Anda di halaman 1dari 9

RPH MENGIKUT MODEL ASSURE

BIL 1.

AKRONIM ASSURE A (Analyse learners) Analisis pelajar

ISI KANDUNGAN

Guru seharusnya mengetahui aspek-aspek latar belakang pelajar yang merangkumi ciri-ciri umum pelajar, pengetahuan sedia ada dan gaya belajar mereka. Ciri-ciri umum: Tahun 3, umur 9 tahun Pengetahuan sedia ada: 1. Murid pernah melihat piramid makanan di televisyen. 2. Murid pernah menghadiri taklimat kesihatan di sekolah. Gaya belajar: belajar sambil mengikuti tabiat makan secara sihat

BIL 2.

AKRONIM ASSURE S (State objectives) Objektif pelajaran

ISI KANDUNGAN

1. Murid dapat membaca ayat dalam teks sumber makanan yang membekalkan tenaga dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca 2. Murid dapat menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Hasil pembelajaran Fokus utama: 5.1 Membaca kuat petikan dengan intonasi,jeda dan

nada yang betul Aras 1 : (ii) Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca

BIL 3.

AKRONIM ASSURE S (select methods, media and materials )

ISI KANDUNGAN Pemilihan kaedah, media dan bahan sumber Kaedah : Kemahiran berfikir, kemahiran belajar meramal dan perbincangan Media i. Video ii. iii. Lcd Video Lagu

Bahan i. Sampul Soalan ii. Model Piramid Makanan

BIL 4.

AKRONIM ASSURE U (Utilize media and materials )

ISI KANDUNGAN Gunakan media dan bahan sumber memastikan penggunaan model adalah sesuai dengan isi pembelajaran menggunakan pelbagai kaedah pengajaran ketika menggunakan bahan sumber menyediakan persekitaran yang kondusif agar bahan sumber dapat digunakan sepenuhnya

BIL 5.

AKRONIM ASSURE R (Require learner participation ) Penglibatan pelajar

ISI KANDUNGAN

semasa set induksi guru bersoal jawab dengan murid berkaitan dengan video yang ditayangkan Murid-murid berbincang di dalam kumpulan mengenai aktiviti-aktiviti yang dijalankan Murid melibatkan diri dalam aktiviti permainan tatabahasa(jual beli)

BIL 6.

AKRONIM ASSURE E (Evaluate and revise )

ISI KANDUNGAN Nilai dan semak semula Penilaian dan semak semula dilakukan melalui latihan yang diberikan (langkah 4)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid Tema Tajuk

: Bahasa Melayu : 27 September 2012 : 8.30 pagi 9.30 pagi ( 60 minit ) : 3 Azam : 28 Orang : Kesihatan : Makanan seimbang

Hasil Pembelajaran: Fokus utama : 5.1 Membaca kuat petikan dengan intonasi,jeda dan nada yang betul Aras 1 : (ii) Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca

Fokus sampingan: 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Aras 1 : (iii) Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.

Objektif pelajaran: 1 Murid dapat membaca ayat dalam teks sumber makanan yang membekalkan tenaga dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca 2 Murid dapat menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.

Sistem bahasa : Tatabahasa ( Penjodoh bilangan ) Pengisian kurikulum : Pendidikan Kesihatan, Matematik. Kemahiran Bahasa : Lisan, Membaca dan Menulis Nilai : Bekerjasama, Bertanggungjawab. Kajian Masa Depan : Membuat Ramalan Bahan Bantu Mengajar : iv. v. vi. vii. viii. Video Lcd Model Piramid Makanan Video Lagu Sampul Soalan

Pengetahuan Sedia Ada : 1. Murid pernah melihat piramid makanan di televisyen. 2. Murid pernah menghadiri taklimat kesihatan di sekolah.

LANGKAH / MASA

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

BBM : 1. Tayangan video (kesan pengambilan makanan yang tidak berkhasiat) 2. Soal jawab Contoh soalan 1. Guru menayangkan video mengenai kesan pengambilan makanan yang tidak berkhasiat. 2. Guru meminta murid menceritakan kembali apa yang telah dilihat di dalam video. 3. Guru dan murid bersoal jawab mengenai video yang telah ditayangkan 4. Guru mengaitkan set induksi dengan pembelajaran yang ingin disampaikan. Video Lcd

SET INDUKSI ( 5 MINIT )

Ilmu : Pendidikan Kesihatan Teknik : Soal Jawab KP: Intrapersonal Nilai : Kerjasama

1. Petikan sumber makanan yang membekalkan tenaga. Vitamin Hasil tenusu Protein Karbohidrat Lemak

LANGKAH 1 ( 20 MINIT )

2. Soal jawab Apakah panduan untuk

1. Guru menayangkan petikan sumber makanan yang membekalkan tenaga. 2. Guru membahagikan murid kepada empat kumpulan 3. Murid diminta membaca dengan kuat petikan yang diberi. 4. Guru bersoal jawab dengan murid tentang petikan sumber makanan yang membekalkan tenaga. 5. Murid menjawab soalan yang terdapat di dalam Power Point.

BBM : Power Point Lcd

Teknik :Bacaan Kuat, Soal Jawab KP: Interpersonal

memilih makanan? Berapakah kuantiti air yang perlu diminim sehari? Vitamin apakah yang terdapat dalam buahbuahan dan sayursayuran?

Nilai : Bertanggungjawab

3. Soalan Apakah kepentingan mengambil makanan yang tinggi kandungan serat?

BBM : 1. Piramid Makanan LANGKAH 2 ( 10 MINIT ) Mengelaskan makanan mengikut piramid makanan. a. b. c. d. e. Vitamin Hasil tenusu Protein Karbohidrat Lemak 1. Guru mengedarkan model makanan kepada setiap kumpulan. 2. Guru meminta setiap kumpulan melabelkan jenis makanan tersebut mengikut aras tingkat piramid makanan. 3. Guru menyoal murid tentang cara pengambilan makanan mengikut aras tingkat piramid makanan. 4. Guru dan murid berbincang mengenai cara pengambilan makanan mengikut tahap kesesuaian umur mereka. Model Piramid Makanan

Teknik :Mengelaskan, Soal Jawab KB : Mengkategorikan KP: Konstruktivisme, Interpersonal Nilai : Bekerjasama

BBM : 1. Permainan tatabahasa (Jual Beli) LANGKAH 3 ( 10 MINIT ) Penjodoh bilangan a. Biji b. Buku c. Sisir d. Tandan e. Ikat f. Ekor g. Ketul h. keping 1. Guru menerangkan cara permainan kepada murid. 2. Secara berkumpulan guru memberikan beberapa keping wang tiruan bernilai RM 1,RM 2,RM 5,RM10. 3. Guru berperanan sebagai penjual sampul soalan yang mengandungi penjodoh bilangan kepada setiap kumpulan yang ditawarkan. 4. Setiap kumpulan yang membeli sampul soalan perlu memadankan penjodoh bilangan tersebut dengan model makanan dalam piramid makanan. 5. Kumpulan yang berjaya mengumpul paling banyak jumlah wang dan nilai harga makanan yang tinggi dikira sebagai pemenang. 6. Guru berbincang dengan murid mengenai permainan yang telah dijalankan. Wang tiruan Sampul soalan Model piramid makanan

Ilmu : Matematik Teknik :Mengelaskan, Soal Jawab KB : Mengelaskan, Mengkategorikan KP: Interpersonal Nilai : Berkerjasama

BBM : 1. Aktiviti Penggayaan LANGKAH 4 1. Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid menjawab soalan yang Lembaran kerja

( 10 MINIT )

Meramalkan kesan pengambilan makanan yang tidak seimbang

2. Aktiviti pengukuhan. Menyatakan khasiat makanan berdasarkan sumber zat pemakanan

diberikan. 2. Guru bersoal jawab bersama murid tentang jawapan yang betul. 3. Guru membuat penilaian terhadap hasil kerja murid.

Teknik : Soal Jawab KB : Kemahiran Meramal KP: Intrapersonal Nilai : Bertanggungjawab

PENUTUP ( 5 MINIT )

1. Penutup Kognitif Rumusan aktiviti pembelajaran 2. Penutup Sosial Nyanyian lagu : Kalau Rasa Gembira

BBM : 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai aktiviti pembelajaran yang telah dijalankan. 2. Guru menerapkan nilai-nilai murni yang terdapat didalam aktiviti pembelajaran. 3. Guru dan murid menyanyikan lagu sambil membuat pergerakan. 4. Guru mengucapkan terima kasih kepada semua murid yang memberi kerjasama. 5. Guru dan murid bertepuk tangan diatas kerjasama yang diberikan. Video lagu

Teknik : Soal Jawab KP: Interpersonal, Kinestetik dan Muzik Nilai : Berkerjasama