Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN TINGKATAN TIGA 1 (a) Namakan satu contoh kerjaya yang berkaitan dengan minat dan potensi yang

berikut. i. ii. iii. iv. v. Peribadi realistik Peribadi konvensional Peribadi berdaya usaha Peribadi penyelidik Peribadi sosial : : : : :

(b) Bagaimanakah cara anda mendapatkan maklumat mengenai pelbagai peluang kerjaya yang ditawarkan?

2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan rantaian kesan dan akibat dalam membuat sesuatu keputusan pemilihan kerjaya? b) Nyatakan dua perkara yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat sesuatu keputusan. c) Nyatakan manfaat memikirkan kesan dan akibat sebelum membuat keputusan. d) Mengapakah memilih jurusan semasa di tingkatan empat penting untuk mencapai cita-cita kerjaya yang diinginkan?

3 a) Nyatakan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka b) Tuliskan kesan sekiranya berlaku perkara-perkara yang berikut. (i) Ibu bapa mengabaikan keselamatan anggota keluarga. (ii) Ibu bapa tidak menetapkan peraturan keluarga. (iii) Ibu bapa membezakan kasih sayang antara anak-anaknya. 4 a) Senaraikan langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk memelihara dan memulihara alam sekitar di negara ini. b) Namakan agensi-agensi yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar di negara ini c) Senaraikan tiga contoh bencana alam. 5 a) Senaraikan cara-cara anda menghargai peranan yang dimainkan oleh Kementerian Pelancongan. b) Nyatakan lima nilai positif yang diamalkan oleh Malaysia dalam menghormati negara-negara lain.

6 a) b) 7 a)

Nyatakan contoh-contoh keunikan warisan kepelbagaian budaya negara kita. Nyatakan kepentingan adat resam dan pantang larang dikekalkan pada era globalisasi ini. Dalam menghadapi ancaman dalaman, pihak PEMADAM boleh membantu menangani masalah yang berkaitan dengan dadah. Berikan lima fungsi persatuan ini.

b) Senaraikan ancaman luaran yang mampu menggugat keamanan dan keharmonian negara. c) Nyatakan peranan Malaysia dalam mengekalkan keamanan dunia.