s jr1r)zst -geznnek. /gyik,k mg integetett is egy szemre-al "e$rnpnek, aki n$ny ke#ske terels-el -esz1!)tt. K n ; !enburg megk # gtatta a "egy-ertrt, $ gy ellen1rizze, ren!esen meg -an'e t)lt-e. A j bbjn kup rg 4szr s i!egesen pisl g tt "elje. G 4egtma!juk 1ket, uramQ G tu!ak lta "ur#sn elt rzult $ang n. A $a!nagy r!ekl1!-e mrte -gig. G Lermszetesen, t)rzs1rmester, el-gre ellensges kat nk. G ;e mi lesz, $a a t)bbiek k)-etik 1ket, uramQ G -etette ellen a 4szr s. G L%l k)nny3 pr!nak t3nnek. (zerintem j bb lenne $agynunk elpe!l zni 1ket, s aztn be- nulni a "aluba. K n ; !enburg ekk r !)bbent r, milyen ny%lsz-3 alak 4etzger t)rzs1rmester, s magban megjegyezte, $ gy az ak#i -gezt-el megemltse a ! lg t 0eier kapitnynak. G 9e$et, $ gy maga ezt tenn, !e n nem G -lasz lta jegesen. G Lermszetesen, uram, termszetesen G -lt ztat tt sebtben llsp ntjn a 4szr s. G 7sak ja-aslatnak szntam az szre-telemet. K n ; !enburg mr r sem $e!ertett G (#$ulze, t -bbtsa a t)bbieknekM $a t,zet nyit k, min!annyian $%zzk meg a ra-asztP /gy sem menek,l$et k)z,l,k. G &t a #i-ilekQ G kr!ezte $alkan (#$ulze. K n ; !enburg nem "elelt. A kerkpr s k egyre k)zele!tek. A $a!nagy megszm lta 1ket. 7saknem szzan - ltak. Kagyis ltszmarnyukat tekint-e kett1 az egy$ez a belgk ja-ra. 6m ennek nin#s k,l)n)sebb jelent1sge, a meglepets maj! kisegti 1ket. Az len kerekez1 kat na lbnl ugatni kez!ett egy kutya. A baka anlk,l, $ gy egyenes testtartsn -lt ztat tt - lna, -agy le-ette - lna a szemt az %trl, "elje r%g tt. Az eb - nyt-a kereket l! tt. <mmr alig )t-enmternyire - ltak a nmetekt1l. K n ; !enburg "elemelte a gppiszt lyt s a kutyt megr%g belgra #lz tt. A "r"i spa!t ar#a magabizt ssg t sugrz ttM inkbb $as nlt tt -alami "elkapaszk ! tt tiszt-isel1re, mint egy kat nra. A spa!t ar# min!j bban bet)lt)tte az irnyzkt. A $a!nagy t,zelt, mire egy s r -)r)s lyuk jelent meg a "i#k mellkasn. 5r mtert mg t -bb gurult, aztn "ell)kte a karjait. A k)-etkez1 pillanatban a t)bbi nmet "egy-ere is ntani kez!te a t,zet. Az %t n pnik s k sz lett %rr. /lszaba!ult llat k r $angltak, az %t kt l!aln l-1 kertseknek ,tk)z-e. 0az!ik ,-)lt-e r $angltak )ssze-issza. A kerkpr s k elkesere!etten prbltk le-enni $tukrl

a "egy-er,ket, m a rejt1zk)!1 (( kat nktl nem kaptak r le$et1sget. 2egyetlen,l lemszr ltk -alamennyi,ket. K n ; !enburg talpra ug r-a kilt ttaM G =tnamP G 4etzger t)rzs1rmester - lt az els1, aki a ny mba ere!t. 7sp1b1l t,zel-e r $am ztak. Lrsaik ugyan#sak g lyzp rral raszt ttk a bakk s #i-ilek megka-ar ! tt, ka tikus t)megt, akik min! azrt k,szk)!tek, $ gy -alamikppen kijussanak a k)ny)rtelen -r",r!1 szn$elyr1l. K ltakppen r)pke ms !per#ek alatt zajl tt le az egsz. &al ttak s sebes,ltek $e-ertek min!en,tt. /l1tt,k, a "alu "el1l ugyan#sak l)-)l!)zs $allatsz tt, k)zte egy nmet (pan!au gp"egy-er elt-eszt$etetlen,l les kelepelse. /gyre nyil-n-albb -lt, miszerint (#$Rarz $a!nagy meg az emberei alig$anem #s-ba ker,l$ettek. BBB (#$Rarz tk z!-a, -res "ejjel, az l!alban g1 "j!al mmal kup rg tt egy sz)rnyen b3zl1 "alusi ki3zet mlyn. 5e!ig jtszi k)nny3nek t3nt az egsz. Fr ntlisan r $am ztk meg a "alut az emberei-el. /gy lelket sem le$etett ltni. : pe!ig teljesen el-akul-a 0eier kapitny @ple#sniA grett1l, paran#s t a! tt a "el!erts nlk,li el1ret)rsre. /gyik altisztje, egy @)reg segglyukA, amint az emberei ne-eztk, elszntan ellenkezett. : az nban semmibe -ette a tiltak zst. G 9t$atja, $ gy lelpnek, 1rmester G rik lt tta !ia!alittasan, a "alut el$agy menek,ltra!atra mutat-a. G A belgk min! )ssze#sinltk a gatyjukat. G Azzal "elpattant, s mint -alami $b r%s =FA "ilmOT "1$1se, !aintett az %t kt l!aln kup rg gyal gsgnakM G /l1reP Alig$ gy megin!ultak, az els1 el$agyat ttnak t3n1 $zbl t,zet nyit tt rjuk egy lass%, belga gppuska. Az @)reg segglyukA )sszer ska!t. 6m a melln keletkezett %j lyukak -gzetesek - ltak. (#$Rarz elsz)rnye!-e ltta, mint esik el a "l #sapata az ellensg gyilk s t,zben. 4 st itt lapt tt "ej-eszt-e egy bu!i #sap!jban, a$ - bek%sz tt, mik)zben #sapata t%ll1i lemenek,ltek az %trl, magukra $agy-a $al! kl bajtrsaikat, s #sak az r!ekelte 1ket, $ gy -ala$ gy kikszl!$assanak a sz)rny3 l mzp rbl. Kala$nysz r ki#sit megprblta ki!ugni a "ejt, mris g lyk #sap!tak a "elette l-1 k)-ekbe. (#$Rarz let)r)lgette a $ ml ksebb1l #sepeg1 -rt, s megksrelte lyan alap san s sszer3en "elmrni a $elyzetet, amennyire a kritikus szitu#i megenge!te. 2ez!te azt $inni, $ gy magra mara!t az ellensges "aluban, br a t- lbl mint$a nmet aut mata "egy-erek les katt gst s ! rta - lna "el a szl. ;e ez t%l messze le$etett, a sajt ere!eti llsai "el1l semmit sem le$etett $allani. /z azt jelentette, $ gy az emberei kereket l! ttak, -agy $ ltan "ek,!tek az %t n. 2tsgbees-e t)rte a "ejt, $ gy -alamikppen kimssz n a p#bl, amibe )nmagt juttatta. Lu!ta, $ gy a 2esely3 s sem " gja neki megb #stani, $ gy a #lp ntjuk el" glalsa nlk,l ennyi embert -esztett. Eizt sra -e$eti, $ gy 0eier a maga burzs mentalits-al t$elyezteti -alami ut-! egysg$ez, a$ l a""le @bzis#s1!)rkntA sz lgl$at a $b r% $tral-1 rszben, mik)zben a t)bbiek learatjk a kit,ntetseket. 4ire egy - m%l-a a $b r% -get r, lesznek $%szeszten!1s, #sill g l -agkeresztes kapitny k, s1t 1rnagy k is, 1 -isz nt mg akk r is $a!nagy mara!, leks-e az )sszes el1lptetsr1l. /gye!,li ple#snije a &b r%s (z lglati 2ereszt lesz, az a -a#ak, amit a $jas segg3 #i-il $a!sz lglat s knak szt gatnak. (#$Rarz $anyatt " r!ul-a a zubb nya "els1 zsebben m t szklt, a "m b r t-lk z t,krt keres-e, amit azrt rak tt !a, $ gy a sz-t -!je. Nagy g n!!al -igyz-a, ne$ gy -issza-erje a napsugarat, lassan a "eje ")l emelte. Kagy "ltu#atnyi nmet egyenru$s $ lttest ker,lt a ltterbe, t)r)tt bbuk m!jra elny%l-a a pa-'n. A sajt embereinek $ulli - ltak. Ajkba $arap-a kiss "eljebb irnyt tta a t,kr)t. A rejtek$ely-el szemk)zti els1 $za#ska t)r)tt ablakbl egy "enyeget1 belga gppuska #s)-e bukkant el1. ? bbra m z!t tta a t,kr)t s egy msik gp"egy-er #s)-re esett a pillantsa, m)g)tte pe!ig egy "e$r ar#ra. 4aj! egy msikra. Ygy t3nt, a belga gazemberek alap san "elksz,ltek, $ gy ellssk a bajt.

8s ekk r, t- labb az gb lt n, keleti irnyban $irtelen egy "ekete, sirlyszer3 alakra lett "igyelmes. <gen t- l - lt, (#$Rarz mgis ny mban "elismerte. G /gy ?unkers FU'es G kilt tta lelkesen. G 8s tt egy msikP G 9e$etetlen lett - lna elt-eszteni a "ur#sa sz)gletes gpek alakjt. A 9u"tRa""e leg"lelmetesebb $ar#i rep,l1i min! k)zelebb s k)zelebb z%gtak a "alu$ z. 4ik)zben a stukk m t rz%gsa pillanatrl pillanatra $ang s ! tt, (#$Rarz -a!ul m t z tt a raktapiszt ly-al. (iet-e bele#s%sztatta a #s1be az els1 jelz1t)ltnyt, er1sen reml-e, $ gy jl emlkszik a rep,l1 $-sra sz lgl sznek meg"elel1 s rren!jre. A t,k)rb1l %jabb gy rs pillantst -etett a ?='FU'esekre. /gyre ala#s nyabban rep,ltek, -agy ktszz mteres magassgban, t)kletesen tart-a $ar#i alakzatukat, "ittyet $ny-a a "elj,k s,-t1 ny mjelz1s)kre. (#$Rarz "elemelte a raktapiszt lyt s anlk,l, $ gy a testt "eltrta - lna, kil1tte a belgk "el. 5ir s jelz1t)ltny szip rkz tt "el az gre. Klaszul az %t t%l l!alrl !,$)!t kilt zs $allatsz tt, maj! l)-sek !)rrentek s g lyk ",ty,ltek a le-eg1ben. Feje "elett szilnk kra $asa!t az ajt s "a" rg#s k $ull ttak r. Yjra els,t)tte a jelz1piszt lyt, ez%ttal egy "e$r jelz1t)ltnnyel, amely szles -ben rep,lt "el s pr pillanatig ",ggni ltsz tt a belga lls k "elett. Aztn lassan al$ull tt. A $a!nagy "esz,lten -rak z tt. Kaj n szre-ettk'e a jelzstQ 8s $a igen, megrtettk'eQ 8rezte a $tn le#s rg izza!sg t s #sak m st !)bbent r, $ gy taln a sajt $all s tlett rta al. Aztn elkez!1!)tt. A srga lg#sa-ark%pjtl eltekint-e teljesen "ekete -ezrgp mint$a megllt - lna a le-eg1ben. Aztn a piltja les bal " r!ulba !)nt)tte. (#$Rarz egy -illansnyi i!1re lt$atta a bal szrnyn l-1 "ekete'"e$r Ealkn'keresztet. 4aj! %gy t3nt, mint$a a gp min!en el1jel nlk,l egyszer3en lezu$anna az gr1l G mint egy "ekete k1!arab, %gy $ull tt al a kk $ttr el1tt. A pilta bekap#s lta a szirnkat, amelyekre (#$Rarz mg tisztn emlkezett a lengyel $a!jrat %jsg$reib1l. Kr"agyaszt s,-)lts t)lt)tte meg a le-eg1t. A $a!nagynak a ",lre kellett tapasztania a kezt, $ gy legalbb -alamelyest t mptsa az isz nyat s b)mb)lst. (zz)t-en mter, szz, $et-en, aztn a pilta kiemelte gpt a zu$ansbl. A stuka gy mrbl a nap"nyben #sill g apr b mbk tu#atjai $ull ttak ki s sz r san egyms mellett t lak !-a zu$antak al, a belga lls k "el. A gy%jtb mbk m3k)!sbe lptek, apr magnzium!arabkkat szr-a szanaszt. A $zakat pillanat k alatt s3r3, b3z)s, "e$r ",st"el$1 burk lta be. Kalaki "el,-)lt)tt, maj! egy belga kat na t)rt ki a ",stb1l, mris lng l egyenru$ban. 7ikz-a r $ant a szemttel b rt tt ut#n, mik)zben a testt emszt1 lng k min! magasabbra #saptak k)r,l)tte. (#$Rarz %gy !)nt)tt, $ gy nem -r t -bb, s a raktapiszt lyt "lrel)k-e ki-gta a bu!i ajtajt. Alig mternyire t1le egy g ly #sap! tt a "alba. Lglaszilnk k -g!tak az ar#ba. Az els1 szemk)zti $zak mr $e-es lngra kaptak. A belgknak baj san lesz arra i!eje, $ gy -ele t)r1!jenek. Az er1sen t" rrs ! tt le-eg1 szinte kigette a t,!ej,ket. A $a!nagy tekintete -a!ul jrt az ut#n j bbra'balra, kiutat keres-e. Felette, a min!ent elb rt s3r3 ",st"el$1 "e!ezkben mr a ms !ik stuka kez!ett zu$anrep,lsbe. (zirni teljes $anger1-el b)mb)ltek. (#$Rarz megpillant tta a templ m t. Lu!ta, miszerint a 9u"tRa""e a t,zrsg$ez $as nlan paran#sba kapta, $ gy ker,ljk az ellensges ter,leten l-1 templ m k ler mb lst. Az r-nyben l-1 paran#s t G a @kulturlis rtkekA meg-s-al in! k ltk. 9e-eg1 utn kapk !-a l $ lni kez!ett a templ m "el. A stuka ,-)lt1 !,b)rgse min! $ang sabb -lt. Aztn a !,b)rgs megsz3nt, $ gy les, -gzetes sp l s,-ts -ltsa "el. + bban b mbaP (#$Rarz ktsgbees-e keres-e a -askilin#set, neki-etette magt a templ m nagy "akapujnak. A b mba r bbansak r a kapu beszaka!t, 1 pe!ig -alsggal bezu$ant, $ gy egy kis emberk-el ker,lj)n szembe, aki tt kup rg tt a t)mjn",stt1l ter$es s)ttsgben. BBB

A ",-es lejt1n egy sisakjt -esztett (( kat na r $ant le"el, karjai-al -a!ul $a! nsz-a, rtelmetlen sza-akat m ty g-a, szemben pni "lelemmel. Az egyik altiszt )k)llel be$%z tt egyet a gy mrba, !e a kat na "lreug r-a t -bbr $ant. Amik r a 4szr s mell rt, a t)rzs1rmester trgr kr mk !s ksretben a pnikba esett baka ar#ba -g tt a gppiszt lytus-al. Az (( kat na remeg-e ")l!re r gy tt, mint -alami !i!erg1 kutyak)ly)k. N - lt az els1 (#$Rarz #sapatnak mintegy tu#atnyi t%ll1je k)z,l. A 4szr s "elemelt gppiszt ly-al "els rak ztatta 1ket - n ; !enburg el1tt. A $a!nagy egy "ejbi##entssel jelezte, $ gy leenge!$eti a "egy-ert. 5r pillanatig sztlanul szemllte a kimere!t szemmel, ,resen bmul $allspa!t ar# kat. G 4i t)rtntQ G szegezte neki -g,l a kr!st az len llnak. A kat na szra nyit tta a szjt, !e egy $ang t sem tu! tt kiny)gni. K n ; !enburg megismtelte a kr!st, mire a msik -alami za-ar s magyarzat t kez!ett $ebegni. A $a!nagy kmletlen,l az ar#ba s%jt tt. A s kk s llap tban l-1 "r"i -issza$1k)lt, s %gy rz gatta a "ejt, mint$a mly l mbl bre!ezne. K n ; !enburg keze a piszt lya mark latra #s%sz tt. G &r mig szm l k G m n!ta G, $a a!!ig sem kap k szszer3 -laszt a kr!semre, lepu""ant m, mint egy -eszett kutytP K n ; !enburg emberei le-eg1t is alig kaptak a #s !lk zstl. Az ezre! tisztikarbl 1 - lt az egye!,li, aki min!e!!ig egyetlen s rkat nra sem emelt kezet. Hgy nem #s !a, $ gy -ratlan brutalitsnak lt-nya -alsggal s kk lta 1ket. 6m a $a!nagy -rak zsnak meg"elel1en a "enyegetse $at tt, a kat na nyel-e megere!t, s $a siet1s $a!arssal is, !e elg rt$et1en elm n!ta a 7anneban t)rtnteket. A "iatal tiszt $allgatta, s k)zben rezte, mint lng l egyre magasabbra a (#$Rarz k rlt ltsga miatt tma!t $aragja. 8s min!ez ki"ejezetten annak az 1r,lten -eszlyes szellemnek - lt k)sz)n$et1, ami-el a 2esely3 a 4s !ik (zza! t -ezette. @Akr $ullk n tgz l-a, !e ren!,letlen,l el1rePA /z - lt a jelsza-a. Nem #s !a, $a egy (#$Rarz$ z $as nl z)l!",l3, ambi#izus b l n! $ r ggal, %sz-al, zsinrral egy,tt benyelte ezt a maszlag t, s lm, mekk ra szarba ke-ere!ett miattaP ;e m st nem - lt i!1 a begyepese!ett 0eier i!ita elmletein rg!ni. (#$Rarz k)zrem3k)!se nlk,l kellett megprblk zniuk a "alu el" glals-al. Amik r a -ijj g stukk le#saptak a templ m t k)r,l-e-1 kis telep,lsre, $ zzlt tt kia!ni a paran#sait. BBB G *eiss"is#$ a ne-em G k)z)lte az emberke meglep1 nyug !t " rmban, miutn a stukk elrep,ltek. G 4 is$e *eiss"is#$. (#$Rarz balj-al a j bb karjt sz r ngat-a prblta -isszatartani a sebb1l ki)ml1 -rt, mik)zben sz)rny,lk)!-e mere!t a #i-ilre. /gy ilyen n- gaz!ja #sakis zsi! le$etett. Kagyis itt - lt ebben a s)tt kis belga kp lnban egy zsi!-alP Az emberke pe!ig mint$a #sak l-as tt - lna a g n! lataiban, $ibtlan nmetsggel $ zztetteM G <gen, $a!nagy %r, zsi! -agy k. G ;e $t nmet,l beszlP 8s $ nnan tu!ja, $ gy $a!nagy -agy kQ A #i-il sz m rksn s m lyg tt. G 4ert ugyan lyan nmet -agy k, mint maga G -lasz lta. G 4aga nem nmetP G r!t tta. G 4aga egy zsi!P *eiss"is#$ blint tt. G Lermszetesen, m letem )t-en "ura -e alatt ren!esen "izettem az a!t, el-geztem a munkmat, mega!tam $azmnak a tiszteletet, min!ezt abban a $itben, $ gy magam is annak rsze -agy k. G Felemelte a s)ttbarna b1rkeszty3 b rt tta j bb kezt. G Ker!un, 191T G tette $ zz magyarzatkppen. G 8s jelenleg mit keres itt egy zsi!Q G ")rme!t r (#$Rarz. *eiss"is#$ -llat - nt.

G /gsz letem b l n!sgnak betet1zsekppen tt$ n mara!tam, $a!nagy %r. 4i-el balga m! n $ittem benne, $ gy miutn Nmet rszg -isszanyeri, amit Kersailles'ban el-esztett, meg-lt zik a $elyzet, s megsz3nik a zsi!kkal szembeni gy3l)lk)!s. Aztn mgis %gy ! )nt)tten, $ gy tj)-)k a belga $atr n. 4in!ez egy $ttel azutn t)rtnt, $ gy az )n)k k,l)n)s emberisg' sztly zsnak meg"elel1en elj)ttek $ zznk s el-ittk a @t1sgy)keres zsi!nakA nyil-nt tt "elesgemet. G Yjra elm s ly ! tt, !e az ar#n ez%ttal a sz m r%sg s )nmeg-ets elegye t,kr)z1!)tt. G;e amint ltja, %gy t3nik, elkstem. G &irtelen el$allgat tt s r!ekl1!-e mere!t (#$Rarzra. G Nem lt$attam mr magt -ala$ l k rbbanQ G kr!ezte. G /ngemQ 4aga bizt s meg1r,ltP & nnan a "enb1l ismer$etne engem egy maga"ajta k sz s zsi!Q G kilt tta (#$Rarz. Aztn egy sz)rny3 "elismers kez!ett kialakulni benne, lt-a, $ gy a zsi! emberke t -bbra is "lelem nlk,l mregeti. GNem ltja a gallr m n l-1 r%nkatQ 4i k)z)m le$etne egy mag$ z $as nl m #sk s rasszbeli aljanppelQP G 4r megb #sss n, $a!nagy %r G #s)k)ny)sk)!)tt a zsi!, !e az ar#a meg a szemeV G 2uss legyenP G prblta bele" jtani a szt (#$Rarz. ;e a kis zsi!t nem le$etett el$allgattatni. 4r'mr maz #$ikus l-ezettel ragaszk ! tt besz!e trgy$ z. G Lu!ja, $a!nagy %r, az elm%lt $t - s rn b1sges le$et1sgem nylt a nemzetisz #ialista rasszista elmletek tanulmny zsra, s taln meglep1nek " gja tallni, !e szerintem is -an nmi alapjuk, taln nem is ke-s. Az els1 -ilg$b r% s rn rengeteget !er,lt,nk a @p lk rr k nA, mg a keletp r sz %j n# knl meg a +ajna'mentieknl @"rank ar#rlA beszlt az ember. /z utbbi %gy nz ki, mint egy $jas pu!ing, a k)zepn rpa rral. 4rm st az )n ar#- nsai, $a!nagy %r, ki"ejezetten k)zp'eurpai zsi! jellegr1l rulk !nakV G A kis emberke sza-ai $irtelen elaka!tak, mert (#$Rarz, brzatn a "ktelen gy3l)let maszkj-al, szjt -i#s r g-a $tra$%z-a, egy #sap!ba esett llat -a!sg-al, -ratlanul t rk n raga!ta. G & gy merszelsz, te zsi!, egy zsi!PV G $)r)gte a !)bbenett1l lyan reke!ten, $ gy kptelen - lt meg" rmlni a sza-akat, amelyekkel el$rt$atta - lna a b rzalmas -!at. ? bb $jn kemnyen a "e$rre meszelt "alnak taszt tta az emberkt, aki kitartan nzett "el r. Lekintetb1l t -bbra is $inyz tt a "lelem, #sak sz m r%sg s sznal m - lt benne, mik)zben "elksz,lt az elker,l$etetlenre. (#$Rarznak a s rs "int ra " lytn tma!t $aragja elrte a r bbansp nt t. /lkapta a zsi! -k ny nyakt s teljes erejb1l megsz rt tta. *eiss"is#$ szemei ki!,lle!tek, nyel-e kibuggyant a szjn, !e ksrletet sem tett r, $ gy -!je magt. A $a!nagy ",le nem rzkelte a meg%jul t,zels r p gst, sem egyebet. /gye!,l a zsi! ar#t ltta, mik)zben kisz rt tta a testb1l a lelket. *eiss"is#$ -g,l mg egyszer, ut ljra )sszern!ult, aztn m z!ulatlann mere-e!ett. /gy,tt zu$antak a templ m pa!ljra. (#$Rarz -llai %gy emelke!tek s s,llye!tek, mint$a z k gna. Fejt a $al tt zsi! mellre $ajt tta, mint a "i%, aki -alami megb #st$atatlan b3nrt k)ny)r)g apja b #snatrt. BBB K n ; !enburg egysgnek emberei a templ mkapuban talltak r, a kezben tart tt gppiszt lyn k-,l n$ny 1si 9ebel "lint-al "el"egy-erkez-e, a "e!ezk,l $asznlt pa! k m)g)tt lapul-a. 8ppen az ltala lel1tt belgkat szemllte, akik $ ltan elny%l-a $e-ertek a templ m u!-arn. G Wgyesen ki-gta magt, uramP G !i#srtk lelkesen - n ; !enburg kat ni, mik)zben sisakjukat le--e let)r)lgettk $ ml kukrl az izza!sg t. G ?l mega!ta ezeknek a gazembereknekP /gyik meg"utam ! tt embere pe!ig !a l!alg tt $ zz, $ gy b #snat t krjen t1le. G (ajnl m, uram, !e #sak m st est,nk t a t3zkeresztsgen sV (#$Rarz el$essegette az ,nnepl1ket. G +en!ben -an, emberek.

2un - n ; !enburg pe!ig "lre- nta tiszttrst, kimer,lten az ajtnak !1l-e s$ajt tt egy nagy t, aztn megkr!ezteM G 8s -ele mi t)rtntQ G mutat tt a sar kban )sszer gy tt emberkre, akinek a "eje ren!ellenes sz)gben $ajl tt l!alra, a beesett ar#a kt l!aln pe!ig lyan -res karm ls k ltsz ttak, mint$a -alami -a!llat tma!ta - lna meg. (#$Rarz mg #sak r sem pillant tt a $al tt zsi!ra. G F galmam sin#s G "elelte szntelen $ang n. G Nyil-n -alami i!e-alsi #i-il le$et, aki a tma!s kez!etn -esztette lett. 2i tu!jaQ G Azzal nemt)r1!)m m! n rnt tt egyet a -lln. K n ; !enburg r!ekl1!-e szemllgette (#$Rarz t, mert rezte, $ gy -alami nin#s ren!ben k)r,l)tte. A #sapata "elt el-esztette, t)bb mint kt ra $ sszig el - lt -g-a az egysgt1l, a belga tma!k t)bbsgt egymaga 3zte el, mgis teljesen nyug !tnak t3nt. Er azrt j bban megnz-e mint$a -alami t- li, r-eteg, 1r,letes "ny gett - lna a tekintete mlyn. A kezei -isz nt meg sem rezzentek, mik)zben rgy%jt tt a #igarettra, ami-el 4etzger t)rzs1rmester nagy tisztelettel megknlta. A $a!nagy %jra a $al tt #i-ilt -izsglgatta, akin ny mt sem le$etett ltni g ly ,t)tte sr,lsnek. 8s $ gy ker,l$ettek az ar#ra az k a "ur#sa karm ls kQ K n ; !enburgnak az nban nem s k i!eje mara!t a -izsgl!sra, mi-el kintr1l egy ki-n$e!t gpk #si m t rjnak ! $ gsa $allatsz tt, a kinti tren "ra!tan $e-er1 embereinek reke!t ljenzst1l ksr-e. A $a!nagy meg" r!ult s a pi#aknt rtapa! 4szr stl k)-et-e kisietett. 0eier rkezett meg a szza! tartalk-al s magasra "elpak lt "elszerelssel egy )reg F r! te$erautn sz r ng-a. Az aut mg meg sem llt, amik r a 2esely3 kiugr tt a ",lkjb1l s )r)mt1l sugrz ar##al !asietett $ zzjuk. G =raim, az ezre! r szlnrsze rzkeny -esztesgeket szen-e!ett a 4euse')n -al tkels s rn. 4aga &artmann 1rnagy is s%ly san megsebes,lt, ezrt egy i!1re n -eszem t az ezre! irnytst. G 9 -aglpl#j-al a #sizmaszrra #sap tt. K n ; !enburg (#$Rarz "el pillant tt, m az t -bbra is ki"ejezstelen egyke!-3sggel bmult maga el. G 8rtettem, uram G - n ; !enburg ily -el1sen reaglt a "ktelen nagyra-gys leplezetlen megnyil-nulsra. A 2esely3 $trakilt tt a te$erautn ,l1knek. G A!janak k nyak t s szi-art min!enkinekP K n ; !enburg "ra!t emberei kit)r1 ujj ngssal " ga!tk a kapitny sza-ait. A k #si$ z r $antak, trsaik pe!ig lea! gattk nekik a $i!eglelmet, meg a zskmny lt $ llan! szi-ar s! b z kat s k nyak s,-egeket. G 2au"mann rek-irlta ezeket G magyarzta szlesen -igy r g-a a 2esely3. G : $ zta t a "elszerels t)bbi rsz-el egy,tt. 8pp jk r j)tt, $ gy ren!esen meg,nnepelj,k az el1lptetsemet, nem!eQ G Azzal %gy bmult - n ; !enburgra, mint$a termszetesnek talln, $ gy sz--el'llekkel szt zik az )r)mben, amit ly s k emberi knszen-e!s rn siker,lt ki--nia. G /gyel1re persze #sak tmenetileg, !e ki tu!$atja, mit tart gat mg az elk)-etkez1 n$ny ra, ugyebrQ Aztn $irtelen %jra elk m rult az ar#a. G A!!ig is (#$Rarz#al j)jjenek -elem a #sat rn$ z s -ess,nk egy pillantst az /ben /maelreP 4ik)zben a * tan (( + $amezre! a zskmny lt k nyakkal " lytatta az ,nneplst, a $r m tiszt a ")l!eken t elin!ult az ut ls aka!ly "el, ami el-laszt tta 1ket /urpa legnagy bb er1!tmnyt1l.

BERYE"IK LESEZET
/gy ejt1erny1s sisak, rajta #sipks szl3 lyukkal, $e-ert ppen - n ; !enburg rra el1tt a "3ben. A benne l-1 izza!sgszalagrl mg a tulaj! n sa ne-t is tisztn el l-as$attaM @& rst 2,"er tize!es, lgi!eszantA. A $a!nagy arra g n! lt, $ gy r)-i!esen rsz-tt-irat t kzbestenek a kplr k)zeli r k nsg$ z, melyben sajnlattal k)zlik a #sal!tagjai-al, miszerint @elesett a nprt s a

F,$rer rt -- tt $ar# s rnA. 4ik)zben a parti #serjsben lapul-a szemlltk a #sat rnt, a $tuk m)g)tt, a let)rt "agak kusza $almazn, t)rt szrny% pillang m!jra pi$ent az ejt1erny1s)ket szllt ;F( -it rlzgpek egyike. =tasainak ny mt sem le$etett ltni, #sak a nmet aut mata"egy-erek katt gsbl le$etett k)-etkeztetni, $ gy $ l zajlik a $ar#, az /ben /mael er1!)t beb rt ",st"el$1ben. G Kala$ l tt " lyik a k,z!elem G jegyezte meg 0eier az Albert'#sat rnra s a m)g)tte $%z! puszta -asbet n"alakra mere!-e. G /z azrt nem semmi G jelentette ki elismer1en, mint aki #sak a szles -zt,k)r s a "elt rny sul er1!tmny lttn szembes,lt a rjuk -r "ela!at nagysg-al. K n ; !enburg a #sat rnn lejjebb l-1, ler mb lt $!ra "kuszlta a t-#s)-t. A -z "elsznn te$etetlen,l lebeg1, )sszet)rt -it rlzgpek tele - ltak a sz,rke egyenru$s ejt1erny1s)k $ lttest-el. Nekik kellett - lna el" glalniuk a $i!at, miel1tt a belgk "elr bbant$attk - lna. G Amennyire ki le$et -enni, ezt a rszt kt gppuskalls "e!ezi. Na, s egy iker :erlik n tt m)g)tte, abban a kis #serjsben, kt rnl. A 2esely3 egyetrtse jel,l blint tt. G <gen, lt m. Kgtre is ez a k)rnyk nem t3nik lyanV A rejtett er1! egyik nagy gy%ja k)zbeszlt. K)r)s lng#s-ja sztszaggatta a $b r%s k)!)t. 4aj! egy pillanattal ks1bb lyan $ang k)-ette, mint$a -sznat szakt ttak - lna szt. Aztn egy $atalmas l)-e!k G akk ra, $ gy egy pillanatra -alban lt$attk G s,-tett t a le-eg1n, a messze $tul )ssze- nt nmet gyal gsg "el. G &la <stennek G )r-en!ezett 0eier. G Ygy ltszik, $ gy az ejt1erny1s)knek mg nem siker,lt sztr mb lni a l)-eglls kat. 4r "ltem, $ gy elintzik az tk z tt kumulat- t)lteteikkel. K n ; !enburg tt tt szjjal mere!t "elettesre. A 2esely3 %gy beszlt, mint$a ennl nem is lenne nyil-n-albb ! l g a -ilg n. A $a!nagy #s !lk z-a #s-lta a "ejt, !e aztn %gy !)nt)ttM j bb, $a nem t)r1!ik a paran#sn ka nagyra-gy, arr gns megjegyzs-el] am%gy sem te$etett - lna semmit ellene. ? bb $jn k)telessgtu!an megkr!ezteM G 4i a paran#sa, uramQ A 2esely3 le-ette a szem,-egt s egy pillantst -etett a karrjra. G <sten az gbenP G kr mk ! tt. G 4r tizen)t ra nullanulla. Lizenny l#ra -an kit3z-e a #satlak zs i!1p ntja. G Az embereink kimer,ltek G -etette "el - n ; !enburg. G5i$enni,k kellene. G Lu! m, tu! m G t rk lta le 0eier. G Lu! m, mennyit brnak az emberek. G /lnzst, uram. 0eier $anyagul legyintett a kez-el, mint$a a tma nem is r!emeln meg, $ gy t)bb szt "e#sreljenek r. G /z a szakasz is -an lyan j, mint brmely msik. Alk nyat utn tkel,nk a #sat rnn. 9egks1bb tizen$t nullanullak r. Kilg sQ G <genis, uram. G A!!ig pi$en$etnek az emberek. 8n k)zben -isszatrek az ezre!$ez s nnan irnyt m 1ket. Az tkels$ez annyi er1stst k,l!)k, amennyit #sak le$etsges. G =ramP G -g tt k)zbe (#$Rarz reke!ten, el1sz)r $allat-a a $angjt. G NzzeP A #sat rna t%l l!alra mutat tt a lp#s1zetes, "er!e "al "el, az er1!tmny risi, sz,rks"ekete t)megre, amely egyszerre teljes -aljban kibukkant a k)!",gg)ny m)g,l, %gy t rny sul-a el1tt,k, mint -alami gigantikus mret3 $aj, mint egy t)m)r bet nszirt, $at-an)t mterrel emelke!-e a " ly-z ")l. :l!alait ly s3r3n b rt ttk a l1rsek, mint egy #sata#irklt, #sak$ gy ezek m)g)tt a l1rsek m)g)tt nem ngykils jtkgy%k rejt1ztek, $anem $atalmas UD mm'es l)-egek, pr s-al "elszerelt tm gat gppuskktl "e!ez-e. :tt emelke!ett el1tt,k /ben /mael er1!je a maga #sen!es, -gzetes -aljban, $ gy aztn lassan %jra ki#susszanj n a ltter,kb1l, elt3n-e a $b r% sz,rke k)!ben. BBB

4ialatt a kat nk a ler mb lt "aluban alu!tak, a 4szr s kimer,lten s lmatlanul rtta az el$agyat tt ut#kat. Er 1 is ugyan lyan "ra!t - lt, mint a 4s !ik (zza! t)bbi bakja, a "lelme ki$ajt tta, $ gy #ltalanul kszlj n a r m k k)z)tt. 2ptelen - lt ki-erni "ejb1l a "enyeget1 g n! lat kat, amelyek - n ; !enburg eligaztsa ta " glalk ztattk. 4g n$ny ra s megkez!1!ik az Albert'#sat rnn -al tkels. L)prengse k)zben $anyagul rug! s tt egy p r s belga sisak t, s min!en )t)!ik r%gs utn meg$%zta a kezben sz r ngat tt k nyak s ,-eget. ;a#ra annak, $ gy lete utbbi tz eszten!ejt a $ar#ra -al "elksz,lssel t)lt)tte, lmban sem $itte - lna, $ gy ilyen k)ny)rtelen le$et a $b r%. A $ar#tren a nap nem r -get tizen$t ra nulla'nulla per#k r, mint a kikpz1tb r barakkjaiban, s itt a bakk sem - ltak lyan berek s p ltak, mint tt, $anem k sz sak, kibrn!ultak s tiszteletlenek. Nem beszl-e az 1t egyltaln nem ke!-el1 tisztek $ zzllsrl. 4in!ez "1knt - n ; !enburgra - natk z tt. Az A! l" &itler'barakktb rban bezzeg min!en mskpp m3k)!)tt. :tt nlk,l)z$etetlennek rezte magt, mert %gy t3nt, mint$a nlk,le semmi sem m3k)!ne. A tisztek is bztak benne, mert tu!tk, $ gy 1 g n! sk !ik ezeknek a m #sk s, lusta gazembereknek a gatyba rzsrl, arrl, $ gy i!1ben "elkeljenek, megtisztlk !janak, berjk ne-,ket a ",r!si naplba, az el1rt m! n karbantartsk a "egy-erzet,ket meg a "arkukat, -agyis igyekezzenek kat nk$ z mltan -iselke!ni, ne szar s segg3, "lreke"l1, semmirekell1 #i-ilek m!jra. <tt, a "r nt n -isz nt min!en egszen ms - lt. <tt mint$a $irtelenjben "eleslegess -lt - lna, s1t gy-nak tekintettk] 1t, aki a rgi szp i!1kben kpes - lt egsz szza! kat @")l!t%r !iszn-A !egra!lni. /gyszer )t-en mterr1l kisz%rta, $ gy az egyik %j n# elmulaszt tta ki"nyesteni az )-#satjt. 19CT'ban pe!ig nem kisebb szemlyisgt1l rszes,lt !i#sretben a ki" gstalan !szlpsrt, mint magtl &einri#$ &immer +ei#$s",$rert1lP /rre m st egy ilyen z)l!",l3 szar$zi, mint - n ; !enburg $a!nagy, kpes 1t gy-asggal -! lniP 4int$a nem lenne elg g n!ja e nlk,l isP Az )nsajnlat keser3 k)nnyei sz)ktek a szembe, amik r arra g n! lt, mit m n! tt neki 9 re, k)z-etlen azutn, $ gy az ut ls lt gatsa jszakjn, attl a szar s segg3 parasztl tytl kap tt egy takar s m n klit, ra!sul n$ny " gt is ki,t)tte. Lz-nyi $zaslet,k s rn s sem - lt r kpes, $ gy ren!esen kielgtse az assz nytP Yjra meg$%zta a k nyak s,-eget. Az a n1, aki ilyesmiken t)ri a "ejt, #sak egy #ska, ut ls l ty le$et, semmi ms. 4ilyen pelmj3 assz ny " glalk zna ilyen g n! lat kkalQ F lyt n a sajt rgazmusa " glalk ztatta, mint$a ismern a t tlis l-ezetet. A rgi szp i!1kben, miel1tt 91rt ki-ette a k-zbl, s sajt rangjra emel-e "elesg,l -ette, ngy msik n1t tett b l! gg, egyik,ket te$erbe is ejtette. 9 re -isz nt llan!an kamaty lsra -gy tt, mint annak a regnybeli r- snak a "elesge G s min!enki tu!ja, $ gy a "e$rmj% ty%k k milyenek az gyban, a "r"iaktl elsajtt tt per-erzits krl nem is beszl-eP 4etzger t)rzs1rmester %jra megprblt belebikzni a sisakba, !e ez%ttal el$ibzta, s rszegen tm ly g-a #saknem rra buk tt. Aztn itt -an mg a sz)rny3 nemi betegsge, !e min!ez persze senkit sem r!ekel. 4it szl-a -aj n a szar$zi - n ; !enburg rangi!1s $a!nagy %r, $a az 1 "arka lenne kis -sz ntasakba bugy ll-a, s %gy kellene $ar# lnia, $ gy k)zben maj! )ssze" ssa magt knjban, -ala$nysz r rj)n a -izel$etnkQ Alig$a )r-en!ezne nekiP A t)rzs1rmester rszegen -igy rg tt az egyik ,zlet kirakatban lt tt t,k)rkpre s a @nemA szt mmelte. Aztn )ssze- nt szem)l!)kkel, $ar#iasan -gignzett magn. 0eier kapitnyt -isz nt egsz ms "bl "aragtk, 1 nem lyan, mint ezek a $ar#i gpezetek. : mr az els1 -ilg$b r% el1tt is kat nsk ! tt, s tu!ja, mit jelent kemny, ren!t$etetlen baknak lenni. &a akk riban egy altiszt rparan#s lt egy regrutra, $ gy menjen s szarj n a sisakjba, akk r sz nlk,l ment s belekulz tt, mg akk r is, $a min!jrt egy egsz ! b z $as$ajtt kellett rte be-ennie. A 4szr s -)r)sre !)rzs)lt szemei %jra k)nnybe lba!tak a rgi i!1k emlkn mereng-e. G Az k - ltak a szp i!1k, nekem el$i$ete! G !,nny)gte k m ran a kirakatbli t,k)rkpnek, immr er1s kilengssel. G Akk riban a kat nk kat nk - ltak, nem ilyen takny s z)l!",l3ekV &irtelen el$arapta a m n!at t. /gy msik alak llt mellette az ,-egre mere!-e, szles ar#n 1r,lt m s llyal. A t)rzs1rmester meg" r!ult, ujja a piszt lya els,t1 billenty3jn. /gy lny llt tt,

#supasz lba $atalmas, trgytl szennyes "aklumpba b%jtat-a. Lestt piszk s, -irg s paraszt -erall "e!te, sz,rks $aja kt ne-etsges # p"ba " n-a, melyek %gy mere!eztek bmszk ! ar#a mellett, mint -alami szrnyak. A 4szr s r-eteg szeme az nban inkbb a lny $atalmas mellre tapa!t, amely min!en le-eg1-telnl sztrepesztessl "enyegette a sz3k -erallt. G :$, #sak a $tam ne "jna annyiraP G zi$lta tiszteletteljes mulattal. G 4i az bra, nin#s elg "a az ajt el1ttQ G A b l n! lny megeresztett egy !ilinys -igy rt, "eltr-a kt $inyz "els1 " ga $elyt. Aztn a -gytl kitt tt szjjal sztnyit tta -ask s lbait, s "lrert$etetlen $- gatssal kiny mta k)-r $ast. A rszeg t)rzs1rmesterben mris "eltma!t a gy)tr1 -gyak zs az i!ita lny k)z-etlensge s szgyentelen bujasga ny mn. A lny pe!ig az nnal "elismerte a "r"i za-ar s, -)r)s szemnek pillantst. G <k $eet Anna. <k ben niet getr uR!OU G m n!ta lassan, ajkai nem #sekly ne$zsggel " rmltk az egyszer3 sza-akat. A 4szr s egy kukk t sem rtett bel1le, a lny $,-elykujj-al s kt msik ujj-al " rmlt "lrert$etetlen m z!ulat t -isz nt annl inkbb rtette. G & lQ A lny $- gatan g)rbtette "elje a piszk s ujjt. G 2 mm. A "r"i Anna utn tnt rg tt a r m k k)z)tt. Ee" r!ultak az egyik keskeny, k)-ezett ut#ra. A lny benyit tt egy piszk s "e$r $z ajtajn. A s)ttsgben sa-any ! tt tej s $zillat k szaga rz1!)tt. A $elyisg egyik sarkban #ska, r gya! z rzgy llt, alatta szn,ltig teli, "e$r jjelie!ny. A 4szr s siet1sen el" r!t tta a "ejt. A b l n! lny apr, gy)ny)rteljes sik llyal a $ang s nyik rgssal tiltak z gyra -etette magt. (zja $,lye -igy rra $%z! tt, szeme 1r,lt -gytl izz tt. G 4i -a!er, ni\ m e!er G egy kzlegyintssel jelezte, $ gy a sz,lei is elmenek,ltek a t)bbi "alubeli-el. G &eel g e!l. A 4szr s nem -esztegette t -bb az i!ejt. 7sizmasark-al ber%gta az ajtt. Ee#sap! tt. Az gy n "ek-1 b l n! lny sztnyit tta a lbt, $ gy a "r"i lt$atta meztelensgt. Anna $- gat -ben "elny%jt tta a lbait. A 4szr s $all tta, $ gy kapk !-a, gy rsan sze!i a le-eg1t. ;e mg tt -z tt. Lu!ta, $ gy amennyiben mag- teszi, a lny is megkapja a betegsget. Anna az nban kjesen ny)g!#selt, s kezt a lbai k)z t-e, "lrert$etetlen taglejtsekkel m zgatta -astag # mbjait. A 4szr s nem $ab z tt t -bb. 4it szmt egy ilyen !ilinysnlQ Arrl nem beszl-e, $ gy az egsz -ilg ellene -an. 4it t)r1!ik -eleQ +emeg1 ujjakkal "eltpte a sli##t. A lny -gyak zan "elsik lt tt az gy n. +szegen r$anyatl tt. Anna nyel-e a szjba sikl tt. /gy pillanatra mg -isszarettent a lny ll tt, m s!atlan szagtl. ;e amik r mg mlyebbre ny mta nyel-t a "r"i szjba, kjesen sz-a "el a nylt, az ny mban meg"ele!kezett a $b r% b rzalmairl meg a sajt )sszes pr blmjrl. <mmr teljesen el-akultan lt tt $ zz a lny nagy, pu!ingszer3 melleinek "eltrkpezs$ez. BBB K n ; !enburg $a!nagy ,nneplyes #sen!ben lp!elt egyik elesett kat ntl a msikig. 9e-ette nyakukbl a !)g#!ulak r ng kat, kisze!te zseb,kb1l a szemlyes trgyaikatM a bartn1j,k -agy a "elesg,k "nykpt, az apjuktl meg az anyjuktl kap tt, szeretetteljes agg!ssal rt le-eleket, amelyekben sz,leik -at ssgra s k)telessgtu!atra intettk 1ket, s egy'kt szutyk s, ala#s ny rtk3 bir !almi mrkabankjegyet. A m)g)tte $ala! (#$ulze a r $am san gyeng,l1 "nyt1l )ssze$%z tt szemmel, egy #eruza#s nkkal "eljegyezte a $al tt bajtrsak ne-eit egy papr!arabra. K n ; !enburg ne$z s$ajtssal $aj lt a k)-etkez1 elesett kat na, egy "iatal tize!es $ ltteste ")l, aki bks, i"j% ar#-al %gy "ek,!t el1tte a k)-ezeten, mint$a #sak elalu!t - lna. G &nyan -annak, (#$ulzeQ G kr!ezte #sen!esen. G /!!ig $%sznl tartunk, uram. (zegny !esanyjukP

G A $azjukrt l! ztk az let,ket. G A $azjukrtP G -issz$ang zta (#$ulze ir nikusan. A $a!nagy "elnzett. G 4it te$etV Kala$ nnan $alk sik ly $allatsz tt, a gy)ny)r kit)r1 megnyil-nulsa. G 4i - lt ez, sutt gta - n ; !enburg lekup r !-a, kszenltben tart tt gppiszt llyal. G :!atrl j)tt, uram G -lasz lta (#$ulze. G Fe!ezzen, mg k)r,lnzekP G 7sak -at san, uramP :r-l)-szek is le$etnek G "igyelmeztette (#$ulze. A $a!nagy s a k)zkat na az ut##ska egyre n)-ek-1 rnyainak -!elmben, l pak !-a elin!ult a kis "e$r $z "el, a$ nnan az egyre er1s)!1 $ang k $allatsz ttak, s amelyek (#$ulze szerint lyan k - ltak, mint$a kt llat mar#ang ln egymst. K n ; !enburg !art a $z ajtaj$ z. (zaba! keznek besz!es, nma ints-el utast tta trst, $ gy menjen t az ut#a t%l l!alra, s -ele szemben -egyen "el t,zel1llst. (#$ulze a paran#s szerint #seleke!ett. A $a!nagy #sp1$)z sz rt tt gppiszt llyal meg-rta, mg el" glalja a p z#it, aztn -ett egy mly llegzetet, s #sizmatalppal teljes er1b1l beler%g tt a "aajtba, ami az nnal beszaka!t. K n ; !enburg "lreugr tt, (#$ulze pe!ig sebtben !ap)rk)lt egy s r zat t. G /zer segg, mennyb lt s gatyama!zagP G $allatsz tt bentr1l 4etzger t)rzs1rmester )sszet-eszt$etetlen ria!t kr mk !sa. G Na, j jszakt, 4ariP G li$egte (#$ulze $itetlenke!-e. G /z a 4szr sP G A $a!nagy, sarkban a $amburgi-al, beny mult a s)tt, p r ! tt szag% $elyisgbe. 4etzger t)rzs1rmester a pa!ln, $as n "ek-e -a!ul prblta "elrn#iglni a na!rgjt. G :$, szentsges k)r)sztatymP G $ars gta (#$ulze a pnikba es-e knl! altiszt lttn. G A 4szr s let lt gaty-alP G 6m aztn ar#ukra "agy tt a ne-ets, amik r rj)ttek a t)rzs1rmester tettre. G ;e $iszen mg nin#s is kik%rl-aP G,-)lt)tte -!ln. G Nt is meg"ert1ziV G &irtelen elaka!t a $angja. Az gy n "ek-1 lny el1bb trt mag$ z "lelmb1l, mint az altiszt, s szlesre trt lbakkal, i!ita kppel -igy rg tt rjuk, a$ gy a 4szr s $agyta, amik r "lelmben leugr tt rla. 2)zben K n ; !enburg is "elmrte a $elyzetet. G Lakarzz n beP G ")rme!t a lnyra, maj! amik r az #sak mg szlesebb kretn -igy rgssal reaglt, maga $%zta le a sz knyjt. Anna -igy rgsa le$er-a!t, s $%s s szj%, gyerekes !uzz gss -lt z tt. G 2i"el, (#$ulze, -igye innen ezt a lnytP (#$ulze megraga!ta Annt s lernt tta az gyrl. G Na, gyer,nk, 0reta 0arb G kilt tta G, ny msP G ;e "aragatlan m ! ra ellenre a $angja tele - lt sajnlattal. G 4ra -ge a napi "ellpse!nekP :!akinn beny%lt a zsebbe s el1$%z tt egy !arab )sszet)re!ezett #s k l!t, ami mellesleg nem ke-s ajzszert tartalmaz tt. G Nesze, te szeren#stlen szukaP F g!, -i!! maga!!alP A b l n! lny a maga "alusias m!jn igyekezett ki"ejezni k)sz)nett, m siralmas ku!ar# t -all tt. 4ik)zben a #s k l!t b l! gan majsz lgat-a, #ltalanul elstlt a s)ttsgbe, b ml tt agya mris el"ele!te az imnt t)rtnteket. (#$ulze pe!ig -issza" r!ult a $zba. A t)rzs1rmester k)zben mr "el$%zta na!rgjt a !erekra, !e a sli##e mg min!ig nyit-a - lt. 4 z!ulatlan -igyzzllsba mere-e!-e $allgatta - n ; !enburg !,$)ngst. G 2ptelen "el" gni, $ gy mi itt egy k,l!etst teljest,nkQ G4enny!)r)gte a $a!nagy. G 2at nai s egyben p litikai k,l!etstP 4i egy %j ren! $rn)kei -agyunkP A mag$ z $as nl elmebetegek az nban egykett1re t)nkreteszik a $elyi lak ssg belnk -etett bizalmt. <stenem, ember, maga kptelen min!ezt sszel "el" gniQ G ;e $t az a lny #sak egy beszmt$atatlan i!ita G -!ekezett 4etzger er1tlen,l. G /gy i!itaQ G $ars gta - n ; !enburg. G &t gy mg r sszabbP 4it g n! l, mit szlnak e$$ez az itteniekQP A nmetek be- nulnak egy "aluba, magukkal $ z-a egy /urpa reger#ijrl szl, gy)keresen %j let"il z"it. 8s erre mi az els1 ! l g, amit a rangi!1s altisztj,k elk)-etQ 4egke"li az egyik beszmt$atatlan i!itjukatP G A $a!nagy mr$etetlen $aragjban meglen!tette a kezt s leke-ert egy ir!atlan nyakle-est a b l! gtalan 4szr s kpre. Az altiszt a "alnak

tnt r ! tt. Kk ny -r#sk kez!ett le"el szi-r gni az ar#n. K)r)s szemeiben teljes $itetlensg ,lt. Lz-es k ra ta senki sem -gta p " n. 4etzger t)rzs1rmester lelkben egy egsz -ilg !1lt )ssze ebben a pillanatban. Nt, a szza! rangi!1s, -etern altisztjt #sak %gy "elkpeltk, mint -alami k)z)nsges, szar s segg3 %j n# t, aki els1 napjt t)lti a seregbenP /z a kptelensg e!!ig meg sem " r!ult a "ejben. 4 st mgis bek)-etkezett, s1t ennl mg s kkal r sszabb ret rzik is -rtak 4etzger t)rzs1rmesterre. K n ; !enburg $aragtl lng l szemmel (#$ulz$ z " r!ult s kia!ta a paran#s tM G 2srje -issza 4etzgert a $ar#llsp nt mra, tartsa rajta a szemt, s $a sz)kni prbl, pu""antsa le, mint egy r,$es kutytP G <genis, uramP G -gta r (#$ulze elge!etten. G 4egbz$at bennemP G Ami pe!ig magt illeti, 4etzger, a $armin# per# m%l-a kez!1!1 tma!s pillanatig szig r% 1rizetben mara!P Aztn pe!ig nylt letartztatsba $elyezemP A 4szr s mr ppen k)sz)netet akart !a! gni, m a $a!nagy leintette. G Az egsz $a!m3-elet s rn -gig mellettem kell mara!nia, megrtetteQ G <genis, uramP Lermszetesen, uramP G 8s mg -alamiP G <genis, uramP G 4aga -iszi a lngszrt, amit 0eier kapitny $ z tt a F r!!alP 4 stantl kez!-e maga az alakulat m lngszrsa, 4etzger kzlegn%P 4etzger e\t)rzs1rmester alig tu!ta el" jtani rm,lt ny)gst. Nem elg, $ gy egy szempillants alatt el-esztette $t tt rangjt, melynek elrse tz kemny eszten!ejbe ker,lt, !e mg lyan be sztst is kap tt, ami egyenl1 a $all s tlettel.

T"IK LESEZET
A #sat rnapart sarban kup rg (( kat nk #sapata ar#ra -etette magt, amik r egy "nyszr "nye -gigs)p)rt a sima -zt,k)r "elett. A sugr jeges, "e$r ujjknt rajz lta %tjt, itt' tt tt -z-a -gigsu$ant "esz,lt test,k "elett, aztn t -aillant, $ gy egy pillanattal ks1bb tmenetileg kialu!j n. A nmetek magukra mara!tak a s)ttsgben. G /!!ig meg- lnnk G sziszegte - n ; !enburg, mint$a az ellensg #sak n$ny mternyi-el lenne t- labb. G Eeszlls a #snak kbaP G A 4szr s, -lln a ne$z lngszr-al, (#$ulz-al a ny mban, bekszl! tt a la!ikba. A t)bbiek a -z mentn ugyanezt tettk. G <n!ulsP G a!ta ki a $a!nagy a paran#s t. (zinte nesztelen,l t- l !tak el a parttl. G ( k szeren#stP G szlt utnuk a 2esely3 a #sat rna szlr1l, maj! egy pillanattal ks1bb elt3nt a szem,k el1l. K n ; !enburg megb rz ng tt, !e maga sem tu!ta, $ gy "lelmben -agy a -z $3-)ssgt1l. 2,l)nben sem - lt jelent1sge, $iszen a s)ttben senki sem lt$atta. 4r "l%t n jrtak. Fenn, az jszakai gen "elt3ntek el1tt,k a -asbet n "al $al-ny k nt%rjai. &a m st kisz%rjk 1ket, g n! lta magban, az nem lesz ms, mint szably s mszrls, $iszen "ikar#nyi esly,k sem lenne a menek,lsre. &irtelen egy z)l! rakta szgul! tt az jjeli gb ltra, $ gy aztn tt ",ggj)n, szinte m z!ulatlanul. G 9ebukniP G kilt tta. Ny mban abba$agytk az e-ezst. K n ; !enburg jl ltta a #snak "enekn kup rg 4etzger tekintetben s betegesen z)l! ar#n a pni "lelmet. =gyanakk r rezte a sajt sz-e $e-es l,ktetst. A -ilgt rakta nagys kra lassan le"el ereszke!ett, $ gy -g,l $alk sistergssel ki$unyj n a -zben. A tiszt alig tu! tt magn uralk !ni, amik r kia!ta az %jabb paran#s tM G (emmi -sz, menj,nk t -bbP

5r pillanattal ks1bb a $! r mjai mellett megszlalt egy gppuska. Lisztn lt$attk a s)ttsgen t#ikz pir s s "e$r ny mjelz1s)ket, s $all$attk a bet n n gellert kap tt l)-e!kek si-tst. 6m brmi is - lt az ellensges gp"egy-er #lp ntja, az bizt s, $ gy nem rjuk t,zelt. 9a!ikjuk egy $irtelen ! bbanssal neki,t1!)tt a bet n"alnak. A $a!nagy nem -esztegette az i!1t arra, $ gy k)sz)netet m n!j n a 4in!en$atnak a szeren#ss megrkezs,krt. G A tiszt$elyettesek -ezets-el, - nalba s rak zP G a!ta ki a $alk paran#s t. G 8s jl -ssk az esz,kbe, $ gy ki$erlem, aki zaj ngani merP (enki sem -lasz lt, !e - n ; !enburg jl tu!ta, $ gy ugyan%gy tisztban -annak a $elyzettel, mint jmaga. 4i$elyt megkez!ik az er1! "alnak megmszst, %jra gyal g "#n kk -lnak. 2un -llra -etette gppiszt lyt, g n! san megigazgatta a sisakja szjt, maj! kezt -gig"uttatta a "elszerelsn, ellen1rzen!1, nem lazult'e meg -alami, ami neki#sap!$atna a bet nnak. Aztn -ett egy mly le-eg1t, "elny%lt a s)ttsgbe s megkereste az els1 " ganty%t. A kat ni k)-ettk. BBB Knemberknt szip g-a "ek,!tek a bet npa! tetejn. Felt)rt kezek, leszaka!t, -rz1 k)rm)k s szinte sztpattan t,!1k rn siker,lt "elrni,k. Kalsg s rml m - lt a s)ttben -gre$ajt tt mszs, "lelemmel s "esz,ltsggel teli, brutlis rml m. (ajg iz mzata s let)rt k)rmei !a#ra - n ; !enburg kpes - lt #sen!esen s m ly gni a s)ttsgben. 7sak siker,lt -gre$ajtaniuk anlk,l, $ gy "el"e!eztk - lna 1ket. 9et)r)lte $ ml krl az izza!sg t, aztn le$aj l-a, $ gy ne ny%jts n t%l nagy rnyk t, a "al mentn !a s nt (#$Rarz$ z. G <!e"igyeljenP G s%gta a tiszttrsa ",lbe, egy pillanatra -issza$1k)l-e (#$Rarz szaga miatt. ;e aztn eszbe jut tt, $ gy a msik n$ny rja mg egy bu!iban kuks lt, s azta sem - lt i!ej,k megtisztlk !ni. G 2t #s p rtra szlunk. Az ejt1erny1s)knek itt kell lenni,k -ala$ l a k)zelben. Nagy n ,gyeljenek r, ne$ gy t-e!sb1l rjuk nyissanak t,zet ebben a s)ttsgben. (#$Rarz egy "ejbi##entssel nyugtzta a $all ttakat, mire - n ; !enburg siet-e -isszak%sz tt a sajt #sapat$ z s -el,k is k)z)lte ugyanazt, megt l!-a egy bt rt megjegyzsselM G 4r maj!nem #lnl -agyunk. 4g pr per# s #satlak zunk a !eszant s k$ z. A kimer,lt (( kat nk "eltpszk !tak. Altisztjeik s,rget1 l)kseit1l s tasziglstl $ajt-a, - n ; !enburg paran#snak meg"elel1en llegzet-issza" jt-a l pak !tak a ne!-es talaj n az /ben /mael er1! baljs k)r- nalai "el. 8s ekk r t)rtnt, $ gy #serben$agyta 1ket a szeren#sj,k. Kala$ l - n ; !enburg j bbjn "elr bbant a ")l!. A $irtelen "el#sap! naran#ssrga lngban egy alak t lt tt a le-eg1be rep,lni. A k)-etkez1 pillanatban mr %jra k r m"ekete s)ttsg burk lta be 1ket. 4aj! egy rm,lt $ang ,-)ltse $ast tt az jbeM G Aknk, aknk -annak min!en,ttP G 6llj, megllni min!enkinekP G ,-)lt)tte - n ; !enburg t rkaszaka!tbl, !e mr elksett. Yjabb akna r bbant, t1le alig tzmternyire. Zszt)n)sen )sszeg)rnye!t, s gy egy ms !per##el ks1bb #sak a sisakjt rte a s3r3 ")l!, s ka-i#szp r. A r bbans $al-ny "nyben egy -illansnyira ki-e$ette, amint egyik tize!ese a ")l!)n ,l-e a sztr n#s l! tt j bb lba #s nkjt tap gatja. Aut matikusan a segtsgre in!ult - lna, !e a sebes,lt !akilt tt nekiM G Ne j)jj)n i!e, uramP /gy aknamez1 k)zepn -agyunkP K n ; !enburg %gy llt !erme!ten, mint$a ")l!be gy)kerezett - lna a lba. 4it te$et ebben a ktsgbeejt1 $elyzetbenQ Az els1 gy%t r ny s)tt m nstrumbl -)r)s raktk emelke!tek a le-eg1be. 8rt$etetlen nyel-3 paran#ssza-ak $arsantak, aztn egy gp"egy-er kez!ett kelepelni, amelybe szaggat tt puskat3z !)reje -egy,lt. G <stenemP G ,-)lt)tte -alaki a $ta m)g)tt, $ gy aztn a ")l!re zu$anj n. A $a!nagy mg min!ig nem tu! tt !)nteni. /kk r (#$ulze r!tsa trtette mag$ z.

G &%zzunk mr el innen, uram, az g szerelmreP G b)mb)lte a "egy-err p gst t%lkiabl-a. G ;e $ - a "enbeQ G Fel, annak a t r nynak a tetejreP Nin#s ms ki%tP :tt legalbb $ lttrben le$et,nk. G 8s az aknkQP G Easszak meg az aknikatP G (#$ulze kar n raga!ta a $a!nagy t. G?)jj)n mrP G A 4szr s k1- !erme!ten llt, -lln a lngszr ne$z, kerek tartly-al. (#$ulze nem $ab z tt s egy $atalmasat r%g tt a le-itzlett altiszt ,lepbe. G 4aga isP G ,-)lt)tte. G 4enni -agy elpatk lniP, a$ gy annak i!ejn, a gyak rltren -eznyelte. 4 st t,ltet$eti az elmletet a gyak rlatba. A -ilgtraktk "nyben "utsnak ere!tek a ",-es trsgen, bele egyenesen a $all s "egy-ert3zbe. + $antak, ")l!re -etettk magukat, "elugr ttak s t -bbr $antak. /gy akna r bbant. Kalamelyik,k "el,-)lt)tt. 6tugr ttak meg#s nkt tt trsukat s " lytattk $all s r $ansukat. Kalamilyen r kren!szer'"lesg$ez rtek. A $a!nagy $irtelen egy belga kat n-al tallta szemben magt. Az els1 -ilg$b r%s sisakrl ismerte "el. Apjnak is - lt egy $as nl "ej"e!1je a ! lg zsz bjban. Zszt)nszer3en els,t)tte "egy-ert, n $a az ellensges baka mega!an "elemelte a kezt. A belga $trarep,lt, $ast -alsggal szttpte a k)z-etlen k)zelr1l lea! tt s r zat. A k)-etkez1 pillanatban - n ; !enburg lba beleaka!t egy )sszegabaly ! tt sz)ges!rtba s elesett. /zzel egy i!1ben 4etzger megny mta a lngszr els,t1 billenty3jt. A #s1b1l )les lngnyel-ek t)rtek el1. Kagy $%szmternyi-el t- labb kt ellensges kat na ny mban g1 "kly- -lt z tt. /gyik,k -a! - naglssal az nnal lezu$ant. Lrsa a lngtengert1l -ak n, $e-esen lng l, kiny%jt tt kar kkal r $ant t -a. 4aj! amik r a ")l!re esett, "ekete bub rk l "eje egy l b g t3zt#sban "ek,!t. (#$ulze talpra rngatta - n ; !enburg t. G ?)jj)n mrP G li$egte. G 4in!jrt tt -agyunkP /lr $antak egy el$agy tt gppuska"szek mellett. A k)-etkez1 l)-szg)!)rb1l egy nagy, "ekete ar# bmult "elj,k. Kastag ajkai-al "atty% "laman! nyel-en m ty g tt -alamit, amib1l - n ; !enburg #sak a @k)ny)r,letA szt rtette. ;e Elutraus#$OF !,$e annyira mag-al raga!ta, $ gy nem ismert kegyelmet. Eelepumplt a k ngiba egy s r zat t, mire a "ekete ar# tulaj! n sa -rben "etreng-e elt3nt. /gy kis bet nbunker llta %tjukat. /leinte az is el$agyat ttnak ltsz tt, !e aztn -ratlanul megele-ene!ett s a l1rsb1l lea! tt s r zat -gzett az egyik, $trbb $ala! tize!essel. G A lngszrt, gy rsanP G -i#s rt tt (#$ulze, el1rel)k-e a 4szr st. G 0yer,nk mr, szeret1k gy)ngyeP 4etzger el1rebuk!#s lt, aztn megny mta az els,t1 billenty3t. &alk surr gs $allatsz tt. A lng k k)r,lnyal! stk a bunkert, a "mkup la t mpn "elizz tt, !e semmi ms nem t)rtnt. G A!j n nekik mg egyszerP G ,-)lt)tte (#$ulze. /z%ttal nagy bb sikerrel jrtak. Kagy "ltu#atnyi belga r $ant ki -ak n, k)$#sel-e, kezeiket mega!an "elemel-e. Az egyik (( egyetlen s r zattal lekaszlta -alamennyit. 6tt)rtek a belgk k,ls1 - naln. Az ellensges t,zels szr-ny s l)-)l!)zss szel!,lt, amelybe #sak n$a $ast tt bele egy'egy !,$)s r)-i! gp"egy-ers r zat. Az aknamez1t is lek,z!)ttk, !e b rzalmas rat "izettek rte. Amint "%jtat mellkassal, -erejtkben %sz ar##al meglltak egy pillanatra, - n ; !enburg szem,gyre -ette #sapatt s a s)ttsgben is megllapt$atta, $ gy az emberei "ele tt$agyta a " gt az elm%lt tizen)t per# s rn. A $a!nagy #s,gge!ten intett a t%ll1knek, $ gy " lytassk el1reny mulsukat az er1! belseje "el. 4)g)tt,k az aknamez1n mg egyre kilt z tt egy magas, ktsgbeesett $angM G Eajtrsaim, ne $agyjat k itt, az <sten szerelmreP A sirnk zs min! gyengbb s gyengbb lett, mg -g,l teljesen el$alt. BBB Aztn negye!rn bel,l egyes,ltek az ejt1erny1s)kkel. A tallk zs egsz egyszer3en zajl tt le. Az er1! egyik "ala mentn $%z! r kbl egy kerek, perem nlk,li lgi!eszant s sisak bukkant "el s egy $ang ")rme!t rjukM G 4i a "ene tart tt ilyen kur-a s kigQ

HATO"IK LESEZET
A marknyi szakllas, m #sk s ejt1erny1s ;F( OC0'as -it rlzgpe sztz%z!-a lan! lt az er1! tetejn. Az psgben mara!t !eszant s knak kumulat- t)lteteikkel siker,lt ki- nni a " rgal mbl az egyik bunkert, s ebben alakt ttk ki az llsukat. Kala$nysz r sajt t,zrsg,k -agy a belgk l1ttek rjuk, min!ig bemenek,ltek a bunkerbe, !e $a a $elyzet enge!te, sz-esebben i!1ztek !akint. /l)ljrjuk, egy ejt1erny1s 1rmester ki is "ejtette az ktM G Fur#sa rzs !abent lenni. Nem #s !l m, $ gy a mieink nem ke!-elik. &a er1sen "igyel az ember, egsz tisztn $all$atja a ")l!alatti " ly sk n ny,zsg1 belgkat, akik t)bb szzan le$etnek !alenn. G /gy -ll- ns ksretben $ zztetteM G /zrt -an, $ gy az emberek j bban szeretnek a nylt terepen tartzk !ni, annak !a#ra, $ gy a belgk mr ktszer is rnk p)rk)ltek az gy%jukkal a nap " lyamn. K n ; !enburg megrt1en bl gat tt, !e aztn rkr!ezettM G 8s mi lenne, $a innen prblnnk bejutni az er1!" ly skraQ G 9e$etetlen, $a!nagy %r. A kumulat- t)lteteink el" gytak, #sak gppiszt lyaink s puskink -annak. G 2zigrnt kQ G tu!ak lta - n ; !enburg. A !eszant s 1rmester annyira ki - lt mer,l-e, $ gy alig rtette a $a!nagy kr!st. 2tsgtelen,l a m !ern $a!-isels leg#s !lat sabb $1stettt $ajt ttk -gre azzal, $ gy /urpa leger1sebb er1!tmnynek egyenesen a tetejn lan! ltak, $ gy aztn lyan ellensggel -egyk "el a k,z!elmet, amely ltszm tekintetben s k szzzal m%lta "el,l az )-ket. Nem #s !a, $a ilyen k)r,lmnyek k)z)tt nem buzg tt benn,k t%lz ttan a kez!emnyez1kszsg. G &rmas k)tegekben $asznltuk, $ gy kiiktassuk az alattunk l-1 t r ny gy%it G magyarzta az ejt1erny1s 1rmester. G 5r bt r sr# mg az gy%#s)-ekre is "elmsz tt s a #s1t rk lat n ",gg-e ! btk be a t)lteteket, aztn gy rsan leugr ttak. K n ; !enburg "elegyenese!ett a l)-szr kban. G Nrmester, j)jj)n -elem a bunkerbe, a$ nnan k)r,lnz$et,nkP (zeretnm, $a "el-ilg stania a $elyzetr1l. A $a!nagy letben mara!t emberei a bunker bels1 "alainak tmaszk !-a "ek,!tek s igyekeztek er1t gy3jteni. (#$ulze egy $asl)-st kap tt, $al! kl bajtrst p lta. A "elettesei rkezsek r "elj,k " r!ult. 4sk r -)r)s brzata spa!tnak, elny3ttnek t3nt. G & gy -anQ G tu!ak lta - n ; !enburg. (#$ulze a "ejt rzta s a $,-elykujjt le"el " r!t-a szemlltette. G 6gyk n tallta a g ly. 4eglepne, $a s kig $%zn. Az i"j% tiszt sztlan rzketlensggel " ga!ta a $all ttakat. Az egy,ttrzs i!ejnek lel! z tt. Annl is inkbb, mi-el az utbbi n$ny ra s rn t%l s kan -esztettk let,ket a * tan + $amezre!b1l. 7sakis a "ela!atuk -gre$ajtsra tu! tt g n! lni, $ gy aztn egy gyba ker,l-e -gre'-ala$ra kial$assa magt. Alu!ni, alu!ni, alu!ni, )r)kk)n')r)kk s mg egy napig. G Legyen meg rte min!ent, ami #sak le$etsges, $ gy megk)nnytse a $elyzett G m n!ta (#$ulznak, kez-el egy injek#is t3 besz%rst imitl-a. (#$ulze blint tt. 8rtette, $ gy a $a!nagy mire g n! l. A!j n be a sebes,ltnek egy akk ra !zis m r"ium t, ami "j!al mmentesen -gez -ele. K n ; !enburg letelepe!ett a !eszant s 1rmester mell s mag$ z $%z tt egy g1 gyertyt. G N s $t, 1rmester, legyen sz-es, tjk zass n a lnyegr1lP A $as nlkppen kimer,lt ejt1erny1s altiszt lassan, taln t%lz tt pre#izitssal kiny%jt tta a mutatujjt, s $ zzlt tt "el-z lni a pa!l p rba a #lp ntjukat jelent1 er1!rszletet.

G ?elenleg itt -agyunk, s $a a sejtelmem nem #sal, akk r alattunk egy ebbe az irnyba -ezet1 " ly s $%z!ik. /rr1l a " ly srl nylik az a kt l)-egt r ny, amelyek egyikt mr kiiktattuk, a msik sajn s mg m3k)!1kpes. G &armin# #entis gy%-alQ G (zerintem legalbb akk ra. K n ; !enburg a "al n tn# l gyertya"nyben, sajt rnykra mere!-e tg n! lta a $all ttakat. Ygy t3nt, elg s kig tart, mire "el! lg zza az rtes,lseket. 4)g)tte a $al! kl kat na $alkan "elny)g)tt, amint (#$ulze a karjba sz%rta a t3t. A "eje pr pillanattal ks1bb l!alra billent s a llegzse $)rgss t rzult, mint$a $ rk lna. (#$ulze "j!almasan ny%lt el a "alnl, a kimer,lt, ",stt1l "ekete ar#% 4szr s mellett. A bunker #sen!jt #sak a $al! kl $)rgse s a mlyen alattuk beszlget1 ellensges kat nk $alk !uruzs lsa za-arta meg. K n ; !enburg egyszerre "elkapta a "ejt. 5e!ig mr'mr elny mta az l m, mik)zben $a!iter-e ki! lg zsn tpel1!)tt. Fra!tan !)rzs)lgette $ m kszemekkel teli szemt. G (z-al %gy g n! lja, $ gy a " ly s G kez!te ly za-ar san, mint$a ittas lenne G, j bban m n!-a a l)-eglls, amit megsemmistettek, arrl a lenti " ly srl nylikQ A !eszant s 1rmester sztlanul blint tt. G 8s -an r m!, $ gy bejussunk abba az gy%t r nybaQ Figyeljen mr, 1rmester, mag$ z beszlekP Az ejt1erny1s tiszt$elyettes, aki ugyan#sak elalu!t ,ltben, lesen "elrnt tta a "ejt. G 5ersze, az gy% l1rsn t, !e a$$ z r bbant)ltet is kell. G 4ekk ra t)ltetQ G <stenem G " $szk ! tt az 1rmester, k sz s kez-el az ar#t !)rzs)lget-e. G Nem is tu! m. G Azzal %jra le#suk! tt a szeme. K n ; !enburg !ur-n elkapta a gallrjnl " g-a s kmletlen,l megrzta. G Nrmester, kr!eztem magtl -alamitP 4ekk ra t)ltet kellQ G Nem t%l nagy, ngy')t grntbl ll k)teg megteszi. Zssze"3z-e elg $ats s lenne. A $a!nagy lazt tt a sz rtsn. Az ejt1erny1s 1rmester ny mban -isszar gy tt a "al$ z, s egy pillanattal ks1bb mr szlesre tt tt szjjal, $ang san $ rty g-a, mlyen alu!t. G Zt kzigrnt G sutt gta magban a tiszt. G 4in!)ssze )t !arab. G 9assanknt egy terrszletei kez!tek k)r- nalaz!ni az agyban. &ajnalra min!enkppen le kellett jutniuk a " ly sra, $a -gre akartk $ajtani a l)-egt r ny m3k)!skptelenn ttelt. Az rja " sz" reszkl mutatjra pillant tt. 5 nt san tz rjuk mara!t, $ gy a nmet $a!sereg "1ereje elin!ulj n s tkeljen a 4euse')n. &a a!!ig a * tan (( + $amezre!nek nem siker,l kiiktatnia az gy%kat, akk r az tkels mszrlss -lik. BBB
Az /ben'/mael er1! elleni tma!s I1940. mjus 10'11.J

G 4in!en ren!ben, - n ; !enburg G sutt gta (#$Rarz, amik r a tma! egysg teljes ltszmmal az er1! tetejn kup rg tt. G 4in!en kszen ll. G Nagyszer3P G 2un megrngatta a sztr n#s l! tt -it rlzgp ,ls$e-e!ereib1l $e-enyszett kez!etleges k)tlszer3sget. Ygy t3nt, $ gy meg"elel a #lnak. 2eze ,gybe $elyezte a grntk)teget. G 2szen ll k az in!ulsra. G Nem rtana lenznie, uram G m n!ta (#$ulze G, mert ugyan#sak ne$z ! lga lesz. A $a!nagy el-igy r ! tt. G Ne "ljen, menni " gP 4r #sak azrt is -isszaj)-)k, $ gy kat nt "aragjak magbl. 4g egy ut ls pillantst -etett az rja " sz" reszkl mutatjra. 4r #sak )t ra - lt $tra $ajnalig.

G <n!ul k G m n!ta, igyekez-e palst lni $angjban a "lelmt. ;e az emberek gy is reztk a "esz,ltsgt. A $a!nagy a k)-etkez1 pillanatban ellen!tette magt s kiprblta a r)gt)nz)tt mszk)telet. 2un gy rsan elt3nt a t)bbiek szemei el1l a s)ttsgben. Lzmteres magassg, tizenkett1, tizen)t. Ygy rezte, mint$a egyre " k z!na a szl ereje. 2ez!ett "lni, $ gy a -gn mg letpi az risi er1! $ ml kzatrl. &%sz mter. &irtelen megllap ! tt, s a #sukljra k)t)tt -k ny zsineg er1sen megrn!ult. /z - lt az egyezmnyes jel, mely szerint egy szintre rt az ejt1erny1s)k ltal $ar#kptelenn tett "els1 gy%t r nnyal. Kett egy j mly llegzetet s lenzett. Alatta #sak $al-ny ez,st" nalnak ltsz tt az Albert' #sat rna. /lg lenne egyetlen r ssz m z!ulat, $ gy lezu$anj n s sztz%z!j n az egsz teste. 4egne!-estette az ajkt, "elny%lt s min!kt kez-el er1sen megraga!ta a $e-e!ert. G +ajta, gazemberekP G -eznyelte. G 9en!t$etnekP A $e-enyszett k)tl eleinte lassan, szinte szre-e$etetlen,l kez!ett m z gni el1re'$tra, az ember alk tta $egyszirt mentn. 2)zben a $a!nagy er1t gy3jt)tt. Leste ingaknt lengett a sima $ ml kzat el1tt, !e amint az - " k zat san n)-eke!ett, egyre t)bbsz)r ,tk)z)tt a !ur-a bet nnak. <lyenk r le-eg1 utn kapk ! tt, s " gt #sik rgatta "j!almban, !e er1nek erej-el rknyszertette magt a " lytatsra. Kala$ l t1le j bbra, taln alig tzmternyire egy #sen!es gy% UD mm'es t rka mere!t az jszakba. Felttlen,l el kell rnieP 4in!enr nP Fenn, a magaslat n az (( kat nk izza!-a lestek, mg a szem,k is kimere!t a meger1ltetst1l. (arkukat mlyen a talajba stk, mi-el a karizmaikra s g1 tenyer,kre gyak r lt er1$ats egyre " k z! tt. 4r nem is lttk, #sak $all ttk, amint a $a!nagyuk teste i!1r1l i!1re a bet n"alnak ,tk)z)tt. K n ; !enburg nagy -ben, messze alattuk lenge!ezett az immr ,-)lt1 rknban. A szlr $am k m $n megraga!tk )sszet)rt testt s lerngattk t)rkeny kakas,l1jr1l. 2tszer is "ejjel -g! tt a bet nnak s #sak r $amsisakjnak k)sz)n$ette, $ gy nem -esztette el az eszmlett. Aztn megltta az ikerl)-eg egyikt. Az gy%#s1 sztnylt az n a $elyen, a$ l az ejt1erny1s)k t)ltete "elr bbant. A $a!nagy m st teljesen az 1t tart bajtrsaira bz-a magt elenge!te a k)telet s az gy%#s1 utn kap tt. 2)r)mmel prblta megraga!ni a $i!eg "met, !e len!,lete lernt tta rla s -itte t -bb az ellenkez1 irnyba. Yjra megksrelte. 8s ismt. ;e min!$ibaP 4r az )sszes ujjbegyb1l !1lt a -r. Hz,letei elt mpultak s teljesen rzketlenn -ltak. 8rezte, $ gy r)-i!esen el$agyja az ereje. A szl -lt zatlanul rknszer3 er1-el s,-)lt)tt k)r,l)tte. Lu!ta, $ gy mr az emberei sem brjk s kig tartani. A k)-etkez1 len!tsre ksz,l-e "elemelte a kezeit. Az els1 gy% " elbukkansak r teste min!en i!egszlt meg"eszt-e kiny%jt tta karjait s el1relen!,lt. =jjai-al elkapta a #s)-et, a keze ez%ttal is meg#s%sz tt, !e aztn mr szilr!an megraga!ta. Er az egyik k)rme t1b1l let)rt, rezte, amint a "j!al m elektr m s ,tse -gignyilallik az egsz karjn, mgis kitart tt. Aztn ut ls, mara!k erej-el "el$%zta magt a nagy gy%ra s %gy #s,ng)tt rajta, mint egy zsk. & mly s tekintet-el a messze alant $%z! Albert#sat rna ez,st)s #sill gsra mere!-e. Amit magban egy egsz k rszaknak rzett, az -aljban alig "l per#ig tart tt. A "men elny%l-a knyszertette magt, $ gy egy zsinrrntssal jelezzen a tet1n -rak z embereinek, miszerint siker,lt -gre$ajtania a leg-eszlyesebb els1 lpst. Az gy%#s)-)n l -ag l-a, -at s #s%szssal arasz lt a t r ny "el. Amint bizt nsggal elrte, messze j bbra ki$aj l-a lt$atta, $ gy az 1rmester $elyesen mrte "el a $elyzetet. A l)-eg mellett - lt egy megle$et1sen mretes meg"igyel1 nyls. >-at san !any%lt s k)r,ltap gatta. Ee#slse szerint %gy $armin#sz r $armin# #entimteres le$etett. Kagyis jelen llap tban mg a 4s !ik (zza! leg-znbb bakjnak is t%l sz3k lenne. Kisz nt t -bbi tz #enti-el kiszlest-e, mg a bikatermet3 4etzgernek is t kell rajta "rnie. 4egtap gatta a !rt!arabbal, szakrt1 m! n )sszek)t)z)tt kzigrntk)teget, amit az ejt1erny1s 1rmester ksztett, s1t mg egy )t ms !per#es gyuta##sal is elltta. Az er1! tetejn -it rlzgppel lan! lt )sszes ember$ez $as nlan 1 is kpzett mrn)ki -gzettsggel ren!elkezett. K n ; !enburg az als ajkba $arap tt s -at san ttette balkezbe a grnt kat.

/lg egy r ssz m z!ulat, $ gy )r)kre !a-esszenek, #ltalanul r bban-a "el -ala$ l a #sat rna mlyn. 4egmark lta a k)teget, kiny%jtz-a a nylsba $elyezte, maj! ki$%zta a bizt stszeget a gy%jtszerkezetb1l. Nr,lt sietsggel -isszamsz tt az els1 gy%#s)-)n, maj![ a ms !ik n, k)rbelen!,lt a t r ny sarknl s a !ur-a bet n"al$ z lapult. 4g pp i!ejben. Az )t grntbl )sszellt tt k)teg t mpa !)rrenssel r bbant. F rr szlr $am #sap tt az ar#ba. Eet n!arab k szlltak t a le-eg1n, aztn j n$ny pillanattal ks1bb $all$atta, amint messze alatta a -zbe #s bbannak. Felemelt "ejjel -rta a !,$)!t kilt zsbl s gp'"egy-ert3zb1l ll ellensges reak#it. 6m meglep1 m! n semmi sem t)rtnt. (e ,-)lt)zs, se g lyzp r. A belgk alig$anem #sak egy %jabb nmet grnt !et n#ijnak -l$ettk a r bbanst. K n ; !enburg ett1l ",ggetlen,l -at san, #sap!t gyant-a, szp lassan arasz lt -issza a nyls$ z. 4ire elrte, a ",st mr el szl tt, "eltr-a a meg"igyel1 nyls #sipks, sztz%z tt l!alait. Fej-el s -ll-al be$aj lt a kitgt tt ,regbe. 2)nnye!n siker,lt, se$ l sem ,tk)z)tt aka!lyba. Kissza$%zta a "ejt s jelzett a t)bbieknek, $ gy in!ul$atnak le"el. Zt per##el ks1bb a teljes tma! sztag tt zs%" l! tt az gy%t r nyban, k-n#sian szemll1!-e (#$Rarz zseblmpjnak keskeny, kkes "nyben. BBB /tt1l kez!-e (#$Rarz $a!nagy llt a #sapat lre. 7sp1$)z sz rt tt gppiszt llyal $ala!t a t)bbiek el1tt s a kis (( tiszten ny ma sem ltsz tt a "lelemnek. 5e!ig ktszer is ellensges 1r$ely k)z-etlen k)zelben $ala!tak el, s az ajtk all kisz3r1!1 "ny, meg a ki$allatsz $alk, "ra!t m rm gs egyrtelm3en jelezte, $ gy a belgk beren ,lnek !abenn. ;e a tiszt ren!,letlen,l " lytatta %tjt a t)bbiek el1tt, mgnem egyszerre s)tt alak bukkant "el el1tt,k a gyren meg-ilgt tt " ly s "l$ mlyban. 4rete risira n1tt az el1tt,k l-1 "al n (#$Rarz zseblmpa"nyben. A $a!nagy az nban %gy tett, mint$a szre sem -enn. A szeme rzketlen mara!t, ar#t -r s pisz k b rt tta. 4in! mlyebbre s mlyebbre $at ltak az riser1! belsejbe. A z knijukkal beb rt tt #sizmjuk ! b gsn k-,l #sak a lgk n!i#i nl egyenletes ! $ gsa $allatsz tt, mint -alami $atalmas sz- m3k)!se. (#$Rarz $irtelen lekap#s lta a zseblmpjt. G A "al$ zP G sziszegte. G ?)n -alakiP &e-esen kalapl sz--el szinte nekiprseltk magukat a nyirk s, #sepeg1 bet n"alnak. Lekintet,k a min! k)zelebb s k)zelebb r1 "nynyalbra tapa!t. G Aki t,zelni mer, azt kinyr mP G sutt gta - n ; !enburg "igyelmeztet1en. A k)z-etlen,l (#$Rarz m)g)tt ll (#$ulze -rak zsteljesen sz rt tta )k)lbe a kezt. A $a!nagy, szur nyt az l!al$ z sz rt-a lekup r ! tt. /l1bb egy termetes rnyk len!,lt a ltk)r,kbe. 4aj! egy msik, #sen!es risknt el1z-e meg a tulaj! n sukat. K n ; !enburg "els$ajt tt a megk)nnyebb,lst1l. 7sak ketten -annakP G leiV la basP G szlalt meg (#$Rarz a legj bb "ran#ia tu!s-al, amint az el)l $ala! "i#kt megpillant tta. A belga kplr !)bbenten " r!ult "elje. G 5ar! n G m n!ta b #snatkr1en s lekap#s lta a zseblmpjt, mint$a attl tartana, $ gy el-aktja (#$Rarz t. A $a!nagy baj nettje a k)-etkez1 pillanatban a b r!i k)z)tt az l!alba sikl tt. A belga szja sik ltsra nylt, !e (#$Rarz mg i!ejben rtapaszt tta a k sz s tenyert. 6l! zata tr!e megr gy tt, teste a ")l!re #s%sz tt, a zseblmpja les k ppanssal esett a bet nra. /zzel egy i!1ben (#$ulze ,tse a ",le m)g)tt rte a msik belgt, aztn egy m z!ulattal elkapta a r $amsisakja $tuljt s nagy t rnt tt rajta. A sisak le#s%sz tt, szja a tulaj! n sa t rkra sz rult. (#$ulze a $tra tr!el-e, $atalmas kezei-el megraga!ta a sisak $tuljt s meg#sa-arta. A szj a belga nyakba $ast tt. W-)ltse az nnal "ul! kl, gurgulz $)rgss t rzult. =jjai-al ktsgbees-e kaparszta a szjat, megprbl-a szaba!ulni a gyilk s sz rtsbl. (#$ulze az nban egy pillanatra sem enge!ett. Az ellensges kat na szemei ki!,lle!tek, amint a $all"lelem

s kkjban - nagl tt, )ssze-issza ! bl-a magt. (#$ulze k)ny)rtelen,l kisz rt tta bel1le a szuszt. Amik r mr bizt s - lt, $ gy nin#s benne let, szinte gyeng!en a ")l!re eresztette. G &al tt a szeren#stlen G sutt gta. 4ialatt a nmetek a kt $al tt belga k)r #s p rt sul-a, #igarettt keres-e, piszk s kez,kkel tkutattk a zsebeiket, nem -ettk szre a $arma!ik belgt, aki attl retteg-e, $ gy 1 is a trsai s rsra jut, nesztelen,l el s nt, $ gy jelentse "eletteseinek a m #sk s, -res be$at lk rkezst. BBB 4 stanra mr annyira benn jrtak az er1!ben, $ gy a mlysg egszen elt mpt tta a gppuskk kelepelst s az gy%,tegek !)rrenseit. /zzel szemben az er1! gpeinek zaja pillanatrl pillanatra er1s)!)tt. K n ; !enburg "elemelt kzzel megllt tta a menetet, maj! az el1tt,k l-1, bet nba r)gztett ltrra mutat tt. A mellette l-1 tbln a k)-etkez1 "elirat lltM ;/F/N(/ ;/ F=4/+ ILil s a ! $nyzsPJ. A -asltra kt l!aln l-1 li"taknkban lyan nyit tt ajtaj% ",lkk - ltak, mint az 8szak'Nmet rszgban $asznlat s @ptern szterekA. G /zek a l1szerraktrbl a l)-egt r nyba -ezet1 l)-e!k"el- nk G magyarzta $alkan a $a!nagy. 4ire (#$ulze az nnal r-gtaM G /zt a szart jtszi k)nnye!sggel ta##sra te$etj,k. G & gyanQ G tu!ak lta s,rget1en - n ; !enburg. (#$ulze -igy r g-a meslte a t)bbieknek, akik k)rje #s p rt sultak az rnykbenM G ( ksz r elk)-ett,k ezt a #snyt, amik r a $amburgi ! kk kban a mels k k-sz,netet tart ttak s erre az i!1re lellt ttk a gpeket. F1knt $t"1n reggel " r!ult el1, $ gy az tr b t lt jszakt k)-et1en le#)-ekeltek a +eeperba$n nO9 a jrgnyukkal. 7sak annyi a teen!1nk, $ gy min!enki "elmark l egy #s mt abbl a #ementes t)rmelkb1l s a t)bbi mr gyerekjtk. G K n ; !enburg $elyben$agy blintsra a t)bbiek is k)-ettk a $amburgi pl!jt. (#$ulze pe!ig szles -igy rral beleszrta a #ementt)rmelket a "el- n kt l!aln l-1, g n! san bezsr z tt, "nyezett -ezet1snekbe. G ; bjt k #sak !aP G mutatta. G /lg s k kell ebb1l a $ulla!kbl, $ gy elrj,k, amit szeretnnk. &a lejut$atnnk a gpezetek$ez, s amennyiben a szerkenty3iket gz lajjal m3k)!tetik, akk r egy mark #uk rral meg le$etne l!ani, $ gy az egsz ketyerj,k beraga!j n. G 8leset pattint tt a $,-elyk' s k)zps1 ujj-al. G ;e j bb $jn ez is megteszi, $a beker,l a " gaskerekek k)z. A kat nk markszmra szrtk az aknba a #ement$ulla!k t. 4g (#$Rarz is "ela!ta tartzk ! m ! rt s #satlak z tt a t)bbiek$ez. Az ,gyk)!s,knek r)-i!esen meg is lett a szemmel lt$at ere!mnye, mert a grntszllt "el- n lelassult, maj! #sik r g-a megllt. (#$ulze - n ; !enburgra ka#sint tt. G Na, mit szl e$$ez, $a!nagyQ 9t tt mr ennl $ats sabb szab tzstQ G 6tk z tt terr ristaP G ka#ag tt - n ; !enburg. G &a ezt a kalan! t ele-enen meg%sszuk, azt $iszem, "eljelentem magt a 0estapn. +en!ben -an, (#$ulze, !jaz m a lt-ny s alaktst, !e m st mr lssunk $ zz a lnyeg$ezP G Azzal elszntan megmark lta gppiszt lyt s gy " lytattaM G /zt a lenti l)-egt rny t "elttlen,l $ar#kptelenn kell tenn,nk. Kgigr $antak a " ly sn, mg egy lp#s1$)z nem rtek, ami alatt %jabb szi-rg bet n"al%, ne!-essgt1l #sepeg1 " ly s k)-etkezett. F lytattk a r $anst a nitrttal b rt tt, #suszamls ")l!)n. A "iatalabb kat nknl j-al ,gyetlenebb 4etzger ktszer is megb tl tt s elesett. (enki sem sietett, $ gy talpra segtse. Kalamennyien tisztban - ltak -ele, $ gy az e\t)rzs1rmesternek milyen k m ly -!akkal kell szembenznie, amennyiben l-e kijut innen. A " ly s $irtelen lesen j bbra kanyar ! tt. Az len $ala! - n ; !enburgnak mg pp i!ejben siker,lt le"keznie. /gy $atalmas -asajt t rny sult el1tt,k, amely all les "e$r "nysugr $ast tt a " ly s $al-nysrga "l$ mlyba. G A negy-en$at s szm% l)-eglls G sutt gta a $a!nagy. 4int$a #sak a tiszt sza-ainak akarna ny matkul sz lglni, isz nyat s r baj $allatsz tt az ajt m)g,l. Er a nylszr j n$ny #enti

-astag a#lbl ksz,l$etett, mgis %gy rezgett, mint a nyr"ale-l. 5r ms !per##el ks1bb pe!ig s3r3, t,!1mar, srga ",st raszt tta el az alagutat. Aztn egy les, "mes #sattans $allatsz tt, amint a kil1tt grnt$,-ely a pa!lra zu$ant. A tma!k )nkntelen,l a ",l,kre sz rt ttk a tenyer,ket, $ gy ! b$rtyjukat meg-jk a lgny mstl. K n ; !enburg %gy rezte, $ gy menten sztszaka! a k p nyja. Zsszeg)rnye!-e a "alnak tnt r ! tt s nekitmaszk ! tt. A szeme k)nnyezett, s lyan g)r#s)sen k)$)g)tt, $ gy maj! kik)pte a t,!ejt. 4i-el (#$Rarz -isz nylag meg%szta a l)-egt r ny ikergy%jnak irtzat s lgny mst, az nnal t-ette a paran#sn ksg t. G 4etzger s (#$ulze, "e!ezzenek, bemegyekP 4aj! anlk,l, $ gy megbiz ny s ! tt - lna rla, $ gy -alban "e!ezik, #lra tart tta a gppiszt lyt, s a lbt "elemel-e beletalpalt az a#lajtba, ami elg meglep1 m! n kitrult. Alig$anem a bizt nsgi el1rs knak meg"elel1en alap san meg le$etett laj z-a, $ gy egy esetleges t3z-sz esetn a t,zrek k)nnyebben kimenek,l$essenek. Az gy%k kezel1i G akiknek "ejt azbeszt -illans -!1 -ta a sisakjuk alatt G ppen a meg$ibs ! tt grnt"el- n k)r #s p rt sultak. A s3r3 srga ",stben !,$)s gesztikullssal magyarztak egymsnak, nyil-n egymst $ibztat-a a li"t elr mlsrt. 4i-el a ",l,ket -astag azbeszt b rt tta, nem $all$attk (#$Rarz be$at lst, s #sak akk r -ettk szre, amik r mr ks1 - lt. /ls1knt egy $jas 1rmester "e!ezte "el a -eszlyt, akinek spa!t ar#a a $ ssza!almas er1!t,zri sz lglatrl rulk ! tt. A szeme sarkbl kisz%rta a $a!nagy t s a piszt lya utn kap tt a kez-el, !e mr nem jut tt r i!eje, $ gy el1rntsa, (#$Rarz megel1z-e t,zelt, mire az 1rmester a bet n"alnak zu$ant. Aztn #sp1b1l kaszl-a megeresztett mg egy $ ssz% s r zat t, amit1l a belga t,zrek %gy zu$antak a ")l!re, mint a mari nettbbuk, amik r a zsinrjuk ki#s%szik a bbjtk s kezb1l. 5illanat k alatt jtsz! tt le az egsz, s mire a gppiszt lykatt gs el$alt, a!!igra az ut ls ellensges kat na is a pa!ln $e-ert. 6m (#$Rarz, mint$a $ipn tikus l mbl bre!ne, t -bbra is mere-en llt t,zelsi $elyzetben, sztterpesztett lbbal, "egy-ert az l!al$ z sz rt-a, mint$a arra szmtana, $ gy az imnt meg)lt kat nk testbe -isszatr az let, s akk r %jra kez!$eti a mszrlst. G /zer )r!)g s p k lP G kapk ! tt le-eg1 utn (#$ulze, az ala#s ny tiszt ar#ba mere!-e. G /nnek agyra ment a $b r%s!iP (#$Rarz $a!nagy beg lyz ttP G 5 "t alapra, (#$ulzeP G ")rme!t r - n ; !enburg. Aztn szinte gyeng! m z!ulattal a gppiszt ly#s1re tette a kezt s lassan leny mta. G Nin#s semmi baj, (#$Rarz, min!en ren!ben -an. (#$Rarz a "ejt #s-lta. G 4g szp, $ gy ren!ben -an G -gta r. G 4irt ne lenne ren!benQ G 5ersze, $ gy ren!ben, ke!-es (#$Rarz m G " lytatta - n ; !enburg megnyugtatan. G /nnl nagy bb ren!ben mr nem is le$etneP G #sattant "el (#$Rarz. G /l-gre pp az imnt " glaltuk el a negy-en$at s l)-egt rny t, nem igazQ K n ; !enburg #sak ekk r !)bbent r, $ gy 2urt (#$Rarz $a!nagy meg1r,lt, s1t taln mr 1r,lt - lt egsz i!1 alatt.

HETE"IK LESEZET
? ttran! paran#sn k ar#a mg a mennyezeti !rtburban ",gg1 #supasz -illanyg1 lnksrga "nyben is "al"e$rnek ltsz tt. G 4it beszlQ G ")rme!t $a!ar-a a $r$ z kat njra. G 4integy $armin#an le$etnek G li$egte a kat na er1s "ran#is ak#entussal. G 7supa[b #$e G tette $ zz, @s#$A'nak ejt-e a @#$A $ang t. ? ttran! 1rnagy tu!ta, $ gy a kat na "laman! s arra g n! lt, $ gy mennyi-el k)nnyebb az egyetlen -ezet1 m)g)tt "els rak z tt nmetek $elyzete, akik -alamennyien ugyanazt a nyel-et beszlik, mg $a szm s tjszlssal is. Neki -isz nt, a $azja

legnagy bb er1!jnek paran#sn kaknt kt nyel-i #s p rttal kellett egy,ttm3k)!nie, akik ellensgknt gy3l)ltk egymst, s #sakis %gy - ltak $ajlan!k az egy,ttm3k)!sre, $a a sajt "ajtjukbl ll szza! kba szt ttk 1ket. &t ilyen 1r,lt rm!ia a belga $a!sereg, arrl nem is beszl-e, $ gy maga a kirly a "1paran#sn k szerint nmetbart - ltP G 4erre"el tartanakQ G A Negy-en$at s +szlegbe G szlalt meg egy $ang az ajtbl. G 4i az )r!)g)t jelent$et ez, EaerQ G #sattant "el ? ttran! paran#sn k. Eaer $a!nagy, aki maga is "laman! - lt, intett a k)zlegnynek, $ gy t- z$at, aztn -igyzzllsba mere-e!-e " lytattaM G =ram, enge!elm-el jelentem, $ gy az ellensg el" glalta a Negy-en$at s +szleget, megr ngltk a l1szer"el- nt, s tu! ms m szerint %t n -annak a Negy-en)t)s "el. ? ttran! le$ang ltan pi$enjt -eznyelt neki. G /lnzst, Eaer, !e ez a sz,ntelen bezrtsg az i!egeimre megy. 4r $armin#$at rja nem lttam nap"nyt G tette $ zz magyarzatknt. G 8rtettem, uramP G -akkant tta Eaer. ? ttran! sebtben )sszesze!te magt s $ zzlt tt, $ gy kia!ja a paran#sait, !e sza-ai $e-es !et n#iba "ulla!tak. Apr -ak lat' s #ement!arabkk $ull ttak k pasz ! "ejre, a "alak megremegtek, az ajt all pe!ig egsz p r$ullm #sap! tt "el. G =gye tu!ja, mi - lt ez, EaerQ G kr!ezte, miutn a zaj el,lt. Eaer az ajkba $arap-a blint tt. G A Negy-en)t)s Wteg G m n!ta ? ttran! az ajkn $al-ny m s llyal, mint$a a sza-ak -alami"le maz #$ista gy)ny)rben rszestettk - lna. G Kagyis $a nem tu!juk r)-i!esen meglltani a gazembereket, akk r r)-i!esen a &armin#$at s, &usz n$rmas s Lizen$etes rszleg k)-etkezik. G (zraz n "el-i$ g tt. G Nem kell j)-1beltnak lenn,nk a$$ z, $ gy ismerj,k a szn!kaikat. G Ygy rti, m n 7 mman!ant, $ gy a b #$e' k t1l,nk szakra kelnek t a 4euse')n, s ez a nmet sztag ezrt igyekszik $asznl$atatlann tenni azt a ter,letet -!1 gy%inkatQ. G 5 nt san G -lasz lta ? ttran! )sszesz rt tt ajkakkal. G;e nem " g nekik siker,lni. 4r az els1 -ilg$b r%ban is $ar# ltam ellen,k s legy1zt,k 1ket. /z%ttal is ugyangy jrnak. &elyes. & l is tart ttamQ (ze!jen )ssze min!enkit, aki nin#s az gy%knl, a szak#s kat, rn k kat, mg a #i-il takartkat is, sz-al min!enkit, akit #sak el1 le$et kerteni, s kpes els,tni egy puskt, s szer-ezzen bel1l,k egy tartalk szza! tP /!!ig -ilg sQ G <genis, uram, s azutnQ ? ttran! siet1sen az rjra pillant tt. G 5 nt san negye!ra m%l-a zrt,zet krek a U'es 0yal g s &a! sztlytl. 4egkrem 1ket, $ gy a t,zet egyenesen rnk irny zzk. Kagyis %gy pusztt m el a b #$e' kat, a$ gy a te$n teszi a "ark-al. Aztn pe!ig tmegy,nk ellentma!sba. G ;rmaian, latin s temperamentummal, ami ellen Eaer "laman! lelke )szt)n)sen lz ng tt, %gy egyenese!ett "el, mint egy zig'-rig gall $ar# s. G Eaer $a!nagy, $a!sereg,nk be#s,lete s nemzet,nk j)-1je m%lik az n, $ gy ki3zz,k 1ket az /ben /mael er1!b1lP BBB A belga ellentma!s teljessggel -ratlanul rte - n ; !enburg kis #sapatt. 8pp akk r siker,lt el" glalniuk a &armin#$at s Wteget, %gy iktat-a ki az gy%it, $ gy a "al$ z #sap-a elg)rbtettk az ,t1szegeket. Aztn a s)tt " ly sn t -bbin!ultak a k)-etkez1 #lp ntjuk "el, amik r az ellensges gppuska k)z-etlen k)zelr1l t,zet nyit tt rjuk. Az len $ala! $r m embert az nnal lekaszlta, - n ; !enburg is a "al$ z -g! tt, -llbl !1lt a -r. +a!sul ezzel egy i!1ben a U'ik Eelga 0yal g s &a! sztly )sszp nt st tt t,ze /ben /maelbe #sap! tt. Az er1! %gy $intz tt, mint a $b rg #en n buk!#s l $aj. A mennyezetr1l s3r3 bet nt)rmelk $ull tt, a pa!lrl -alsg s p r",gg)ny emelke!ett "el. A "alak szinte $)r)gtek a "esz,ltsgt1l. A gppuska az nban " lytatta $all s t,zelst. Az lenjrkba -g! tt s r zat k a " ly s pa!ljra taszt tta 1ket. 2z s lb egy-eleg $a! nsz tt a $irtelen $all agnijban. (#$ulznak

egy g ly "%r! tt a # mbjba, amit1l ,-)lt-e le,lt. A 4szr s, akinek egy msik l)-e!k kerek lyukat "%rt a kz"ejbe, pnikba es-e ll! glt a t)meg k)zepn. G A ")l!re, tk z tt gazemberekP G sik lt tta (#$ulze. Azzal megraga!ta a 4szr s b kjt, kemnyen rnt tt rajta egyet, mire az e\t)rzs1rmester a pa!lra zu$ant, a $ullk s a $al! klk k)z. A k)-etkez1 pillanatban -alsg s g lyzp r -g! tt a "alba, ami el1tt az imnt llt. K n ; !enburg megrzta a "ejt, $ gy el3zze bel1le az julssal "enyeget1 melygst. /l1tt,k -agy tu#atnyi belga kup rg tt a " ly st elzr $e-enyszett bank! m)g)tt "elllt tt gppuska k)r,l. 4)g)tt,k min!en beugrban "egy-eres "laman! k s rak ztak. Kagyis az %tjuk el - lt -g-a. (#$Rarz "el$%z tt nnyel, t -bbra is talp n mara!-a nt tta a t,zet gppiszt lybl, szemben a gyilk ls 1r,lt "nye l b g tt. Felett,k %jabb !et n#i rzta meg a " ly st. (#$Rarz $e-esen imb lyg tt. K n ; !enburg megraga!ta a karjt, amit1l #saknem "el,-)lt)tt "j!almban. G 9e a ")l!re, tk z tt b l n!P G kiablta t%l a #satazajt. G ;e $t t kell jutnunkP G b)mb)lte (#$Rarz, %j trat illeszt-e a (#$meisserbe. G A l)-egt rny k, a &at !ik &a!seregP Lu! m, tu! mP G ,-)lt)tte - n ; !enburg, l!alrl kemnyen (#$Rarz lbba r%g-a. Amik r ")l!re zu$ant, - n ; !enburg r-etette magt. A g lyk k)z-etlen a "eje "elett s,-tettek a le-eg1ben. G 4ara!j n -esztegP G kilt tta, aztn egy "elka-ar ,tst rzett, amint egy gp"egy-erg ly a sisakja $ts rsznek -g! tt. G' /zen a barik! n le$etetlen tjutni. 4in!annyiunkat lemszr lnnak. G Flreg)r!,lt a l1- nalbl s egy%ttal "elkilt ttM G 4in!enki -issza a " ly sraP /gymst "e!ez-e, a kanyar m)gP (#$ulze, maga kez!iP 4i-el a gppiszt lyt nem tu!ta $asznlni a -llsebe miatt, gy j bb $jn a *alt$ert mark lta meg ,gyetlen,l, a balkez-el, s #satlak z tt (#$Rarz$ z, aki $ ssz% s r zat kkal igyekezett sakkban tartani a gp"egy-erlls m)g)tt lapul belgkat. A nmet t%ll1k siet-e surrantak a bizt snak -lt "e!ezkbe, aztn a kt t,zel1 tiszt is -issza- nult a " ly srl, #sak a $al ttaikat $agy-a $tra maguk utn. +)-i!esen #satlak ztak a t)bbiek$ez. K n ; !enburg legy1z-e, le$ rgaszt tt "ejjel, kimer,lten r ska!t le a ")l!re. Kg,l is a belgk #sak megllt ttk 1ketP A gp"egy-erkatt gs $irtelen megsz3nt. A "elett,k l-1 gy%k is el$allgattak. K n ; !enburg ,l1 $elyzetbe knyszertette magt, s karjt a "eje ")l emel-e igyekezett #sillaptani a -rzst. .ubb nya j bb l!alt mr teljesen tztatta a -re, !e a seb mg min!ig -rzett. (zap rn pisl g-a nzte az embereit. A $armin#egyn$ny rja $ar#ba in!ult ktszz "1nyi 4s !ik (zza!bl m stanra alig $armin#an mara!tak. Az azta lezajl tt sz)rny3 t)megmszrls puszta g n! latra a r sszullt k)rnykezte. Kgs1 er1tartalkait m zgst-a knyszertette magt a g n! lk !sra. 4i az )r!)g)t tegyen ebben a le$etetlen $elyzetbenQ A 4szr s a ne$z lngszrt le! b-a, -at san a szemk)zti "alnak tmaszk ! tt, s tl1tt kz"ejt tap gat-a, sajnlatra mltan ny)sz)rg)tt. G 2uss lj n mr, $jas gazemberP G ")rme!t r (#$ulze. GA r $a!k belgk maj!nem sztl1ttk a t jsaimat, mgsem panaszk ! mP /$$ez kpest mi le$et a maga apr kar# lsaQ /gyszerre el$allgat tt, mert a kanyar m)g,l ne$z, #sigaszeges #sizmk -at s #sik rgsa $allatsz tt a bet npa!ln. Kalaki k)zele!ett. A nmetek a "egy-er,ket mark l-a, "esz,lten -rak ztak. G 0ermn k, "igyelemP G szlalt meg egy $ang ki" gstalan nmetsggel. G Azt ajnljuk, $ gy a!jk meg magukat, mert nin#s semmi esly,kP Zt per#,k -an a ja-aslatunk tg n! lsra. A $ang "ur#sn el" jt-a $ zztetteM G A!!ig is itt egy kis szemlltet1, $ gy mi -r magukra, $a nem teszik le a "egy-ertP /gy kis kerek trgy rep,lt "elj,k a sar krl s a "alnak ,tk)z-e a ")l!re esett] G 0rntP G ,-)lt)tte -alamelyik,k. /sz,ket -eszt-e a ")l!re -etettk magukat, m a $all s kis t js nem r bbant, $anem #sak tt $e-ert, s s3r3, ne!-es, ",stszer3 "el$1 kez!ett szi-r gni bel1le.

4egle$et1sen "ur#sa m! n ppen a 4szr s reaglt els1knt a k,l)n)s jelensgre. Az p kez-el "elraga!ta a kis "mt jst s -issza$ajt tta !a, a$ nnan j)tt. +)gt)n ezutn sz)rny3 k)$)gs -ett rajta er1t. A mellette ll trsa, aki ugyan#sak bellegezte a s3r3 ",st)t, egy pillanattal ks1bb szintn k)-ette pl!jt, s )sszeg)rnye!t testtel igyekezett tiszta le-eg1t prselni a ",sttel t)lt)tt t,!ejbe. (#$ulze az elsz)rnye!st1l elt rzult ar##al mere!t - n ; !enburgra. G 0zP G rik lt tta. G /z gz, uramP K n ; !enburg a "lelem jeges bizsergst rezte tsiklani a gerin#n. G 0zP G -issz$ang zta. G Nem merik be-etniP G 6m az eny$n #sp1s keser3man!ula'szag arrl rulk ! tt, $ gy biz ny be-etettk. A sajt gzlar#t a magaslat n $agyta, miel1tt leeresztettk az els1 t r nyba. Kisz nt az emberei t)bbsgnek tt ",gg)tt az )-re er1stett, "m $ullmlemez gzlar#tska. G Kegyk "el a gzmaszkjukatP G a!ta ki a paran#s t, r!)bben-e, $ gy 1k taln t%ll$etik a gztma!st, 1t -isz nt lassan, kmletlen,l meg" jtja a gyilk s ",st. G ;e nekem nin#senP G kilt tta -alaki ktsgbees-e. G Nekem sin#sP G 8n egy ,-eg k nyak t tart k a t kjbanP A min!en l!alrl "el$angz rm,lt $ang k azt biz nyt ttk, $ gy a kat nk ez%ttal is ugyanazt tettk, mint el1!eik a 9engyel rszg elleni $a!jrat s rn G mint sz,ksgtelen ter$et egyszer3en el! btk a ne$z gzlar# kat, a t kjt pe!ig e\tra lelemmel, itallal -agy szemlyes $ lmijukkal t)lt)ttk meg. G +en!ben -an, gy is jP G " lytatta - n ; !enburg az p kezt "elemel-e, $ gy meg"kezze a kit)rni ksz,l1 pnik t. Lu!ta, $a nem nyugtatja meg 1ket i!ejben, teljesen )sszer ppannak, s azutn mr semmi sem tart$atja -issza 1ket attl, $ gy mega!jk magukat. /mlkezetbe i!zte, mit tettek 191F'ban az apja ezre!nl, amik r egy sz)-etsges gztma!s s rn a -egy-!elmisek elkez!tk ki sztani az akk riban mg primit- gzmaszk kat. G 5nikra semmi k. Kan meg l!s. Kalamennyien -egyenek el1 -alamilyen ru$a!arab tP Ermi megteszi, a lnyeg, $ gy elg nagy legyen a$$ z, $ gy am lyan maszk"lt kreljanak bel1le s eltakarjk -ele az rrukat meg a szjukat. <gyekezzenekP 4aga jr-a len a j pl!-al leszakt tt egy #sk t az ingb1l. 4aj! a k)-etkez1 pillanatban "eltpte a sli##t, lbait szt-etette s a r ngy t az gyk$ z tart tta. G Kizeljenek rP G Felemelte az tztat tt r ngy!arab t s $ab zs nlk,l, "l kzzel a szja el k)t)tte. A t)bbiek kapk !-a k)-ettk pl!jt. A "lelemt1l neki-a!ul-a szaggattk a ru$jukat, "eltptk a sli##,ket s lekup r !-a r-izeltek a zsebken!1kre -agy ing" szlny kra, aztn pnikszer3 sietsggel a szjuk k)r #sa-artk 1ket. 8pp i!ejben. Az els1 grnt k s,-t-e rkeztek az ltaluk el" glalt " ly srszbe. (#$Rarz az egyiket ,gyesen -isszar%gta !a, a$ nnan j)tt, miel1tt a " rgsban megll$at tt - lna. ;e t)bb is - lt bel1l,k. A s3r3 ",st a $e-enyszett maszk ellenre a t,!ej,kbe szi-rg tt. Amint egyre t)bb s t)bb $ull tt k)zj,k a $all s kis t js kbl, a lbukat s3r3, "e$r k)!be b rt-a, a t,!ej,k sz%rni kez!ett. 4r - n ; !enburg is k)$)g)tt. Ygy rezte, mint$a t,zes -asat " rgattak - lna a nyel1#s)-ben. A szeme gett, el-akt ttk a k)nnyek. &iba tpte "el a gallrjt, akk r is "ulla! z tt. A mrgez1 k)! min! magasabbra emelke!ett. /gyik,k "el,-)lt)tt, s miel1tt a t)bbiek megaka!ly z$attk - lna, "utsnak ere!t. A sark t megker,l-e az ellensg "el r $ant. ;e nem r$etett !a, mert a "elkerepl1 gppuska megllt tta. 7s%sz-a megt rpant s "j!almasan a le-eg1be mark lt kezei-el. /gy $ ssz%nak t3n1 pillanatig !erme!ten llt, aztn lassan beles,llye!t a s3r3 "e$r gzk)!be. /gy msik ember tr!re r gy tt, r ngymaszkja "lre#s%sz tt, a szjn -k ny -res $ab " rml! tt, a$ gy egy ut ls elkesere!ett ksrlettel t$arapta, $ gy ne llegezze be a $all s ",st)t. 9assan, !e megllt$atatlanul #s%sztak a ")l!re tr!ei. K n ; !enburg elsz)rnye!t mulattal "igyelte, mint$a meg!elejezn a lt-ny. /gsz testben rzk! tt a k)$)gsi r $amtl, ar#n

patakz ttak k)nnyei. 8s m st mr rker,lt a s r. 8rezte, amint a tr!ei megr gynak alatta. Ygy legyeng,lt, akr egy gyermek. A t rk$ z kap-a prblta meglltani a t,!ejbe ra! gzt. Nagy -)r)s jszaka ereszke!ett r s elb ntssal "enyegette. 2)r,l)tte mr min!enki )ssze#sukl tt. 4int -alami lasst tt "ilmben, a gppiszt ly ki#s%sz tt (#$Rarz er1tlen ujjai k)z,l s a ")l!re k ppant. (#$Rarz 1r,lt tekintet-el a tiszttrsa "el " r!ult. A tr!ei megr ggyantak, s lassan 1 is a k)!be s,llye!t. /gyszerre #sak egy jl ismert p r sz $ang $at lt t a -)r)s prn, ami - n ; !enburg t elnyelssel "enyegette. /leinte mg t- linak t3nt, !e akk r sem le$etett elt-eszteni. Aztn egy kis alak jelent meg a $al! kl $a!nagy mellett, a "eje k)r,l -r" lt s k)tssel. 4g a sz k ttnl is ksrtetiesebben "estett "ekete gzmaszkjban, beprs ! tt szemnyls kkal. /l$ajt tta elmara!$atatlan l -agl st rt, s a sz,rks"e$r k)!b1l kill " ganty%jnl " g-a "elraga!ta a lngszrt. Aztn 1r,lt ujjakkal letpte magrl szaka!t zubb nya mara!kt s a pa!lra -etette. A gztma!s l! zatai reztk, amint nagy ny mssal $3-)s, tiszta le-eg1 ra! "elj,k -ala$ nnan, mik)zben gzlar# s ejt1erny1s)k s (( kat nk -egyes gr!ja -i$arz tt t a 4s !ik (zza! kbult bakinak s rai k)z)tt. A 2esely3 -llra -etette a lngszrt, beakaszt tta a $e-e!ereket, aztn az el1re^tma!s egyezmnyes jelt intette a kez-el. 4ialatt a gztl szen-e!1k a ")l!)n -a!ul nyeltk a "riss, ltet1 le-eg1t, a 2esely3 be-g! tt a kanyarba, ny mban az /ben /mael er1! k,ls1 b mbzsnak t%ll1i-el. 4egny mta a lngszr els,t1 billenty3jt, mire a #s1b1l r1t-)r)s lngnyel- kgyz tt el1, beburk l-a a barik! t. F lytatta a t,zelst. Az ellensges gppuska s)tten izz "mt)megg -lt z tt, a " ly s a belgk $allsik lyaitl -issz$angz tt. 4ert a 2esely3 nem ismert kegyelmet. /gyik lngnyel-et a msik utn p)rk)lte !a a "laman! knak. A n$ny t%ll1 ktsgbeessben egymst karm l-a, sik lt z-a, ,-)lt-e menek,lt a megsemmist1 lngtenger el1l. 7sak az isz nyat s $1sgt1l az gy%ik$ z gett, gr teszk,l elt rzult s kis "ekete pigmeuss zsug r ! tt t,zrek $ullit $agytk maguk m)g)tt. Ygy, a$ gy annak i!ejn a $a!sereg lngszrt bemutat 1rmestere, mr$etetlen )n$ittsggel megjs lta G !e ez ly rgen t)rtnt, $ gy szinte egy msik k rszaknak t3nt.

BYOL1A"IK LESEZET
Az i!1p nt zr'ngy'nulla'nulla. Flra m%l-a $ajnal !ik. A 2esely3 -lasztsa erre a pillanatra esett a kt, ellensges kzen mara!t l)-egt r ny elleni tma!sra. Az el#sen!ese!ett " ly st az elesett nmetek $ lttestei s a belgk ,szk)s $ulli b rt ttk. 7sak egy ,gyeske!1 belga r-l)-sz i!1nknt lea! tt l)-sei s a gellert kap tt g lyk ",ty,lse za-arta meg az tmeneti nyugalmat. A "i#k -alban ,gyes - lt, mert %gy igyekezett #l zni, $ gy a "alrl lepattan l)-e!kei minl t- labb rjenek a " ly sn. ;e megsebesteni gy sem tu! tt senkit, mi-el a * tan + $amezre! 4s !ik (zza!nak gztma!st elszen-e!ett kat ni a ")l!)n "ek-e igyekeztek maguk$ z trni az utbbi n$ny ra megprbltatsaibl. (#$ulze egyik tamp nt a msik utn sz rt tta - n ; !enburg -llsebre, g n! san "igyel-e, #sillap !ik'e mr a -rzs. 4r a $arma!ik s egyben ut ls, gzlar#tskjban tr lt, tartalk alsnem3jt l! zta "el erre a #lra. A tska ki,r,lt, min!)ssze n$ny K=926N mrkj%, kk ! b z s -szer mara!t benne G amely a gyrt tan%st-nya szerint a leger1teljesebb kil)-ellsnek is kpes ellenllni. G /z a -sztartalk m, uram G magyarzta. G /legen!1 tiszta als s -szer birt kban az ember nyug !tan nz$et szembe brmilyen $ar#$elyzettel. G Azt $iszem, m st mr elll a -rzs, uram G tette $ zz elge!etten. G 2)sz)n)m, (#$ulze, n is %gy lt m. A 2esely3, akinek ar#a mg min!ig -)r)s - lt a gzlar# $ ssz% -iselse miatt s kapitlis rrnyergn a perem meg"ekete!ett ",st)s ny m-al, mg inkbb $as nlt tt a g%nyne-,l -laszt tt raga! z ma!rra, !at lak ! tt k)zj,k.

G Na, $ gy rzi magt, - n ; !enburgQ G r!ekl1!)tt. Kaljban #sakis amiatt agg! tt, $ gy ez a $aszn s s te$etsges tiszt esetlen kptelen lesz rszt -enni a $a!m3-elet -gs1 szakaszban. G +emek,l, uram. A -rzs kez! #sillap !ni. G Nagyszer3 G a 2esely3 egy kzm z!ulattal elk,l!te (#$ulzt, aki "j!almas brzattal "eltpszk ! tt s magukra $agyta a tiszteket. A 2esely3 "zsan )sszerzk! tt a " ly s nyirk s $3-)ssgben, !e t -bbra sem -ette "el a zubb nyt. K n ; !enburg magban meg is llapt tta, $ gy a karjai lyan -k nyak, mint -alami alultpllt gyermek. ;e a t)rkeny testalkata s "ejsebe !a#ra sem ltsz ttak rajta a kimer,ltsg jelei. 4ris e#setelni kez!te az ak#i be"ejez1 rsznek ter-eit. K n ; !enburg t1le tel$et1en igyekezett !a"igyelni s megjegyezni a " nt sabb rszleteket, n $a a "eje mg min!ig %gy szaggat tt a bellegzett $ar#igz miatt, mint$a "el akarna r bbanni. BBB A 4szr s a " ly s legs)ttebb zugba $%z!-a, sajt ny m r%sgn kesereg-e "igyelte a tiszteket. +)-i!esen ezek ketten " gnak !)nteni a s rsrl, amennyiben l-e kiker,lnek ebb1l a p#bl, amiben nyakig benne -annak. N$ny pisl gssal prblta el" jtani a szemb1l ra! )nsajnlat keser3 k)nnyeit. G 5e!ig min!ent nekem k)sz)n$etnek ezek a szar$ziakP G " lytatta a szeren#stlensge "eletti t)prengst. G 8n " rmltam meg a szza! t, ra!sul meg is sebes,ltem, s ezek mgis ki$ajtannak a szemt! mbra, -agy mg ennl is r sszabbat m3-elnnek -elemP G /gy mly s$ajtssal a keze ,gybe kaparint tta a 2esely3 le! b tt zubb nyt, abban remnyke!-e, $t$a benne $agyta "in m szi-arjait a paran#sn k. ;e a 2esely3 semmi ilyes"lt nem tart tt a zsebben. 4etzger keze -alami mst tapint tt. /gy k p tt, gy3r)tt szl3 "nykp - lt az, ami mr rgta a paran#sn k birt kban le$etett, s ren!esen -alszn3leg az irattr#jban -agy -alamilyen igaz l-nyt kban tart$atta. A 4szr s lassan, min!en k,l)n)sebb r!ekl1!s nlk,l " r!t tta meg a " tt. A lt-nytl az nban %gy "eltma!t az r!ekl1!se, $ gy "elegyenese!ett ,ltben. A srgul "nykpr1l kt, rn# s $ ml kkal m s lyg "r"i nzett r, mint$a a napba bmulnnak. A 2esely3 nyil-n-alan j-al "iatalabb le$etett a " t ksz,lsek r, ez abbl is egyrtelm3en ki!er,lt, $ gy akk riban mg s kkal !%sabb - lt a $aja. 6m 4etzger apr, -)r)s szeme nem a kpen lt$at "r"iak ar#tl !,lle!t ki annyira az ,reg,kb1l, mg #sak nem is az anyasz,lt meztelen test,k lt-nytl, $anem attl a nylt bsz#enitstl, amit egymssal m3-eltek. Az e\t)rzs1rmester gy rs pillantst -etett a - n ; !enburg mellett kup rg kis kapitny "el. 4 st mr tu!ta, mirt nem n1s,lt meg a paran#sn kM nem a k)telessg irnti teljes !aa!s - lt az ka. <mmr azt is tu!ta, mit m3-elt a 2esely3 az k n a "l-enknti berlini elt- zs k n, amelyekr1l min!ig #sen!esen, m rzusan, a szemei alatt s)tt karikkkal, s a sz ks s energijtl meg" szt-a trt -issza. A 4szr st baj san le$etett - lna a t%lm3-elt jelz1-el illetni. 8pp ellenkez1leg, az ismeretsgi k)rnek !)nt1 t)bbsge "elettbb st bnak tart tta. 6m min!en rtelmi kpessgbeli $iny ssga !a#ra az nnal meg-ilg s ! tt el1tte, $ gy mg annl is nagy bb kin#s p ttyant az )lbe G -alamilyen g n! latbeli )ssze$as nltst keresett G, mint$a a F,$rer lan!sbergi b)rt)n-einek $res'ne-ezetes gy,m)l#snek, a 4ein 2amp"'nak az ere!eti, kzrs s -lt zata ker,lt - lna a birt kba. A megk)nnyebb,ls izz $e-,let-el k nstatlta, $ gy a zsebben l-1 "nykp segtsg-el megmenek,l$et a kutyasz rtbl, amibe ker,lt. >-at san a zubb nyzsebbe #s%sztatta a k mpr mittl " tt s n$nysz r megsim gatta, $ gy megnyugtassa magt, miszerint bizt nsg san elrakta. BBB

+)-i!esen meg-irra!, elrkezett a -gs1 tma!s pillanata. (#$ulze be"ejezte a (#$meissere trainak ellen1rzst. 9e-ette a zubb nyt, s a szttpett inge mara!kt is le$m zta magrl. 9usta nemt)r1!)msggel igyekezett kil-ezni az )l!)kls " lytatst megel1z1 semmitte-s ut ls pillanatait. Amik r meg" r!ult, - n ; !enburg elsz)rnye!-e "e!ezte "el a $tt elb rt #s%", -)r)s ,tsny m kat. G & l szerezte ezeket a sebeketQ G tu!ak lta k-n#sian a $a!nagy. G Annak semmi jelent1sge, uram G "elelte tt -n (#$ulze. G 4r $ gyne lenne jelent1sgeP (z-al $ l szerezteQ G A neuengammei k n#entr#is tb rban G egy ra!it rtl. G 4it1lQ (#$ulze $ab z tt. & gy is magyarz$atn az 19CF ny m r%sg s, sz)rny3 nyarn t)rtnteket, amik r a 0estap bet)rt az apja illeglis barmbeki ny m!jba s megtallta a n#iellenes r)plap katQ Az a -n $,lye gaz"i#k a sz #ialista nzetei-el meg a szar s r)p#!uli-al a -aj remelke!sr1l a n#ik $atal mra jutsa ta. 2i a "ent r!ekelt az ilyesmiQ 7sak a 0estapt. /gy r-al ks1bb #sal! stl letartztattk. Ngy, b kig r1 b1rkabt s ny minger jelent meg a ! kk knl az 1rizetbe -tel " ganat stsra. 2alapjukat mlyen a szem,kbe $%ztk, akr a "ilmbli !etekt-ek. Alig ,ltettk be 1ket a s)ttz)l! ren!1rsgi 4er#e!esbe, mris $ zzlttak a k)z)mb)s, rutinszer3 kegyetlensggel " lytat tt el-ers,k$)z. (zmra nem az ,tlegels jelentette az %j! nsg t. /z a $amburgi ren!1rsg rgi be-lt m!szerei k)z tart z tt. 8s 1 mr t)bbsz)r is megtapasztal$atta a b1rn az %gyne-ezett erste Abreibung' tC0, amik r a +eeperba$n $r$e!t (t. ;a-i!'i ren!1r1rsz bjnak ris termet3 " g!megei rszestettk $as nlan kalan! s autkzsban, s bezsupp lsban a ren!szeres "izetsnapi ital zsa s ran!alr zsai miatt. 7sak$ gy ami ezutn !at, Neuengammban t)rtnt -ele, az mr egszen ms jelleg3 knzs - lt. & gyan meslje el a $a!nagynak a "ekete egyenru$s "egy1r)ket a "ekete nmet ju$szkutyikkal, amelyek a gaz!juk paran#sra a " gly k $erit is kpesek - ltak le$arapniQ & gyan meslje el a bika#s)kkel t)rtnt agy n-erseketQ Kagy az 19OC'as m,n#$eni pu##s "llb% -eternjnak, az llan!an rszeg 9 $meyer 1rmesternek a min!ennap s szrak zst, amik r kinyittatta a " gly k szjt, $ gy bele-izel$essen. & gyan magyarzza meg min!eztQ G F lytassa, (#$ulzeP G s,rgette - n ; !enburg. G 4i t)rtntQ G 2t gazember a t3z" rr ra!it r$ z sz rt tta a $tam. Azt m n!tk, $ gy #sak )t-en " k s. Zr,lnk, $a m st itt lennnek az k a gazemberek, amik r a gppiszt ly az n kezemben -an. G 4irt nem jelentette "el 1ketQ Az emberknzs b3n#selekmny. Az )r!)gbe is, ember, ilyesmi nem " r!ul$at el1 a &arma!ik Eir !al mbanP (#$ulze #inikusan mere!t a "iatal tiszt k m ly ar#ba. G Zn teljessggel tjk zatlan, uram G m n!ta. G ( kat mesl$etnk )nnek a mi jl szer-ezett, Nagy Nmet 6llamunkrl. .. G Aztn egy $irtelen -ll- nssal abba$agyta. G ;e %gysem $inne nekem senki. Azt m n!ank, $ gy ilyesmi s sem t)rtn$et meg. K n ; !enburg tisztban - lt -ele, milyen -k ny jgen #s%szkl, !e a megtpz tt igazsgrzete mgis t -bb$ajt tta. G 4irt g n! lja, $ gy senki sem $inne magnakQ 4irt ne $innnek, $a egyszer az igazat m n!jaQP &alljam, ki tette ezt a sz)rny3sget a $t-al, (#$ulzeQ 8s ekk r -alami megpattant a j $um r%, termetes $amburgiban s el1re$aj l-a "elelteM G &t jl -an, uram, megm n! m magnak, ki tette. /gy $jas, be$emt, per-erz gazember, aki -etern $ar# snak kpzeli magt, mert a @Kr +en!AC1 birt k sa. ;e a kit,ntetst #sak lyank r t3zi a mellre a gazember, $a -alami " gly t akar el-erni. G Na, s milyen egysg$ez tart zikQ G "irtatta - n ; !enburg kitartan. G & gy milyen egysg$ezQ A p k lba is, uram, az a segglyuk is ugyanazt az egyenru$t -iseli, mint miP G A meg!)bbent tiszt szembe nz-e be"ejezteM G Az (( tagja. K n ; !enburgnak -alsggal leesett az llaM

G Az le$etetlen G s$ajt tta alig $all$atan. G 9e$etetlenP 8s ekk r t)rtnt, $ gy a 2esely3 min!enkit )sszeparan#s lt a -gs1 tma!s$ z. G +ajtaP G ,-)lt)tte 0eier kapitny. G <n!ulsP G r!t tta - n ; !enburg $a!nagy. +eke!t, trgr #satakiltssal in!ultak r $amra a " ly sn, szemben az ismeretlennel. A belgk mr -rtk 1ket. Az els1 (( kat na ki!urrant paprza#sk m!jra ml tt )ssze. A k)-etkez1 a szemeire sz rt tt kzzel ,-)lt)tt. 6m a belgk gy sem le$ettek mlt ellen"elei az (( kat nknak, akik r)pke pillanat k alatt ler $antk a " ly s -gn "elllt tt, kez!etleges barik! t. A -rsz mjtl s $all-gytl szinte megb!ultan sz%rtak, kaszab ltak, )l!)k)ltek min!kt l!al n. Eelga kzigrnt k r bbantak t mpa !)rrenssel. K)r)sen izz "mszilnk k s,-tettek a le-eg1ben. Az emberek pe!ig kr mk !tak, ,-)lt)ttek s meg$altak. (#$Rarz $a!nagy ber%gta egy raktrnak t3n1 $elyisg ajtajt, s el1reg)rnye!-e t,zet nyit tt a l!k k)z)tt $allra rm,lten kup rg, 1r,lten ,-)lt1 emberekre, akik %gy r ska!tak )ssze, mint az rett gab na az arat kaszja el1tt. 4egr $am ztk az els1 l)-egt rny t. A t,zrek berezel-e a -rztatta ris k 1r,letes #sapattl, ny mban "eltettk a kez,ket. A nmetek kett1t lepu""ant ttak k)z,l,k, a t)bbit el-ertk s "lrerug! stk az %tbl, aztn egy )nkntes kt grnt t t)lt)tt az gy%ba s megrnt tta az els,t1 kart. A $atalmas l)-eg rettent1 !)r!,lssel "elr bbant, a #s)-e teljes $ sszban "el$asa!t. 4ire a ",st el szl tt, a belgk -rz1 rral s ",llel "ek,!tek a "al mellett. 5r mterre pe!ig tt $e-ert az jult )nkntes, akinek min!kt keze t1b1l leszaka!t, #sak kt -rz1 #s nk mara!t a $elyn. Lrsai tt$agytk el-rezni, s t -bb r $antak. 0eier, aki t -bbra is mag-al #ipelte a s%ly s lngszrt, mg egyszer megny mta az els,t1 billenty3t. /gy ellenllssal prblk z belga #sapatra k!ta a t,zet. A " ly sn -gigsu$an lng#s-a %gy els)p)rte 1ket, mint$a tt sem lettek - lna. A t -bb r $am z nmetek #sizmatalpa alatt #sak -alami "ur#sa $amuszer3sg t p g tt. (#$ulze -eszett kutya m!jra - nyt-a $ajt tt egy elk bz tt belga t jsgrnt t a " ly sn menek,l1 ellensg s3r3jbe. A t)megben r bban grnt -alsggal kibelezte sz)rnyen sik lt z l! zatait. A $amburgi tgz lt rajtuk. Amint bet)rtek az ut ls l)-egt r nyba, a belga t,zrek r)gt)n mega!tk magukat. /kk rra mr az (('ek blutraus#$a is elpr lg tt. 7sen!ben le"egy-ereztk a belgkat, aztn "kez$etetlen,l remeg1 kzzel intettek a " gly knak, $ gy s rak zzanak "el a szemk)zti "alnl. 4g #sak nem is rug! stk meg 1ket s,rgetskppen. K n ; !enburgban s (#$Rarzban mg mara!t annyi er1, $ gy ki#sa-arjk s )sszet)rjk az gy%k ,t1szegeit. Aztn 1k is ler ska!tak a ")l!re, a t)bbiek k)z. Eart s ellensg egyarnt erejt -eszt-e kup rg tt egyms mellett. A s%ly s #sen!et #sak a zi$l le-eg1-tel,k t)rte meg. A nmetek is %gy le$ rgaszt ttk a "ej,ket, mint$a 1k lettek - lna a $ar# -esztesei. BBB /zalatt a marknyi kimer,lt t%ll1t1l szakra +ei#$enau tb rn k &at !ik &a!seregnek els1 kat ni -at san megkez!tk a #sat rnn -al tkelst. /l1bb #sak egy szza!, maj! egy egsz ezre!, az emberek mg min!ig attl rettegtek, $ gy az er1! $atalmas gy%i G melyekr1l tu!tk, $ gy rjuk -annak irnyt-a G t,zet nyitnak rjuk, amik r a " ly k)zepre rnek. ;e az gy%k $allgattak. Yjabb ezre!nyi tkel1 k)-etkezett. 4r egy egsz $a! sztly - lt !at, aztn egy teljes $a!test. 4g -g,l ame!!ig #sak a szem ellt$at tt, az egsz sksg egyetlen risi, m zg #sukasz,rke embert)megg -lt z tt. Hgy kez!1!)tt el a nagy, !ia!almas "ran#ia rszgi be$at ls. 4ert /ben /mael er1!je nmet kzbe ker,lt.

KILEB1E"IK LESEZET

/gy "ur#sa $ang bresztette "el 1ket rzketlen kbultsgukbl. G 4i - lt ezQ G tu!ak lta egyik,k. G /gy tr mbita, egy gyal gsgi k,rt)s tr mbitja G a!ta meg a -laszt a 2esely3. 9assan "eltpszk ! tt s elb t rklt a belga " gly k mellett, $ gy kinzzen a meg"igyel1 nyls n. G 4ega!tk magukatP G kilt tt "el izgat ttan. G 4egrkezett a nmet gyal gsg s "e$r zszlkkal " ga!tk 1ket. Fe$r zszlkat lt k min!en,tt, a belgk mega!tk magukatP /kk r mr a $alk ljenzst is $allani le$etett !alentr1l. G 4enj,nk G ja-as lta 0eier, a zubb nya ujjt le$ajt-a, $ gy eltakarja -zna karjait, aztn lesimt tta mara!k $aj",rtjeit. G F ts kat is lt k. (emmikppen sem $agy$atjk ki a * tan (( + $amezre!etP (%ly s #sen! ereszke!ett a "ennskra, amit #sak a mega!sra rkez1 barnaru$s belgk ,gyetlen, b tla! z lpsei za-artak meg. L)bb szzan j)ttek, a -eresg keser3 brzat-al, a paran#sn kuk, ? ttran! 1rnagy -ezets-el. A $all s megsemmis,ls b3ze min!ent elb rt tt. A "ur#sa szagegy-eleget a $ sszan lezrt ablak k miatti p r ! tt le-eg1, #ementp r, r bbananyag k ",stje s ki nt tt -r elegye $ zta ltre. K n ; !enburg !astlt a belga " gly k$ z, akik mr $ ssz% s r kban le"ektettk a $al ttaikat egy ren!ezett, tiszta, #sukasz,rke egyenru$s, "iatal nmet gyal g s "el,gyelet-el. A $a!nagy az elesettekre mere!t. ?l $ar# ltak, !e tnyleges #l $jn $inyz tt bel1l,k a gy1zni akars s a !ia!al utni -gy. /gy rszg nagysga az n m%lik, $ gy p lgrai kszen llnak'e "ell! zni magukat $azjuk ,gyrt. A belgk nem - ltak kszen erre, mi-el nem - lt -al!i ,gy,k. /gyenru$ba b%jtat-a is megmara!tak m3szersznek, ")l!m3-esnek, b lt snak, gy nem szmt$attak tnyleges sikerre. A -gs1 elemzs szerint a belga -eresg tnyleges ka, $ gy -alamennyien #sak egy knyelmesebb, kellemesebb letre -gytak, s nem - ltak egyb -gylmaik. G =ram G szlalt meg mellette (#$ulze. G 2szen llunk. /gy,tt sntikltak -issza !a, a$ l a szza! t%ll1i "el,letes, kett1s s rba ren!ez1!-e lltak. K n ; !enburg igazt tt egyet a sisakjn s ki$%zta magt, mik)zben (#$ulze bellt a s rba. G FigyelemP G -akkant tta. A kat nk teste meg"esz,lt. G (zza! -igyzzP G kilt tta, mik)zben a #sukasz,rkk szzai a nagy er1! k)r gy,lekez-e, #s !lk z-a bmultk 1ket. Ygy lltak, mint$a ismt az A! l" &itler'barakktb r gyak rltern lettek - lna. A -r" lt s, kimer,lt "iatal ris k, kez,ket mere-en az l!aluk$ z sz rt-a, t- lba mere!1 tekintettel, m ##ans nlk,li mere-sggel lltak -igyzzban. K n ; !enburg $a!nagy sark san el" r!ult, )ssze#sapta a b kjt, aztn mere- !szlpssel 0eier kapitny el masr z tt, aki #ingr testt ki$%z-a -rta a tiszt jelentst. A $a!nagy teli t r kbl kilt-a elkez!teM G A * tan (( + $amezre! 4s !ik (zza!a jelentsttelre "els rak z ttP Kesztesg,nk szz$at-anngy "1P L -bbi $%sz "1 a !szelgsre megjelent, uramP G Az tmeneti #sen!ben, mik)zben 0eier tekintete -gig"ut tt a k sz s, szaka!t, -res egyenru$juk n, egy ismeretlen $ang szlalt meg a meg-ets s #s !lat elegy-el, a *e$rma#$t kat nk alakulatban. G /zeknek aztn -an b1r a kp,k)n. 4g a $b r% kell1s k)zepn is par!zgatnak. /z jellemz1 az (( #sapat kraP A 2esely3 ez%ttal sem $azu!t lta meg l -astiszti mi- ltt, s l -agl st rt G amit egybknt (#$ulznak kellett megkeresnie G a ",stt1l meg"ekete!ett sisakj$ z rintette. G 2)sz)n)m, - n ; !enburg. 2rem, $ gy az embereknek is t lm#s lja a k)sz)netemet, aztn -ezesse el 1ketP K n ; !enburg "eszes tisztelgssel meg" r!ult, maj! kat nsan megszlaltM G A paran#sn k k)sz)netet m n! )n)knek a $elytllsukrt. G Aztn sz,netet sem tart-a, emeltebb $ang n kia!ta a paran#s tM G ? bbra tP

Kalamennyien egy emberknt " r!ultak a -eznyszban megjel)lt irnyba. K n ; !enburg maga is #s !lattal nzett -gig rajtuk. Kaj n $ l le$etne mg br$ l a -ilg n ilyen kat nkat tallniQ Akik a kikpzs,ket k)-et1en mris $ar#e!zett -eternknt, gy1zelemre $esen -etik magukat a k,z!elembeP G 4s !ik (zza!, in!uljP 8s a t%ll1k, 0eierrel s - n ; !enburggal az len elin!ultak a ! mbrl le"el, 7anne "al-a irnyba, a te$eraut$ z, amelyeket a T'ik &a!sereg -ezrkara k,l!)tt az elszlltsukra. A te$erk #si s "1rje a sisakjt $trat l-a, lmlk !-a rzta a "ejt. G NttP G -eznyelte - n ; !enburg. G /gy'kett1P G s bele-gtak abba a kat nantba, amit1l $amar san az egsz )reg k ntinens lak ssga b rz ng tt "lelmbenM -"tr/d) az utcr/l, ha az SS menetel* #"ham"sztagunk ell a beled h0zzad el* 1sarn"ksgt/l szabadsgig vezet az utunk, 2s e szent clunkrt mindent felld"zunk. (h"l mi at%ink harc"ltak eg%k"r"n, 3ekete 4rdnk m"st "tt kzd hal/ ."ruk"n. 5a)trsunk, seg6tnk, kedvesnk a hall, 5rh"v is meg%nk, mindig mellettnk ll. Azzal elt3ntek.

UTOIRAT
@(zegny bt r kat nimPA (d"lf itler 4eier rnag%h"z intzett szavai, 789:. )0nius ;7<n. 1940 mjusa %gy rep,lt el, mint egy nagy, !i#s1sges l m. Az eleje lnyegben a sebeik gygyts-al, tk)t)zs-el s a tiszteletremlt r- s k ltal -gzett "j!almas -izsglat kkal telt. A ! kik munkjt egybknt egy egsz #s p rt spe#ialista "el,gyelte, akiket maga &immler +ei#$s",$rer -eznyelt i!e a berlini 9a 7$arit kr$zbl. Az (( napilapja, a ;as (#$Rarze 2 rps min!en reggel -)r)ssel al$%z tt "ejl##el $ars gta az %jabb -ilgraszl gy1zelmek $rt. A sebes,lsb1l lba! z - n ; !enburg szmra %gy t3nt, $ gy a r!iban $ars nasz-al kez!1!1 nagy nyugati !ia!almenet bejelentseinek mr s sem lesz -ge. Az elk)-etkez1 keser-es -ek s rn min!ig %gy emlkezett -issza erre a mjusra, mint egsz lete legb l! gabb $napjra. Az egszben az - lt a leg)r)mtelibb, $ gy a 4s !ik (zza! -alamennyi t%ll1j-el egy,ttesen szt z$at tt a b l! gsgban. /gy $tre r, $ gy t -bbk,l!tk 1ket a $ei!elbergi 9 -assgi 9ba! z 2r$zba, a 2esely3 pezsg1s -a#s rt a! tt a tisztelet,kre. /gy ekk ra banzj biz nyra nagy r-gst jelent$etett a $a-i zs l!ja )sszegben, !e a kis szza!paran#sn k ragaszk ! tt siker,k mlt meg,nnepls$ez. Annl is inkbb, mi-el az er1! el" glalsrt 1rnagyi el1lptetsben rszes,lt, ra!sul kine-eztk az (( + $amezre! paran#sn k-. A 4szr s is lt az el1lptetsi ,nnepsg knlta le$et1sggel, s "lre- nta az %j! ns,lt 1rnagy t egy kis bizalmas beszlgetsre. A 2esely3 eleinte kateg rikusan taga!ta a $ajlmira "el$ z tt -!akat, m amik r az e\t)rzs1rmester el1-ette a k mpr mittl "nykpet, -zna -llait leejt-e, megsemmis,lten pisl g tt "el 4etzgerre s megkr!ezte, $ gy mit kr a $allgatsrt. G 7sak a rgi rang mat, uram, ez min!en. G Lisztban -an -ele, $ gy milyen k)zutlatnak )r-en! a szza!banQ (1t alig$anem az egsz ezre!benQ 4in!en t%ll1 mly meg-etssel beszl magrl. G A 4szr s nmn blint tt, maj! gy szltM G <gen, tu! m, uram. ;e akk r is -issza akar m kapni a rang mat.

A 2esely3 #inikus s m lygssal nyugtzta a $all ttakat. G Lermszetesen megrtem, milyen lt" nt ssg% magnak a ren!" k zata, s -issza is " gja kapni. (1t, esetleg elj)$etne $ zzm, s -alamelyik este "elkeres$etne a szlls m n. G4ik)zben beszlt, kar mszer3 kezt $angs%ly san r"ektette a 4szr s nagy, $%s s man#sra. 4etzger ar#a paprika-)r)ss -lt s -illmgy rsan elrnt tta a kezt. 0eier #inikus m s lya -igy rgss szlese!ett. G 9tja, ke!-es 4etzgerem, min!annyiunknak meg kell "izetni az apr $-sgaink s l-ezeteink k zta bakl)-seinkrt. G Az 1rnagy agya az nban $3-)sen p)rg)tt a !er3snek t3n1 lar#a m)g)tt. 4etzger szemlye $atalmas -eszlyt jelent a karrierjre, ezrt semmikppen sem szaba! t%llnie a k)-etkez1 $a!jrat t. Hgy -agy %gy, meg kell $alnia, $ gy megsemmist$esse azt az 1t s lete egyetlen nagy szerelmt, Eeppt, az lasz $alsz"i%t brz l, i!ita "nykpet. /k)zben (#$ulze j-al $tk)znapibb ! lg kkal t)lt)tte a kr$zban az i!ejt. K n ; !enburg egyik krtermi lt gatsa alkalm-al r!ekl1!1 megjegyzst tett a "eje "elett lt$at #eruzajelekre. G Az k az itteni -a!sztr"eim G magyarzta lelkesen (#$ulze. G Ka!sztr"ekQ G Eiz ny, uram. A meg!ug tt n1-rkk. <gazbl nem te$etnek rla, !e amik r i!ej)nnek a sebeim k)t)zsre, a t)r)tt #s ntjaim lttn min!egyik,kben "ellng l a nmet $ nlenyi buzgal m, s %gy rzik, $ gy l! zat t kell $ zniuk a nemzet ,gyrt. 4r #sak kt lyan -an k)zt,k, aki-el mg nem jrtam el a matra#p lkt, !e abbl az egyik "r"ip l. G(#$ulze g%ny san rn# lta a $ ml kt. G Neki -an nlam a legkisebb eslye, mert a kan!%r k nem az n eseteim. K n ; !enburg a "ejt #s-lta. G /zen k-,l semmi ms nem jr az eszbenQ G :$, ezen sem jrtat m az eszem, uram G -lasz lta k)nnye!n (#$ulze. G /lg #sak %gy kutya"uttbl rg n! lni, s $a nem -igyz az ember, akk r sajt kez3leg kell elintznie a ! lg t. 2,l)nben, a$ gy annak i!ejn az )regem sz kta m n! gatni, $amar ki$ull$at az ember " ga s kisz1r)s)!$et a tenyere. G 2pzelem, mit szlna $ zz a F,$rer, $a tu! msra jutna, $ gy ilyen -etern k is sz lglnak az (('ben, mint maga. BBB 8s mit a! <sten, az az ember, aki 9engyel rszgtl az Ang l'#sat rnig egsz /urpa urnak -all$atta magt, r)pke $r m $ttel ks1bb ezt is megtu!ta. ?%nius O0'n, a "ran#ia "egy-erlettel i!ejn egy ezre!es rkezett a kr$zba, a F,$rer szemlyes paran#s-al, amelyben meg$-ta 1ket a 5rizs$ z k)zeli # mpigne'i er!1be, a "ran#ia "egy-erletteli egyezmny $i-atal s alrsra. /tt1l persze az egsz kr$z %gy elkez!ett zs ngani, mint -alami kirajzs el1tt ll m$kas. Nem gy1ztek kerteni s mretre igaztani. +angjelzseket "el-arrni, sebes,lsi rmeket "elt3zni. /gsz r- s#s p rt t szer-eztek, ami elksri 1ket arra az esetre, $a a rep,ls -agy a F,$rerrel -al tallk zs s rn -alami pr blma a!!na a sr,lseikkel. A -ezrkari ezre!es is tt mara!t, $ gy rszletes tjk ztatst ny%jts n nekik a pr t k ll szablyairl. Kg,l kszen lltak, $ gy a t)rzs gpk #sij-al kimenjenek a $ei!elbergi reptrre, a 5rizsba in!ul gp$ez. /gye!,l (#$ulze $inyz tt, s amik r -g,l az ut ls pillanatban sntikl-a megjelent, mg min!ig a na!rgsli##t g mb lgatta. G & l a "enben k! r g ilyenk rQ G t rk lta le - n ; !enburg. G Kgleg lem n!tam a "r"ip lrlP G %jsg lta b l! gan (#$ulze. G Az ut ls n1-rkt -isz nt sikeresen gerin#re "ektettem a takartszeres kamrban. 0y)ny)r3, meleg j%niusi !lutn n rkeztek meg a # mpigne'i er!1be. +agy g nap s,t)tt az 1si "kra, amelyek kellemes rnyat -etettek a tisztsra, a$ - a *e$rma#$t izza! m3szakisai el$elyeztk az )reg -as%ti -ag nt, Nmet rszg leg"jbb -eresgnek trgyi szimblumt. 191F' ban, F #$ marsall $at$ats "enyeget1zst k)-et1en a 2aiser kp-isel1i ebben a -as%ti k #siban knyszer,ltek a kapitul#i alrsra. 4 st a m3szakiak le!)nt)ttk a m%zeum "alt, amelyben

killt ttk, s p nt san ugyanarra a $elyre - ntattk, a$ l a kis gall kakas marsall lete legnagy bb !ia!alt aratta az n a sz)rny3sges n -ember 11'n, $ajnali )t rak r. Az akk ri megalztatsrt m st egy lyan ember -ett re-ns t, aki az els1 -ilg$b r%ban mg #sak egyszer3 kplrknt sz lglt. Akk riban sebes,lten, "lig meg-akul-a z k g tt egy m,n#$eni kr$zban, amik r rtes,lt a $rr1l, s megesk,!)tt r, $ gy $a kell, a "egy-erek erej-el is, !e megb sszulja Nmet rszg megszgyentst. Neki r)pke $at $etbe telt, ami a sz)-etsgeseknek ngy eszten!ejbe ker,lt. Fran#ia rszg -eresget szen-e!ett, a britek pe!ig %gy menek,ltek el a k ntinensr1l, $ gy #sak annyit -ittek magukkal, amennyit elbrtak. ;lutn negye! ngyet mutattak az ramutatk, amik r az els1 -ilg$b r%s e\kplr nagy, "ekete 4er#e!es megrkezett. Lrsasgban - ltak min!az n szemlyek, akik segtsgre - ltak a b ssz%ja elrsben. +ugany s lptekkel s !ia!almasan "elemelt "ejjel stlt be a tisztsra, e magas rang% tisztekb1l s prt-ezet1kb1l ll brilins ka-alk! ln. A k)z-etlen,l a -igyzzba mere-e!ett 0eier m)g)tt ll - n ; !enburg jl ltta, $ gy a F,$rer "igyelmt $irtelen az a $atalmas grnitt)mb k)t)tte le, amit a "ran#ik llt ttak $usz nkt --el k rbbi gy1zelm,k emlkre. 4egt rpant, maj! lassan !astlt a k1$)z, $ gy el l-assa a gyalzat s "elirat t, amit - n ; !enburg %gy ismert, mint$a lng l bet3kkel gettk - lna bele a sz-be. 191F N:K/4E/+ L<./N/0S/;<28N / &/9SWLL 0SN./L/LL 9/ A N84/L E<+:;A9:4 EXNZ( 2/K89S(80/ G A.:N (.AEA; N85/2 A+ALLA2 F/9/LL/ 0SN./94/L, A4/9S/2/L 4/02H(8+/9L 9/<06.N<. A "iatal $a!nagy k)zelr1l "igyel$ette F,$rert. &itler egy lass% lpst tett $tra"el. A kezeit #sp1re tette s -llait $tra$%z-a, #sizms lbait szles terpeszbe t-e, a meg-ets #s !lat s ki"ejezs-el nzett "el a grnitt)mbre. /bben a pillanatban rezte meg - n ; !enburg, $ gy s sem tu!n elrulni Nmet rszg -gzetembert. Lu!ta, $ gy a -gs1kig k)-etnie kell ezt az embert. /kk r egy ritkul $aj%, testes "r"i lpett !a a F,$rer$ez, %gy nzett ki, mint -alami $zsnak in!ult k)zps%ly% )k)l--. A #eremnia pr t k lljrt "elel1s 4artin E rmann - lt az, +u! l" &ess titkra. Kalamit &itler ",lbe s%g tt, aki meg$allgatta, aztn blint tt. 4eg" r!ult s elin!ult a tiszts szln s rak z (( kat nk kis #s p rtja "el. 0eier 1rnagy bemutatta a szza! t. &itler $arsny kat ns $ang n "ejezte ki k)sz)nett, maj! tekintett egy $ ssz% pillanatra a "iatal ar# k n "elejtette, ami - n ; !enburg szmra egy egsz )r)kk-alsgnak t3nt. Aztn a F,$rer s)tt szeme ellgyult, prss -lt, -g,l megtelt igazi k)nnyekkel. G 7sak $%szan mara!tak, 0eier 1rnagyQ G kr!ezte el#sukl $ang n. G <genis, KezremP G -akkant tta 0eier. A F,$rer megrzta a "ejt, $ gy megszaba!ulj n a k)nnyekt1l. G (zegny bt r kat nimP G sutt gta szinte magban. G(zegny bt r kat nkP Zsszesze!te magt, t$at tekintet-el egyenesen a szem,kbe nzett, s az i!1 r)-i!sge ellenre ragaszk ! tt $ zz, $ gy min!egyik,kkel kezet rzz n. K n ; !enburg alig tu!ta magba " jtani az )r)m, b,szkesg s "lelem rzsegy-elegt, amir1l tu!ta, $ gy s sem " gja %jra tlni. /bben a magaszt s, elr)ppen1 pillanatban, amik r A! l" &itler a szembe nzett s kezet " g tt -ele, #sak annyit tu! tt bizt san, $ gy min!en megrte. A r)-i! ,nnepsg t -bbi rsze $amar a "ele!s s3r3 k)!be -egy,lt G a kit,ntetsek, a !i#sretek, a F,$rer $zelg1 $i-atk zsa, miszerint az n (('em a nemzet elitje G, -alamint az elj)-en!1 nagy nap krl tett grete utn a nagy ember elt- z tt t1l,k. 2s1bb mg lttk, amint b,szkn "eszt-e ,l, a "ran#ia !eleg#i rkezsre -r-a, abban a -as%ti k #siban, a$ l 191F'ban F #$ par!z tt.

4r ppen kez!tek beszllni az autkba, amelyek -issza-ittk 1ket az :rly rep,l1trre, $ gy -isszarep,ljenek &ei!elbergbe, amik r megrkeztek a "ran#ik. 4eg-ertnek, megalz ttnak, s a "in m, p%!erkk egyenru$juk !a#ra ,t)tt'k p ttnak ltsz ttak. 9ertt rluk, $ gy maguk is tu!jk, miszerint egy !eka!ens #i-iliz#i kp-isel1iknt pusztulsra -annak kr$ ztat-a. K n ; !enburg -gigmrte 1ket egy pillantssal, aztn gy rsan el" r!t tta a tekintett. A "ran#ik egyltaln nem gy%jt ttak kellemes lt-nyt. BBB G ? reggelt, kat nkP G ,-)lt)tte 0eier 1rnagy. G ? reggelt, 1rnagy %rP G kntltk az %j nnan bes r z ttak a $agy mny s -laszt. 0eier 1rnagy "ellpett az emel-nyre, l -aglpl#j-al meg#sapk !ta t)kletesen ki"nyestett #sizmja szrt, maj! gy szltM G 2at nk, engem 0eiernek $-nak s a ne-em lltlag jl illik a megjelensem$ez. G Kgigsimt tt a $atalmas, $ rgas rrn, mint$a ki akarn $angs%ly zni a lnyeget, ugyan%gy, amint az n a $i!eg tli reggelen tette, mik r a januri be- nulkat k)sz)nt)tte. ;e $a az %jjszer-ezett 4s !ik (zza! -eternjai mg emlkeztek is arra a reggelre, az ar#uk n min!enesetre semmi sem ltsz tt. G (#$Rarz szemben t -bbra is gygyt$atatlan 1r,ltsg bujklt, a mellkasn #sill g ez,st bt rsgi rem, s az /ls1 sztly% Kaskeresztje !a#ra. 4etzger t)rzs1rmester a rgi rangjelzst -iselte G a szza! t%ll1inek nem kis megr)k)ny)!sre G apr, pir s szemeiben a megsz k tt rkara-aszsg "nye #sill g tt. (#$ulzt 1rmesterr lptettk el1, ra!sul az egsz ezre! egyetlen @rankerekntA, az /ls1 :sztly% Kaskeresztet is kir!emelte az aknamez1 k)zepn tan%st tt bt rsgrt. +ajtuk k-,l mr #sak marknyian mara!tak, akik alkalmasak - ltak a tnyleges sz lglatba -al -isszatrsre. G Amint lt$atjk, jelenleg egyszer3 1rnagyi rang t -iselek. 7sak$ gy miutn apm tb rn k - lt, gretet tettem, $ gy mg a $b r% -ge el1tt engem is 0eier tb rn knak " gnak ne-ezni. G A regrutk "el b)k)tt a pl#j-al. G 8s tu!jk, miknt " g m ezt elrniVQ K n ; !enburg "igyelme az %j n# k "el " r!ult, akiknek buzg brzatt mg nem #s%"t ttk el a $b r% jelei. .)l!",l3ek - ltak, absz l%t z)l!",l3ek. ;e ez - lt a legj bb )nkntes emberanyag, amit 1940 "nyes gy1zelmeinek 1szn Nmet rszg "elajnl$at tt. <mmr nem#sak a +ei#$b1l rkeztek az (('be az )nkntesek. A semleges (-! rszgbl -agy (-j#bl ugyan%gy j)ttek, mint a nemrgiben mg Nmet rszg !,$)!t ellensgeinek szmt, s azta mr megszllt llam kblM "laman! k a belga -i!kekr1l, kar#s%, sz1ke sr# k ;nibl s N r-gibl, tenyeres'talpas $ llan! parasztgyerekek. K n ; !enburg szemben 1k - ltak az %j /urpa el1$rn)kei, az )reg k ntinens %jk ri t)rtnelmnek zszl-i-1i. 4ik)zben tekintet-el a s raikat psztzta, elkpzelte 1ket, mint %j"ajta 7sszri 0r!t, akik az nban nem #supn egyetlen rszg t sz lglnak, mint Naple n serege tette, $anem az Yj Nmet +en!et, amely kpes az egsz meg"ra!t, )reg, !eka!ens k ntinens megre" rmlsra, %j energit, %j -rt, %j #lt k)l#s)n)z-e neki, $ gy ismt el" glal$assa mlt $elyt, mint a -ilg s rsnak alaktja. /gy %j k r $ajnala -irra!t rjuk. Az i"j% /urpa "iai menetelnek s senki sem tu!ja 1ket meglltaniP BBB Az emel-nyen ll 2esely3 a -a! nat%j l -agkeresztj-el jtsz tt. Az egsz $a! sztlyban 1 kapta meg els1knt. G 2at nkP G " lytatta re#seg1 $angjn. G Nem -r m el, $ gy szeressenek. 4g #sak azt sem krem, $ gy tiszteljenek. 7sak egy-alamit k)-etelek meg min!annyiuktl, $ gy kr!s nlk,l, -ak enge!elmessggel $ajtsk -gre a paran#saimat. G (zemeit -gig"uttatta a s r k n. G 8s <sten irgalmazz n annak a k)zkat nnak, altisztnek -agy tisztnek, aki erre nem $ajlan!. G A $angjt "elemel-e, $arsnyan "elkilt ttM G 2at nk, min!annyiukat ,!-)zl)m a * tan (( + $amezre!benP

C2e

1 194C mr#ius 9'n, &immler$ez rt le-elben. O 1944 !e#emberben az =(A $a!seregnek sebsze nem -ett szre egy jelent1s mret3 raktaszilnk
t, ami mlyen a "r"i testbe "%r! tt. Az lasz sebsz, ; nelli pr "essz r szerint, aki ny l# --el ks1bb meg perlta, ez a szilnk k z$atta 2un - n ; !enburg $allt.

3 A hbor vgs szakaszban mintegy 36 SS pnclosezred harcolt. 4 eier!kesely" # $etzger ! mszros

T 0laube un! (#$)n$eit I(zpsges &itJ 19CF'ban alakult nemzetisz


bet)lt)tt tagjai lp$ettek t.

#ialista n1i szer-ezet, amelybe a &itler 9enyegylet 1F -et

U Earmbek, &amburg megr)gz)tten k

mmunista k,l-r sa &itler 19CC'as $atal mt-telt megel1z1en.

% &met monds 'l(cher porosz marsallr)l* aki +ellington oldaln harcolt a +aterlooi csatban , -elsgsrts

10 A n#i !iktt

r Nyugati "alnl s a (ieg"rie! - nalnl tett lt gatsa 1940. mr#ius 1D'n, ;nia megtma!sa el1ttre te$et1.

11 (zakrt1i -lemnyek szerint &ey!ri#$ t-e!ett a zsi! szrmazst illet1en. 6m e "anatikus rasszista mgis er1sen $itt zsi!
szrmazsban, ugyan%gy, mint a k llgi s "elettesei is. &immler azt m n!ta rlaM @/z a b l! gtalan ember teljessggel meg$as nl tt, ami igen gyak ri az e""le ke-erk rassz knl.A

./ A brit katonai terminol)gia szerint a nmet 0amera dscha1tsabend2et 3szzad dohnyz)nak4 1ord5tottk. 6
megllap5ts azonban semmikppen sem 1elelhet meg a &met 7adseregben tartott rszeg (nnepi orginak

.3 &met(l 1ick a nemi k8z8s(ls trgr 9elentse

14 2a!a-erge$

rsamkeit a -ak kat nai enge!elmessg nmet ki"ejezse.

1D A n#ik 19CF. n

-ember 9'10'i, nagy zsi!ellenes p gr mjnak jszakja, azt k)-et1en, $ gy egy &ers#$el 0rynszpan ne-3 zsi! "iatal agy nl1tte a prizsi nmet nagyk)-etsg $arma!titkrt, aki a s rs irnija " lytn n#iellenes nzeteket -all tt. A p gr m t &ey!ri#$ szer-ezte, n $a 0)bbels a nmet nemzet @un! rbl "aka! sp ntn !em nstr#inakA ne-ezte.

1T =tals az AbRe$r, a Nmet Litk 1U 7y#listes Fr

ssz lglat paran#sn kra. Az er1! "el!ertst 7anaris emberei -geztk.

ntire a belga'nmet $atr 1rizetre 19C4'ben ltre$ z tt belga bi#iklis alakulat.

1F 7$asseurs Ar!ennais IAr!eense ?agers, Ar!enneki Ka!sz


ll elit gyal g s alakulata.

kJ a belga $a!sereg kt ezre!et magban " glal, "1knt -all n kbl

19 A 5anzer <K m O0 A ;F('OC0 -it O1 A nemzetisz OO Kissza"

t rja C00 ler1s s benzines - lt.

rlzrep,l1 10 kat nt szlltani kpes nmet -it rlz, 2rta in-zijban is ezt a tpust $asznltk.

#ialista termszetjr m zgal mM 2ra"t !ur#$ Freu! _ Zr)mben az er1.

r!ulniP

OC /re!etileg Nmet

rszg ejt1erny1s IFalls#$irmjgerJ alakulatait min! a $a!sereg s raibl, min! a lgier1 I9u"tRa""eJ tagjaibl t b r ztk. 2)zj,k tart z tt 4a\ (melling, Nmet rszg ne$zs%ly% pr "i )k)l-- -ilgbajn ka is. 8s br (tu!ent 9u"tRa""e tb rn k paran#sn ksga al tart ztak, s k esetben ,1 $a!sereg s raiban k,z!)ttek.

O4 (z szerint nem "

r!t$at. 9nyegi jelentseM Ne "e#srelt el az er1!, $anem k n#entrl!P 2at nai rtelmezsbenM Ne -es! be a serege! jelentktelen siker remnybenP

OD 4integy mellkesen. OT =FA I=ni-ersum Film A0J Nmet


rszg legnagy bb "ilm-llalata. A n#ik 19CU'ben megszereztk rsz-nyeinek a t)bbsgt, 194O'ben llam st ttk. (zm s n#i pr pagan!a"ilmet " rgat tt.

OU Anna -agy

k. Nem -agy k "rjnl.

OF Az ere!eti sz -aljban le" O9 &amburg $r$e!t pir C0 (z szerinti "

r!t$atatlan. 2)r,lbel,li jelentseM elb rt tta agyt a -r.

slmps negye!e.

r!tsa @els1 le!)rzs)lsA. A k ntinensen $agy mny san be-ett ren!1ri gyak rlat a letartztat tt szemlynek a be-ezet1 r- si -izsglat s rn -al bntalmazsa azzal az lltlag s ,r,ggyel, $ gy ellen1rizni kell, nem rejteget'e -alamilyen tilt tt anyag t a test"el,letn.

C1 Kr +en! IElut

r!enJM az 19OC'as m,n#$eni pu##sban rszt -ett rgi prttag k kaptk.