Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN.

Mata pelajaran Tahun Bilangan Murid Tarikh Masa Tunjang Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Hasil Pembelajaran Kognitif Afektif Kemahiran berfikir Pengetahuan sedia ada : Pendidikan Kesihatan. : 3 Cergas : 25 orang : 25 Julai 2013 : 8.00-8.30 pagi : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1.3 Mengetahui dan Mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat. : 1.3.1 Mengenal pasti kumpulan zat makanan seperti karbohidrat, protein, lemak dan vitamin. : pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: : menyatakan kumpulan zat makanan seperti karbohidrat, protein, lemak dan vitamin. : bekerjasama dengan rakan dan guru semasa menjalankan aktiviti : menganalisis, membuat kaitan, membanding dan membeza, membuat rumusan. : murid telah mempelajari pelbagai jenis makanan semasa di Tahun 1 dan Tahun 2 pada pembelajaran lepas.

Penerapan Nilai Teori Kecerdasan Pelbagai Penggabung jalinan Bahan Sumber PNP

: kerjasama, bertanggungjawab, keyakinan. : verbal-linguistik, interpersonal, kinestetik, muzik : Sains, muzik : lirik lagu, jigsaw puzzle, kertas A4, lembaran kerja.

BAHAGIAN/MASA Set induksi (3 minit)

ISI PELAJARAN 1. Nyanyikan lagu Makanan Berzat Mari makan makanan berzat, Supaya badan menjadi sihat, agar hidup bertambah berkat, elak segala penyakit jahat. Nasi, ikan, sayur dan roti, Betik, oren, enak sekali Makanan sihat sentiasa menanti, Penting hidup sayangi diri.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN PEMBELAJARAN 1. Guru mengedarkan lirik lagu Kaedah dan teknik: Makanan Berzat. 1. Arahan 2. Murid diminta menyanyikan lagu 2. Nyanyian Makanan Berzat mengikut rentak lagu Ikan Kekek. 3. Guru dan murid menyanyikan lagu Kemahiran berfikir: mengikut rentak lagu Ikan Kekek 1. Menjana idea bersama-sama. 2. Menganalisis Kecerdasan pelbagai: 1. Verbal linguistic 2. Muzik Pendekatan: 1. Kontekstual BSPP: lirik lagu Nilai: kerjasama 1. Guru menunjukkan Roda Makanan Kaedah dan teknik: kepada murid. 1. Penerangan 2. Beberapa orang murid dipilih secara 2. Arahan rawak oleh guru untuk tampil kehadapan kelas.

Langkah 1 ( 15 minit)

Menerangkan mengenai jenis makanan mengikut kumpulan makanan

1) Karbohidrat

Beras, roti, mi, pasta, ubi, dan jagung. 2) Protein

3. Murid-murid tersebut diminta untuk Kemahiran berfikir: menyebut jenis makanan yang 1. Menganalisis terdapat, pada Roda Makanan. 2. Membuat kaitan 4. Guru membimbing murid untuk 3. Membanding dan mengingat kembali amalan makanan membeza seimbang yang berkhasiat. 5. Guru memberi penerangan tentang jenis makanan mengikut kumpulan Kecerdasan pelbagai: makanan. 1. Interpersonal 2. Verbal lingusitik 3. Kinestetik BSPP: Roda Makanan Nilai: 1. Keyakinan 2. Bertanggungjawab

Daging, telur, ikan, ayam, susu, kekacang. 3) Vitamin

Buah-buahan, sayur-sayuran.

4) Lemak

Langkah 2 (10 minit)

Minyak, marjerin, mantega, keju. Kumpulan dan jenis-jenis makanan: a) Korbohidrat

- Nasi b) Protein

Ikan

1. murid dibahagikan kepada 4 Kaedah dan teknik: kumpulan. 1. Permainan 2. Guru mengedarkan jigsaw puzzle 2. Perbincangan kepada setiap kumpulan. 3. Setiap kumpulan perlu menyelesaikan jigsaw puzzle Kemahiran berfikir: tersebut dalam masa 3 minit. 1. Menjana idea 4. Berdasarkan cantuman jigsaw 2. Membanding dan puzzle tersebut, guur meminta membeza murid untuk menyebut jenis makanan dan kumpulannya. Kecerdasan pelbagai: 5. Hasil perbincangan dibentangkan dihadapan kelas. 1. Verbal linguistic 2. Onterpersonal 3. Visual ruang Nilai:kerjasama.

c) Vitamin

- Buah-buahan d) Lemak

Penutup (2 minit)

- Keju Soal jawab 1. Nyatakan kumpulan makanan dan jenis-jenisnya a) Karbohidrat b) Protein c) Vitamin d) Lemak Membuat rumusan: Pemakanan yang sihat bermaksud sajian makanan yang kita ambil mengandungi

1. Guru mengemukakan soalan Kaedah dan teknik: kepada murid. 1. Soal jawab 2. Murid menjawab persoalan guru mengikut kefahaman masingKemahiran berfikir: masing. 3. Guru membimbing murid dalam 1. Membuat rumusan memberikan jawapan. 4. Guru dan murid membuat Kecerdasan pelbagai: rumusan keseluruhan. 5. Guru mengedarkan lembaran 1. verbal linguistik kerja kepada murid. 2. interpersonal

nutrient yang diperlukan oleh badan iaitu karbohidrat, protein, vitamin dan lemak.

BSPP: lembaran kerja Nilai: keyakian