Anda di halaman 1dari 11

Marilah belajar tatabahasa ini..

Seronoknya belajar tatabahasa

KEISTIMEWAAN MODUL PEMBELAJARAN

1. Memupuk minat murid-murid dalam pembelajaran tatabahasa bahasa Melayu. 2. Membina bahan pembelajaran tatabahasa nota, latihan, aktiviti, soalan ujian). 3. Membangunkan modul Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu untuk muridmurid Tingkatan 1 sebagai bahan dalam pembelajaran tambahan dalam Tatabahasa Melayu.

1.Menyatakan konsep-konsep utama dalam tatabahasa. 2.Mengenal pasti konsep tatabahasa, perkataan, ayat intonasi serta unsur-unsurnya.
3.Membina kata terbitan berdasarkan kata akar 4.Memberi contoh ayat aktif dan ayat pasif

5. Menyatakan secara jelas fungsi ayat dan intonasi

Tatabahasa

Perkataan

Ayat Fungsi ayat

Intonasi

TINGKATAN 1 CEMERLANG

Cikgu, apakah yang dimaksudkan dengan tatabahasa.

Tatabahasa merujuk kepada pengetahuan, pelajaran tentang pembentukan perkataan dan proses pembinaan ayat (penyusunan kata dalam ayat ).

hakmilik@adikurnia/dpli/usm.dpp404

Kata kerja aktif imbuhan me- digunakan dalam ayat aktif. Begitu juga dengan kata kerja pasif, ia menggunakan imbuhan di- yang menunjukkan ayat pasif. Contoh: 1. Burung membuat sarang. (aktif) = Dalam ayat ini, burung dijadikan subjek ayat. Mana-kala sarang dijadikan predikat ayat.

Burung membuat +

sarang

2. Sarang dibuat oleh burung (pasif) = Sarang dijadikan subjek dan burung dijadikan predikat

Sarang dibuat

oleh

burung

FUNGSI AYAT
Setiap ayat mempunyai bentuk atau tugas yang tersendiri. Ayat-ayat yang sama bentuk tetapi mungkin menjalankan fungsifungsi yang berbeza. Berikut adalah contoh ayat:

Awak pandai melukis ?

Boleh bukakan pintu ?

FUNGSI : AYAT BERTANYA

FUNGSI :AYAT ARAHAN

Mengapa kamu tidak fikirkan perasaan ibu bapa kamu?

FUNGSI : APA YANG DIRASA


.

MEMBINA KATA TERBITAN BERDASARKAN KATA AKAR Kata Terbitan makanan belajar, pakaian menari
KATA AKAR KATA TERBITAN

PERKATAAN

** Maklumat di atas hanya ringkasan sahaja, minggu seterusnya akan dibincangkan lebih mendalam.

Lazim digunakan dalam intonasi :


1. 2. 3. 4. Lagu ayat Ayat penyata Ayat tanya Ayat arahan Ayat seruan.

1. 2. 3. 4.

Pegawai itu pengurus Namanya siapa? Pergi ambil buku itu Aduh sakitnya!

(ayat penyata) ( ayat tanya) (ayat arahan) (ayat seruan)

Kesimpulannya, konsep-konsep tatabahasa yang disampaikan di atas akan memberi serba sedikit maklumat kepada anda tetang konsep-konsep asas tatabahasa yang sememangnya luas dan penuh dengan rencamnya sendiri. Oleh itu, subjek ini akan diperluaskan dari minggu ke minggu untuk memberi maklumat kepada pembaca tentang dunia tatabahasa secara meluas dan mendalam.